Risk Değerlendirmesi Yapmayın, Hele Risk Analizini Sakın Yapmayın

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında Mustafa ULUSOY tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş 1. Görülen Lüzum üzerine :)


   
  zafers bu yazıya teşekkür etti.
 2. İŞS SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amacı, isyerlerinde is saglıgı ve güvenligi yönünden
  yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

  sanırım böyle tane tane gitmekte fayda olabilir.

   
  Banu_D, Aykut Gürkan ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 3. demek ki bu yönetmeliği anlarsak eğer, bu yönetmeliğe uygun olarak yapacağımız Risk Değerlendirmesi de usulüne ve esaslarına uygun olacakmış :)

     

   
  Banu_D ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 4. ve ben şahsım adına ifade etmek isterim ki; bu yönetmelik dışından gelebilecek herhangi bir soruya bu konu başlığında olmak üzere cevap vermeyeceğim. Cevap verilmesi durumunun da çok önem arz ettiği zamanlarda sadece "Yazdığınız mesaj konu ettiğimiz Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği içeriği dışındadır" diye cevaplandıracağım.

   
  Banu_D ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 5. MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
  Kanunu kapsamındaki iş yerlerini kapsar.
  Benim buradan anladığım; 4857 sayılı yasa kapsamında olan (en kaba tabiriyle 50 kişi ve üzerinde personel istihdam eden ve sanayiden sayılan iş yerleri) iş yerleri bu yönetmeliğin kapsamında DEĞİLDİR.
  Sayın Fatih Kesgin' in yerinde uyarısıyla yukarıdaki metni düzeltmek zorundayım:
  Benim buradan anladığım; tehlike gurubu ve çalışan sayısı her ne olur ise olsun, tüm işletmeler ve işverenler bundan böyle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ve de bu kanuna bağlı olarak çıkartılan tüzük, yönetmelik, v.b. mevzuatın esaslarına tabi olacaklar ve İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili TÜM çalışmalarını da BU ESASLARA göre DÜZENLEYECEKLERDİR.
  Düzeltmeniz için çok teşekkür ederim Fatih Kesgin, zira bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirdi.

     

   
  Banu_D ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 6. esmabaykan

  esmabaykan TÜİSAG Üyesi

  Konuyu açar mısınız?

   
 7. konunun açılacak bir tarafı bana göre yok Esma Hanım. Madde madde gidiyoruz ve forumun çeşitli bölümlerinde 4857 yi de kapsayan yorumlar ve tespitler yapılıyor. Bu yönetmelik 4857 İş Kanunu kapsamındaki yerleri kapsamıyor durumuna işaretti sadece
   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 8. biraz daha katılım olunca yine madde madde devam edebiliriz   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 9. MADDE 5 – (1) İş veren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
  sürdürme ve geliştirme amacı ile is sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya
  yaptırır.

  buradan anladığım da; Risk Değerlendirmesini esas olarak yapmak veya yaptırmak İşverenin sorumluluğunda. Buradaki "yapmak", "veya", "yaptırmak" ifadeleri ayrı ayrı önemli. Zaten yönetmeliğin ilerleyen satırlarında bu ifadelere açıklık getirildiği gibi, konunun ilerleyen bölümlerinde bu açılımı görebileceğimizi umut ediyorum :)

     

   
  Banu_D, sekersuat, zafers ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 10. (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde is sağlığı ve
  güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Çok çok önemli, daha da bir yorum yapmaya gerek yok sanırım   
  Banu_D ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 11. cetintatar

  cetintatar TÜİSAG Üyesi

  Açıklamalara devam edebilir miyiz Mustafa Bey?   
  Mustafa Ulusoy bu yazıya teşekkür etti.
 12. Peki siz, devam edilmesi yönündeki öneriniz dışında konuya katılım yapabilirmisiniz Çetin Bey?

