Trafik Kazaları Iş Kazası Mıdır?

Konu, 'İş Kazası oldu, Ya sonrası ???' kısmında isgici tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

6331 Sayılı Yeni Kanun'a göre Maddi Hasarlı Trafik Kazaları İş Kazası mıdır?

 1. Evet

  50,0%
 2. Hayır

  50,0%
 1. isgici

  isgici TÜİSAG Üyesi  6331 sayılı kanunda iş kazası;
  g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı,

  şeklinde tanımlanmıştır. Bu durumda;

  Çalışanın herhangi bir fiziki yaralanma yaşamadığı ve ruhi bunalım hissetmediği maddi hasarlı trafik kazaları iş kazası mıdır değil midir?
  Sanki yuklarıdaki tanıma göre şirket araçlarıyla şirket dışında maddi hasarlı olarak gerçekleşen kazalar iş kazası değil gibi algılanmaktadır. Doğru mu yanlış mı?


   
 2. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Yanlış. Şirket aracıyla mesai saatleri içerisinde yapılan kaza iş kazası kapsamındadır.

   
  keskinkilic ve ataselim bu yazıya teşekkür etti.
 3. isgici

  isgici TÜİSAG Üyesi

  Teşekkür ederim, yalnız yukarıdaki tanımı okuduğunuzda iş kazası değil gibi durmuyor mu?

  1. Çalışan fiziki olarak yaralanmamış
  2. Ufak çaplı bir ve küçük bir maddi hasar meydana geldiğinden ruhen de zarara uğramamış
  Bu durumda trafik kazasının iş kazası olduğu yorumunu yukarıdaki tanıma göre nasıl çıkardınız?
  Çalışan, tanımı göstererek itiraz etmektedir. Siz bu durumu nasıl açıklarsınız, tanım mı yanlış acaba?

     

   
 4. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  İs Kazası Tanımları:
  Ulusal mevzuatımızda is kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
  Kanununun 13. maddesinde tanımlanmıstır. Ancak bu tanım sadece hukuki bir tanım olup is
  sağlığı ve is güvenliği tanımında belirtilen önleme ve korunma amaçlı teknik bir tanım
  değildir. Bu nedenle uluslararası iki kurulusun tanımları konunun teknik boyutu açısından
  önem arzetmektedir.
  Uluslararası Çalısma Örgütüne ( ILO)Göre;
  Önceden planlanmamıs, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamıs olan etrafa zarar verebilecek
  nitelikteki olaydır.
  Dünya Sağlık Örgütüne (Who) Göre Đse;
  Önceden planlanmamıs çoğu kisisel yaralanmalara makinelerin ve araç gereçlerin zarara
  uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.
  Bu iki tanımdan da anlasıldığı gibi is sağlığı ve is güvenliğinin 3 amacı bulunmaktadır.
  • Çalısanların korunması
  • Đsletmenin korunması
  • Üretim ve kalitenin artırılması
  Đs sağlığı ve is güvenliğinin temel prensiplerine geçmeden önce bir kazanın meydana
  gelmesinde etken olan hususları irdelemek gerekir.
  Kazalar incelendiğinde bes temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geldiği
  anlasılır. Bu bes temel faktöre KAZA ZiNCiRi denir. Bunlardan biri olmadıkça bir sonraki
  meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz.

   
 5. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Bu tanıma da bakarsak iş kazası sadece işçinin yaralanması yada can kaybına uğraması değil, mallarında zarar görmesi iş kazası değil midir?

     

   
  OGÜN. bu yazıya teşekkür etti.
 6. fatihzkn

  fatihzkn TÜİSAG Üyesi

  Bende Abdullah beye katılıyorum.Sonuçta şirket aracınını görevli olarak kullanıyoruz.

   
 7. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  KANUN

  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
  Kanun No. 5510
  Kabul Tarihi : 31/5/2006

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri​


  İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
  MADDE 13- İş kazası;
  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
  İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
  a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
  b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,
  c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
  iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.
  İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  C bendinde daha açık cevaplanmıştır sorunuz.
   
  OGÜN. bu yazıya teşekkür etti.
 8. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  sayın vagaturk sizinki yanlış,
  yaralanmadan bahsedilmiyor. yasalanma olmazsa kaza olmaz! kesin ve net,
  bilgilendirme yapılmayacak
  ama, yine de incelenip kayıt tutulacaktır. yeni kanun yaralanma olmasa da kendi içinde incelemeni yap diyor.
  kaza ne olursa olsun yaralanma halidir.
  hep de öyleydi, neden kafanız karıştı anlayamadım.   
  İlkay BALBAŞI ve isgici bu yazıya teşekkür etti.
 9. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
  MADDE 13- İş kazası;
  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,
  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
  İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
  a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
  b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,
  c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
  iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.
  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.
  İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  lütfen cümlenin tamamını okuyunuz. yaralanma yoksa kaza da yok

     

   
  Burcu bu yazıya teşekkür etti.
 10. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Sevecen Günel ruhen yaralanma nasıl olur bana açıklayabilirmisiniz?   
 11. isgici

  isgici TÜİSAG Üyesi

  Sevecen Bey'e katılıyorum. Ayrıca ilave olarak biz uzmanlık eğitimi alırken de şunu öğrendik. Aynı konuda birbiriyle çelişen 2 bilgi varsa, (örneğin gürültü limit değerleri gibi) o konuya özel yasa çıkmışsa onun söylediği geçerli olur.
  Şimdi İSG kanununda iş kazası tanımında yaralanma yoksa ve ruhen zarara uğramadıysa iş kazası değildir derken SGK kanununa bakıp nasıl iş kazasıdır diyoruz.
  Sonuçta İSG kanunu iş sağlığı ve güvenliği için özel çıkarılmış bir kanundur. Onun hükmünün daha üstün olması gerekmez mi zaten?   
 12. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  bunalım depresyon vs gibi klinik yöntemlerle tespit edilebilen, doktor tarafından raporu verilmiş durumlar,
  örneğin adam kaza yaptı fiziksel bir şey yok ama şoka girdi ve doktor bunu tespit etti, tedavi veya rapor verdi.

   
  İlkay BALBAŞI bu yazıya teşekkür etti.
 13. SEG

  SEG TÜİSAG Üyesi

  sayın vagaturk eğitim aldınız mı? ilk derslerde anlatılan en temel konudur bu. ders notlarınıza bakmanızı öneriyorum. ayrıca bey değil hanım :)
   
 14. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Tabi her ne kadar yoruma açık da olsa benim şahsi fikrimdir, kazazede sarsıntıda kafasını çarpar, bakılır yaralanmamış, tutanak tutulmaz 1 hafta sonra işyerinde beyin kanaması geçirmiş bir durumda masasında yığılır zor durumda isg uzmanı kalır.

   
 15. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Sevecen Hanım :) ben bey demedim hiç bir zaman. Bilmiyorum C sınıfı uzmanım ve aktif olarak çalışıyorum. Benim başıma gelse ben tutanağı tutarım.   
 16. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar konuya yakın bi soru sormak istiyorum. Bu benim kafamı çok karıştırıyor.
  Uzmanlığını yaptığım firmanın lojistik bölümü var. Tır şöforlerinin yolda kaza geçirmesi iş kazası mıdır???

   
 17. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi

  Kesinlikle evet.

   
  keskinkilic bu yazıya teşekkür etti.
 18. fatihzkn

  fatihzkn TÜİSAG Üyesi

  Bence iş kazasıdır.Bildirim yaparken zaten iş kaybı varmı - yokmu diye soru var.

   
 19. ediko

  ediko TÜİSAG Üyesi

  Bence de şirket aracıyla yapılan maddi hasarlı kaza iş kazasıdır ki benim şuan çalıştığım yerde bunların raporlamasını yapıyoruz. Bildirme kısmına gelirsek ilk yardımla halledilebilecek küçük yaralanmalı kazaları da bakanlığa bildirmiyoruz ki bunlar da bildirilse, başlarını kaldıramaz kimse bildirimden, ama bunlar da iş kazası ve şirket içi raporlamaları yapılmaktadır diye düşünüyorum.

   
  Burcu bu yazıya teşekkür etti.
 20. ensarr

  ensarr TÜİSAG Üyesi

  peki burda iş güvenliği uzmanının sorumluluğu nedir?? ne gibi bir risk analizi yapması gerekir???

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica