18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu | Sayfa 22 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Huseyin_Turkoglu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. err

  err TÜİSAG Üyesi  Aşağıdaki durumlardan hangisinde işverenin hizmet akdi yapma zorunluluğu yoktur?
  A ) İ.K. 29. md.’ si gereğince toplu işten çıkarmalarda işten ayrılmak zorunda kalanlar
  B ) Sakatlanarak işten ayrılan işçiler
  C ) Hastalık nedeniyle işten ayrılan gazeteciler
  D ) Muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınanlar
  E ) Bir siyasi partide kurucu üye olarak çalışan işçi


   
 2. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Bir işyerinde 4 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından kötüniyetli olarak feshedilmesi halinde işverenin ödeyeceği kötüniyet tazminatının tutarı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
  A ) İşçinin yirmi iki haftalık ücreti tutarı
  B ) İşçinin on haftalık ücreti tutarı
  C ) İşçinin yirmi haftalık ücreti tutarı
  D ) İşçinin yirmi dört haftalık ücreti tutarı
  E ) İşçinin yirmi altı haftalık ücreti tutarı

   
 3. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Bir işyerinde haftalık çalışma süresinin iş sözleşmesi ya da TİS ile 45 saatin altında belirlenmesi halinde, ancak iş hacmini karşılamak için işçilerin ortalama çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalarına ne ad verilir?
  A ) Fazla çalışma
  B ) Fazla süreli çalışma
  C ) Telafi çalışması
  D ) Kısa süreli çalışma
  E ) Dönemsel çalışma süresi

     

   
 4. err

  err TÜİSAG Üyesi

  A adlı işveren, C adlı 15 yaşında bir çocukla tünel inşaatında çalıştırılmak üzere bir iş sözleşmesi yapmıştır. C bir süre sonra sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek çalışmaktan vazgeçmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A ) Sözleşme ölü doğduğundan C hiçbir haktan yararlanamaz.
  B ) C çalışmaya başladığı andan sözleşmenin sona erdiği ana kadar işçilik ve sigortalık haklarından yararlanır.
  C ) A adlı işveren ile C adlı işçi karşılıklı anlaşarak sözleşmeye devam edebilirler.
  D ) Csözleşmeyi geçersiz sayamaz, sözleşme ancak A tarafından iptal edilebilir.
  E ) C sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia edemez. Geçersizlik sebepleri bulunmamaktadır.

   
 5. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki hallerden hangisinde bir iş sözleşmesi iptal edilebilir?
  A ) Hata
  B ) Ehliyet noksanlığı
  C ) Şekil noksanlığı
  D ) İşin imkansızlaşması
  E ) Hukuka aykırılık

     

   
 6. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki şıklardan hangisi bir iş sözleşmesinde işverenin işçiye karşı borçlarından biri değildir?
  A ) İşçilerin buluşundan dolayı ödeme yapma borcu
  B ) İşe uygun işçi çalıştırma borcu
  C ) Sakatlık borcu
  D ) İş nedeniyle zarar gören işçiye ait taşıt ve aletleri tazmin borcu
  E ) İş güvenliği tedbirlerini alma borcu

   
 7. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Ülkemizde Cumhuriyet dönemin de kaç yılında çıkarılan yasal düzenlemeyle hafta tatili ücreti tam ücret olarak ödenmeye başlanmıştır?
  A ) 1953
  B ) 1951
  C ) 1956
  D ) 1961
  E ) 1949
   
 8. err

  err TÜİSAG Üyesi

  1921 tarihinde kabul edilen Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür TozlarınınAmele Umumicesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A ) TBMM’nin çıkardığı ilk iş kanunudur.
  B ) İlk sosyal sigorta kolları hastalık, iş kazası ve ihtiyarlık sigortaları düzenlenmiştir.
  C ) Maden işçileri için çıkarılmıştır.
  D ) İşçilerin günlük çalışma süresi 8 saat, asgari çalışma yaşı 17’dir.
  E ) Maden işçileri için verilecek asgari ücret 3’lü bir komisyon tarafından tespit edilecektir.   
 9. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdakilerden hangisi toplu iş hukukunun konularındandır?
  A ) Çalışma yaşamının denetlenmesi
  B ) İş sözleşmesinin kurulması
  C ) İşçi ücretleri
  D ) İşveren sendikaları arasındaki ilişki
  E ) İş sözleşmesinin şartlarının düzenlenmesi

     

   
 10. err

  err TÜİSAG Üyesi

  Aşağıdaki örneklerden hangisinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kuralları uygulanır?
  A ) Dış İşleri Bakanlığında çalışan müsteşar
  B ) Terzi
  C ) Müteahhit
  D ) Konfeksiyon atölyesindeki kalıpçı
  E ) Mali müşavir   
 11. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  Cevap e şıkkı görünüyor. Ancak b şıkkında işe gitmeme nedeninin belirtilmesi, c şıkkında da hastalığın ne boyutta olduğu belirtilmesi gerekirdi.

  İş Kanunu Madde 25:
  I. Sağlık Sebepleri:
  a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

  II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

  g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.   
 12. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  İş Kanunu Madde 17:
  İş sözleşmeleri;
  d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

   
  err bu yazıya teşekkür etti.
 13. err

  err TÜİSAG Üyesi

  TS EN 2 ve TS EN 2/A1′e göre YANGIN SINIFLARININ TARİFİ
  Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları,
  Sınıf B: Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar,
  Sınıf C: Gaz yangınları,
  Sınıf D: Metal yangınları,
  Sınıf F: Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları.
  bu elektrik yangınları hangi sınıfta hala çözmüş değilim
   
 14. err

  err TÜİSAG Üyesi

  seylan hanım bence
  b şıkkı
  2 işgünü değil 3 işgünü diye biliyorum nedensiz işe gelmemede kendi kastından oluyor firmada öyle uyguluyor zaten

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 15. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  Fesih hakkını kötüye kullanan işverenin İş Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca bildirim sürelerine ait ücretin 3 katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu yüzden, cevap d şıkkı yani 24 haftalık ücret tutarı olacak.   
  isgeem, Nurdan DAHİ ve err bu yazıya teşekkür etti.
 16. isgisg

  isgisg TÜİSAG Üyesi

  1. Mahal içinde oluşan ve insanları rahatsız edebilecek hava akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a- 0,05-0,10 m/s
  b- 0,10-0,20 m/s
  c- 0,05-0,15 m/s
  d- 0,20-0,30 m/s


  SORUNUN doğru cevabı 0,5m/s olması gerekiyor bu durumda hepsi doğru oluyor.?

   
 17. err

  err TÜİSAG Üyesi

  aralık 0,2 & 0,5m/sn termal konfor akım hızı
  cevap b

   
  emreerciyes24 bu yazıya teşekkür etti.
 18. isgisg

  isgisg TÜİSAG Üyesi

  1. Mahal içinde oluşan ve insanları rahatsız edebilecek hava akımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a- 0,05-0,10 m/s
  b- 0,10-0,20 m/s
  c- 0,05-0,15 m/s
  d- 0,20-0,30 m/s


  cevap D DİYOR DOĞRUMUDUR?

   
 19. izmir

  izmir Guest

  CEVAP D OLMALI BENCE...
  İş yerlerinde daima bir miktar hava akımı bulunur. Bu hava akımı (vantilasyon sistemine göre ) tek veya çok yönlü olabilir. Akım hızı da 0.2 m/s ila 5.0 m/s arası bazan da daha çok olabilir.
  ¢Ortam sıcaklığı , radyant ısı ve nem düzeyleri normal iken ideal hava akımı 0,15 m/s civarındadır.


   
 20. Seylan Aygün

  Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

  sel felaketi fesih nedeni mi peki?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica