Trafik Kazaları Iş Kazası Mıdır?

Konu, 'İş Kazası oldu, Ya sonrası ???' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

6331 Sayılı Yeni Kanun'a göre Maddi Hasarlı Trafik Kazaları İş Kazası mıdır?

 1. Evet

  50,0%
 2. Hayır

  50,0%
 1. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi  nasıl yaa.. kimmiş bu işçi hangi mahkemeymiş... ayrıntılar var mı?
  o zaman ben de şöyle yaparım. Hafta sonu halı saha maçında tendonum koptu diyelim.Ertesi gün işe arabamla giderken kaldırıma çarptırırım. Tutanakla iş kazası derim. Sonra işverene dava açıp kendimi ameliyat ettiririm.

  Bu yukarıdaki durum istismara çok açık
  Emin misiniz mahkemenin bu kararından...


   
 2. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  bildir demiyor, kendi incelemeni raporlamanı yap diyor. bildirim başka bir sey, sadece kendiniz için kayır tutacaksınız.
  en basitinden sgknın kaza bildirim sisteminde kazazede ve yaralanma türü var. yaralanma türüni girmeden geçemiyorsunuz ve yaralanma türleri arasında "yaralanma yok" diye bir seçenek yok.
  yani yaralanan bir çalışan yoksa sisteme giremezsiniz.
  ha girersiniz de yalan bilgi vermiş olursunuz

   
  onuryas bu yazıya teşekkür etti.
 3. Cevre5559

  Cevre5559 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar maddi hasarlı kazalar ucuz atlatma olarak işyeri kayıtlarına geçmektedir. Tabi kayıt tutarsanız. İş kazası olması için çalışanın yaralanması gerekir.

     

   
  Sevecen Günel bu yazıya teşekkür etti.
 4. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  güvenliği uzmanlarının görevleri
  MADDE 8 – (1) İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
  a) Rehberlik ve danışmanlık;
  1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer
  teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu
  ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi
  konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini
  sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
  2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. Yazılı
  bildirimler iki nüsha olarak hazırlanır, imzalanır ve bir nüshasını iş güvenliği uzmanı muhafaza eder.
  3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, kaza ve meslek
  hastalığının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak
  işverene önerilerde bulunmak,
  4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana
  veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve
  işverene önerilerde bulunmak.
  b) Risk değerlendirmesi;
  1) Risk değerlendirmesinin yapılması konusunda yapılacak çalışmaları planlamak ve risk değerlendirmesi
  sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak, planlanan
  çalışmaların tamamlanmasını takip etmek,
  c) Çalışma ortamı gözetimi;
  1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması


  tekrar baktım ... hatta bide sen bak diye buraya kopyaladım... buyrun lütfen kırmızı yazıyı okuduktan sonra tekrar yardımcı olursanız sevinirim...

   
  Sevecen Günel bu yazıya teşekkür etti.
 5. onuryas

  onuryas TÜİSAG Üyesi

  kafasını vurmuş diyorsunuz. kafasını vurmuşsa o kazalı zaten belirli bir süre gözlem altında tutulur. Kaza olayında etkilenen insandır (çalışan). Bu durum iş kazadır. Araç maddi hasara uğramış ve hiçbir şekilde araçta bulunanlar (sürücü ve diğer çalışanlar) olaydan zarar görmemiş ise olay sadece kazadır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda 14. maddesinin 1.fıkranın b bendinde maddi hasarlı kazalarında raporlarının düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Sonucu zarar olan her türlü olay kazadır ama her kaza iş kazası değildir. Kazanın iş kazası sayılabilmesi için olaydan etkilenen en az bir insan (çalışan) olmalıdır.

     

   
  Sevecen Günel bu yazıya teşekkür etti.
 6. isgici

  isgici TÜİSAG Üyesi

  6331 sayılı İSG Kanunu ve sizlerin de yorumları doğrultusunda yaşanan olayların İş Kazası olarak değerlendirilebilmesi için çalışanın vücüt bütünlüğü ya da psikolojik durumunun belli bir süre ya da sürekli olarak zarara uğramış olması gerektiğini öğrendim.
  Aksi halde çalışanın yaralanmadığı durumlarda illiyet bağı kurulamadığından iş kazası olması durumu söz konusu değildir. Bu durumu şirket hukuk danışmanımızla da teyit ettim.

   
 7. Mehmet ZIRAPLI

  Mehmet ZIRAPLI TÜİSAG Üyesi

   
 8. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi


  Bide ben bakayım dedim sn. ensarr ve ...

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk
  değerlendirmesinin işyerlerinde ne şekilde yapılacağı, değerlendirme yapacak kişi ve
  kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili
  usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
  Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanır.

  Risk değerlendirmesi yükümlülüğü

  MADDE 5 - (1) İşveren; çalışma ortamı ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama,
  sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak
  veya yaptırmakla yükümlüdür.
  (2) Risk değerlendirmesi çalışmalarında kişi veya kişilerin görevlendirilmiş olması ya
  da risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve
  güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi

  MADDE 6 - (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
  gerçekleştirilir. Oluşturulan ekipte aşağıdakiler yer alır:
  a) İşveren veya vekili,
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
  hekimleri,
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  ç) İşyerindeki destek elemanları,
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
  çalışanlar.
  (2) 10`dan az çalışanı olup az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, risk
  değerlendirmesini işveren kendisi yapabilir.
  (3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin
  görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün
  ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
  (4) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere
  ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek; bu kişi veya kişiler ise sağlanan bilgi
  ve belgeleri korumak ve gizli tutmakla yükümlüdür.

  Çalışanların görüşlerinin alınması ve bilgilendirme

  MADDE 16 - (1) Risk değerlendirmesinin işverenin kendisi tarafından yapıldığı
  durumlarda; destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin, risk değerlendirmesi çalışması
  yapılırken sürece katılarak, risk analizi sonrasında alınması gereken düzeltici ve önleyici
  tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi konularında
  görüşlerinin alınması sağlanır.
  (2) İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen
  çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile
  düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir. Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan
  veya kalma riski olan bütün çalışanlar ise tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış
  ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirilir.


  umarım yardımcı olabilmişimdir...:):):)

  .   
 9. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  a) İşveren veya vekili,
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri
  hekimleri,
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri,
  ç) İşyerindeki destek elemanları,
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen
  çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi
  çalışanlar.

  Sn. aturan
  evet bu söylediklerin arasında iş güvenliği uzmanlarının olmadığını ve bunun iş güvenliği uzmanının görevi olmadığını teyit ettim... :kirbac::kararsız:byee

     

   
 10. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi


  :alkış::alkış::alkış:   
 11. xxx xxxxx

  xxx xxxxx TÜİSAG Üyesi

  Olay trafik kazasıdır. Karayolları kanunu geçerlidir.
  şimdi gelelim iş güvenliği uzmanı ne yapacak?
  Karayolları kanununa göre örnek
  araç da kış lastiği var mı?
  Sürücü src belgesi var mı ?
  Aracın muayeni ve servis bakımları tam mı?
  vb.
  konularda iş güvenliği uzmanı gerekli tedbir ve önerileri yazılı yaptıysa sorun yok.   
  aliutku bu yazıya teşekkür etti.
 12. aliutku

  aliutku TÜİSAG Üyesi

  Ali bey gayet güzel özetlemiş. Karayolları hudutları içerisinde olan kaza ilk önce emniyeti ilgilendirir. Herhangi bir durumda mahkeme karayolları ile ilgili kısmına bakar. Karayollarında motorlu taşıt kullanmanında kuralları vardır. En basiti muayenesiz araç yola çıkamaz. Alkollü araba kullanılmaz. Burda kaza yapan hangi nedenden niçin yaptı sorusu sorulur.Burada şirket aracı ise neleri eksik yaptığ tabikide sorgulanır. Ama ruhi bozukluklar vb. gibi olayları dallandırmayın lütfen.

  Vücut bütünlüğünde bir bozukluk olursa bildiriminizi ve raporunuzu iş kazası diye yazınız. Maddi hasarlı kazaları gereksiz yere bildirimini yapmanıza gerek yoktur. En kötü canınız sıkılıyorsa yüzünde küçük çizik oldu diye bildirin. Ama maddi kazaları katmanıza gerek yoktur.Trafik şubeler zaten bunları gerekli yerlere bildiriyor.

  Fakat ramak kala raporunuzu düzenlemeyi ihmalde etmeyin.

  Benim görüşüm ve yorumum budur.

   
 13. Beysoy ALPER

  Beysoy ALPER TÜİSAG Üyesi


  Çalışanın ruhi arızaya uğraması hali vardır. Ufak trafik kazaları bile çalışanı ruhi açıdan yıpratır bence. En iyi ihtimalle zihnini meşgul eder. O yüzden iş kazası olarak yorumlanmalıdır diye düşünüyorum.
   
 14. mikrop

  mikrop TÜİSAG Üyesi

  Bu tür vakalar trafik il kazası diye rapora işleniyor..ardından kusur oranına bakılıyor eğer işçinin kusurundan trafik kaZası yaşandıysa hesap işverene kesiliyor.eğer kazaya sebep olan yani işçiye çarpan araçtan dolayı kusur varsa hesap araç sahibine be sigorta şirketine kesiliyor..bilginize

   
 15. mikrop

  mikrop TÜİSAG Üyesi

  Trafik iş kazası demek istedim   
 16. ygtr hoca

  ygtr hoca TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  5510 Sayılı SGK kanununa göre
  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar:
  MADDE 16- İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
  a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. yatarak tedavilerde 17 nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
  b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
  c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
  d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

  e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

  Arkadaşlar "İŞ KAZASI" tanımı 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu 4857 de yoktur, ceza kanunu,borçlar kanunu içinde iş kazası tanımı yoktur.
  sadece iki kanun içinde iş kazası yanımı geçer.
  1- 5510 Sayılı SGK kanunu
  2-6331 sayılı İSG kanunu...
  6331 iş kazası tanımı içinde olmasına rağmen, iş kazası nedir, veya iş kazası olan hallerde yaptırım vb. nelerdir yazmaz. Sadece bir tanım olarak vardır.
  5510 SGK yasası ise; madde-16 daki yukarıda sayılan yardım ve destek ve ödemeleri yaparım, ama bunu iş kazası saydığım hallerde yaparım.
  Ve eğer iş kazası (meslek hastalığı) sayarsam ve bu maddi harcamaları yaparsam, yaptığım masrafları, kusurlulardan kusurları oranında geri almak üzere RÜCU (geri alım) davası açarım.
  Kazada kusuru olanlardan (bu kusurlu işveren veya uzman olabilir veya olmayabilir) geri alırım
  der.

  Ve iş kazası saydığı halleri MADDE-13 te sayar.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre;
  a) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,(meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.)
  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görev olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e)Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,meydana gelen
  ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
  Meslek Hastalığı
  Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. (S.S. Kanunu madde:11/B)


  Sonuç : İŞ KAZASI şahsi yorum ile olamaz, 5510 Sayılı yasa MADDE-13 e uyan haller iş kazası sayılır.
  (İş yerine ait araç, iş yeri sayılır. Bina ve eklentileri yönetmeliğinde ayrıca iş yeri sayılan yerler açıklanmıştır, koğuş , banya yemekhane vb. iş yerinden sayılır.)

  En baştaki soru şöyle sorulmalıydı;
  "5510 Sayılı SGK kanununa göre hangi trafikte hangi kazalar iş kazası sayılır"? denilmeliydi.

  (Galiba Uzmanlık eğitimleri biraz hızlı ve sınava yönelik olmuş !!! )

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica