Form Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Ve Taahhüt Tutanağı

crn

TÜİSAG Üyesi
Arkadaşlar hastaneler için kişisel koruyucu donanım zimmet formu nasıl hazırlamam gerekiyor. herhangi bir fabrika için kolay fakat hastanede zorlandım. çünkü eldiven, maske gibi kullanılan ekipmanlar her daim kullanıyorlar. röntgende mesela kursun önlük 3 tanededir persınel bes tane. ihtiyacı olan kullanıyor. yardımcı olursanız çok sevinirim.
 

K.Onur

TÜİSAG Üyesi
Arkadaşlar hastaneler için kişisel koruyucu donanım zimmet formu nasıl hazırlamam gerekiyor. herhangi bir fabrika için kolay fakat hastanede zorlandım. çünkü eldiven, maske gibi kullanılan ekipmanlar her daim kullanıyorlar. röntgende mesela kursun önlük 3 tanededir persınel bes tane. ihtiyacı olan kullanıyor. yardımcı olursanız çok sevinirim.
Ceren Hanım belirttiğiniz gibi kullanılan kkd ler için ortak kullanım diye bölüm açıp KKD yi işleyip altınada kullanan personellerin bilgilerini işleyebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Nur Bahar ÇELİK

TÜİSAG Üyesi
Ceren Hanım belirttiğiniz gibi kullanılan kkd ler için ortak kullanım diye bölüm açıp KKD yi işleyip altınada kullanan personellerin bilgilerini işleyebilirsiniz.
Merhaba, bu konuda bende sıkıntıdayım o kadar çok çeşitli bölümler varki işletmede... Ortak kullanım için bir form oluşturabilirim. Fakat bir çalışan hem ortak kullanım KKD kullanıyor, hem de kullan at KKD kullanıyor(2 adet/günlük). Maske için her seferinde imza attırabilmem hiç olanaklı değil... Bunun için tavsiyeniz nedir acaba?
 

conquerror66

TÜİSAG Üyesi
Bu eldiven meselesini hala çözebilmiş değilim. Kullandığımız 2-3 günde eskiyen eldivenlere KKD zimmet tutanağı sürekli düzenlemek hem çalışan açısından hem de bu malzemeyi veren çalışana ek yük getiriyor. Ayrıca döküman daha da artıyor. Ben de artık bilgisayarda hazırlanan listede tutulmasını, tarih atılmasını söyledim. Ama hala netleştirmiş değilim. Bazı bölümlerde uyguluyor, bazı bölümlerde de uygulayamıyoruz. Önerisi olan var mı?
 

Sorgulayan Adam

TÜİSAG Üyesi
Elektronik ortamda yaptığınız kayıt işleminin kağıt üzerinde, ıslak imza ile yapılmasını öneririm.

Kullanım sıklığına göre aylık, üç aylık dönemler vs. için her bir çalışana imzalatılacak olan eldiven teslim edildiğine dair tutanağa çalışan, yeni eldiveni teslim aldığı tarihi yazar ve imzalalar. Siz de o belgeleri saklarsınız. Her yeni eldiven tesliminde yeni tutanak düzenlemek yerine birkaç sayfadan oluşan tarih çizelgeli tek bir tutanak saklamış olursunuz.

Tutanakta metni uygun hale getirip, yeni eldiven teslim aldım ibaresinden önce "aşağıda/tutanak ek'inde bulunan tabloda yazılı tarihlerde vb." diye ekleme yaparsınız.
 

YFŞ

TÜİSAG Çalışma Birimi
TÜİSAG Çalışma Birimi
Bu eldiven meselesini hala çözebilmiş değilim. Kullandığımız 2-3 günde eskiyen eldivenlere KKD zimmet tutanağı sürekli düzenlemek hem çalışan açısından hem de bu malzemeyi veren çalışana ek yük getiriyor. Ayrıca döküman daha da artıyor. Ben de artık bilgisayarda hazırlanan listede tutulmasını, tarih atılmasını söyledim. Ama hala netleştirmiş değilim. Bazı bölümlerde uyguluyor, bazı bölümlerde de uygulayamıyoruz. Önerisi olan var mı?
Biz bir işletmemizde eldivenleri toplu olarak ayın başladığı gün teslim ediyoruz. Böylece her 2-3 günde bir tutanak olacağına aylık bazda 1 adet oluyor.
 

Selçuk Çiftlik

TÜİSAG Üyesi
Zor olduğunu biliyorum ama tebliğ-tebellüğ kriterlerini sağlamayan bir doküman bize zimmet ispat sürecinden ne kadar yardımcı olabilir ?
 

conquerror66

TÜİSAG Üyesi
Bu iki form heralde yeterlidir. Artık daha fazla kafa yormak da boş gibi. En azından eldivenlerde aldığı tarihler ve adetleri mevcut. Bu form sanırım maskelerde de kullanılabilir. O nedenle ismini genel koydum. Malzeme yanlış gibi ama başka bişey de bulamadım açıkçasıç
 

Ekli dosyalar

KübraEren

TÜİSAG Üyesi
Yasal mevzuat gereği personellerinize çalışacakları işlere uygun kişisel koruyucu ekipmanları sağlamanız gerekmekte aynı zamanda verdiğiniz bu ekipmanları ise kendilerine imzalatacağınız bir zimmet formu ile kayıt altına almanız gerekmektedir.
Aşağıdaki ekte örnek olarak bu forma ulaşabilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet ve Taahhüt Tutanağı
Merhabalar,
Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların zimmetlenmesi gerektiği (kayıt altında tutulması gerektiği) hususunda bir yasal dayanak var mı? Yoksa kkd'nin teslim ettiğimize dair kanıt niteliği taşıdığı için mi istiyoruz?
 

Tolga_34

TÜİSAG Üyesi
Merhabalar,
Çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların zimmetlenmesi gerektiği (kayıt altında tutulması gerektiği) hususunda bir yasal dayanak var mı? Yoksa kkd'nin teslim ettiğimize dair kanıt niteliği taşıdığı için mi istiyoruz?
Öncelikle
KANIT = Ceza muhakemesi hukukuna göre herhangi yasal bir durumda kullanılan ispat vasıtası yani delildir. (Ceza Muhakemesi Kanunu, 5271) Konuşma dilinde deliller kanıt olarak isimlendirilmektedir.
İSPAT= Yargıya varmak konumunda olan kişinin yani hakimin deliller vasıtasıyla bir olayın gerçekleşip gerçekleşmedine veya belirli bir şekilde gerçekleştirildiğine ikna edilmesidir. (Anadolu AÖF, ADALET, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bölüm-3 İspat Vasıtaları: Deliller, 2014)
YASAL DAYANAK = İsnad edilecek bir şeyin, mevcut anayasa, yasa vb. uygunluğudur.
ZİMMET = Üzerinde olan yani kullanım amaçı ile sahip olunan şey, demektir.

Konu ile ilgili yasal dayanaklara baktığımızda ise :
1) KKD Yönetmeliği,Tanımlar, Md.4 h) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD); 1) Kişilerce bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak amacıyla giyilmek veya tutulmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş donanımı,

2) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde Kullanılması hakkında yönetmelik
Tanımlar Md. 4 b) Kişisel koruyucu donanım: 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği esas alınmak üzere; 1) Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları, (müteakip fıkralar )

İkinci bölüm, İşverenin Yükümlülükleri, Genel kural
MADDE 5 – (1) Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Kullanım kuralları MADDE 8, (1) İşveren …… Çalışanların bu kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alır. / (2) Çalışanlar, 6331 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

Medeni Muhakemede (Örn. İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonrasında açılacak tazminat davaları) belirli olayların, belirli delillerle ispatı zorunludur. Olayın ispatı için kanunen öngörülen delille hakim bağlıdır. ; Ceza muhakemesinde ise delil serbestisi geçerlidir, yani belli hususların belli delillerle ispatı zorunlu değildir. İspatı gereken husus her türlü delille ispat edilebilir. (Anadolu AÖF, ADALET, Ceza Muhakemesi Hukuku, Bölüm-3, Giriş, 2014)

Sonuç olarak :

1) Ceza ve Borçlar hukukuna intikal edebilecek herhangi bir durumda (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Maddi ve Manevi Tazminat talepleri vb.) işverene İSNAD edilecek her türlü suçtan savunması için yapacağı İSPAT (kural olarak hukuki savunma) aşamasında kullanılacak subut (ispat edici) deliller kullanılmaktadır.
Zimmet formları, Belge Dellileri (kanıtları)dır. (CMK M.214,215)

2) Hukuki bir durumda, zimmet formları bu yasal dayanaklar çervesinde işvereni koruduğu kadar, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINI da korur.

Bu yüzden, zimmet formu yaptırılması ve KKD'lerin zimmet formu ile çalışana teslim edilmesinde, hem iş güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanmasıın en büyük temeli olan KONTROL mekanizmasının etkin işletilmesi bakımından, hem de hukuki bakımdan büyük fayda olduğu kanaatindeyim. :)
 

adacık

TÜİSAG Üyesi
Merhaba,
Benim çalıştığım işyerinde de maske ve eldiven fazla kullanılmakta.Ben kişisel koruyucu zimmet defteri yaptırdım.Çalışan ad-soyad-imza ,kullanılan kkd cinsi,teslim eden gibi bölümler oluşturdum.Çalışanlar defterde adının olduğu bölüme yazıyorlar.
 

Burak Bilen

TÜİSAG Üyesi
Normalde KKD Formu düzenliyorum. Ancak çok fazla eldiven ve maske kullanımı olduğu zamanlar tek bir kişiye zimmet formu yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde olur mu acaba?
 

Tolga_34

TÜİSAG Üyesi
Çok zor bir soru. Bir yanda yasaların bağlayıcılığı bir yanda ise suistimal edilebilecek yönü, diğer yanda ise herhangi istenmeyen bir durumda inkar müessesinin açık olması.
Yasaların Bağlayıcılığı = KKD yönetmeliği açık ve sarih. KKD Yönetmeliği Md.4, b fıkrası 1 bendi "çalışanı" ve 2 nci bendi "kişiyi" ifadelerinden de anlaşılacağı üzere her bir çalışana KKD ve/veya diğer özel KKD ve Ekipman (Örneğin Düşme Önleyici Emniyet kemeri gibi.) verilmeli anlamları yüklüdür.
Suistimal edilebilecek yönü = Tek bir kişiye (örneğin Formen, Ekipbaşı vb.) toplu zimmet yapılması sonucunda zimmeti alan kişinin yine yasaların bağlayacığılı bakımından her bir çalışana zimmet yapması gerekir, diye düşünmekteyim.
İnkar Müessesesi = Örneğin "bana vermedi", "bana kalmamış" gibi gibi.
Ancak en basit bir yaralanmada dahi, hazırlanacak tutanak vb. belgede kişinin olay anında KKD kullanıp kullanmadığı hususu mutlaka belirtilmesi lüzumundan hareketle, yasaların bağlayıcılığı çerçevesinde toplu zimmet işleminin bir dayanağının olmadığı!! kanaatindeyim.
Ayrıca, bilirkişi raporu vb. raporlarda kaza veya olaya maruz kalan kişinin KKD kullanıp kulanmadığı ve bu KKD'nin kendisine zimmetle verilip verilmediği mutlaka belirtilmektedir.
Size başımdan geçen bir örneği vereyim: 2011 senesi yurtdışı projesi, arap ülkesi, yabancı bir işçi alçak mesafedan beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı, istirahat verildi, sonra işe döndü başladı vs. Bir ay sonra şantiyenin kapısında arap kolluk arabası, ben, idari işler sorumlusu bindik gittik. Kısa geçeyim, ben adama kendi lisanınında verilen eğitime dair üç kişi (ben, tercüman ve kişi) imzası var; eğitimi anladığına dair ve emniyetli çalışma usullerine riayet edeceğine dair kendi lisanında yazılı, kendi imzası olan belge; temel KKD ve yüksekte çalışma ekipman teslim tutanakları vb. dahil hepsini yetkiliye ibraz ettim. Bu arada tüm formlar üç lisanında aynı formda olacak (Türkçe-İngilizce-Arapça) şekilde hazırlanmıştır.
Yetkili hepsine baktı baktı, sonra dedi ki "siz herşeyi yapmışsınız, kader" :) :) :)
Resim-1 Açıklama : Siyahi eleman İngilizce'den kendi lisanına (Fildişi Kıyısı) çeviri yapıyor. Uzun Saçlı Arap İSG uzmanı İngilizce-Arapça tercüme ve Arapça, arkadaki eleman İngilizce'den kendi lisanına (Gana) çeviri yapıyor. :) :)
Resim-2 Açıklama : Konveyor hattında kumlama işi, mola veriliyor ve iniş esnasında, (resimde pek görünmüyor) iç taraftaki emniyet hattından lanyardı çıkartıp, gemici merdivenine kalas üzerinde yürür iken, kalas bir şekilde yerinden çıkıyor ve kişi aşağıya düşüyor.
Resim-3 Açıklama: Allahtan düştüğü zemin beton olmasına rağmen, altında kumlama kumu birikintisi var. Yumuşatıcı etki yapmış.

Sonuç, biraz fazla detay oldu galiba :) Ancak Türkiye ortamını ve çalışanları siz !! sahada çalışan arkadaşlar olarak daha iyi bildiğiniz için en iyi KKD teslim usulünü seçeceğinizden eminim :)
 

Ekli dosyalar

Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.