   
 13. (3) işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kisi veya kişilere risk
  değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin eder.
  sanırım buna para da dahil :)
  esas can alıcı konu birazdan, Az sonra
   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 14. a) işveren veya işveren vekili.
  b) işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten is güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) işyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) işyerindeki destek elemanları.
  d) işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde
  yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi
  sahibi çalışanlar.

  demek ki bu ekip olmadan bu iş yapılamaz.
  demek ki bu değerlendirmeyi yapan İSG uzmanı veya işyeri hekimi, bu işyerinde bu hizmeti yürüten olmalıdır (dışarıdan değil)
  demek ki destek elemanı da işyerinden biri olmalı
  demek ki herkes bu işyerinden olmalı.
  Yani bu değerlendirmeyi yapan uzman veya hekim bu işyerinde kısmi süreli sözleşme ile çalışıyor olsa bile işyerinden sayılabilmesi için 2 saatliğine bile olsa sigortalı olmalı.

   
  Banu_D, taylantalu ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 15. (2) işveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kisi ve
  kuruluşlardan hizmet alabilir.

  işte burada bütün hatlar karışıyor. Aslında ihtiyaç duyulduğunda diyerek açıklıyor ama nedense galiba sürekli ihtiyaç duyuluyor :) Ancak bu ihtiyaç durumu bile birincil şart olan risk değerlendirme Ekibinin kurulması zorunluluğunu ortadan KALDIRAMIYOR.   
  Banu_D, Acarali ve zafers bu yazıya teşekkür etti.
 16. (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip
  içinden görevlendirilen bir kisi tarafından da sağlanabilir.

  demek ki birisi koordinasyonu sağlayacak. Bunu ya işveren yapacak ya da işverenin belirleyeceği kişi. Ancak bu kişi de kesinlikle ekip içinden biri olacak.

   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 17. (4) işveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini
  yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar,
  görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.

  sanırım şimdilik mu maddeyle hiç kimse ilgilenmiyor.

   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 18. (5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kisi veya kisiler işveren tarafından
  sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

  zaten her konuyu hallettik bir de bu çok önemli şirket sırlarını dışarıda paylaşmak, basınla paylaşmak, facebookta paylaşmak konusu kaldı

   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 19. MADDE 7 – (1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
  başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin
  kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme
  aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.
  (2) Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada
  sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

  İşte analiz kelimesinin geçtiği ilk yer :)
  bu arada işyerinin tasarım ve kuruluş aşamasından başlamak üzere mevzusu zaten hiçbir ilgi alanına girmiyor.
  bir risk değerlendirmesi hangi aşamalardan oluşur diye sorulursa sanırım madde7-(1) bu işi halletmiş.
  Ne kadar önemli bir konu ki; risk değerlendirmesi çalışması yapılırken çalışanların sürece katılıp görüş bildirmeleri tekrar vurgulanmış. Yapılan risk değerlendirmelerinin çok büyük çoğunluğunu işveren bile okumazken çalışanlardan haberi olmayanların sayısını sanırım kimse bulamaz.

   
  Banu_D bu yazıya teşekkür etti.
 20. Dokümantasyon
  MADDE 11 – (1) Risk değerlendirmesi asgari aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde
  dokümante edilir.
  a) işyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
  olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
  c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.
  ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.
  d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.
  e) Tespit edilen riskler.
  f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.
  g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.
  g) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen
  risk seviyesi.
  (2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler
  tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve işyerinde saklanır.
  (3) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir.

  Hadi bakalım bu yönetmelik esasları altında kim imzalar, kim fatura keser tartışmaya açılmıştır.
  Eğer Hazırlanan Risk Değerlendirmesi yukarıda yazılı (yönetmeliğin kendisinde) esasların tümünü içermiyorsa veya içermeyecek ise lütfen arkadaşlar "Risk Değerlendirmesi yapmayın, hele risk analizi asla yapmayın :) tavsiyemdir.

  naçizane, saygı ve sevgilerimle

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica