Tartışma Kamuda Çalışan İş Güvenliği Uzmanları

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında bemiray tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. tuncayozturk

  tuncayozturk TÜİSAG Üyesi  beka bey bu yazdığınız hangi yönetmelikte var acaba?


   
 2. tuncayozturk

  tuncayozturk TÜİSAG Üyesi

  belediyeler için farklı tehlike gruplar var yani belediyenin büyüklüğüne göre değişiyor genelde a veya b belediyelerdede zorunluluk 2016 da başlıyor

   
 3. ld7626

  ld7626 TÜİSAG Üyesi

  Kamuda çalışan demiyelim. Sadece Sağlık Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında bir anlaşma yapılacağı söyleniyor. Ancak ücret nasıl ödenecek bakalım. Elbet bir şeyler açıklarlar.

     

   
 4. Beka Kavgaoglu

  Beka Kavgaoglu TÜİSAG Üyesi

  Yönetmelik daha çıkmadı bununla ilgili . Bildiğim sadece Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı , İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda iş birliği protokolleri var.

   
 5. Beka Kavgaoglu

  Beka Kavgaoglu TÜİSAG Üyesi

 6. ismailturan

  ismailturan TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar
  Bilindiği üzere kamu kurumlarında isg uzmanı zorunluluğu 2016 ya ertelendi. Ancak risk analizi acil durum planları ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi hala yapılması gerekiyor.
  Bulunduğum kamu kurumu çok tehlikeli sınıfa girmektedir. Kurumda isg uzmanı zaten yok. Ancak bu verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimi nasıl olacak. Çok tehlikeli sınıfta olduğumuzdan 16 saat verilmesi gerekiyor ve bu yılda 1 tekrarlanmak durumunda. Konu ile ilgili sorum şu olacak. Bu isg eğitimlerini kimler verebilir? Hazır sunular var onlardan faydalanılarak bir isg uzmanı olmayan mühendis ya da iş yeri hekimi olmayan bir hekimin bu isg eğitimlerini verme imkanı var mı?

   
 7. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Ben ........................................................... Hastanesinde ........................................................olarak görev yapmaktayım.Aynı zamanda ............................ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde, 10.06.2013 tarih ve 4400 sayılı yazınıza istinaden de, Genel Sekreterliğimizce İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasında sorumlu olarak görevlendirildim.Malumunuz üzere kamu kurumlarında tam zamanlı veya kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 01.07.2016 tarihine ertelenmiştir.Lakin 10.06.2013 tarih ve 4400 sayılı yazınızdaki 4. 5. ve 6.maddelerinin yerine getirilmesi İSG hizmetlerinin temel taşını oluşturmakla beraber bu yükümlülüklerin işverence yerine getirilebilmesi için bu İSG hizmetlerinin takibi,kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün işyerlerini kapsayacak şekilde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı(İSG KATİP)üzerinden 4. 5.ve6.maddelerdeki yükümlülüklerle alakalı bildirimlerin yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi kurumlara yazmış olduğu(Ekte Mevcut)tebligata göre gerekmektedir.Özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17.maddesi ile 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde çalışan sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi büyük önem arz etmekle beraber ilimizdeki çalışanlara bu eğitimlerin kimler tarafından verileceği bu eğitimler sonunda çalışanlara verilecek Katılım Belgelerine hangi İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin imza atacağı ve verilen bu eğitimlerin İSG Katip üzerinden nasıl bildirileceği büyük bir sorun teşkil etmektedir.Çünkü bu eğitimleri verecek İSG Profesyonellerinin(İşyeri Hekimi/İş güvenliği Uzmanı) İSG Katip üzerinde İşverenle elektronik sözleşme ile tanımlı olması ilgili mevzuatta amir hükmündedir.
  Yukarıda ki bahse konu olan durumla ilgili mevzuat hükümleri ışığında genel bir görüş tarafınızdan bizlere gönderilirse bu konuda çalışmalarımız daha net ve sürdürülebilir olacaktır.
  Saygılarımla İyi çalışmalar dilerim.

  Sağlık Bakanlığının ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine yazdığım bu maile hala cevap alamadım..bu konuda bir bilinmezliktir gidiyor..kimse bir şey diyemiyor, biliyorlar ki bu işin yasal sorumluluğu çok ağır.İSG Katipten sözleşme imzalatmadan bu işler sonucunda verilecek belgelere imza atılmayacağınıda çok iyi biliyorlar..sözleşme imzalattıkları takdirde ayda belirli bir ek ücret(Max.1200 tl) vermeleri gerektiğinide çok iyi biliyorlar.
   
  hkahraman, engineer17, Ahmet TURHAN ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 8. akınbl

  akınbl TÜİSAG Üyesi

  Öyle bir imkan yok. Aşağıdaki tabloda belirtilen konularda isg uzmanı olmayan, konuyu anlatıp bir de belge verme yetkisi olmayan mühendis ya da hekim tarafından verilemez. Eğitimi verse bile geçerli değildir.

  Yürürlük
  MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az
  çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

  eğer kurumunda 50 den az çalışan varsa 1.1.2014 ten itibaren iş güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda.

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar


  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
  EĞİTİM KONULARI

  1. Genel konular

  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

  c) İşyeri temizliği ve düzeni,

  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

  2. Sağlık konuları

  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

  ç) İlkyardım

  3. Teknik konular

  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

  b) Elle kaldırma ve taşıma,

  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

  d) Ekranlı araçlarla çalışma,

  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

  f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

  ı) Tahliye ve kurtarma

  Eğitimlerin belgelendirilmesi

  MADDE 15 –(1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır   
 9. ismailturan

  ismailturan TÜİSAG Üyesi

  Hocam tekrar merhabalar
  Kamu kuruluşunda çalışan firma elemanlarına isg eğitimini verme konusunda tereddüt yaşıyoruz. Firma elemanlarına İSG eğitimlerini biz mi vereceğiz yoksa alt işveren olan firma elemanına göndermeden önce bu eğitimleri vermek zorunda mı?

     

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 10. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Ben Genel Sekreterlik Kanalıyla tüm hizmet alımı yaptığımız firmalara üst yazı ile bu yükümlülükleri yerine getirmelerini isteyeceğim 2014 ten itibaren..   
 11. emel pehlivanoğlu

  emel pehlivanoğlu TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bende Kamu Hast.Birliğinde görevlendirme ile İGU olarak çalışmaktayım.Bakanlığın istediği; İSG eğitimleri,risk değerlendirmesi ve iş güvenlik kurullarının oluşturulabilmesi için alt yapı çalışmalarıdır.Csınıfı belgeye sahip olmama rağmen yataklı tedavi kurumunda İGU olarak görevlendirildim.6331'in 8.mad 7.fıkrasını belirttiğimde ise;asri görevinin dışında ,ek olarak bu işi yaparsam bu ücreti alabileceğim , şu an mesai tamamladığımdan bunu hak etmediğimden, fazla mesaiye geçtiğimde bu ücreti verebileceklerinden bahsettiler.Konu tam bir muamma.   
  alix ve mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 12. emel pehlivanoğlu

  emel pehlivanoğlu TÜİSAG Üyesi

  Eğitimlerini siz vermek durumunda değilsiniz.Kamuda, ihaleyi alan firma alt işveren değil ,esas işverendir.Bu nedenle işçilerine ait tüm İSG yükümlülükleri kendilerine aittir.2016 da ne zamanki kanun kamuda uygulanacak o zaman bizi ilgilendirecektir.

   
 13. emel pehlivanoğlu

  emel pehlivanoğlu TÜİSAG Üyesi

  Firmalara yazmaya gerk yok.İhale Şartnamesine İSG 6331 sorumluluğunu eklemek yeterli oluyor
   
 14. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  Alt işverenle sözleşme yaparken, çalışacak olan elemanların yeterlilik belgeleri (İşe Giriş Muayenesi, Sağlık Raporu, İşle İlgili Verilen Eğitimlerin bir örneği veya uygun yerlerinden birer kopyaları) talep edilebilir.

   
  ismailturan bu yazıya teşekkür etti.
 15. ismailturan

  ismailturan TÜİSAG Üyesi

  Bu firmalarla anlaşmalar daha önceden yapılmış durumda ise bunu 6331 e dayandırarak yapmaları gerektiği söylenebilir mi acaba?   
 16. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Sallamışlar Emel hnm para vermemek için takla atıp duruyorlar.İş güvenliği hizmetleri mesai dahilinde yapacağınız bir iştir.Ayrıca İSG Katip'ten size görev sözleşme tanımlaması yapılmamış ise hiç bir belgeye imza atmayın hele helede risk değerlendirme,acil durum planları ve eğitim belgelerine hiç imza atmayın..ilerde size dönüşü çok ağır olur dikkat edin...

   
 17. Ercan Mattaoğulları

  Ercan Mattaoğulları TÜİSAG Üyesi

  Ben ........................................................... Hastanesinde ........................................................olarak görev yapmaktayım.Aynı zamanda ............................ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde, 10.06.2013 tarih ve 4400 sayılı yazınıza istinaden de, Genel Sekreterliğimizce İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasında sorumlu olarak görevlendirildim.Malumunuz üzere kamu kurumlarında tam zamanlı veya kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 01.07.2016 tarihine ertelenmiştir.Lakin 10.06.2013 tarih ve 4400 sayılı yazınızdaki 4. 5. ve 6.maddelerinin yerine getirilmesi İSG hizmetlerinin temel taşını oluşturmakla beraber bu yükümlülüklerin işverence yerine getirilebilmesi için bu İSG hizmetlerinin takibi,kontrolü ve izlenmesi amacıyla bütün işyerlerini kapsayacak şekilde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı(İSG KATİP)üzerinden 4.5.ve6.maddelerdeki yükümlülüklerle alakalı bildirimlerin yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi kurumlara yazmış olduğu(Ekte Mevcut)tebligata göre gerekmektedir.Özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17.maddesi ile 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde çalışan sağlık personellerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi büyük önem arz etmekle beraber ilimizdeki çalışanlara bu eğitimlerin kimler tarafından verileceği bu eğitimler sonunda çalışanlara verilecek Katılım Belgelerine hangi İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin imza atacağı ve verilen bu eğitimlerin İSG Katip üzerinden nasıl bildirileceği büyük bir sorun teşkil etmektedir.Çünkü bu eğitimleri verecek İSG Profesyonellerinin(İşyeri Hekimi/İş güvenliği Uzmanı) İSG Katip üzerinde İşverenle elektronik sözleşme ile tanımlı olması ilgili mevzuatta amir hükmündedir.
  Yukarıda ki bahse konu olan durumla ilgili mevzuat hükümleri ışığında genel bir görüş tarafınızdan bizlere gönderilirse bu konuda çalışmalarımız daha net ve sürdürülebilir olacaktır.
  Saygılarımla İyi çalışmalar dilerim.

  Sağlık Bakanlığının ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine yazdığım bu maile hala cevap alamadım..bu konuda bir bilinmezliktir gidiyor..kimse bir şey diyemiyor, biliyorlar ki bu işin yasal sorumluluğu çok ağır.İSG Katipten sözleşme imzalatmadan bu işler sonucunda verilecek belgelere imza atılmayacağınıda çok iyi biliyorlar..sözleşme imzalattıkları takdirde ayda belirli bir ek ücret(Max.1200 tl) vermeleri gerektiğinide çok iyi biliyorlar.


   
 18. betulmaden

  betulmaden TÜİSAG Üyesi

  Ercan bey ben belediyede iş güvenliği uzmanıyım fen işleri müdürlüğü yani bahsettiğiniz işler çok tehlikeli sınıf temizlik işleri tehlikeli işler sınıfına girer hatta nace kodları 38.21 temizlik işleri 42.11 fen işleri iş kolunu kapsar.

   
 19. akınbl

  akınbl TÜİSAG Üyesi

  Öncelikle Kamu Hast. Bir. de göreviniz nedir emel hanım? Asli göreviniz igu dışında mesela memur, hemşire vs. gibi başka iş kolu ise 7. maddeye göre; asli işinin yanında görevlerinin yanında ibaresi geçiyor. Size kadronuzu igu ya çevirmeden mesleğinizi yapmayın igu işini yapın demek bence kurumun yetkisinde değil. Çünkü siz ücretinizi kadronuza göre alacaksınız.
  (7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

   
 20. experience

  experience TÜİSAG Üyesi

  Emel Hanım C sınıfı İGU olarak çok tehlikeli sınıfta görevlendirilmeniz mümkün değildir.Görevlendirmeler İSG katip üzerinden yapılmaktadır ve sistemde kurumunuza ait bilgiler ve sizin belge sınıfınız vs her türlü bilgi mevcut olduğundan sistem sizin yetkili İG uzmanı olarak reddedecektir. Sistemin sizi tanıması ve kabul etmesi için önce Belge sınıfı B veya A olan en az bir İG Uzmanının sistem üzerinden kayıt yapılması sonra da ikinci İG uzmanı olarak da sizin kaydınızın yapılması gerekmektedir.
  İlave ödemeler sistemde görevlendirildiğiniz süreye bağlı olarak ödenir ve bunun da fazla mesai ile falan bir alakası yoktur.Normal mesai saatinde bu görevi yaparsınız ve ilave ücreti almaya hak kazanırsınız.
  Bunun dışında yani İSG Katip haricinde , kurumun yapacağı herhangi bir görevlendirme geçersizdir.
  Ancak kurumunuzun İG Uzmanı bulundurma yükümlülüğü henüz başlamıdıysa bunları yapmasına gerek yok,Mevzuata göre Risk Analizleri ve çalışanların İG Eğitimi ile Acil Eylem Planlarının hazırlanmasından tüm işverenler gibi sizin kurum da sorumlu ama yine mevzuat İG Uzmanı bulundurma yükümlülüğü olmayan işverenlerin bu çalışmaları kendi başlarına yapabileceğini,bunun içinde Bakanlığın yayımladığı Rehberlerden faydalanabileceğini söylüyor.Anladığım kadarıyla bu çalışmaları kendisi yapmak istiyor dışarıya para harcamamak için ve siz de bu işin eğitimini almış bir personel olduğunuz için bu işleri organize etmek için görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.Bu şekildeki bir görevlendirme kurum içindeki diğer görevlendirmeler gibidir ve bir memur olarak verdiğiniz eğitimlerin ücretini memurlar kanununa göre alırsınız,başka ücret alamazsınız.
  Yok eğer mevzuata göre İG Uzmanı bulundurma yükümlülüğü varsa kurumunuzun İSG katip üzerinden değil de kafasına göre görevlendirme yaptıysa suç işlemiş olurlar.

   
  Ercan Mattaoğulları ve Zafer Murat Güngör bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica