Periyodik Kontroller | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Periyodik Kontroller

Konu, 'İş Güvenliği El Kitapları ve İç Tüzükleri' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  Kaldırma Araçlarının Kontrolleri:
  Kaldırma Makineleri ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatla, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır. Kaldırma Makineleri işletme ağırlığının en az 1,5 katını etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacak ve bıunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:376,378)

  Kaynak : http://www.isguv.com/periyodik_kontrol.htm


   
 2. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Asansör Kontrolü:
  İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, yürürlükteki mevzuatın ve tekniğin öngördüğü şekilde imal ve inşa edilerek kurulması ve bakımlarının yapılması şarttır. Asansörlerin imal, inşası, kurulması, muayene ve bakımı, bu işlerin fenni, teknik ve kanuni sorumluluğunu taşıyabileceknitelik ve ehliyeti bulunduğu Hükümet veya belediyelerce kabul edilen teşekkül ve şahıslara yaptırılacaktır. Her işveren, asansörlere ait kullanma iznini ve periyodik muayene raporlarını, işyerinde buludurmak ve denetlemeye yetkili memurlerın her isteyişinde göstermek zorundadır. Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yük açıkça gösterilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:25)

  Kaynak : http://www.isguv.com/periyodik_kontrol.htm

   
  msinay bu yazıya teşekkür etti.
 3. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Kompresörün Periyodik Kontrolü.
  Kompresörlerin güvenle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin montajından sonra ve çalıştırılmasından önce kompresörler üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları, sicil kartına veya defterine işlenecektir. Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsade edilen en yüksek basıncın 1,5 katı ile yapılacaktır. Basınçlı kapların hidrolik basınç testleri, en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:227, 244)

  Kaynak : http://www.isguv.com/periyodik_kontrol.htm

     

   
  msinay bu yazıya teşekkür etti.
 4. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Basınçlı Kapların Kontrolü
  İşyerinde bulunan tüm kazanlar her sene ehliyeti Hükümet vaya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından en yüksek çalışma basınçlarının 1.5 katı ile hidrolik basınç testine tabi tutulacaklardır.Test sonuçları rapor haline getirilerek işyerinde bulundurulacaktır.

   
  melike yıldırım ve msinay bu yazıya teşekkür etti.
 5. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Sağlık Raporları
  Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışacak işçilerin işe girişlerinde ve işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde de laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.İşin devamı süresince de bu işlerde çalışmalarında bir sakınca olmadığının en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya Belediye hekimleri tarafından verilir. (İş Kanunu Madde:86, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde:5, Ek_II)

     

   
  melike yıldırım ve msinay bu yazıya teşekkür etti.
 6. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Portör Muayenesi
  Gıda işlerinde çalışan işçilerin bulaşıcı hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amacıyla; periyodik olarak 6 ayda bir kez portör taramasından geçirilmeleri sağlanmalıdır. (İş Kanunu Madde:77, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:57/7, Umumi Hıfz. Kanunu Madde:126)

   
  melike yıldırım bu yazıya teşekkür etti.
 7. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi
  İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.
   
  msinay bu yazıya teşekkür etti.
 8. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  İş Makinesi Kullanım Belgesi
  İşyerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.   
  mus.esen bu yazıya teşekkür etti.
 9. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Kazancı Belgesi
  İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.

     

   
 10. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Göğüs Radyografileri
  Tozlu işlerde çalışan işçilerin periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak ve her 6 ayda bir, göğüs radyografileri alınacaktır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.   
  melike yıldırım bu yazıya teşekkür etti.
 11. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Topraklama Kontrolü
  Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölşçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü MAdde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P),   
  melike yıldırım ve OZANCE bu yazıya teşekkür etti.
 12. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Paratonerin Kontrolü
  Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57)

   
  dilekaltinok, gizem çırağoğlu tekgül ve Mustafa ESEN bu yazıya teşekkür etti.
 13. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi

  Buhar ve Sıcak Su Kazanları: (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü md.203)
  Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.

  Yangın Söndürme Cihazı: (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü md.123-124-128)
  Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılacaktır. Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat - asitli) yangın söndürme cihazları, en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.

  Yangın Motopomplar ve Hortumları: (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:117-118-120)
  İşyerlerinde suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı ile motopomplar her an iyi işler halde bulundurulacaktır. Motopomplar en az 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri motopompun üzerine yazılacaktır. Motopomplarla günde bir defa, beş dakika su ile işletme deneyi yapılacaktır.
  Lastik olmayan hortumlar, her kullanıştan sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecektir. Lastikli hortumlar en geç üç ayda bir kontrol edilecektir.

  Alev Sızdırmaz Aletlerin Muayeneleri: (Mad. ve Taş Oc.İ.A.İ.A.İ.S.İ.G.T.H.Tüzük md.291)
  Alev sızdırmaz veya kendiliğinden emniyetli aygıt ve malzemelerin 5 yılda en az bir kez Bakanlıkça kabul edilmiş bir test istasyonunda muayene edilmeleri gerekir. Ayrıca gerektiği kadar sık ve düzenli aralıklarla kontrol edilir.


   
  melike yıldırım, Damla GÖRGÜLÜ ve FeLis_Leo bu yazıya teşekkür etti.
 14. buketdemir

  buketdemir TÜİSAG Üyesi

  çok güzel oldu hepsini bir arada bulabilmek :) teşekkürler :alkış:

   
  tkaracayli bu yazıya teşekkür etti.
 15. ilkayagiz

  ilkayagiz TÜİSAG Üyesi

  merhaba arkadaşlar.bu sitede aradığım bir çok soruya cevap bulabiliyorum(hepinize teşekkürler)benim sorum;iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığımbir fabrikada sabit motopomp var,tüzükte 6 ayda 1 defa kontrolleri yapılacak üzerine yazılacak diyor.peki bu kontrolü kimin yapacağını bilen varmı?şimdiden tşkler   
 16. Tolga_34

  Tolga_34 TÜİSAG Üyesi

  Fabrikanızın teknik bakım ünitesi var mı ? ya da Teknik bakım şefi ? Fabrikanızda bulunan diğer alet, ekipman cihaz vb. tamir ve bakımları bu ünite tarafından mı yapılıyor ? Eğer böyle ise, onlarda cihaz bakım kontrol kartları olması lazım. Bu ekipman için yok ise, bir tane bakım kartı açılır ve periyodik olarak bakımı yapılır.

  Eğer Teknik Bakım Üniteniz yok ise, o zaman motopomp üzerinde cihaz numarası, markası, kodu vardır. Bu bilgiler ile üretici firmaya ya da bu ekipmanın bakımlarını yapan tamir bakım firmalarına internet üzerinden erişebilir ve bakım hizmeti satınalabilirsiniz, diye düşünüyorum.

   
  kazım, ilkayagiz, Kaan SAKA ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 17. FeLis_Leo

  FeLis_Leo TÜİSAG Üyesi

  çok faydalı bi derleme olmuş, teşekkürler :)

   
 18. ilkayagiz

  ilkayagiz TÜİSAG Üyesi

  fabrikaya ait teknik bakım ünitesi var.ancak bakımcı çalışanların kontrolü yeterli oluyormu?periyodik kontrolleri yapan makine mühendisleri bu zamana kadar kendilerinden motopompa ait periyodik kontrol istenilmediğini belirtmiş.

   
 19. A. Aytuğ KADIOĞLU

  A. Aytuğ KADIOĞLU TÜİSAG Üyesi

  şu anda makine mühendisleri odası (mmo) bu tür kontrollerin hepsini yapıyor bildiğim kadarıyla. bir defaya mahsus mmo dan bu hizmeti alın ve kontrolleri nasıl yaptıklarına bakın. ve yine bildiğim kadarıyla makine mühendisi bir kişi bu kontrolü yapmaya yetkilidir.

   
  ilkayagiz ve Tolga_34 bu yazıya teşekkür etti.
 20. alpbey

  alpbey TÜİSAG Üyesi

  Makine muh. Yapabiliyor. Ama bence ig uzmani arkadaslar mumkunse bu kontrolleri disariya yaptirsinlar, cunku kontroller icin ekipman vb. Gerekiyor ve alinan riskte cabasi. En iyisi isveren kaynak ayiriyorsa yetkili kuruluslara yaptirip kontrol etmek... Sonra bir problem cikarsa suclu duruma dusmekte var..

  GT-N7000 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi

   
  kgursu ve Aytuğ bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica