Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi:29.12.2012  476) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı
  B) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini
  C) Ugulama: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü
  D) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini

  CEVAP C Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

  sınavda tanımlardan birisi gelir.

  477)Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?


  A)İşveren veya işveren vekili
  B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
  C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri
  D) İşyerindeki destek elemanları


  CEVAP C


  risk değerlendirme ekibi:

  *İşveren/yada vekili * igu ve işyeri hekimi *çalışan temsilcisi *destek elemanı *kayıtlı riskler konusunda bilgili çalışanlar

  478)
  Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere aşama aşama yapılır. Hangisi ilk yapılması gerekendir?

  A) Dokümantasyon
  B) Risk kontrol adımları
  C) Risklerin belirlenmesi ve analizi
  D) Tehlikelerin tanımlanması


  CEVAP D.

  Risk değerlendirmesi aşamaları sırasıyla:

  * Tehlikelerin tanımlanması
  * riskleri belirleme ve analiz etme
  * risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  * dokümantasyon
  * Risk değerlendirmesinin yenilenmesi


  479)Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki uygulananan adımların sıralması hangisidir?

  I. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
  II. Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
  III. Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.


  A)I,II ve III B)II,I ve III C)III,II ve I D)II,III ve I

  CEVAP A.I,II VE III

  480)
  Risk değerlendirilmesinin yeniden yapılamasını gerektiren hususlardan hangisi yanlış verilmiştir?


  A) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
  B) Üretim yönteminde değişiklikler olması
  C)Çalışanların işe giriş çıkışlarında artış olması
  D) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması


  CEVAP C

  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

  **İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  ** İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  ** Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  ** İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  ** Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  ** Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  **İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.


  481)
  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi ile ilgili hangisi yanlıştır?


  A) Alt işveren asıl işverence yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarına tabi olur.
  B) Asıl işveren; alt işverence yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
  C) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır
  D) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir.

  CEVAP A.

  devam edecek


   
  Kadir koca, Zeynep EFE70, Erdem Öçal ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. yenibirdost

  yenibirdost TÜİSAG Üyesi   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 3. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  esasen öğretmen lisesi çıkışlı makine mühendisiyim.eğiticiliğimiz oradan geliyor sanırım :) A olmak 1. hedefim ..sonraki hedefim isg alanında özellikle yurtdışında yamata (şu anki firmam)(Rusya'da grup şefiyim.sınavdan sonra gideceğim),rönesans ,tekfen ,gama gibi şirketlerde safety coordinator olmak..bizde var .şantiyeleri dolaşıyor ve çok güzel maaşı imkanları var..kısmet.Allah herkesin gönlünden geçene göre yaşamayı nasip etsin.

     

   
  Zeynep EFE70, salih sarıgüzel, omark ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  482)
  risk değerlendirme işleminin birey tarafından yapılması yaklaşımı işyerinin küçük olması ve İSG risklerinin düşük olması durumlarında kabul edilebilir bir seçenektir. Bu yaklaşımın başlıca yararlarında hangisi yoktur?

  A) Çabuk netice alınmasını sağlar
  B) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
  C) Teknik uzmanlık gerektirir
  D) Maliyeti düşüktür  CEVAP C. Diğerlerine ilaveten bireyin kendisine olan özgüveni artar.

  birey yaklaşımının bazı mahzurları:

  * Teknik uzmanlık gerektirir
  * Yönetim anlayışı
  * Tek boyutluluk.
  * Katılım sağlanmadığından insanlar tehlikelerin kendi bölümlerde olmadığını düşünürler
  * Bireyin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir
  * Koruma faaliyetlerinin bireyleri etkilemesi değerlendirmeyi etkileyebilir.


  483) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Kantitatif risk analizi yöntemleri, riski hesaplarken sayısal yöntemlere başvurur.
  B) Kantitatif risk analizinde tehditin olma ihtimali, tehditin etkisi gibi değerlere sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.
  C) Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır.
  D) Risk = Tehditin Olma ihtimali * Tehditin Etkisi formülü kalitatif risk analizinin temel formülüdür.

  CEVAP D...Kantitatif risk analizinin formülüdür


  484)Risk değerlendirilmede takım yaklaşımının fayadalarından olmayan hangisidir?


  A) Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir
  B) Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
  C) Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir
  D) Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller

  CEVAP D

  TAKIM YAKLAŞIMININ YARARLARI
  Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir.
  Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir.
  Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır.
  Yöneticilerin katilimi sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar.

  TAKIM YAKLAŞIMININ MAHZURLARI
  Takim çalışmalarından netice daha geç alınabilir.
  Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir
  Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur.

  devam edecek

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 5. yenibirdost

  yenibirdost TÜİSAG Üyesi

  Benzer bir iş teklifinide ben aldım yani koordinatörlük şeklinde bende elektrik mühendisiyim mail adresinizi verebilirmisiniz belki arasıra bilgi alışverişinde bulunmamız iyi olur.

     

   
 6. yenibirdost

  yenibirdost TÜİSAG Üyesi

  Size diğer konudanda yazdım benimde emekli sandığı pirimlerim ağırlıkta sistemde göremeyebilirler diye dilekçe ekinde hizmet dökümünü bu gün yolladım bu konuda bir bilgi olursa lütfen haberleşelim.

   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  erken göndermişsiniz.22-27 arasında sistemde gözükmezse o zaman göndermeniz gerekiyormuş.170 öyle söyledi.hizmet dökümünü bende 23ü 24 gibi elden dilekçeyle beraber vermeyi planlıyorum..emekli sandığını sistemden görebildiklerini söylediler ama benim pek itimadım yok açıkcası..Ankara'da olduğumdan aynı gnün götürürüm sıkıntı olmaz.bu arada mail bilgilerimiz size gönderdim
   
 8. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  RİSKE DEVAM


  485)Risk değerlendirmesinin çalışanlar açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Katılım hakkı
  B) Haberdar olma
  C)kuralların önceden belirlenmesi
  D) Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini


  CEVAP D


  Çalışanlar Açısından Yararlar

  * Katılım hakkı
  * Haberdar olma,
  * Sorumlulukların belirlenmesi,
  * Kayıtlara ulaşabilme,
  * Bütün çalışanları kapsama,
  * Kuralların önceden belirlenmesi
  * Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim,
  * Acil Durum Hazırlığı
  486)Risk değerlendirmesinin işveren açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
  B) Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
  C)meslek hastalıklarını önleme
  D) Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma


  CEVAP C


  İşveren Açısından Yararlar

  *Tehlike ve risklerini önceden görebilme
  *Uluslararası saygınlık ve geçerlilik
  *Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlıklı olma
  *İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması
  *Sorumlulukların ve görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
  *Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı temini


  487)Risk değerlendirmesinin devlet açısından yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?


  A) Risk Kültüründe Gelişme
  B) Düzenli Veri Akışının Sağlanması
  C) Tehlike ve risklerini önceden görebilme
  D) Sürekli Gelişme


  CEVAP C


  Devlet Açısından Yararlar

  *Tarafların Katılımı İle Yükün Azalması
  *Denetim Kolaylığı
  *Sürekli Gelişme
  *Uluslararası SG Yönetim Sistemine Hazırlık
  *Düzenli Veri Akışının Sağlanması
  *Çalışma Barışına Katkı
  *Kayıpların Azalması
  *Risk Kültüründe Gelişme


  488)Hangisi tehlikenin tanımlanması aşamasında yer almaz?


  A) İmalatçı verilerinin değerlendirilmesi
  B) Benzeri diğer iş yerlerinden elde edilen veriler
  C) Eğitim ve öğretimin sağlanması
  D) Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi


  CEVAP C


  Tehlikelerin belirlenmesi

  *Kimyevi, fiziki ve biyolojik ajanlar listesi
  *İşaktivitelerinin gözden geçirilmesi
  *Ortam ölçüm raporlarının incelenmesi
  *İş kazasıve hadise (olay) raporlarının incelenmesi
  *Literatür taraması(standart vb.)
  *İmalatçıverilerinin değerlendirilmesi
  *Uzman görüşlerinden yararlanılması
  *Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi
  *İSİG Kurulu yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi,
  *Benzeri diğer işyerlerinden elde edilen veriler


  489)Risk düzeyi veya skoruna göre 12-8 arası hangi anlama gelmektedir?


  A) Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli
  B) İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat
  C) Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla
  D)kabuledilemez yüksek risk


  CEVAP A

  15-25: kabul edilemez yüksek risk- İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat

  8-12:Dikkate değer risk- Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Müdahale Edilmeli

  1-6:kabul edilebilir risk- Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla


  490)Hangisi Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması aşamasında yer almaz?

  A) çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
  B) Denetim
  C) Kayıpların Azalması
  D) Bakım

  CEVAP C


  *çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi
  *İletişim
  *Eğitim ve öğretimin sağlanması
  *Denetim
  *Bakım

  491)
  Ön tehlike analizi(Preliminary Hazard Analysis-PHA) için hangisi yanlıştır?  A) Tasarım öncesi aşamada, yalnızca temel tesis elemanlarının ve malzemelerinin bilindiği aşamalarda kuııanılır.
  B) Kantitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez.
  C) iş güvenliği deneyimi olan bir veya iki mühendisle bu çalışmalar gerçekleştirilebilir.
  D) Sonuçlar tesisin tasarlanması aşamasında tehlikeleri ortadan kaldıracak veya minimize edecek tavsiyeleri içermelidir


  CEVAPB.Kalitatif listeleme olup öncelik sıralaması içermez

  devam edecek   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, omark ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 9. yenibirdost

  yenibirdost TÜİSAG Üyesi

  Ben hizmet dökümünü iki takım yaptırdım birini gönderdim sistemde yinede görünmezse 22'sinden sonra bir daha göndericem mail adresiniz aldım teşekkür ederim.Bu arada sorular ve emeğiniz için teşekkürler.Görüşmek üzere.

     

   
  Gizem Gündüz ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 10. isgilo

  isgilo TÜİSAG Üyesi

  Göndermesine gerek yok görünmez ise göndereceksiniz.   
 11. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  492)
  Fabrika ziyaretleri ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi esnasında yararlıdır. Hali hazırda var olan kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranı yüksektir. Bu metod mevcut tesisler için proses geliştirme sürecinde ve/veya operasyonlara başlama öncesinde kullanılabilir. En yaygın kullanımı mevcutt tesiste bir takım değişiklikler düşünüldüğü aşamadır. Tanımlanan metod hangisidir?


  A)ön tehlike analizi B)olursa ne olur
  C)iş güvenlik analizi D)olası hata türleri ve etkileri analizi

  Cevap B

  493)
  kişi ve gruplar tarafından gerçekleştirilen iş görevleri üzerinde yoğunlaşır.bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanınlanmışsa bu metod uygulanır. Bahsedilen metod hangisidir?

  A)ön tehlike analizi
  B)olursa ne olur
  C)iş güvenlik analizi
  D)olası hata türleri ve etkileri analizi

  Cevap C

  494) Kabul edilebilir risk için aşağıdakiterden hangisi doğrudur?

  A)Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir durum olarak görülür ve riskle birlikte çalışma anlamına gelir.
  B)İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen bir durum olup, çalışmada zorunluluk olan bir durumu ifade eder.
  C)Risk değerlendirmesi yaparken koyulan subjektif ölçülerin bir sonucudur ve doğruluğu veya yanlışlığı da işletmenin değerlendirmesine bağlıdır.
  D)Yasal zorunluluklara ve işletmenin kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye
  indirilmiş risk olarak ifade edilir.


  CEVAP D

  495) risk değerlendirme süreci için uygun sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin belirlenmesi - risklerin değerlendirilmesi- - risklerin derecelendirilmesi
  B)Tehlikelerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - risklerin derecelendirilmesi – kontrol önlemlerinin uygulanması
  C)Tehlikelerin belirlenmesi - risklerin derecelendirilmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi – kontrol önlemlerinin uygulanması
  D)Risklerin belirlenmesi - tehlikelerin değerlendirilmesi - tehlikelerin ortadan kaldırılması – kontrol önlemlerinin uygulanması


  CEVAP B

  496)
  Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeninde en son uygulanması gereken hangisidir?

  A) Mühendislik önlemlerini uygulamak
  B) Kişisel koruyucu donanım kullanmak
  C) Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  D) Tehlikeleri ortadan kaldırılmak

  Risk kontrol önlemlerinin hiyerarşik düzeni:

  1. Tehlikeleri ortadan kaldırılmak (eliminasyon}
  2. Tehlikeli olanı daha az tehlikeli olanla değiştirmek(ikame)
  3. Mühendislik önlemlerini uygulamak (otomasyon, tecrit / izolasyon, uzaklaştırma, havalandırma, ergonomik yaklaşımlardan yararlanma)
  4. İdari önlemler/işaretler/uyarılar (çalışma süreleri, işyeri düzeni, eğitim ve öğretim, planlı bakım-onarım, mental riskler,monotonluk, iletişim, denetim-disiplin)
  5. Kişisel koruyucu donanım kullanmak


  cevap B

  497)
  hangisi risk yanıtlama planlarından birisi değildir?


  A) basitleştirme B) Kaçınma C) Kabullenme D) Azaltma


  CEVAP A
  hangisi risk yanıtlama planları:

  **Kaçınma
  **Transfer etme
  **Azaltma
  ** Kabullenme

  498)
  Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın oîarak kullamlan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?


  A) HAZOP B) FMEA C) ETA D) FTA


  Hata Ağacı Analizi (FaultTree Analysis-FTA)
  Olay ağacı analizi(event tree Analysis-ETA)
  Hata Türleri ve Etkileri Analizi (Failure Modes and EffectsAnalysis – FMEA)


  CEVAP A

  Tehlike ve İşletilebilme Çalışması (Hazard and Operability Studies-HAZOP): kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.Multi disipliner bir ekip tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır  499)
  Grafik olarak insan ya da malzeme kaynaklı hasarların muhtemel kombinasyonlarını oluşturan,ihtimallerini ortaya çıkarabileceği önceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını grafik olarak gösteren risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Neden-Sonuç Analizi
  B) Olay Ağacı Analizi
  C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  D) Hata Ağacı Analizi

  CEVAP D. Tanım hata ağacı analizine aittir

  500)Hata ağacı analizi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?

  A) Bilglerin toplanması B)Tepe olayı seçimi
  C)Balık kılçığın oluşturulması D)Ağacın planlanması

  CEVAP B


  501)hangisi tesisin son tasarım aşamasında yada daha detaylı çalışmalara model olarak kullanılabilecek olan hızla hazırlanabilen kalitatif bir risk değerlendirme metodolojisidir?


  A)Ön Tehlike Analizi B) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  C) Olay Ağacı Analizi D) Neden-Sonuç Analizi


  CEVAP A

  502)Hata ağacı analizi ile olay ağacı analizinin birleşimi olan ve nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka'da bulunmuş olup, diğer endüstrilerin sistemlerinin güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte edilmiştir. hangi metoddur?

  A) Neden-Sonuç Analizi
  B) Olay Ağacı Analizi
  C) Hata Türleri ve Etkileri Analizi
  D) Hata Ağacı Analizi

  CEVAP A.
  Neden-Sonuç Analizi: Balık kılçığı diyagramı kullanılır   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  503)
  Hata türleri ve etkileri analizinde zararların etkileri ve sonuçlarının belirlenmesinde kullanılan parametreler aşağıdakilerden hangileridir?


  A)OlasılıkXşiddet B)OlasılıkXfark edilebilirlik
  C)ŞiddetXfark edilebilirlik D)OlasılıkXşiddetXfark edilebilirlik

  CEVAP D

  504)
  Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde kullanılan fine-kinney metodunun parametrelerinden birisi değildir?


  A) Olayın meydana gelme ihtimali
  B) Fark edilebilirlik
  C) Zarar ya da hasarın şiddeti
  D) Tehlike maruz kalma sıklığı

  Fine-kinney metodunda risk değeri :

  Risk değeri = Olayın meydana gelme ihtimali x Tehlike maruz kalma sıklığı xZararya da hasarın şiddeti


  505)Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesi nde risk değeri sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


  A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
  B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
  C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
  D)Tolerans gösterilemez ri sk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin
  kapatılması düşünülmelidir.

  506)
  Fine-kinney metoduna göre yapılan risk değerlendirmesinde risk değeri sonucu 450 bulunmuştur.Buna göre karar ve eylem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


  A)Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
  B)Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
  C)Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
  D)Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir


  CEVAP D

  400 < R: Tolerans gösterilemez risk - Hemen gerekli önlemler alınmalı ve/ veya tesis, bina, çevrenin kapatılması düşünülmelidir
  200 < R < 400: Esaslı risk- Kısa dönemde iyileştirilmelidir.
  70 < R < 200: Önemli risk- Uzun dönemde iyileştirilmelidir.
  20 < R < 70: Olası risk - Gözetim altında uygulanmalıdır.
  R < 20: Önlem öncelikli değildir.


  507)
  Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılan veya arşivlerin incelenmesi ile geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Neden-Sonuç Analizi
  B) Olay Ağacı Analizi
  C) LT İpi Matris Yöntemi
  D) X Tipi Matris Yöntemi

  CEVAP D

  508)
  Kimyasal maddelerle çalışma yapılması halinde risk değerlendirilmesi kaç yılda bir yenilenir?


  A) 1 B)2 C)3 D)5


  CEVAP D. 5 yılda bir


  ÇOK FAZLA SORU GELDĞİĞİNDEN ŞİMDİ ÇIKMIŞ SORULARA BAKALIM

  509)(ARALIK 2013 A SINIFI)

  I- İşyeri taşındığında veya binalarda değişiklik yapıldığında
  II- İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklik meydana geldiğinde
  III- İşyerine yeni bir proje mühendisi alındığında
  IV- İşyerinde iş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana geldiğinde  Yukarıdaki hangi durum veya durumlarda risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur?


  A) II ve IV B) I ve IV C) Yalnız III D) Yalnız IV

  CEVAP C

  510)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Gürültü kaynaklı bir tehlikenin risk analizi sonucunda alınması gereken önlemlerin sıralaması yapıldığında en son alınması gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın çalışma ortamı dışına taşınması
  B)Çalışanların bir kabin içerisine alınarak yüksek gürültü düzeyinden korunması
  C)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanın gürültü düzeyi düşük ekipmanla değiştirilmesi
  D)Gürültü düzeyi yüksek ekipmanla aynı ortamda çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi

  En son kkd idi. Dolaysıyla CEVAP D


  511)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işin durdurulması yaptırımı uygulanmaz?


  A)Çağrı merkezi
  B)Baraj yapımı inşaatı
  C)Yer altı kömür madeni
  D)Metal döküm ve şekillendirme fabrikası

  CEVAP A. Diğerleri çok tehlikeli işler

  512)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)

  I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmak
  II- Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  III- Risklerden kaçınmak


  Risklerden korunma ilkeleri çerçevesinde işveren yukarıdaki ilkeleri öncelikli olarak hangi sıralama ile göz önünde bulundurmalıdır?


  A) III - I – II B) I - III - II C) III - II – I D) II - I - II

  CEVAP C

  513)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinde, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  A)Daha önce meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları
  B)Çalışanların muhasebe kayıtları ve ek ödenekleri
  C)Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
  D)Malzeme güvenlik bilgi formlar

  CEVAP B

  514)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde bulunan işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?


  A)Yönetim
  B)İş Güvenliği Birimi
  C)Sevk ve Koordinasyon Birimi
  D)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

  CEVAP A

  515)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)
  Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine Öncelik verilmesi sağlanır?  A)Dokümantasyona
  B)Toplu korunma önlemlerine
  C)Kişisel koruyucu donanımlara
  D)Kişisel maruziyet seviyelerinin belirlenmesine

  CEVAP B

  516)
  (ARALIK 2013 A SINIFI) Risk değerlendirmesinin dokümantasyon aşamasında asgarî olarak aşağıdakilerden hangisinin yer Alması gerekmez?

  A)Maliyet analizi
  B)Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
  C)Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
  D)Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
  CEVAP A

  517)
  ARALIK 2013 B SINIFI)


  I- Tehlikeleri tanımlama
  II- Yapılan çalışmaların güncellenmesi vegerektiğinde yenileme aşamaları
  III- Riskleri belirleme ve analiz etme
  IV- Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması


  Yukarıda verilen risk değerlendirmesi aşamalarının hiyerarşik (öncelikli) sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) I - II - III – IV B) I - III - IV - II C) I - IV - III – II D) I - II - IV – III

  CEVAP B

  518)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre işveren risk değerlendirmesi yaparken veya yaptırırken aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almayabilir?

  A) İşyerinin tertip ve düzeni
  B) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
  C) Üretimi kaliteli yapmak ve hatalı ürün riskiniazaltma
  D) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçim

  CEVAP C

  519)
  (ARALIK 2013 B SINIFI) “Bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin matematiksel olarak sayısal değerlerle analiz edilmesi” şeklinde tanımlanan risk analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Nicel (kantitatif) yöntem
  B)Kontrol listesi yöntemi
  C)Nitel (kalitatif) yöntem
  D)Karma yöntem

  CEVAP A

  520)
  ARALIK 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


  A)Planlama
  B)Dokümantasyon
  C)Uygulamaların izlenmesi
  D)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması


  CEVAP B.


  Risk kontrol adımları


  ** Planlama
  ** Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  ** Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
  ** Uygulamaların izlenmesi

  Dokumantasyon risk değerlendirmesinin adımlarındandır


  521)
  ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi gürültünün kaynağında önlenmesine yönelik alınacak önlemlerden birisi değildir?


  A)Gürültü kaynağına yakın çalışanlara kulak koruyucu kullandırılması
  B)Gürültülü işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi
  C)Gürültü kaynağının çalışma ortamı dışına taşınması
  D)Kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi

  CEVAP A


  522)
  ARALIK 2013 B SINIFI)

  I- Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
  II- Titreşimli ekipmanın daha az titreşimli bir ekipmanla değiştirilmesi
  III- Titreşimli iş ekipmanının titreşim azaltıcı aparatlarla iyileştirilmesi
  IV- Kişisel koruyucu donanım kullanılması


  Yukarıda verilen titreşimden korunma önlemleri önceliğine göre sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) IV, I, II, III B) IV, II, III, I C) I, III, IV, II D) II, III, I, IV


  CEVAP D.çok basit en son kkd.tek şık var

  523)
  ARALIK 2013 B SINIFI) Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


  A)Ramak kala olay kayıtları
  B)Çalışanların prim gün sayıları
  C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
  D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

  CEVAP B

  devam edecek

   
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  524) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  I- Çalışanlara kişisel koruyucu donanım verilmesi
  II- Çalışanların tehlike kaynağına göre rotasyona tabi tutulması
  III- Tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
  IV- Tehlikeli kaynak yerine daha az tehlikeli kaynağın ikamesi


  Bir risk analizi sonucuna göre planlanan yukarıdaki önlemlerin öncelik sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


  A) I, III, II, IV B) I, II, III, IV

  C) III, IV, II, I D) III, IV, I, I


  CEVAP C


  525) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre “Risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere .......... tanımlama,
  riskleri belirleme ve analiz etme, .......... kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon,yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.” cümlesindeki boşluğa gelecek ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


  A) riskleri / tehlike B) tehlikeleri / risk

  C) olasılıkları / kaza D) iş kazalarını / süreç


  CEVAP B


  526) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile .......... da değerlendirilebilir.”cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A)üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları
  B)kaza üreten sistem bilgilerinin yer aldığı SGK kayıtları
  C)“Tehlike Değerlendirme Teknikleri”nin kullanıldığı çalışmaların sonuç raporları
  D)Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği kurum ve kuruluşlarından derlenmiş yıllık iş kazası kayıtları


  CEVAP A


  527) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A)risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
  B)Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  C)Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
  D)Uygulamaların izlenmesi


  CEVAP A


  528) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve..........” ve “Risk değerlendirmesi dokümanı.......... arşivlenebilir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirilir / İş Güvenliği Uzmanlığı Katip Sisteminde
  B)İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna teslim edilir /notere tasdik ettirildikten sonra özel dosyalarda
  C)işyerinde saklanır / elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp
  D)üç işgünü içinde İş Teftiş Kuruluna iadeli taahhütlü mektupla gönderilir / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edilerek


  CEVAP C


  529) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; Risk kontrolünde,belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi aşağıdakilerden hangisinin üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir?


  A)Yüksek risk seviyesinin
  B)Kabul edilemez risk seviyesinin
  C)İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike Sınıfları Tebliği’nde yer alan risk seviyesinin
  D)Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin


  CEVAP D


  530) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde yer alan; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile .......... hakkında bilgilendirilir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A)Aksayan yönler ve yasal tedbirler
  B)Düzeltici ve önleyici tedbirler
  C)Kabul edilebilir risk seviyesi
  D)Belirlenen tehlikeler

  CEVAP B

  531(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre risk değerlendirmesi;tüm işyerleri için ............... başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)giriş kısmından
  B)her ünite aşamasından
  C)üretim ve işletme prosesinden
  D)tasarım veya kuruluş aşamasından

  CEVAP D

  532)AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesineticesinde, mühendislik yöntemleri, ortam vetoplu korunma önlemleriyle risklerin giderilemediği veya kabul edilebilir düzeye indirilemeyen durumlarda, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?


  A)Acil eylem planı hazırlamak
  B)Kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak
  C)Güvenlik ve sağlık işaretlerini tedarik etmek
  D)Yönerge ve MSDS formlarını derleyip yayınlamak

  CEVAP B

  533(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk kontrol tedbirleri kararlaştırılırken, öncelikle tehlikeler ve tehlike kaynakları ortadan kaldırılır, bu yapılamıyor ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;


  I- Tehlikeliyi, tehlikeli olmayan veya daha aztehlikelilerle ikame
  II- Riskler ile kaynağında mücadele
  III- Kişisel korunma önlemlerine, toplu korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi
  IV- Yeni bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
  Yukarıda belirtilenlerden hangileri yanlıştır?


  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV

  CEVAP C

  534)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Risk, bir tehlikeden kaynaklanan olayın ortaya çıkma olasılığı ile bu olayın sebep olacağı sonucun şiddetinin .............

  Yukarıdaki cümleyi tamamlayan uygun seçenek hangisidir?

  A)toplamıdır.
  B)çarpımıdır.
  C)biLeşkesidir.
  D)matematiksel olarak hesaplanmasıdır


  CEVAP C


  535) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay” ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?


  A)Anlık kaza olayı
  B)Ramak kala olay
  C)Potansiyel zararlı olay
  D)Potansiyel zararsız olay


  CEVAP B

  536(AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “Risk kontrol tedbirlerinin

  uygulanması: Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileriiçeren planlar hazırlanır. Bu planlar .............uygulamaya konulur.” cümlesindeki boşluğa,aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A)işverence
  B)çalışan temsilcilerince
  C)İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca
  D)işverence uygun görülmesi sonrasında iş güvenliği uzmanlarınca


  CEVAP A

  537)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI)

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`nde yer alan; “Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç ............., ............. ve ............. yılda bir yenilenir.” cümlesindeki boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) üç / beş / yedi B) bir / üç / beş C) iki / dört / altı D) bir / iki / üç


  CEVAP C


  Az tehlikeli 6 yıl
  Tehlikeli 4 yıl
  Çok tehlikeli 2 yıl
  kimaysallar 5 yıl


  538)
  (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği`ne göre; “Risk Kontrol Adımları”arasında yer alan “risk kontrol tedbirlerinin
  kararlaştırılması”nda aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?  A)Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi
  B)Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadankaldırılması
  C)Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi
  D)Risk dokümantasyonunun analizi ve çalışanlara gerekli uyarıların yapılması


  Cevap D


  risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması


  **Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması.
  ** Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi.
  ** Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.
   
  hülya bozdemir, Erdem Öçal, OGÜN. ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  539)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?

  B)ZararA)Kaza C)Kabul edilebilir risk D)Kabul edilemez risk


  CEVAP D

  540)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) İlgili tarafları kabul etme ve dahil olmasını sağlama, dikkatli bir şekilde plan yapma, çalışmaları değerlendirme, kamuoyunun özel kaygıları
  na kulak verme ve dürüst, samimi ve açık olma aşağıdakilerden hangisinde geçerlidir?


  B) Risk algılamaA) Risk iletişimi C)Risk yönetimi D) risk analizi


  CEVAP A

  541(MAYIS 2013 A SINIFI) Gürültü kontrolünde uygulanan “tavanın ve duvarın ses yutucu malzeme ile kaplanması” ne tür bir risk kontrolüdür?


  A)Gürültünün alıcıda kontrolü
  B)Planlama ile gürültü kontrolü
  C)Gürültünün kaynağında kontrolü
  D)Gürültünün kaynak ile alıcı arasında kontrolü


  CEVAP D


  542(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk tanımlarından hangisi yanlıştır?  A)İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü
  B)Bir olayın sonuçlarının ve karşılık gelen olma ihtimalinin bir birleşimi
  C)Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum
  D)Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi

  CEVAP C

  543(MAYIS 2013 B SINIFI) Aşağıda verilen risk kontrol önlemlerinden hangisinin önceliği diğerlerine göre en düşüktür?


  A)Yerine koyma B)Kontrol ve izolasyon C)Mühendislik kontrolü D)Riskin ortadan kaldırılması

  CEVAP C

  544(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi yönetimle ilgili risk kontrol planlarından birisi değildir?

  A) İş akış şemalarının oluşturulması
  B) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması
  C) Sorumluluk atamalarının yapılması
  D) Operasyon noktası koruyucularının oluşturulması

  CEVAPD

  545)(EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin genel prensiplerinden değildir?

  A) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır. Değişik menfaat gruplarının bu algılamalarını mantıklı kılmak için iletişim ve danışma iki önemli faktördür.
  B) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi ve bunlar hakkında karar verilmesi, verilerin mantıksal analizine dayanır.
  C) İş sağlığı ve güvenliği risklerinin en etkin kontrolü, insanları değiştirmektense güvenli bir
  çalışma yeri sağlamaktır.
  D) İşyerinin ürettiği ürünlerin müşterilere verebileceği zararlar nicel yöntemlerle analiz edilir

  CEVAP D

  546)
  (EKİM 2012 A SINIFI) risk değerlendirme yöntemlerinden Hata Türleri ve Etkileri Analizinde (FMEA)Azami riskpuanı kaçtır?


  A) 10 B) 25 C) 1000 D) 10000

  Cevap C

  RİSK=olasilikXfarkedilebilirlikXsiddet=10X10X10=1000


  547) (EKİM 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi proses tehlike analizi için gerekli dokümanlardan birideğildir?

  A)İşletmenin insan kaynakları politika dokümanı
  B)İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
  C)İşletmenin proses akış diyagramları
  D)İşletmenin iş kazası kayıtları


  HAZOP Ön Bilgi Gereksinimi:

  ** Çizimler, prosedürler ve akış şemaiarı gibi tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı dokümanlara ve bu konuları bilen kişilerden alınacak detaylı bilgilere gereksinim vardır.

  CEVAP A


  Şimdi diğerlerinin ön bilgi gereksinimlerine bakalım:


  OLURSA NE OLUR ANALİZİ:

  Ön Bilgi Gereksinimi: Tesise, ekipmanlara ve operasyonlara ait detaylı çizim, prosedür, vb.dökümanlar


  HATA MODLARI, ETKİLERİ VE KRİTİKLİK ANALİZİ (FMEA)

  Ön Bilgi Gereksinimi:

  ** Sistem/teSis ekipman listesi
  **Ekipmanların fonksiyonlarının bilinmesi
  * *Sistem/tesis fonksiyonlarının bilinmesi


  HATA AĞACI ANALİZİ

  Ön Bilgi Gereksinimi:

  **Tesisisin/sistemin nasıl çalıştığının bütünüyle anlaşılmış olması
  ** Tesis/sistem ekipman hata/kusurlarının ve bunların tesis/ekipman üzerine etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış olması. Bu bilgileri FMECA metoduyla daha önceden elde edilebilir.


  OLAY AĞACI ANALİZİ

  Ön Bilgi Gereksinimi:

  **Kazaya potansiyel olarak neden olabilecek, ekipman kusuru, sistem hataları vs.başlatıcı olayların tahmini,
  **Başlatıcı olayların etkisini yumuşatacak olan iş güvenliği sistemlerinin ve acil durum prosedürlerinin fonksiyonlarının bilinmesi gerekir.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, fnsola ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  548)
  (EKİM 2012 B SINIFI) Bir işyerinde yapılacak risk analiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


  A)Her risk için olasılık ve sonucun şiddeti ayrı ayrı puanlanıp çarpılarak bir risk skoru hesaplanmalıdır.
  B)Risk skoru hesabında olasılıklara değer verebilmek için geçmiş kaza istatistiklerinin kullanılması gereklidir.
  C)Belli bir riskin azaltılması için hem ilişkili olasılık değerinin hem de sonucun şiddetinin birlikte azaltılması gerekir.
  D)İşyeri ortamındaki tezgâh eklenmesi, taşınma,işyeri yerleşiminin yeniden düzenlenmesi gibi
  değişiklikler ilişkili risklerin skorlarının değişmesine yol açabilir.

  CEVAP D

  549)(EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı anlamına gelmektedir?

  A) Risk iletişimi
  B) Risklerin kontrolü
  C) Risk değerlendirmesi
  D) Risklerin karakterizasyonu

  CEVAP A


  550) (EKİM 2012 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi için tavsiye edilen yöntemlerden değildir?


  A)İşyerinde gözlem amaçlı gezinti
  B)İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulması
  C)İşyerinde kullanılan makine, tezgâh ve el aletlerinin incelenmesi
  D)İşyerinde kullanılan kimyasal maddelerin sağlığa zararlı özelliklerinin belirlenmesi


  CEVAP B

  551)(MAYIS 2012 A SINIFI) Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B olaylarının gözlenme olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının olasılığı ne olur?

  A) 0,02 B) 0,10 C) 0,20 D) 0,30

  İki bağımsız olayın ihtimali:(1/10)X(1/20)=1/200=0.02


  CEVAP A

  552)
  (MAYIS 2012 A SINIFI) risk değerlendirme yöntemlerinden Fine-Kinney Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  A)Azami şiddet puanı 10’dur.
  B)Riskin sıklık-seyreklik boyutu, frekans ve olasılık olmak üzere iki kısımda incelenir.
  C)Risk puanı; tehlikeye maruziyet sıklığı, olasılık ve şiddet puanları çarpılarak hesaplanır.
  D)En yüksek tehlikeye maruziyet sıklığı skoru, hemen hemen sürekli maruz kalınan tehlikeli olaylara atanır

  CEVAP A

  553)
  (MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi X-tipi matriste risk skoru hesaplanırken kullanılan faktörlerden biri değildir?


  A)Şiddet B)Frekans C)Kontrol derecesi D)Önceki kazaların sonucu


  CEVAP B

  554)(MAYIS 2012 A SINIFI)Tehlike ve işletilebilirlik Çalışması (HAZOP) ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A)Kimya sektörü esas alınarak geliştirilmiştir.
  B)Proseslerdeki sapmaları belirlemek için “fazla”,“az” gibi anahtar kelimeler kullanılır.
  C)HAZOP takımı prosesteki sapmaların nedenleri ve sonuçlarını belirlemeye çalışır.
  D)Proseslerdeki sapmaların risk skoru en fazla 10000 olabilir

  CEVAP D


  555)(MAYIS 2012 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)yöntemidir?


  A) Sistem FMEA B) Tasarım FMEA C) Proses FMEA D) Servis FMEA


  CEVAP C

  *Sistem FMEA: Sistem ve bileşenlerinin tasarım aşamalarında analizi için kullanılır. Tasarımdan kaynaklanan sistemin fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata türleri üzerine odaklanır.

  * Tasarım FMEA: Üretime geçilmeden önce ürünlerin analizinde kullanılır.

  *proses FMEA: üretim veya montaj işlerindeki eksikliklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

  * Servis FMEA: Servisin müşteriye ulaşmadan analiz edilmesi için kullanılır. Servis FMEA, sistem veya süreç eksikliklerininsebep olduğu hata türleri üzerine odaklanır  RİSK YÖNETİMİDE BİTMİŞTİR.LÜTFEN DİĞER ÇIKMIŞ SORULARADA BAKMAYI UNUTMAYINIZ.

  UYARI 1: SON DÖNEMLERDE RİSKTEN 10 CİVARI SORU GELMEKTEDİR.
  UYARI2:HATA AĞACI SEMBOLLERİ VE HAZOP SEMBOLLERİNEDE BAKINIZ


  hata ağacında ve sembolü,
  hazopta ise operasyon (faaliyet) sorulmuş


  hata ağacı sembolleri ..http://okul.selyam.net/docs/index-93286.html
  Hazop sembolleri:http://notoku.com/verimlilik-artirma-teknikleri/   
  Zeynep EFE70, omark, deniz bayram ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 16. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi

  mükemmel paylaşımlara devam :) tesekkurler erdoğan bey. 555 soru ekte arkadaşlar

   

  Ekli Dosyalar:

  Zeynep EFE70, Sibel ULUĞ, kemalx ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

  resmi gazete Tarihi: 27.09.2008  556) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi yanlıştır?

  A) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olabilir. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
  B) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  C) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır
  D) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.

  CEVAP A. Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır

  557)Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin ............ veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile ..............nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara alt işveren denir.


  A)asıl işlerde –zorlukları
  B) yardımcı işlerde -teknolojik
  C)yardımcı işlerde-uzmanlık gerektirmesi
  D)asıl işlerde-teknolojik

  CEVAP B

  558)Aşağıdakilerden hangisi döküm fabrikasında alt işveren işi olabilir?

  A)Yemekhane işleri B)Boyahane işleri C)Dokumhane işleri D)Kumlama işleri


  CEVAP A

  559)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?559)


  A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
  B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
  D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.


  CEVAP C

  asıl işveren, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerini alt işverene verebilir, ancak işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

  560)mayıs 2013 B SINFIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisinin alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gerekmez?

  A) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu
  B) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri
  C) Asıl işverenin sigorta prim borcunun olmaması gerektiği
  D) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından

  önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı


  CEVAP C


  561) (MAYIS 2012 A SINIFI) asıl işveren-alt işveren ilişkisine ilişkin yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Asıl iş alt işverene hiçbir koşulda verilemez.
  B)Yardımcı işler alt işverene verilebilir.
  C)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
  D)Asıl işveren, alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur


  CEVAP A


  562)
  (MAYIS 2012 B SINIFI) Plastik boru üretimi yapan bir fabrika açısından aşağıdaki işlerden hangisi alt işverenlik olarak değerlendirilemez?

  A)Fabrikanın temizlik işi
  B)Fabrikanın güvenlik ve koruma işi
  C)Fabrikanın yemekhanesini işletme işi
  D)Üretilen malzemenin fabrikanın depolarında istifleme işi


  CEVAP D

  563)
  (2011 A SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre, alt işveren ilişkisinde muvazaanın incelenmesinde, aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

  A) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi,toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı
  B) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafındanyürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı
  C) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı
  D) Alt işverenin işçilerinin kısmi süreli çalışıp çalışmadıkları


  CEVAP D

  564)(2011 B SINIFI) Alt İşverenlik Yönetmenliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir?

  A) Otuz B) On beş C) Altı D) Üç


  CEVAP C...6 iş günü..

  565)(2011 B SINIFI) alt işverenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?


  A)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile altişveren ilişkisi kurulamaz.
  B)Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
  C)Asıl işverene ait yardımcı işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
  D)Asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edildiğinde, alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.


  CEVAP C

  BU YÖNETMELİKTE BİTTİ.BU YÖNETMELİK KISA BİR YÖNETMELİK VE BU SORULARDAN BAŞKASI GELMEZ.

   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, fnsola ve 10 kişi daha buna teşekkür etti.
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT) resmi gazete Tarihi: 22.01.2007


  566) 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplara veya depolara bas ınçlı kaplar denir. Buna göre asağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

  A) Otoklavlar B) Kriojenik tanklar

  C) Buhar kazanları D) su depoları


  CEVAP D

  Açıklama: Basınçlı kap çeşitleri şunlardır; kazanlar, kompresörleri, gaz tüpleri, hava tankları, LPG tanktan, sanayi gaz tankları,kriojenik tanklar, otoklavlar, hidroforlar.


  567)Hangisi basınçlı kaplardaki emniyet aksesuarlarında değildir?


  A) Emniyet vanası B)flanş körlemeleri

  C) patlama diski D) bel verme çubukları


  CEVAP B


  568)Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre çeşitli kategoriler için uygulanacak uygunluk değerlendirme işlemlerinde kategori I için hangi modüldür?


  A) Modül A B) Modül A1 C) Modül H D) Modül G  Kategori I.....modül A

  Kategori II.... Modül A1... Modül D1....... Modül E1

  Diğerleri ezbere gerek yok

  569) Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  A)İmalatçılarmtaümatlarma uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
  B)Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
  C) Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
  D)Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı yapılmalıdır.


  CEVAP D

  ** İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
  ** Kompresör dairelerinin enerji besleme hatlan, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
  ** Kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tesisatına bağlanmalıdır
  **Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
  **Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.

  570) Kriyojenik tanklarla ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Kriyojenik sıcaklıklar -150°C ile mutlak sıfır (-273°C)arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır
  B) Her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır
  C) Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C'nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamakamacı ile üretilmektedir
  D) Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki sıvıları, yüksek sıcaklıklarda ve basınçta depolamak için kullanılan tanklardır.


  CEVAP D.

  571)

  Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?  A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm


  CEVAP B.3 mm


  572) Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise minimum et kalınlığı nedir?


  A)4 mm B) 3 mm C) 2 mm D) 1 mm


  CEVAP C.2mm

  573)Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ne denir?


  A) Kompresörler B)Boiler C)Hidrofor D)otoklav


  CEVAP C

  574)CE uygunluk işareti için hangisi yanlıştır?


  A) CE İşareti, "Avrupa Normlarına Uygunluk" anlamına gelen "Conformité Européenne"sözcüklerinin başharflerinden oluşur.
  B) CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 10 mm'den az olmamak şartı ile, aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.
  C) CE İşareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir
  D) CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün,asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.


  CEVAP B.. CE Uygunluk işaretlerinin çeşitli bileşenleri, 5 mm'den az olmamak şartı ile, aynı düşey boyutlara sahip olmalıdır.

  575)Aşağıdaki test tekniklerinden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniklerindendir?

  A) Gözle muayene testi B) Hidrolik test C) Manyetik partikül testi D) Ultrasonik test

  CEVAP B


  Zorlayıcı test teknikleri:

  • Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
  • Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak son uçlarının irdelenmesi tekniğidir.


  Zorlayıcı olmayan test teknikleri:

  • Gözle muayene testi
  • Sıvı sızdırma(penetrasyon)testi
  • Manyetik partikül testi
  • Radyografiktest(gamma ve x-ray)
  • Ultrasonik test

   
 19. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  basınçlı kaplar yönetmeliği biraz karışık.benim için bile . makine mühendisiyiz ya:) ..neyse şu an soru hazırlıyorum.geri kalan tüm soruları sabah ekelyeceğim.herkese iyi geceler..

   
  Erdem Öçal, selda boy, bhr ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  576) Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafıdan konulan yazılı bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?


  A)İmalatçı firmanın adı B) Kazanın numarası C) en düşük çalışma sıcaklığı D) En yüksek çalışma basıncı


  CEVAP C


  Plaka üzerinde:

  **imalatçı firmanın adı
  ** Kazanın numarası
  ** imal edildiği sene
  ** En yüksek çalışma basıncı


  577) Kazanlarda bulunacak göstergelere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?


  A) Manometrenin işaretleri, kazan boyunun 1.5 katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.
  B) Kazanın en yüksek çalışma basıncının 2 katını gösterecek şekil de taksimatlı manometresi olacaktır.
  C) Kazanlarda bir adet su seviye göstergesi bulunacaktır.
  D) Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.


  CEVAP C

  Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır  578) Buhar kazanlarındaki emniyet supapları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buharbasıncı, 600 kilogram/santimetre kareyi geçmeyecektir.
  B) Emniyet supapları,kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
  C) Doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
  D) Buhar kazanlarında en az bir adet emniyet subabı bulunacaktır


  CEVAP D

  Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet subabı bulunacaktır


  579) Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden hangisi yanlış verilmiştir?


  A)içsel ve dışsal basınç B)rüzgar C)sıcaklık D)hacim


  CEVAP D

  İlk 3üne ilaveten
  **Statik ve Dinamik yükleme
  **Ağırlık (ölü yükler)


  580) Kazanların periyodik kontrolleri hangi sürelerde yapılmalıdır?


  A)2 yıl B) 1 yıl C)6 ay D)3 ay


  CEVAP B..1 yıl

  Kompresörlerde 1 yıl oldu


  581) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılmalıdır?


  A)1.1 B)1.25 C)1.5 D)2


  CEVAP C. 1.5 katı


  582)Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?


  A) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110°C geçmeyecektir.
  B) Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 150°C nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.
  C) Her alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazanının besleme suyu boruları üzerine, en az birer adet stop valfı ve geri tepme klepesi konacaktır
  D) Kazanın içindeyapılacak temizlik, bakım ve onarını için, işçinin kazan içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcaksu çıkış stop valfları ile diğerbütün vanalar kapatılacak ve üzerlerine uyarma levhaları konacaktır

  CEVAP B.

  Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120°C nin üstüne çıkmasını önleyecekbir termostat bulunacaktır.


  583) Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?


  A) emniyet subapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın 1.5 katı bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır
  B) basınçlı hava tanklarında bulunması gereken güvenlik cihazları Manometre, Emniyet subabı, ) Basınç düşürme vanasıdır
  C) Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde,soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacaktır,bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır
  D) Soğutma tankiarındaki basınç ayar araçları, tankın üzerine ve soğutucu sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere yerleştirilecektir.


  CEVAP A. 1.1 katında olacak


  584) İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki bilgilerden hangisini yazmak zorunda değildirler?


  A)İmalatçı firmanın adı B) Yapıldığı yıl C) En yüksek çalışma basıncı D) çalışma sıcaklığı


  CEVAP D


  kompresörler üzerindeki bilgiler :

  ** İmalatçı firmanın adı
  ** Yapıldığı yıl
  ** En yüksek çalışma basıncı
  ** Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı


  585) Seyyar kompresörler, çalışanlardan en az ............. metre uzaklıkta veya patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede bulunacaktır.


  A) 5 m B) 10 m C) 25 m D)50 m


  CEVAP B. 10 metre


  586) Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C'den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için ............ "C'den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için ............. °C'den fazla olmayan kapları kapsar.


  A) 300-100 B)200-100 C)100-200 D)100-300


  Alüminyum....100 derece
  Çelik kaplar......300 derece

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica