Risk Değerlendirmesi Yapmayın, Hele Risk Analizini Sakın Yapmayın | Sayfa 4 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Risk Değerlendirmesi Yapmayın, Hele Risk Analizini Sakın Yapmayın

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında Mustafa ULUSOY tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş 1. Arzu Hanım,
  Yazdığınız mesajın altına açık bir şekilde isminizi ve de unvanınızı yazdığınız için, site kurallarını da çiğneyerek size özellikle teşekkür etmek isterim. Umarım en kısa zamanda athena olan nickname inizi de değiştirirsiniz.
  Sorularınıza gelince;
  1. Konuyu başından beri takip ettiyseniz; mevzuat, risk değerlendirmesini ( şu an için ) yapmak için bırakın uzman olmayı, okur yazar olma şartını bile aramıyor tabiri caizse. Dolayısıyla, uzmanlık belgenizin sınıfının hiçbir önemi yok risk değerlendirmeleri anlamında. Sizden ricam; yapacağınız risk değerlendirmesinin olabildiğince risk değerlendirme yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak. Özellikle de, lütfen risk değerlendirmesi yapacağınız iş yerlerinde bir (risk değerlendirme) ekibi kurmanız ve de tüm çalışanları olabildiğince bu çalışmaya dahil edebilmenizdir. Ayrıca hazırlayacağınız risk değerlendirmesinin o iş yerinde oluşabilecek riskleri önlemeye yönelik olabilmesidir.
  2. İş müfettişleri risk değerlendirmeleri konusunda, sadece hazırlanan değerlendirme raporunun o iş yerindeki riskleri önlemeye yeter olup olmadığına bakarlar. Mevcut mevzuat gereğince, çalışmayı işveren veya vekilinin koordine ettiği risk değerlendirme ekibinin yapması zorunlu olduğundan ve de iş güvenliği uzmanı bulundurma zaruriyeti bulunmadığından dolayı bu konu ile ilgili sorgulama yapması zaten mümkün değildir.
  3. Herhangi bir OSGB'de çalışan ve C sınıfı lisansa sahip olan bir uzman olarak hangi risklere maruz kalabileceğiniz sorusunu maalesef anlayamadığım için 3.sorunuza üzülerek cevap veremeyeceğim.
  Saygı ve sevgilerimle


   
  hülya özayvaz, Ahmet B. DÖNMEZ ve Arzu Çağlayan bu yazıya teşekkür etti.
 2. emeb

  emeb TÜİSAG Üyesi

  3. sorusunda Arzu Hanımın ne dediğini çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü biz uzmanlar yaptığımız risk değerlendirmelerinin (özellikle çok tehlikeli sınıflarda) bir gün başımızı yakacağı endişesini taşıyoruz. Tabii ki yasa tüzük yönetmelik sürekli tarayarak işimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama yine de bu endişelerimiz var.
  Geçenlerde katıldığım 6331 tanıtım seminerinde bu kaygılarımı belirttiğim iş müfettişleri bana altına attığınız risk değerlendirmelerinden elbette siz sorumlusunuz dedi. Teftişlerde daha çok risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığına değil teftiş ederken gördükleri risklere karşı işverenin neler yapıp yapmadıklarına bakıyorlarmış. Eğer kendi gördükleri riskler değerlendirmede yoksa analizin yenilenmesini istiyorlarmış. Görülemeyen risklerden dolayı iş kazaları yada ölüm meydana gelirse tabii ki hukuki süreci göz ardı edemezmişiz. Ancak şunu da belirttiler; zaten tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfların isg uzmanları temmuz da başlayınca sorumluluk artık onların, az tehlikelilerde de seneye kadar belirleyemediğimiz bir şey olmaz herhalde, umarım.....

   
 3. KADİR MERT

  KADİR MERT TÜİSAG Üyesi

  Mustafa Bey öncelikle sizi tebrik ederim. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz.
  Yasada diyor ki İş veren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
  sürdürme ve geliştirme amacı ile is sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya
  yaptırır.
  - Şimdi ben soruyorum. Kime yaptırır? Sokaktan geçen birine yaptırabilir mi? İlkokul mezunu birine yaptırabilir mi?
  Lütfen gülmeyin... Bu hafta başıma gelen bir olay bir yere risk analizi için fiyat verdik. İş yeri sahibi dedi ki sizin fiyatınız çok 60 TL'ye yapanlar var. Patron tanıdığım biri, rica ettim adamlar gelince arkadaşın adını ve İş Güvenliği numarasını alırmısın diye... Geldiklerinde iş yeri sahibi dediklerimi kendilerinden rica etmiş. Arkadaşlar biz İSG uzmanı değiliz, bizim belgemiz yok deyip kaçıp gitmişler. Etrafta bu yasa boşluğundan faydalanarak anket formu ile risk analizi yapan tipler var. Bizler de bunları İSG uzmanı zannediyoruz. risk analizi yapıp altına sadece iş yeri sahibinin imzasını attırarak (İşveren risk değerlendirmesi yapar maddesinden yola çıkarak) kendine geçim kapısı sağlayan uyanıklara dikkat edelim. 60TL 100 TL 150 TL diyen adamlar İSG uzmanı değil. İşverenleri bu konuda uyaralım...

     

   
  nasibal35, S.Güler, brktbk ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. vinz

  vinz TÜİSAG Üyesi

  Risk analizlerini sadece İSG numarasına sahip uzmanlar yapar! ibaresini yasal bir kaynaktan (kanun,yürütmelik..) atıfta bulunarak yazabilseydiniz yazdıklarınız daha tutarlı olabilirdi.
  Bu işten para vurgunu yapanlar hakkında söylediklerinize katılırım. Ancak maalesef ki genelleme yapmanıza ve aldıkları para ile özdeşleştirerek genelin kişiliklerine zarar verici söylemlerde bulunmanızı doğru bulmuyorum.

   
 5. Risk analizini sadece İSG numarasına sahip uzmanların yapabileceğine dair mevzuatı siz gösterebilirmisiniz?

     

   
 6. vinz

  vinz TÜİSAG Üyesi

  Benim bilgim dahilinde öyle bir mevzuat yok? Bu işin ucuza yapılması gerektiğini savunmuyorum sadece 6331 tam olarak anlaşılır olana ve tüm maddeleri zorunlu kılınana kadar çıkıp bu şekilde fiyatlar, kaliteler, 1-2 kişiden kaynaklı durumlar nedeniyle genellemeler yapmak insanları yanlış yönlendirecektir.
  Çünkü ben şunu da çok iyi biliyorum; 1-2 kişi çalışanı olan küçük bir işletmeye isg hizmeti bedeli olarak her ay ciddi paralar isteyen firmalar da var ve devlet desteği olacağından hiç bahsetmiyorlar. Temmuz ayında bu firma devlet desteği olacağını, aslında ödediği paradan çok daha azına böyle bir hizmet alabileceğini öğrenince ne olacak?
  Ve sonuç olarak insanları bilinçlendirelim, eksiklerimiz var ise birbirimize gösterelim ama kızdığımız durumları genellemeyelim görüşündeyim..

   
  Mustafa Ulusoy bu yazıya teşekkür etti.
 7. kesinlikle katılabilirim. Ben sadce böyle bir mevzuat var da benim mi haberim yok tereddütüne düştüm.
   
 8. emeb

  emeb TÜİSAG Üyesi

  6331 risk değerlendirme yönetmeliği;

  MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.

  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
  ......   
  Mustafa Ulusoy bu yazıya teşekkür etti.
 9. vinz

  vinz TÜİSAG Üyesi

  Dokümantasyon
  MADDE 11 (1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir.
  a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
  d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
  e) Tespit edilen riskler.
  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
  ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfasıparaflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
  (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

  1)Bunlardan kelimesini nasıl yorumlayacağımız? Neden bunlardan demek yerine, sadece İSG Uzmanı ve İşyeri Hekiminin bakanlık belge bilgileri denilmemiştir?

  2) Ayrıca bu maddede neden belirtilmiştir?
  MADDE 6 (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  3)Geçiş hükmü
  GEÇİCİ MADDE 1 (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.

  4)Yürürlük
  MADDE 38 (1) Bu Kanunun;
  a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri;
  1) Kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,
  2) 50den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,
  c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
  yürürlüğe girer.

  5) Neden İşveren yapar ibaresi vardır?Kaç tane işverenin İSG uzmanı olduğunu düşünmüş olabilirler bunu belirtmek için? Ve son olarak da neden tehlike sınıflarına göre uzmanlar ile çalışılma zorunluluğu 1 ve 2 sene sonraya ertelenmiştir.

     

   
 10. 1)Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan derken; risk değerlendirme ekibi içerisinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi var ise Bakanlıkça verilmiş belge bilgilerini de yazmalısınız diye belirtmiş.
  2) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.Bu alt maddede esas olarak kastedilen şudur: İşini yapacak olan İSG uzmanı veya iş yeri hekimi İŞYERİNDE'n olmalı, yani o işyerinin bir çalışanı olmalı, yani tam süreli veya kısmi süreli sözleşme ile çalışan PERSONELi olmalı. Tabi bu durum alternatiflerden sadece biri..
  3) Mevzuatın bir çok yerinde, genel sorumluluk bazen tek başına,bazen birlikte ve her zaman öncelikle İŞVEREN'e verilmiştir.Burada esas olarak kastedilen, iş veren eline kalem kağıdı alsın da risk değerlendirmesini kendisi yapsın anlamı yoktur.Tüm sorumluluk işverene aittir kastı vardır. Çalışanlar arasında kurulan veya kurulacak risk değerlendirme ekibindeki kişilerin sorumluluğu yoktur kastı vardır.
  4)Mevzuatın hiç bir yerinde İSG uzmanının risk değerlendirmesi yapacağına dair ne bir ibare ne de bir zorunluluk yoktur. Bu konu ifade edilirken de her zaman " İSG uzmanı risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır" ifadesi kullanılmıştır.
  5)Yasanın neredeyse tamamına yakın maddeleri, yasanın resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiş, ancak 38. maddenin atıfta bulunduğu işyerleri için 6,7,8. maddeleri belirli tarihlerde yürürlüğe girecek denmiştir. 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yasanın tamamı yürürlüğe girseydi ne olurdu diye burada bir 15 dk. düşünmenizi rica edeceğim.Bugün dahi yasanın yürürlüğe girmesi üzerinden yaklaşık 11 ay sonra bile "olur mu öyle şey, nereden çıktı bu, kesin bu yasa iptal edilir, benim haberim yok,kimse bana bunu tebliğ etmedi, v.b." tepkiler gösterilirken, o gün ne olurdu düşünemiyorum.
  Ayrıca yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mevcut İSG uzmanı ve İşyeri Hekimi sayısını da göz önüne almak lazım. Yasa koyucu burada, işverenlerin konuyu anlaması ve sindirmesi için bir süre koymuş, akabinde uygulamazsanız eğer diyerek çok ciddi para cezaları belirleyerek konunun ciddiyetine dikkat çekmiş, bu arada da gerçekleşecek sınav sonuçlarına göre tüm Türkiyedeki mevcut İSG uzmanı ve İşyeri Hekim sayısının artmasını ummuştur.
  Dolayısı ile burada bir etleme söz konusu değildir. Sadece gereken hazırlıkların yapılması ve şartların oluşturulabilmesi için bir ön bildirim mahiyetinde zaruriyetler belirlenmiştir.   
 11. unalsaribas

  unalsaribas TÜİSAG Üyesi

  Oncelikle burada ki aydinlatici yazilarindan ve harcadiklari emekten dolayi katki saglayan herkese katkilari oraninda teşekkür ediyorum. Konunun bir bölümünde gecti. Ölçüm ler... risk değerlendirmesi Süreci boyunca yonetmelik herhangi bir ölçme işinden bahsetmiyor ve raporlama dokümantasyonunda ölçüm belge ve degerlerini istemiyor. Yanılıyorsam düzeltiniz lütfen. Oncelikle kanaatim ölçüm yapılmadan risk değerlendirmesi yapılamayacağı yönünde. Şöyle ki bir mobilya imalat atölyesinde toz miktarını ölçmeden nasıl toz ile ilgili risk belirlenebilir. Yani şöyle mi denilir havadaki toz miktarı genzimi tikiyor bu nedenle burda toz tehlikesi var bu durum meslek hastalığı riski teşkil ediyor, veya cadde üzerinde bir işyeri trafikten dolayı yogun gürültü tehlikesi var stres ve isitme kaybı riski mi var denilir. Yoksa toz miktarı., gürültü miktarı belirtilerek riskin analizi yapılmalıdır. Telefondan yazdığım için uzun tutamiyorum. Sorum şu tehlike kaynaklari ölçümleri risk değerlendirmesi nin hem mevzuat hem de olması gereken şeklinde neresindedir? Teşekkürler...   
 12. unalsaribas

  unalsaribas TÜİSAG Üyesi

  Soruyu kendim cevaplayacagim anlaşılan. ..

  Risk değerlendirmesi Yönetmeliği
  Tehlikelerin tanımlanması
  MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
  a) İşyeri bina ve eklentileri.
  b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.c) Üretim süreç ve teknikleri.
  ç) İş ekipmanları.
  .
  .
  .
  o) Ortam ve kişisel maruziyet ölçüm sonuçları
  (2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.
  (3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.
  (4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

  Fazla yer kaplamamasi için kisaltarak maddeyi ekledim. Dikkat edilirse ölçüm ve sonuçlarının tehlikelerin belirlenmesi aşamasında kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 4. Fıkra hiç ölçüm yapılmadan risk değerlendirmesi yapılamayacağı yönündedir.

   
 13. brktbk

  brktbk TÜİSAG Üyesi

  Kadir Bey'e kesinlikle katılıyorum. Piyasada fatura kesmeyi bırakın uzman olmadan risk analizi yapanlar var. İşverenler ve işyerleri bu konuda bilgilendirilmeli. Resmen dolandırıcılık bu!
   
  S.Güler ve deryayran bu yazıya teşekkür etti.
 14. KADİR MERT

  KADİR MERT TÜİSAG Üyesi

  Yazdıklarımı baştan sona okudum ve nerede bir genelleme yaptığımı bir türlü bulamadım. 1-2 kişi çalışan firmalardan her ay ciddi paralar isteyen bir firma da olamaz. Çünkü bu firmaların İSG uzmanı bulundurma zorunluluğu şu an için yok. risk analizi için de öyle firmaları çok zorlayacak ücretler istenmiyor. Piyasayı hepimiz biliyoruz sonuçta. Devlet zaten bunlar için İSG uzmanını da kendi görevlendirecek görünüşe göre... Benim anlatmak istediğim zaten yasadaki boşluk. Siz bir işi yapmak için uzmanlar yetiştiriyorsanız, bunları bir eğitime, staja ve sınava tabii tutuyorsanız; ayrıca bu adamların görev tanımları içerisinde risk analizi yapmak başlı başına bir işse eğer; kanunda risk analizini işveren kendi de yapsa olur demek bir garip. Madem kendi de yapsa oluyor, sınav sayısını neden bu sene 3'e çıkarttınız. Seneye 4'e çıkartmaya çalışıyorsunuz? Ben konu ile ilgili olarak bakanlığı aradım. Cevap vermekte çok zorlandılar. İlk aramam da karşıma çıkan kişi evet işveren kendi de yapsa olur dedi. 2. aramam da karşıma çıkan bir başka yetkili, o madde yanlış anlaşılıyor şayet işveren İSG uzmanı belgesine sahipse kendi yapabilir, değilse yaptırmak zorunda dedi. İşin içinden bakanlık çıkamıyor biz nasıl çıkalım bilemiyorum.... Konu ile ilgili olarak çık detaylı fikirlerim var, zamanım olduğunda paylaşacağım...

   
 15. Ünal bey, c.tesi günü hem sınav vardı hem de öğleden sonra birliğimizin buluşması ve de sempozyumu vardı.
  Zaten burada herkesten katkı bekliyoruz. Sizin katkınız da tam yerinde ve faydalı olmuş bence :)   
 16. ruhurevan

  ruhurevan TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar benim kafam bazı konularda çok karışık yardımcı olabilirseniz sevinirim..

  şimdi öncelikle ilk defa 50 kişi altı çalışan yerlerde risk analizi yapacağım fakat yönetmeliğinde ekip kurulmasından söz etmiş, uzmanı olarak çalışmadığımız sadece analiz yaptığımız yerlerde de ekibi kurmamız gerekiyor mu?

  analizi yaptıktan sonra teslim ederken iki çıktı alıp hepsinin arkalarını tek tek işverene mi imzalatmalıyız veya bir üst yazı ile risk analizini ör:35.sayfa olarak teslim aldım şeklinde bir imza almak mı gerekli yani sonrasında bana bildirmedi bu tehlikeyi dememesi adına nasıl bir yöntem izliyorsunuz?

  son olarak analiz yaptıktan ve teslim ettikten sonra o firmaya bir daha gitmiyoruz, söz konusu olmayan tehlikeler meydana gelebilir..olabilecek bir kazada bizim sorumluluğumuz nedir acaba

   
 17. unalsaribas

  unalsaribas TÜİSAG Üyesi

  Oncelikle hangi yonetmekik 50 kisinin altinda çalışanı olan iş yerlerinde kurul kurulması gerektiğini söylüyor? İş Güvenliği hizmetleri Yönetmeliği 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerleri için zorunlu kılar. Risk değerlendirmesi Yönetmeliği asgari tutumu belirler fazlası size kalmış. Sorumluluk olayına gelince, hizmet alma zorunluluk zamanina kadar siz sorumlusunuz ancak o tarihten sonra iş yerinin uzmanı kimse o sorumlu olacaktir.

   
 18. spartakus1453

  spartakus1453 TÜİSAG Üyesi

  Ohh ne güzel hayat, o kadar kolaymı bu ya, şu anda bile hapiste olan 31 kişi var. Şüpheci olmamak eldemi.. Zaten iş güvenliği uzmanı birazda şüpheci olmalıki risleri ve çözümleribeirleyebilsin.. Sanıldığı kadar kolay bir meslek değil.. imzamı atar yan yatarım yok yani..

   
 19. Esin Kaban

  Esin Kaban TÜİSAG Üyesi

  öncelikle bu yazım bir sorunun cevabıdır.öyle sizin anlattığınız gibi değil kimse yan gelip yatmıyor.önce okuduğunuz iyice anlayın sonra cevap yazın.zaten bu formu da da herkes uzmanın uzmanı A sınıfı kimse yok ama yazan yorum yapanlarda sanki A+olmuş gibi yazıp çiziyor.kim neden hapiste bir araştırın bakalım ,yoksa bir şehir efsanesi mi bu bilen yok herkes bol keseden atıyor.ben yaptığım işin sorumluluğu bilecek kadar uzmanın sizin gibi boş konuşan değilim.

   
 20. mustafa yalçındağ

  mustafa yalçındağ TÜİSAG Üyesi

  slm esnaf ve sanatkarlar odası sanayi sitesindeki tüm iş yerleri adına toplu pazarlık etmiş her iş yeri için 45 tl risk değerlendirmesi yapıyormuş

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica