18 Mayıs 2013 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Için Soru Havuzu

Huseyin_Turkoglu

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Eyl 2011
Mesajlar
96
Tepki puanı
602
Arkadaşlar merhaba,
Bu sınavda mutlaka çıkacak, çıkmazsa kafamı keserim dediğiniz sorular hangileri?
Burada bu soruları paylaşalım :şaşırma:

Bence:

Soru: Gürültü Yönetmeliğine göre günlük gürültü En yüksek maruziyet etkin değeri nedir?
a. 80
b. 85
c. 87
d. 90
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Güzel bir konu başlattığı için Hüseyin arkadaşımıza teşekkür ederim.
Aklıma geldikçe bende sorularımla destek olmaya çalışacağım. Sizlerden de aynı katkıyı bekliyorum.

Soru : İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere .......... denir.
Cevap : İşveren vekili
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenli Şartları Yönetmeliği hakkında hazırlamış olduğum sorular aşağıdaki gibidir.
Kolay gelsin.

1) İşyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından kim sorumludur ?
Cevap : İş veren


2) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olması sağlanamıyorsa, riski en aza indirecek uygun önlemleri almaktan kim sorumludur ?
Cevap : İş veren


3) İşyerinde iş araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek hangi yönetmeliğin amacıdır ?
Cevap : İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenli şartları yönetmeliği


4) İş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırılması kimin sorumluluğundadır ?
Cevap : İş veren


5) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın ………………………………………………. ………………………………….uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
Yukarıdaki boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Cevap : ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde


6) Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esasları kim belirler ?
Cevap : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir


7) İşçilerin sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir ?
Cevap : İş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı, bu işleri yapmakla görevlendirilen uzman kişilerce yapılacaktır.


8) Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, işçilerin iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri ………………….. tam olarak dikkate alınacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
Cevap : İşverence


9) İşverenin, iş ekipmanlarını ve bunların kullanımına ilişkin olarak işçilerin bilgilendirilmesinden sorumlu tutulduğu yönetmelik hangisidir ?
Cevap : İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği


10) İşçilerin, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilmeleri kimin sorumluluğundadır ?
Cevap : İş veren


11) İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitimin verdirilmesi kimin sorumluluğundadır ?
Cevap : İş veren


12) İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenli şartları yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi esas alınarak hazırlanmıştır ?
Cevap :Avrupa Birliği Direktifleri
 

Huseyin_Turkoglu

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Eyl 2011
Mesajlar
96
Tepki puanı
602
1-İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin temel amaçları nelerdir?
- Çalışanların korunması
- İşletmenin korunması
- Üretim ve Kalitenin arttırılması

2-Çalışanların sağlık ve güvenliği ile her türlü çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak ilgilenen halk sağlığı dalı hangisidir?
- İşçi Sağlığı

3- “İşyerindeki olası sağlık tehlikelerini önceden saptamak ve onları çalışanların sağlığına zarar vermeyecek şekilde kontrol altına almaktır” İlkesi hangi kavramın temel ilkesidir?
- İş Sağlığı

4- Önceden planlanmamış çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. Tanımı hangi kuruluşun İş Kazası tanımına uymaktadır?
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO- World Health Organization)

5- Bir kişiye, maddeye, cihaza, işe veya işin yürütümüne hasar, kayıp veya zarar verme patansiyeli olan herşeye ne denir?
- Tehlike
6- İşyerinin her kademesinde görev yapan personelin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, inanç, görüş ve paylaşımlar bütünü. Olarak tanımlanan kavram hangisidir?
- İşyerindeki Güvenlik Kültürü

7- İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, alınan önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek kimin görevidir?
- İşveren


8- İşyerinde işçilerin hakları nelerdir?
- Bilme Hakkı
- Eğitim Hakkı
- Görüş Bildirme Hakkı
- Katılma Hakkı
- Seçme ve Seçilme Hakkı
- Çalışmama Hakkı

9- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda oluşan kaza iş kazası olarak sayılır mı?
- Evet

10- Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı ruhi arıza hallerine ne denir?
- Meslek hastalığı
 

nestai

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ara 2011
Mesajlar
92
Tepki puanı
410
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Bende Titreşim ile ilgili bir kaç soru paylaşıyorum.

Soru 1- El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) 2 m/s2
b-) 3 m/s2
c-) 5 m/s2
d-) 8 m/s2

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi titreşime maruziyetten kaynaklanan bir hastalıktır ?

a-) lösemi
b-) kanser
c-) beyaz el sendromu
d-) fibilite

Soru 3 Titreşim insan vücudu üzerinde hangi etkileri yapar ?
I- Fiziksel ve Biyomekanik
II- Psikolojik
III- Sensoryel

a-) I-II-III
b-) I-II
c-) I-III
d-) II-III

Soru 4 Titreşime maruz kalan işçilerin periyodik muayeneleri ne kadar zamanda bir yapılmalıdır ?

a-) yılda 1 kez
b-) 6 ayda 1 kez
c-) 3 ayda 1 kez
d-) Haftada 1 kez

Soru 4 - Titreşim ölçüm kartında aşağıdaki bilgilerin hangisinin yer almasına gerek yoktur ?

a-) Titreşime maruz kalan işçinin adı soyadı imzası
b-) Maruziyet Süresi
c-) Tarih, saat, ölçüm yapan kişinin adı soyadı imzası
d-) Vücuda iletilen titreşimin iletim şekli ve yolu

Soru 5 - İnsanın algıladığı titreşim frekansı aralığı nedir ?

a-) 1 Hz – 1000 Hz
b-) 10 Hz – 100 Hz
c-) 10 Hz – 1000 Hz
d-) 100 Hz – 1000 Hz
 

Huseyin_Turkoglu

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Eyl 2011
Mesajlar
96
Tepki puanı
602
Bende Titreşim ile ilgili bir kaç soru paylaşıyorum.

Soru 1- El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) 2 m/s2
b-) 3 m/s2
c-) 5 m/s2
d-) 8 m/s2

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi titreşime maruziyetten kaynaklanan bir hastalıktır ?

a-) lösemi
b-) kanser
c-) beyaz el sendromu
d-) fibilite

Soru 3 Titreşim insan vücudu üzerinde hangi etkileri yapar ?
I- Fiziksel ve Biyomekanik
II- Psikolojik
III- Sensoryel

a-) I-II-III
b-) I-II
c-) I-III
d-) II-III

Soru 4 Titreşime maruz kalan işçilerin periyodik muayeneleri ne kadar zamanda bir yapılmalıdır ?

a-) yılda 1 kez
b-) 6 ayda 1 kez
c-) 3 ayda 1 kez
d-) Haftada 1 kez

Soru 4 - Titreşim ölçüm kartında aşağıdaki bilgilerin hangisinin yer almasına gerek yoktur ?

a-) Titreşime maruz kalan işçinin adı soyadı imzası
b-) Maruziyet Süresi
c-) Tarih, saat, ölçüm yapan kişinin adı soyadı imzası
d-) Vücuda iletilen titreşimin iletim şekli ve yolu

Soru 5 - İnsanın algıladığı titreşim frekansı aralığı nedir ?

a-) 1 Hz – 1000 Hz
b-) 10 Hz – 100 Hz
c-) 10 Hz – 1000 Hz
d-) 100 Hz – 1000 Hz

cevaplarını da paylaşır mısınız?
 

zen1988

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Ara 2011
Mesajlar
7
Tepki puanı
19
cevap

Bende Titreşim ile ilgili bir kaç soru paylaşıyorum.

Soru 1- El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-) 2 m/s2
b-) 3 m/s2
c-) 5 m/s2
d-) 8 m/s2

Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi titreşime maruziyetten kaynaklanan bir hastalıktır ?

a-) lösemi
b-) kanser
c-) beyaz el sendromu
d-) fibilite

Soru 3 Titreşim insan vücudu üzerinde hangi etkileri yapar ?
I- Fiziksel ve Biyomekanik
II- Psikolojik
III- Sensoryel

a-) I-II-III
b-) I-II
c-) I-III
d-) II-III

Soru 4 Titreşime maruz kalan işçilerin periyodik muayeneleri ne kadar zamanda bir yapılmalıdır ?

a-) yılda 1 kez
b-) 6 ayda 1 kez
c-) 3 ayda 1 kez
d-) Haftada 1 kez

Soru 4 - Titreşim ölçüm kartında aşağıdaki bilgilerin hangisinin yer almasına gerek yoktur ?

a-) Titreşime maruz kalan işçinin adı soyadı imzası
b-) Maruziyet Süresi
c-) Tarih, saat, ölçüm yapan kişinin adı soyadı imzası
d-) Vücuda iletilen titreşimin iletim şekli ve yolu

Soru 5 - İnsanın algıladığı titreşim frekansı aralığı nedir ?

a-) 1 Hz � 1000 Hz
b-) 10 Hz � 100 Hz
c-) 10 Hz � 1000 Hz
d-) 100 Hz � 1000 Hz

cevaplar
 

nestai

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ara 2011
Mesajlar
92
Tepki puanı
410
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Yükümlülük Süresi’nin doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir ?

A. Sigortalının risk etmenine maruz kaldığı en uzun süredir.
B. Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinde ne kadar süre çalıştığıdır.
C. Sigortalının meslek hastalığı nedeniyle çalışamadığı en uzun süredir.
D. Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süredir.

Cevap D Şıkkı
 

nestai

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ara 2011
Mesajlar
92
Tepki puanı
410
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Aşağıdakilerden hangisi gürültülü ortamda alınabilecek kişisel önlemlerdendir ?

A. Gürültüye neden olan makineyi, az gürültülü olan daha iyi bir makine ile değiştirmek.
B. Gürültü kaynağı ile kişi arasındaki uzaklığı arttırmak.
C. Gürültü kaynağı ile kişi arasına engel koymak.
D. Kişiyi sese karşı izoleli bir bölmede çalıştırmak.

Cevap D Şıkkı
 

nestai

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Ara 2011
Mesajlar
92
Tepki puanı
410
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (A)
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre; Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde (iniş, çıkış, geçiş dahil) aşağıda belirtilen azami çalışma sürelerinden hangisi yanlıştır ?
A. 20-25 m. derinlik veya 2-2,5 kg/cm² basınçta - 7 saat
B. 25-30 m. derinlik veya 2,5-3 kg/cm² basınçta - 6 saat
C. 30-35 m. derinlik veya 3-3,5 kg/cm² basınçta - 5 saat
D. 35-40 m. derinlik veya 3,5-4 kg/cm² basınçta - 1 saat

Cevap D Şıkkı
 
Üst