Isg Uzmanlarının Sertifika Verme Yetkileri

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında Aslı Can tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi  Önder Üstadım Bu konuların hepsini 2 saatte mi verdiniz? E maşallah diyelim o zaman,Allah hızınıza zeval Vermesin :)


   
 2. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  Murat Bey;


  İptal edilen Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi şöyle derdi...​
  Madde 15 — İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile işyeri hekiminden yararlanılacağı gibi, verilecek eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıflarından, işveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimlerinden, iş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlardan yararlanılabilir. Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitimin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde uygulanmasından işveren sorumludur.
  FAKAT yeni taslak' da şöyle denmektedir....​
  İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
  MADDE 13 – (1) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;
  a) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,
  b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,
  c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından
  deniyor... Ama kimin yapacağını açıklamıyor... Gözden kaçırdığım bişey varsa bu konuyla ilgilide beni bilgilendirirseniz çok sevinirim....​


   
  gökhan Timur bu yazıya teşekkür etti.
 3. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar,Bildiklerimi sizinle paylaşmak isterim.

  Sertifika dediğiniz olayın müfettişlerin gözünde aslı astarı yoktur.Sertifika Personellerin veya çalışanların bir işe girişinde yardımcı olabilecek ve bu konuyla ilgili eğitim aldığının bir göstergesidir.Yani CV veya işe Başvurularda işe yarar,Teftişlerde hiçbir anlamı yoktur.Bu sebeple asıl olan katılım belgesidir.Katılım belgesi 2 şekilde düzenlenir;
  Ya toplu katılım belgesi yaparsınız veya tek tek katılım belgesi düzenler ve eğitime girenlere imzalatırsınız.Böylece geçerliliği de olmuş olur.
  Yani sertifikaya bu kadar takılmanıza gerek yok

  Katılım belgesinin verilmesindeki esasları göz önüne alacak olursak;
  1- Eğitimi yaptığınıza dair veya eğitim içeriğinin notlarını işverene imzalatıp dosyaya koymalısınız
  2- Katılım belgesinde,yer tarih,süre personelin görevi,eğitimi kimin verdiği,eğitim konuları belirtilmek zorundadır.
  3- Eğitim konuları ile süre orantılı olmalıdır( Yani 10 tane konuyu 2 saatte vermek gibi saçmadan seçmeler olmamalıdır)
  4- Eğitim sonrası değerlendirme sınavı yapılmalı ve bu değerlendirme kağıtları muhafaza edilmelidir.
  5- Kaliteli hizmet açısından eğitimin yararını tespit etmek amacıyla eğitimden evvel de sınav yapılabilinir( Bu biraz fantaziye girer)
  6- Eğitim verirken kendi hatalarınızı öğrenmek istiyorsanız eğitimci memnuniyet anket formu da düzenleyebilir ve doldurtabilirsiniz!Bu sizin her verdiğiniz eğitimle kendinizi geliştirmenize sebebiyet verecektir.

     

   
  baransely, Bora Çağlayansu, FUALME ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  Haaa Şunu söylemeyi unuttum;

  Lütfen sertifika dediğiniz olayda artık 4857 nin 77. maddesi diye bir ibare yazmayınız,sebebi malum.
  Son bir şey daha eğitim verdiğiniz kurumun tehlike sınıfı,uzmanlık sınıfınızı kurtarması gerekiyor.

   
 5. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  Üstadım Yıllık Eğitim Planından bahsediyor burada,Bu eğitim konusundaki düzenlemeler yeni yönetmeliklerin kabul edilmesi veya düzenlenmesiyle daha iyi netleşecektir.

     

   
  ensarr bu yazıya teşekkür etti.
 6. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Çalışanların eğitimi

  MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
  (2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
  (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
  (4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
  (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
  (6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
  (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

  İdari para cezaları ve uygulanması

  MADDE 26- (1) Bu Kanunun;

  ğ) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene bir çalışan için bin Türk Lirası,

  MADDE 30- (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

  e) Çalışanlara ve temsilcilerine verilecek eğitimler, bu eğitimlerin belgelendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verecek kişi ve kuruluşlarda aranacak nitelikler ile mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan işler.


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

  Eğitim

  MADDE 7 — (1) İşveren tarafından, kurulun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar;

  a) Kurulun görev ve yetkileri,
  b) İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
  c) Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
  ç) Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
  d) Etkili iletişim teknikleri,
  e) Acil durum önlemleri,
  f) Meslek hastalıkları,
  g) İşyerlerine ait özel riskler.
  ğ) Risk değerlendirmesi

  (2) Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.


  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

  İş güvenliği uzmanlarının görevleri

  MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

  2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda
  işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konudaki periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek, durum hakkında rapor hazırlayarak işverene sunmak,

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1) Kanunun 17 ve 30 uncu maddelerine göre çıkarılacak Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlara verilmesi
  gereken eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulamak.

  3) İşyerinde çalışanlara verilecek bilgilendirme çalışmalarını düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve
  uygulamasını kontrol etmek.

   
  baransely, Tülin Atik ve ensarr bu yazıya teşekkür etti.
 7. erol öztürk

  erol öztürk TÜİSAG Üyesi

  sertifika yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilebilir ancak. Örnek, İşyeri hekimi ilkyardım eğitimi ve katılma belgesi verir, ancak ilkyardımcı işçi sertifikasını veremez, onu yetkilendirilmiş ilkyardım merkezi verebilir.
   
 8. alix

  alix TÜİSAG Üyesi

  Mevzutlar gereği alınan veya verilen sertifikalar, yetkilendirilmiş ve akredite olmus kurumlar tarafından verilir ve mevzuat gereği vize göürürler. Sertifika zorınluluğu yok sadece eğitim katılımlarını belgelemek zorundasınız. Bunu ister sertifika ister katılım formu ile imza altına altığgınızda herhangi bir sorun yoktur.Onun haricinde uzmanın veya hekimin verdiği sertifikalar vize edilemeyeceği için sadece belgeleme amaçlı olarak katılım, sınav sonrası başarı belgeleri verebilir. Motivasyon ve teşvik amaçlı verilebilir, birileri neden verdin diye soramaz.   
  sefers, gökhan Timur, ensarr ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 9. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  alix merak ettiğim şey buydu teşekkür ederim...

     

   
 10. Tülin Atik

  Tülin Atik TÜİSAG Üyesi

  Turan Bey,50 kişi altında çalışan az tehlikeli sınıfta bir işletmede ISG temel temel eğitimini işveren verebilirmi? tabiki risk analizini yaptıktan sonra   
 11. MARBLE_İSG

  MARBLE_İSG TÜİSAG Üyesi

  Önemli olan eğitimin verilmesi ve belgelenmesi(imzalı).Sertifikada verilebilir.Nerde yazıyorki isg uzmanı eğitim sertifikası düzenleyemez diye.Düzenler ve verirde.Bu sadece görsel şovdur,sertifika,kalın karton, kenarı işlemeli,çiçekli ,böcekli yada desenli.Bence hoş görüntüsü ve ciddiyeti var.Tabiki sertifikada verebiliriz.Eğer bu eğitimi verme hakkı iş güvenliği uzmanlarında var ise(ki var) sertifikayı da verebilir.İsteyen düzenler ,istemeyen düzenlemez...   
  ediko bu yazıya teşekkür etti.
 12. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  taslağı yayınlanan Eğitim yönetmeliğinde,
  "a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile en az beş yıl mesleki tecrübesi olan mühendis, mimar, teknik eleman, tekniker ve benzeri teknik sınıfta yer alanlar ile tabip, eczacı, biyolog, psikolog, hemşire, sağlık memuru ve benzeri sağlık sınıfında yer alanlar,
  "
  yazıyor,
  eğer ki bu niteliklere sahipse, yönetmelik çıkınca verebilir.
  ancak ben önermem,
  adli bir durum olursa müfettişler, bilirkişi ya da mahkeme, bu işi önemsemeyip, paradan kaçtığı için böyle yaptığını düşünüp, olumsuz bakış açısıyla yaklaşabilirler.
  susuzluk hiç birşeyrdir, imaj herşey :D

   
 13. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Sayın sevecan İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde; uzmanlık konularına göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman ile iş yeri hekimleri verebilir eğitimin çeşidine göre, bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalardan, eğitim amaçlı merkezlerden, işçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıfları verebilir denilmekte Hemşire, Biyolog bunlar nerede yazmakta ben bulamadım yrdımcı olabilirmisiniz.
   
 14. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  baştan bir okuyun lütfen,

  "taslağı yayınlanan Eğitim yönetmeliğinde, " "eğer ki bu niteliklere sahipse, yönetmelik çıkınca verebilir."


  yeni yönetmelik taslağı yayınlandı, bence taslakları da inceleyin, hepsi yarın öbür gün çıkacak. çok zamanları kalmadı,
  ne kadar yazılı itiraz etsek de bazı şeyleri engelleyemiyoruz.
  çıkarsa verebilecek.
  aslında doğrusu "eğitimin konusu ile ilgili alanda 5 yıllık tecrübesi olan" olmalı, ama sanırım bakanlık bunu tercih etmemiş.
  her 5 yıllık tecrübeli tekniker verebilecek.

  bir de sevecan değil, sevecen :)

   
 15. GÜL DENİZ

  GÜL DENİZ TÜİSAG Üyesi

  Merhaba Arkadaşlar,
  Ben Tuzla-İstanbul'da yer olan bir OSGB'de İSG Uzmanı olarak çalışıyorum.Şu günlerde denetim geçiriyoruz.Denetime giren işletmelerimden biri için müfettiş firma sahibine 'isg uzmanının eğitim verebilmesi için Eğiticilerin Eğitimi programına girmesi yada formasyon alması gerekir' demiş.Araştırdım bu eğitim B sınıfı ve üstüne verilirse anlamlı olduğu söylendi.Soru:C sınıfı bir İSG Uzmanı kendi firmalarına eğitim verebilir mi?   
 16. GÜL DENİZ

  GÜL DENİZ TÜİSAG Üyesi

  İş Müfettişleri İSG Uzmanlarının işletme için her bir oda ve üretim alanı için Yangın risk analizi hazırlamalarını istemişler. Konu ile ilgili olanlardan bilgi bekliyorum...

   
 17. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  benim bildiğim eğitimcinin eğitimi, ig uzmanlarını eğitecek eğitimciler için zorunlu. siz eğitim verebilirsiniz. ve kimse de onu soramaz

   
 18. yusufcnn

  yusufcnn TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar benim bildiğim eğitici belgesine sahip olmayan bir isg uzmanının verdiği eğitim sertifikalanamaz çünkü bunun için eğitici belgesi yok. kendisini bakanlık uzman olarak görevlendirmiş eğitici olarak görevlendirdiği insanlarda var o zaman uzmanla eğitici belgesi arasında bir çelişki yaşanır diye düşünüyorum.
  benim kanaatim eğitim verin ama bunu sertifikalandırmayın sonra başınıza iş açılmasın....

   
 19. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  yusufcnn bana bununla ilgili bir tanecik yönetmelik ya da başka bir şey gösterir misiniz?
  bu sadece ig uzmanı eğitimi verecek kişilere var.

   
 20. yusufcnn

  yusufcnn TÜİSAG Üyesi

  bakanlık hala bazı açıkları kapata bilmiş değil, çünkü bu açıkların farkında değil. ben mantıksal olarak ve c sınıfı eğitimim sırasında bir eğitici hoca dan duyduklarımı aktarıyorum.

  şimdi bakanlık c sınıfı uzmana sen eğitim verebilirsin diye bir yönetmeliği varmı, bu da yok ancak bakanlık eğiticinin eğitimi diye fen edebiyat mezunlarının formasyon diye 2000 tl ye aldıkları eğitimi 40 saatle a sınıfı uzmana verdikten sonra sen eğitimde verebilrsin diyor.

  ben olayın münakaşa kısmında değil uyarı mahiyetinden bahsediyorum olurda bir gün bir müfettiş sıkıntı yapabilir haklı dayanakları da var bence bu sıkıntı yaşanmaması için ....

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica