Sağlık Güvenlik Planı

Konu, 'İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Planları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  Genel olarak bir sağlık güvenlik planı. Dosya ektedir.

  …………………………….A.Ş
  SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI
  KAPSAM

  1.0 GİRİŞ
  2.0 PROJE GÜVENLİK PLANI POLİTİKA, HEDEFLER & STRATEJİ
  2.1 GÜVENLİK POLİTİKASI
  2.2 ÇEVRE POLİTİKASI
  2.3 İŞ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ
  2.4 İŞ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ
  3.0 ORGANİZASYON
  3.1 GÖREVLER & SORUMLULUKLAR
  4.0 SAĞLIK VE GÜVENLİK GÜVENLİK PLANININ UYGULANMASI İÇİN DÜZENLEMELER
  4.1 SÖZLEŞMEYE BAĞLI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
  4.2 GRUP TOPLANTISI
  4.3 TEHLİKE TANIMLAMA GÜVENLİK DENETİMİ
  4.4 PGP EĞİTİMİ VE YETERLİLİK
  4.5 ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİ
  4.6 İŞ GÜVENLİĞİ MOTİVASYONU
  4.7 İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZLERİ
  4.8 İDARİ GÜVENLİK KURALLARI
  4.9 PERSONEL İÇİN KORUYUCU GİYSİLER VE EKİPMANLAR
  4.10 TIBBİ YARDIM
  4.11 ACİL DURUM & TAHLİYE PROSEDÜRLERİ
  4.12 EKİPMAN & ARAÇ GEREÇ BAKIM PROSEDÜRLERİ
  4.13 KAZA RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ
  4.14 MADDE SUİSTİMALİ POLİTİKASI (ALKOL & UYUŞTURUCU)
  4.15 ÇEVRE KORUMA
  1.0 GİRİŞ

  1.1. Şayet projeden kaynaklanan incinmeler ve rahatsızlıklardan uzak durmak gerekirse, Proje Yönetimi Organizasyonu , daha evvelki olası bir aşamada Proje Güvenlik Planı’nın planlanmasındaki önemi onaylamaktadır. Bu amaçla, PGP’nin tasarlanması ve sağlıklı kılınması amacıyla veya projede görev alan tüm personel ve uygulamalardan etkilenebilecek olan tüm diğerleri için PYO’nun işleri ne şekilde yönetip kontrol edeceğinin tanımlanması için bu PGP hazırlanmaktadır.
  1.2. PGP işimizin tamamlayıcı bir bölümüdür ve diğer herhangi bir iş hedefinde olduğu gibi onu da aynı tarzda yöneteceğiz.
  1.3. Bundan dolayı, PGP’nin yararlı olması için, idare ve PYO’nun yönetici kadrosu ve onun taşeronlarının konuya vakıf olmaları ve planın ilgili gereksinimlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Tüm PYO ve yönetici kadro için, her bir yüklenicinin daha üst konumdaki proje temsilciliğinde olduğu gibi planın kontrol edilmiş bir nüshası temin edilecektir.
  1.4. PYO, aktif bir şekilde bu PGP’nin sahip olduğu ruh halinde çalışarak kendilerine ve arkadaşlarına ait olan PGP ile ilgilenmek üzere projede görev alan tüm çalışanlarına destek vermeye çalışacaktır.
  1.5. Plandaki gereksinimleri ciddiye almadığı tespit edilen herhangi bir çalışan, proje dışı bırakılmayla sonuçlanabilecek bir disipline tabi tutulacaktır.


  2.0 PGP POLİTİKA, HEDEFLER VE STRATEJİSİ

  2.1 GÜVENLİK POLİTİKASI VE AMAÇLAR

  GÜVENLİK POLİTİKASI

  Başarılı iş uygulamaları ve mevzuat koşullarına uygun olmak üzere ..., güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı tesis edecektir.

  GÜVENLİK HEDEFLERİ

  Güvenlik Politikası, aşağıdaki hedefler aracılığıyla ... tarafından temin edilecektir.

  • Kazaları ve yaralanmaları önlemek için çalışanlar ve taşeronlar arasında güvenlik anlayışlarını aşılayın ve teşvik edin.
  • Etkin güvenlik eğitimlerini uygulayın.
  • Güvenlik çalışmalarınızı sürekli olarak iyileştirmek üzere kendisini yenileyen tedbirler üzerinde durun.
  • Cihaz ve araçların tasarımı, kurulumu ve bakımı için mümkün olan en elverişli özeni gösterin.

  2.2 ÇEVRE POLİTİKASI VE AMAÇLAR

  ÇEVRE POLİTİKASI

  ...’nin tüm işlevleri, uygulanabilir çevre yasaları ve tüzüklerine karşı olmayacak şekilde yürütülecektir.

  ÇEVRESEL AMAÇLAR

  ... kendi çevre politikasını, aşağıdaki hedefler aracılığıyla gerçekleştirecektir.

  • Tehlikeli atık üretimini en aza indirin ve tüm atıkları çevre güvenliğini dikkate alacak şekilde işleme tabi tutun.
  • Sızıntı ve dökülmelerin yayılmalarını önleyin. Kaza durumundaki dökülmeler için acil önleyici tedbirler alın.
  • Sözleşmedeki taahhütlere ve zorunlu kanuni gereksinimlere uygun olacak şekilde çalışmanın bitiminde çevrenin eski durumuna gelmesini sağlayın.
  • Malzemelerin tekrar kullanım ve yeniden işe yararlı hale gelmesini teşvik edin.

  2.3. PGP HEDEFLERİ

  PYO, aşağıdaki PGP hedeflerine ulaşmak ve işi bitiminde kabul görecek bir performansa ulaşmak üzere elverişli kaynakları kullanmak suretiyle projeyi gerçekleştirmek için görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

  • Projeyi seçkin bir PGP dosyası (kaydı) kullanarak tamamlayın
  • Çalışanları riske sokacak oluşumları azaltın. Olabildiğince makul uygulanabilir düzeylerde doğal çevre, iş performansı ve saygı kavramlarına dikkat edin.
  • Tüm çevresel sorumluluklarınızı yerine getirin.
  • Kanuni gereksinimlere uygun olacak şekilde kriterler kullanarak tasarımın, kuruluşun, ulaşım hizmetlerinin, kurulum ve uygulamaların tüm aşamalarında güvenilirliği ve riski kontrol altında bulundurun.

  Bu, saha sorumluluğunun ve tüm müdürlerin, yönetici ekibin görevlerinin bütünleyici bir kısmı olarak, PGP’nin gelişimini amaçlayan PYO politikasıdır. Proje kapsamında olan tüm personelin, PYO’nun politikasıyla ve prosedürleriyle uyum içinde olmaları gerekmektedir. PYO’nun başındaki kişi PGP’nin tüm sorumluluğunu taşımaktadır.
  2.3 PGP’NİN STRATEJİSİ

  Aşağıdakiler, PGP politikası ve özel hedefleriyle uyumlu olacağını güvence altına almayı sağlayacak şekilde oluşturulan PGP stratejisini göstermektedir.

  2.4.1 Kurallar, tüzükler ve uygulama yönergeleri içinde yer alan PGP gereksinimlerini belirleyin ve uygulayın.
  2.4.2 Elverişli ulusal ve uluslararası yönetmelikler, yerel yasalar, tüzükler ve uygulama yönergeleriyle uyumlu olmayı güvence altına alın.
  2.4.3 PGP ile ilişkili olan tüm konular hakkında devlet kurumları, yerel yetkililer ve derneklerle iletişim kurun ve haberleşmeyi sürdürün.
  2.4.4 Elverişli bir güvenlik sisteminin, satıcılar ve fabrikatörlerin kendi sözleşmelerini ve kanuni PGP gereksinimlerini gerçekleştirmeyle ve proje aracılığıyla sağlanmasını güvence altına alın.
  2.4.5 Yapısal teçhizat için bakım programının gelişimini sağlayacak şekilde yeterli ve uygun dokümantasyonun temin edilmesini güvence altına alın.
  2.4.6 PGP’nin farkındalığını geliştirmek amacıyla tüm personelin olumlu yöndeki katılımını aşağıdakiler vasıtasıyla destekleyin:
  a) Kayıp Kaza Zamanı içinde tüm kaza ve olayları tam olarak araştırma. Nedenleri belirlemek ve yeniden tekrarlamalarını önlemek için başlangıçta önleyici tedbirler almak üzere İlk Yardım Durumu ve Son Anda kurtulma durumlarını göz önünde bulundurma.
  b) Proje uygulandığı sürece düzenli şekilde güvenlik toplantıları için bir araya gelin.
  c) PGP incelemesini düzenli olarak uygulayın.

  2.4.7 PGP eğitiminin, bireylerin ihtiyaçları ve eldeki çalışmaya göre gerçekleştirildiğini güvence altına alın.

  3.0Proje Güvenlik Planı ORGANİZASYONU

  Dokümanın bu bölümü PGP (Proje Güvenlik Planı) için PYO (Proje Yönetim Organizasyonu) organizasyonel yapısını tanımlar ve Proje Güvenlik Planının başarılı biçimde uygulanmasında önemli katkıları olan kilit personelin görev ve sorumluluklarını belirler.

  3.1 GÖREVLER VE SORUMLULUKLAR

  3.1.1 ŞANTIYE ŞEFI

  Proje ile ilgili tüm PGP konularına ilişkin bütün sorumluluk Şantiye Şefine aittir:

  a) PGP’nin düzenli olarak gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve uygulanması açısından üst yönetime karşı sorumludur.
  b) Proje Yönetim Organizasyonun tüm hat yönetim personelinin mevcut yerel mevzuatın ilgili koşulları hakkında bilgi sahibi olmasını ve Proje Güvenlik Planlarının etkin biçimde uygulanmasına katkıda bulunacak doğru görevlere ve sorumluluklara temlik edilmesini sağlayacaktır.
  c) Tüm taşeronların Proje Güvenlik Planı performansının sürekli olarak izlenmesini sağlayacaktır.

  3.1.2 GÜVENLİK MÜHENDİSİ (İş Güvenliği Uygulama Koordinatörü)

  Bu Proje Güvenlik Planının kapsamlı bir şekilde uygulamasının denetlenmesi ve izlenmesi için Şantiye Şefine karşı sorumludur. Güvenlik Mühendisinin görevleri özellikle aşağıdakileri kapsayacaktır:

  a) Proje Güvenlik Planının bütünüyle etkin olduğunun, güncellendiğinin ve organizasyonel yapıda, projeye ilişkin PGP ile ilgili riskler veya düzenlemelerde planın değiştirilmesini veya düzeltilmesini öngören bir değişiklik olduğu durumlarda mevcut proje gereksinimlerinin yansıtıldığının sağlanması için Proje Güvenlik Planının düzenli olarak gözden geçirilmesi, bu durumu Şantiye Şefine rapor edecektir.
  b) Üst Düzey Şantiye Şefine, Proje Yönetim Organizasyonunun ilgili üyelerine ve uygun olduğu durumlarda taşeronların temsilcilerine proje ile ilgili kapsamlı bir Proje Güvenlik Planı danışma hizmeti sağlamak.
  c) İlerlemelerle ilgili eksiklikler, zayıf yönler ve tavsiyeleri detaylı biçimde açıklayan yazılı raporların hazırlanması ve doğru biçimde dağıtılması da dâhil olmak üzere Proje Güvenlik Planı kontrol prosedürlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi.
  d) Bütün kazaların ve tehlikeli olayların etraflıca araştırılması ve bunların doğru kişilere rapor edilmesinin sağlanması için uygun prosedürlerin oluşturulması ve geliştirilmesi.
  e) Projeye ilişkin kaza ve tehlikeli olayları içeren kapsamlı istatistiklerin tutulması.
  f) Proje Güvenlik Planı konuları ile ilgili olarak müşteri temsilcileri, ilgili icra makamları, taşeronun güvenlik personeli ve diğer ilgili kişilerle irtibata geçilmesi.
  g) Aylık yazılı raporların öngörülen formata uygun biçimde Şantiye Şefine sunulması.

  3.1.3 ŞANTİYE ŞEFLERİ

  Kendilerinin sorumluluğunda olan faaliyetlerle ilgili olarak bu Proje Güvenlik Planının ilgili bölümlerinin uygulanması açısından Şantiye Şefine karşı sorumludurlar ve bu sorumluluk özellikle aşağıdakileri yapmalarını gerektirecektir:

  a) İlgili Proje Güvenlik Planı mevzuatının hükümleri hakkında bilgi sahibi olmaları.
  b) Kendi sorumlulukları altındaki faaliyetlerin gereksinimlere uygun olarak yürütüldüğünden emin olmak için söz konusu faaliyetlerin sürekli olarak izlenmesi ve tehlikeli iş uygulamaları veya diğer kanun veya Proje Güvenlik Planı hükümlerinin ihlal edilmesini engelleyecek şekilde acil ve uygun önlemlerin alınması.
  c) Güvenlik Mühendisi ile temasta ve işbirliği içerisinde olunması ve kendilerine bilgisi verilen her türlü eksikliğin hemen çözümlenmesinin sağlanması.
  d) Proje Güvenlik Planı konuları ile ilgili olarak kendi kontrolü altındaki ilgili Müşteri temsilcileri ve taşeronlarla açık iletişimin kurulması ve bunun sürdürülmesi.
  e) Şantiye Şefinün talimatları çerçevesinde Proje Güvenlik Planı toplantılarına katılmak ve iştirak etmek.
  f) Kendi kontrolleri altındaki personele doğru direktiflerin verilmesinin ve denetlenmelerinin sağlanması ve Proje Güvenlik Planını kötü biçimde etkileyebilecek eksiklikler veya diğer problemleri rapor etmeleri konusunda personelin teşvik edilmesi.

  3.1.4 MÜHENDİSLER VE DİĞER TEFTİŞ ELEMANLARI

  Sorumlu oldukları faaliyetlerle ilgili olarak bu PGP’nin öngörülen hükümlerinin uygulanmasında Şantiye Müdürlerine yardımcı olmaları nedeniyle Şantiye Müdürleri aracılığıyla Şantiye Şefine karşı sorumludurlar. Bu nedenle özellikle aşağıdaki paragraflarda kendilerine temlik edilen görevleri yerine getirmeleri istenecektir:

  a) Gereksinimler veya ilgili Proje Güvenlik Planı mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları.
  b) Kendi denetimleri altındaki faaliyetlerin gereksinimlere uygun olarak yürütüldüğünü temin etmek için söz konusu faaliyetlerin izlenmesi ve tehlikeli iş uygulamaları veya yukarıda anılan diğer ihlallerin engellenmesi için gerekli olan acil ve uygun önlemlerin alınması.
  c) Güvenlik Mühendisi ile temas ve işbirliği içerisinde olunması ayrıca kendilerine bilgisi verilen her türlü eksikliğin anında çözümlenmesinin sağlanması.
  d) Proje Güvenlik Planı ile ilgili kendi denetimleri altındaki ilgili müşteri temsilcileri ve taşeronlarla açık iletişimin kurulması ve sürdürülmesi.
  e) Şantiye Şefinün talimatları çerçevesinde Proje Güvenlik Planı toplantılarına katılmak ve iştirak etmek.
  f) Kendi denetimleri altındaki personele doğru direktiflerin sağlanması ve personelin sağlığını veya güvenliğini etkileyebilecek her türlü eksiklik veya diğer problemlerin rapor edilmesi konusunda teşvik edilmeleri.

  3.1.5 TÜM PERSONEL

  Projede çalıştırılan her bir personelin, kendilerinin ve yine kendi hareketleri veya ihmalleri nedeniyle zarar görebilecek diğerlerinin sağlık ve güvenliğine dikkat etmelerini gerektiren kanuni bir yükümlülüğü bulunmaktadır.

  a) İşverenlerinin üzerine yüklenilen kanuni yükümlülüklere istinaden, işverenin ilgili kanuni yükümlülüğün icaplarını yerine getirebilmesini sağlamak için kendi işverenleri ile işbirliği yapmak zorundadırlar.
  b) Hiç kimse, ilgili kanuni hükümler kapsamında Proje Güvenlik Planı için sağlanmış olan hiçbir şeye kasten veya tehlikeye atacak şekilde zarar vermeyecek veya suiistimal etmeyecektir.
  c) Tüm personel uygun güvenlik ekipmanlarını veya elbiselerini kullanacak veya giyecek ve uygun güvenlik cihazlarını kullanacaktır.
  d) Tüm personel Proje Güvenlik Planının ilgili hükümleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  e) Tüm personel, arazi veya ekipmana ilişkin her türlü kaza veya hasarı kişilerin yaralanmış olup olmadığına bakılmaksızın kendi en yakın denetçilerine hemen rapor edecektir.
  f) Tüm personel Proje Güvenlik Planının geliştirilmesi ile ilgili kendi denetçilerine ve Güvenlik Mühendisine önerilerde bulunmaları konusunda teşvik edilir.

  4.0 PROJE GÜVENLİK PLANININ UYGULANMASI İÇİN DÜZENLEMELER

  Dokümanın bu bölümü, ilgili risklerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması ve bu suretle hem kanunun gerektirdiği sözleşmeden doğan yükümlülükleri karşılamak hem de genel olarak tüm işleyişi boyunca Proje Güvenlik Planının kabul edilebilir standartlarını geliştirmek için Proje Yönetim Organizasyonu düzenlemelerini açıklamaktadır.
  Bu projenin içinde yer alan tüm taşeronlar tanımlanan düzenlemelere itaat edecek ve onun kaza önleme programı ile birlikte hareket edecektir.

  4.1 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

  4.1.1 Proje Yönetim organizasyonu tüm ilgili kanuni Proje Güvenlik Planı şartlarını yerine getirmek konusundaki sorumluluğunu kabul eder ve onun faaliyetleri içerisinde yer alan herkesin böylesi şartlara uymasını sağlayacaktır.

  Proje Yönetim organizasyonu kanuni yükümlülüklere uyulmasını sağlamak için Proje Güvenlik Planlarının hazırlanması, çalışma izin sistemi, iş güvenlik analizleri, güvenlik kontrolleri, güvenlik denetimleri, düzenli güvenlik toplantıları, yazılı güvenli çalışma prosedürleri ve doğru iletişim sistemleri gibi bir dizi güvenlik yönetimi tekniği tasarlamış ve geliştirmiştir.

  4.1.2 SÖZLEŞMEYE BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER

  Proje Yönetim organizasyonu işlerin yürütülmesi sırasında Proje Güvenlik Planlarının işleyişinden etkilenebilecek tüm Proje Güvenlik Planı ile ilgili kişilerin sürekli gelişmesini temin etmek için sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini kabul eder.

  Proje Güvenlik Planı Proje Yönetim Organizasyonunun bu yükümlülükleri nasıl yerine getirme niyetinde olduğunu açıklamak aynı zamanda onun ve taşeronlarının faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek için hazırlanır. Her bir taşeron ilgili tüm Proje Güvenlik Planı sorunları ile ilgili olarak Proje Yönetim organizasyonunun sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak için proje ekibiyle işbirliği yapacaktır.

  4.1.3 PROJE İLE İLGİLİ BEKLENEN TEHLİKELER

  Bu projenin farklı işlemleri ile ilgili beklenen (tahmin edilen) tehlikeler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  § Yüksekte çalışmak ve buna bağlı olarak çalışanların veya nesnelerin düşme tehlikesi.
  § Dar alanlarda yapılan çalışmalar.
  § İş makineleri, jeneratörler ve benzeri cihazlarda dahil olmak üzere fabrika ve teçhizatın kullanımı
  § Tel kabloların döşenmesi
  § Malzeme ve materyallerin işlenmesi, kullanılması, depolanması ve nakliyesi
  § Pudralanmış el aletlerinin çalışması
  § Kazı çalışmaları
  § NDT Testleri
  § Yangın riski, yanıcı materyaller
  § Toz, duman, gaz ve benzeri şeylerden kaynaklanan çevresel veya sağlık risklerine maruz kalma
  § Aşırı düzeyde gürültü seviyelerine maruz kalma
  § Ağır Kaldırma
  § Elektrikli sistemlere enerji verilmesi/enerjilerinin kesilmesi

  4.1.4 Yukarıdaki liste, güvenli alanların kurulması, çalışma izin sistemi, uygun izleme ve kontrol düzenlemeleri ve koşulları ile uygun koruyucu elbise ve ekipmanların kullanılması suretiyle kontrol edilmesi veya sakınılması gereken önemli ilgi alanlarını tanımlamaktadır.

  4.1.5 RİSK DEĞERLENDİRME

  Proje kaza önleme programının ayrılmaz bir parçası olarak, Proje Yönetim Organizasyonu tüm inşaat faaliyetlerinin bireysel çalışmalar başlatılmadan önce bir risk değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemeler uygulayacaktır. Risk değerlendirmesi Şantiye Müdürleri tarafından yürütülecek ve sonuçlar Proje Güvenlik Mühendisi tarafından izlenecektir.

  4.2 GRUP TOPLANTILARI
  Güvenlik konusunda düzenli olarak planlanan toplantılar Proje Güvenlik Planı Yönetiminin vazgeçilmez bir unsurudur. Aşağıda belirtilen toplantılar düzenlenecek ve bu toplantılara yine aşağıda belirtilen ilgili personel katılacaktır.

  Toplantı Türü Haftalık Güvenlik Toplantıları
  Toplantı Sıklığı Haftalık
  Toplantı Başkanı Güvenlik Mühendisi
  Üyeler Şantiye personeli ve çalışanlar
  Kayıt -
  Açıklamalar -


  Toplantı Türü Kaza Tetkik Toplantısı
  Toplantı Sıklığı -
  Toplantı Başkanı Şantiye Şefi
  Üyeler İlgili Çalışanlar
  Kayıt Tutanaklar
  Açıklamalar Proje Ekibi Başkanı / Güvenlik Mühendisi tarafından karar verildiği gibi tüm önemli vaka ve olaylar bu tarz bir toplantının yapılmasını sağlar


  Toplantı Türü Proje Güvenlik KuruluToplantısı
  Toplantı Sıklığı Aylık
  Toplantı Başkanı Şantiye Şefi veya onun Yetkili Yardımcısı
  Üyeler Çalışanlar ve Güvenlik Mühendisi
  Kayıt Tutanaklar
  Açıklamalar -

  4.3 TEHLİKE TANIMLAMA VE PGP DENETİMİ VE İNCELEMELERİ

  İnsanların çalışmaları, alet ve ekipmanlar nedeniyle sürekli olarak tehlikeli koşullar oluşmaktadır. Bu tarz koşulların ivedilikle çözümlenmesi için gereken önlemlerin alınması çok önemlidir. Düzgün eğitimler ve güvenlik yönetmeliklerinin yürürlüğe konması suretiyle tehlikeli koşulların sayısında önemli ölçüde azalma sağlanacaktır. Bununla birlikte, alet ve ekipmanların yıpranması ve aşınması ile insan tarafından yapılan hareketler nedeniyle, tehlike tanımlamasının ve güvenlik incelemelerinin düzenli bir esasa göre yapılması çok önemlidir.

  4.3.1 HEDEFLER

  a. Tasarım veya görev analizleri sırasında tahmin edilmeyen olası problemlerin tanımlanması
  b. Özellikle aşınma, kötüye kullanma veya suiistimal gibi ekipmanla ilgili noksanlıkların tanımlanması
  c. Standardın altındaki iş uygulamalarının tanımlanması
  d. Koruyucu bakım programının tamamlanması
  e. Süreç veya malzeme değişikliklerinin etkilerinin tanımlanması
  f. Yönetim taahhüdünün Proje Güvenlik Planında açıklanması


  4.3.2 TEHLİKE TANIMLAMASI

  Bütün proje personeli, olağan görevlerinin bir parçası olarak, mümkün olan her durumda her zaman, tehlikeleri tanımlamaya ve gidermeye teşvik edilecektir.

  Tanımlanan ve personelin yetenekleri dışında bulunan veya hemen düzeltilemeyen herhangi bir tehlike, barikatlar, uyarı tabelaları vb gibi uygun önlemlerle güvenli hale getirilecek ve bu durum hemen ilgili Denetmene bildirilecektir.

  Tanımlanan ve düzeltilemeyen ve bu yüzden Denetmene bildirilen tehlikeler, Denetmen tarafından kaydedilecek ve bunlarla ilgili takip işlemi başlatılacaktır.


  4.3.3 İNCELEME TÜRLERİ

  a. Güvenlik Mühendisi Tarafından Yürütülen Günlük Güvenlik Kontrolleri:
  Projede görevlendirilen Güvenlik mühendisi günlük güvenlik kontrolleri yürütür. Rapor kontrol raporunu imzalayarak aldığını teyit eden sorumlu Denetmene teslim edilir. Daha sonra takip işlemi için bir son tarih belirlenir.
  b. Proje Yönetim Ekibinin Kontrolü:
  Güvenlik Mühendisiyle birlikte Şantiye Şefine ya da onun yardımcısına eşlik eden yönetim ekibi, proje için belirlenen güvenlik standartlarının beklentileri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için ortaklaşa bir kontrol yürütür. Bu kontrol genellikle haftalık gidişat toplantılarından önce yapılır.


  4.4 PGP BİLGİLERİ & EĞİTİMİ

  PYO, her düzeydeki personele yeterli PGP Bilgisi ve eğitimi sağlamanın, kaza önleme programına büyük katkı sağlayacağının, programın etkilililiğini arttıracağının farkındadır ve bu yüzden de proje boyunca herkesin uygun şekilde yapılandırılmış bir bilgi ve eğitim programı benimsemesini sağlayacaktır.

  4.4.1 PGP Bilgileri

  a. PYO, genel olarak proje PGP’sini tanıtmak için poster gösterme, PGP bilgi belgeleri, haber bültenleri ve bültenler dağıtmak gibi çeşitli teknikler kullanacaktır. ,
  b. PYO, ayrıca şantiye girişine görünecek şekilde, projenin güvenlik performansını gösteren bir kaza istatistik tablosu asacaktır.


  4.4.2 PGP Eğitimleri

  PYO, projede görev alan her bir çalışanın, görevlerini/işlevlerini güvenli ve etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaya yetecek kadar eğitim almasını sağlayacaktır. Taşeronların çalışanları da dahil olmak üzere bütün yeni çalışanlar, işe yerleştirilmeden önce tüme varım eğitimi verilecektir.

  Projenin bütün ziyaretçileri, inşaat sahasına girmeden önce bir şantiye güvenlik toplantısına katılacaklardır. Eğitim matrisinin geliştirilmesinden Güvenlik mühendisi sorumlu olacaktır. Eğitim matrisi görev olarak, bireysel işin işlevi için eğitim ihtiyacı anlamına gelir. Personel devam kayıtları da dahil bütün eğitim dersleri gerektiği şekilde belgelenecektir. Bu kayıtlar dosyada saklanacak ve gerektiğinde kontrole hazır olacaktır. Genel PGP Eğitimi en azından aşağıdakileri içerecektir:

  Personel
  Eğitim Türü
  Tüm Personel
  Yangın Söndürme
  Seçilmiş Personel
  İlk Yardım
  Ziyaretçiler
  Güvenlik toplantısı

  4.5 ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİ

  Çalışma İzni Sistemine, fiziksel olarak ortadan kaldırılamayan tehlikeler söz konusu olduğunda ve ortamda hala bazı risk unsurları bulunması durumunda gerek duyulur. Bu koşullar altında, bu, bütün tehlikeleri tanımlamak için bir görevin sistematik olarak incelenmesi sırasında ortaya çıkan resmi bir prosedürdür. Tehlikenin ortadan kaldırılmasını ya da riskin en aza indirgenmesini sağlamak için güvenli metotlar önerir.
  QP Çalışma İzni Sistemi, ... tarafından yürütülecektir. Denetçilerimize QP Çalışma İzni Sistemi ile ilgili her şey öğretilecektir. ..., kısıtlı ve kısıtlı olmayan bütün alanlarda QP Çalışma İzni Sistemine uyacaktır.

  4.5.1 ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİNİN AMAÇLARI

  a. ..., bu işlerin, işçilerin güvenliği, sağlığı ve refahı göz önünde bulundurularak yürütülmesini sağlayacak,
  b. ..., projenin herhangi bir yerinde, uygun olmayan işlerin yürütülmesini engelleyecektir ve
  c. ..., gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve işin yürütülmesi esnasında bu önlemlere uygulamasını sağlayacaktır.


  4.6 MESLEKİ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON

  PYO, bir Mesleki eğitim ve Sertifikasyon Programı uygulayacaktır. Bu programın amacı, Mesleki personelin, projenin talepkar gereksinimlerini karşılayabilmeleri için gereken beceri ve uzmanlığı kazanmalarını sağlamaktır.

  4.6.1. Sorumlu Kişi/ Görevli Kişi

  Sorumlu/Görevli Kişi, çevrede ya da çalışma koşullarında, çalışanlar için sağlıksız veya tehlikeli olabilecek mevcut ve öngörülebilir tehlikeleri tanımlama yeteneğine ve bunları ortadan kaldırmak için acil düzeltici önlem alma yetkisine sahip personeldir.

  Sorumlu/Görevli Kişi, aşağıdakilerle ilgili olarak yıllarca çalışmanın verdiği deneyim, resmi eğitim ya da uzmanlık eğitimi sayesinde konuyu hemen kavrayabilme yeteneğine sahip olmalıdır:

  a. Yapılan iş ve/veya faaliyet
  b. Belirli ekipmanların çalıştırılması ve kullanılması
  c. Belirli bir işe ilişkin potansiyel tehlikeler. Güvenlik ve sağlık standardı.

  Şantiye Şefi Güvenlik Müdürüyle birlikte, Sorumlu/Görevli Kişi atar. Bu kişi, görevlendirileceği iş alanındaki bilgi birikimine, resmi eğitimine ya da iş deneyimine göre değerlendirilir. Şantiye Şefi, Sorumlu/Görevli Kişinin atamasını uygun formla belgeleyecektir. Form, bu kişiden beklenen bütün görevleri içermelidir. Bu form, PYO bürosunda muhafaza edilmeli ve gerektiğinde incelenmeye hazır olmalıdır.

  4.7 İŞ GÜVENLİĞİ ANALİZLERİ

  AMAÇ

  İş Güvenliği Analizlerinin amacı tehlikelerin tanımlanması, kontrol seviyelerinin seçilmesi ve sağlıklı, güvenli ve çevreye karşı sorumlu yöntemler için sistematik ve dokümantasyona dayanan bir metot sunmaktır.

  KAPSAM


  Burada belirtilen gereksinimler ... tarafından kontrol edilen ve yönetilen tüm şantiyeler için uygulanır.

  4.7.1 ANALİZ EDİLECEK GÖREVİN SEÇİMİNE İLİŞKİN REHBER

  § Tehlike Potansiyeli: Genel olarak şantiye/çalışma alanında yürütülen bazı görevlerin faaliyetlere oranla tanımlanabilir ölçüde daha büyük tehlike potansiyeli bulunmaktadır. Örneğin, iki katlı vinçle kaldırma, sıcak işlerin yakın çevresindeki spray boyama gibi

  § Hatanın sonucu: Bazı görevlerin yürütülmesi sırasında bir iş yönteminde meydana gelecek hata kabul edilemeyecek derecede zararlı sonuçlara sebep olabilir. Örneğin, boru hatlarının yüksek basınç Pnömatik testleri

  § Kasa Geçmişi: Sağlıksız kaza kayıtları ile bağlantılı her türlü görev

  § Değiştirilmiş İş Yöntemleri: Rutin görevlere ait değiştirilmiş iş yöntemleri/prosedürleri

  4.7.2 RİSK ANALİZİ PROSEDÜRLERİ

  § Planlama aşamasında, yetkili olan amir güvenlik personelininde katkılarıyla analiz edilecek olan kritik görevleri belirler.
  § Daha sonra analiz edilecek her bir görev için bir takım lideri atanacaktır. Atanacak olan kişinin teknik açıdan yeterli ve görevle ilgili bilgilere sahip olması gerekmektedir.
  § Risk Analiz ekibindeki diğer üyeler, proje güvenlik personeli, denetçi, yetkili kişi ve görevle bağlantılı diğer kişileri kapsayacaktır. Zaman zaman Müşteri temsilcileri de onlara katılmak üzere davet edilecektir.
  § Risk Analiz toplantısında görevler makul aşamalar serisine dağıtılır ve normal oluşum düzenine göre listelenir.
  § Her bir makul aşama detaylı bir biçimde gözden geçirilir ve aşama ile ilgili tüm potansiyel tehlikeler belirlenir. Bunu yapmak için JSA ekibi aşağıdakileri dikkate almalıdır.

  - İlgili personel
  - İlgili ekipman
  - Personel veya ekipman hareketi
  - Çevresel etkiler – hava, su veya toprak kirlenmesi

  Alınacak olan potansiyel tehlike önlemi tespit edildikten sonra uygulama haritası çıkartılacaktır. Genel olarak, faaliyet aşağıdaki bilgiler doğrultusunda biçimlendirilecektir:

  - İkame; Tehlikeli materyallerin bir tehlike olarak tanımlandığı durumlarda, söz konusu materyalin daha az tehlikeli olanı ile ikame edilmesi tercih edilen bir seçenektir.

  - Yapılandırma; İşin yeniden yapılandırılması suretiyle potansiyel tehlikelerin ortadan kaldırılması tercih edilen bir seçenektir. Bu, örneğin yeniden yapılandırılmış boru işleri/ekipmanı veya bir vincin yapılandırılması gibi faaliyetleri içerebilir.

  - Havalandırma; Doğal ve zorunlu havalandırma hava yoluyla gelebilecek tehlikeleri kontrol etmek için kullanılabilir.

  - İdari Kontrol; Tehlikeler için idari kontrolün uygulanması tehlikelere büyük boyutlarda maruz kalınmasını sınırlamak, personelin rotasyonu, yetkisiz girişlerin engellenmesi gibi faaliyetleri kapsayabilir.

  Personel Koruyucu Ekipmanı; Uygun KKD koşulları tehlikeleri ortadan kaldırmaz ancak bunlara maruz kalanları korur. Bu tarz bir faaliyet ekipmanın doğru kullanımı ile ilgili eğitimlerle desteklenecektir.

  4.8 İDARİ GÜVENLİK KURALLARI

  Güvenlik Kuralları ve Talimatlarına uyulması her bir personelin ve taşeronların çalışanlarının görevidir. Parasal ceza veya uygunsuzluk da dahil olmak üzere disiplin cezaları düzenleme hakkına sahiptir.

  4.9 PERSONEL İÇİN KORUYUCU GİYSİLER VE EKİPMANLAR

  Personel için Koruyucu Giysi ve Ekipmanlar etkin mühendislik kontrolü, güvenli çalışma koşulları veya sesli iş uygulamalarının yerini tutamaz ancak çalışanların korunmasında önemli bir rol oynaması için sağlanır. Bunların kullanılması tehlikeleri ortadan kaldırmaz ancak bireylerin yaralanmalara maruz kalmasını önlemek veya olumsuz sağlık etkilerini asgariye indirmek için kullanılır.

  Bu projede Personel Koruyucu Giysi ve Ekipmaları aşağıda belirtilen sınıflandırmaya uygun olacaktır:

  Tulumlar
  Aleve dayanıklı Sanayi ürünleri
  Kaynakçıların elbise kullanması
  Tehlikeli Kimyasallar
  Yüksek Basınçlı Su Püskürtme
  Başın Korunması
  Gözlerin ve Yüzün Korunması
  Ayakların Korunması, normal işler için
  Elektrik işleri için
  Ellerin korunması, tehlikeli materyaller için
  Elektrik uygulamaları için

  Toz Maskeleri

  Kulakların Korunması

  Emniyet Kemerleri, Emniyet kayışı ve Eşyaları

  Kendinden kilitli güvenlik ankrajlar kullanıldığında

  Güvenlik ağları  4.9.1 PROJE EKİBİ Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)

  Tüm KKD’ler çalışanları ihtiyaç esasına göre yönlendirmek için çıkartılacaktır ve tüm çalışanlarına gerekli KKD’yi sağlamak taşeronun sorumluluğundadır.

  Tüm bireyler kendileri için çıkartılmış olan KKD’leri hasarlardan korumak için gereken tüm dikkati göstermek zorundadır. Tüm hasarlı ekipmanlar derhal en yakın ilgili denetçiye rapor edilmek zorundadır.


  4.11 ACİL DURUM VE TAHLİYE PROSEDÜRLERİ

  Proje Yönetim Organizasyonu uygun prosedürleri uygulayacak ve kurtarma çalışmaları da dâhil olmak üzere acil durum alıştırmaları yapacaktır. Tahmin edilebilir acil durumlar yangın ve personel yaralanmalarını içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir. Projenin yürütülmesi sırasında tanımlanan diğer olası acil durum olayları için özel prosedürler Proje Yönetim organizasyonu tarafından geliştirilecek ve Proje Güvenlik Planına eklenecektir.

  4.11.1 Acil Kurtarma Operasyonu

  a. Bir acil durum olayına karşı yeterli seviyede cevap verilmesinin sağlanması için Proje Yönetim Organizasyonu yeterli sayıda uygun eğitimli teknik personelin görevlendirilmesini ve söz konusu personelin ilk yardım koşulları ve yangın ile mücadele ekipmanlarının kullanılması gibi konularda yetkili olmasını sağlayacaktır.
  b. Proje Yönetim Organizasyonu herhangi bir acil durum olayına karşılık anında cevap verilmesinin sağlanması için uygun acil durum/kurtarma ekiplerinin kurulmasını sağlayacaktır. Kurtarma ekipleri Proje Yönetim Organizasyonu üyelerinden ve uygun olduğu durumlarda taşeronlarının tayin edilmiş personelinden oluşacaktır.
  c. Acil durum Kurtarma ekibi Proje Yönetim organizasyonu tarafından düzenlenen taklidi acil durum tatbikatlarına iştirak edecektir.
  4.12 EKİPMAN VE ARAÇ GEREÇ BAKIM PROSEDÜRLERİNİN AMACI

  Bu prosedürün amacı, Taşeronlarca sahada kullanılan aletlerin ve ekipmanın iyi çalışır durumda olmasını sağlamak ve kontrol etmektir.

  4.12.1 YEREL GEREKSİNİMLER

  Ekipmanların denetimi ve kontrolü; kaldırma tertibatı, kaldırma cihazları, kaldırma makinesi yolcu asansörü, ısıtıcı, basınç kanalı, hava deposu gibi gereksinimlerin uyumlu olmaları için vasıflı personel tarafından yapılmalıdır.

  Ek olarak, bakım ve denetim her ay düzenli olarak yapılmalıdır.

  4.12.2 ...’nin tüm aletleri ve ekipmanları, giriş önceliğine göre, amaç için uygun ve yeterli olacaktır.

  4.12.3 Taşeron, saklama aletleri ve ekipmanı için uygun raflar ve kaplar ile Güvenlik Bölümü tarafından onanmış uygun depoyu sağlayacaktır.

  4.12.4 Taşeron, aylık bazda elektriksel ve mekanik aletleri denetlemeyi ve etiketlemeleri yapmak için yeterli teknisyen Hizmetlerini sunmalı ya da görevlendirmelidir. Etiket, yetkili kişinin adını,imzasını ve aletin kullanım için güvenli olduğunu belirten denetim tarihini belirtmelidir.

  Taşeron, yetkili kişinin adını ve niteliklerini, sözleşme başlangıcındaki Proje Baş Müdürüne bildirecektir.

  4.12.5 Taşeron, sahada, tüm elektrikli aletlerin, kaldırma ekipmanının, basınç kanallarının, araçların vs. kaydını tutmalıdır. Kayıtlar aşağıda belirtilen detayları içermelidir:

  § Aletin seri numarası, ekipman
  § Yetkili denetimcinin adı
  § Denetim tarihi
  § Onanmış kişi denetim tarihi
  § Alet, ekipman tipi
  § Üretici

  4.12.6 Alet, kaldırma ekipmanları, kompresör ve cihaz, geçerli bir denetim etiketi olmadan kullanılamaz.

  4.13 KAZA RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

  QP Kaza Raporlama ve Denetim Sistemi, ... tarafından kabul edilmelidir. Güvenlik performansının ve kaza istatistiklerinin özet bir raporu hazırlanacak ve işin süresi boyunca ... tarafından QP’ye sunulacaktır.

  TANIM


  4.13.1 Olay

  Bir olay,kişilerin yaralanmaları veya hastalanmaları ve/veya hasarlar ile sonuçlanabilen ve çevresel ya da kişisel olarak kabul edilebilen beklenmeyen bir durum ya da hadiseler zinciridir.

  4.13.2 Yaralanma

  Ansızın meydana gelen kesik, kırık, burkulma, amputasyon (organ kaybı) vs. gibi yaralanmalardır.

  4.13.3 İş kazasına bağlı olan İş gücü kaybı (LTI)

  İş kazasına bağlı olarak iş gücü kayıpları, ölümle sonuçlanan kazaların toplamıdır. Kalıcı Toplam Maluliyetler ve İş günü kayıpları dahildir fakat Sınırlı İş Durumları hariçtir.

  4.13.4 İş günü kaybı

  Bir İş Günü Kaybı, yaralanmaya bağlı olarak yaralanan kişinin, yaralanma gününü takip eden günde, herhangi bir Görev ya da Sınırlı Çalışmayı icra edememesini ifade eder. Bu durumda "herhangi bir gün” tanımı, izin günlerini, hafta sonu günlerini, tarifeli tatilleri, resmi tatilleri ya da işin bitimini takip eden günü içerir.

  Tek bir olay, olay neticesinde yaralanan kişilerin sayısına bağlı olarak, birden fazla İş günü kaybına neden olabilir.

  4.13.5 Tıbbi Tedavi gerektiren Durum (MTC)

  Tıbbi Tedavi Durumu, kayıp iş günleri ya da mukim iş günlerini içeren her türlü işle ilgili olan olayları kapsar fakat bir uzmanın kesin kuralı altında tedavi gerektiren durumlar ya da bir uzmanın yetki alanında olduğu belirlenen durumlarda uygulanır.

  Tıbbi Tedavi düz olarak İlk A’yı içerir: d, bir doktor ya da kayıtlı bir profesyonel uzman tarafından sağlanmış olsa dahi.

  4.13.6 Tam başarılı olamayan girişim

  Tam başarılı olamayan bir girişim, potansiyel olarak yaralanma ya da mesleki hastalık ya da hasarlardan kaynaklanan, çevreyi ya da itibarını mevcut kılacak bir olaydır.

  4.13.7 Kalıcı Maluliyet

  Kalıcı Tam Maluliyet, bir çalışanı kalıcı olarak ehliyetsiz kılabilecek ve görevinin feshi ile sonuçlanacak olan her türlü iş kaynaklı olarak meydana gelen yaralanmalardır.

  4.13.8 Sürekli İş

  Sürekli bir iş, yaralı olan bir çalışana sağlanacak olan bir iştir. Kalıcı bir iş olması gerekmektedir.

  4.13.9 Sınırlı İş Durumu (RWC)

  Sınırlı bir iş durumu, kişinin Olağan İşindeki normal görevleri haricinde meydana gelen bir olaydan bir sonraki gün görevi havale etmek ile sonuçlanan işle ilgili olan bir olaydır. Sınırlı iş devri, anlamlı ve önceden bildirilmiş ya da Günlük İşin bir parçası olmak zorundadır.

  4.13.10 Rapor edilebilen Durumlar

  § Ölüm
  § Kalıcı/Tamamen Maluliyet
  § Kalıcı/Kısmi Maluliyet
  § İş günü kayıpları
  § Sınırlı İş durumları
  § Tıbbi Tedavi gerektiren Durumlar

  4.14 MADDE SUSİTİMALİ POLİTİKASI

  POLİTİKA


  Personelimizin, iş performansı süresince, görev esnasında, Sağlık Hizmetleri tarafından onanmış olan tıbbi nedenler haricinde hiçbir şekilde alkol maddeleri ya da ilaç ve alkol etkisi altında olmayacağı garanti edilmiştir.
  .... herhangi bir işyerinde alkol ya da ilaçların (uyuşturucu maddelerin) kullanımına izin vermeyecektir. Bu durum Güvenlik Oryantasyon Kursu’ndaki tüm personele ve işçilere uygulanacaktır.
  Eğer ki, herhangi bir personelin herhangi bir miktarda alkol ya da uyuşturucu kullanmış olduğu tespit edilirse, bu durum anında işten çıkarma ile sonuçlanacak olan disiplin suçuna tabidir.


  4.14.1 YASAKLANAN MADDELER

  Aşağıdakiler dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere:

  § Yerel kanunlar altında yasaklanmış maddeler
  § Her türlü alkollü içkiler
  § Sarhoş olma amacıyla kullanılan her türlü kimyasal ya da uhu ya da diğer ürünler
  § Orijinal kullanım amacına uygun olarak kullanılmayan her türlü reçeteli ilaçlar

  4.14.2 İLAÇ YA DA ALKOL PROBLEMİ BELİRTİSİ

  Asabiyet, depresyon modu/kişilik değişimleri, diğer işçilerle yapılan takım çalışmalarında düşük kapasite ve az ya da etkisiz performans. Bu semptomlar, diğer tıbbi ya da kişisel sorunlardan da kaynaklanabilir, fakat konuyla ilgili olarak bir araştırma yapılması uygun olacaktır.

  4.14.3 POLİTİKA UYGULAMASI

  Tüm denetleyici ekip, bu politikasının uygulanmasını, Proje Ekip Üyesinin, taşeronlarla ya da kendi içlerinde bu politikanın ihlal edildiğine dair şüpheleri olması durumunda sıkı bir şekilde kontrol etmelidir, bu durum habersiz aramalar ve denetimlerle uygulanabilir. Yasaklanmış ürünlerin bulunması durumunda, işçinin derhal işten çıkarılması önerilmeli ve bu durum, gerekli işlemlerin uygulanması için Şantiye Şefine bildirilmelidir.

  4.15 ÇEVRE KORUMA

  GİRİŞ


  Bu bölüm, proje faaliyetleri ile ilgili olabilecek muhtemel çevre sorunlarını ve etkilerini en aza indirmek ve kontrol etmek için QP tarafından Kabul edilmiş ölçümleri ana hatlarıyla ele almaktadır.

  4.15.1 BEKLENEN ÇEVRE PROBLEMLERİ

  4.15.2 Hafriyat İşlerinden Dolayı Tozlanma
  4.15.3 Atık Ürünler

  4.15.4. ATIK YÖNETİMİ

  4.15.4.1 Çöp ve Hurda

  Sahadaki uygun yerlere yeterli sayıda çöp kutusu konulacaktır. Bu çöp kutuları, her gün boşaltılacaktır.
  Tüm kesik malzemeler ya da üretim için atık kutusu, tüm Fabrika Mağazalarında ya da Fabrika alanında sağlanmıştır; bu atık kutusu (kutuları) dolduklarında boşaltılacak ya da temizlenecektir. İmha edilebilen atıklar toplanacak ve geri dönüşüm için atık taşeronuna satılacaktır.

  4.15.4.2 Sıvı atık tanımlama kategorisi, onanmış yerlerdeki dolaplarda saklanmalıdır. Bu dolapların içeriğini açık olarak belirtilmeli ve bir sınır ile ayrılmalıdır.
  Bu malzemeler, yönetimi bilgilendirmek ve koşulları onaylamak için proje ekibinin sorumluluğunda olacaktır.

  Tüketim örneği olarak, tüm yağlar ve kirlenmiş olan taşmış yağlar, vinç paletlerinin yağlanması amacıyla kullanılacaktır.


   

  Ekli Dosyalar:

  erdoğan süle, 6666, NeşeB ve 42 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. Musa Kıransoy

  Musa Kıransoy TÜİSAG Üyesi

  Emeğinize sağlık

   
 3. ceyhun

  ceyhun TÜİSAG Üyesi

  İlk öncelikle emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma yalnız bir sorum olacak bir inşaat sektöründe sağlık ve güvenlik planını işveren veya proje sorumlusumu hazırlamakla yükümlüdür yoksa altişverenlerde buna dahilmidir?

     

   
 4. ceyhun

  ceyhun TÜİSAG Üyesi

 5. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Ceyhun bey merhaba,

  Alt işverenler bir yazı ile Asıl İşverenin hazırladığı ve uyguladığı Sağlık Güvenlik Planı'nı uyguladığını belirtebilir. Bu yazı ilgili birimlere gönderilip planla beraber dosyasında saklanabilir. Bunu mevzuatta böyle yer alıyor mu araştırmadım, daha önce ben böyle çalışmıştım. Zaten asıl işveren de kendi HSE planını uygulatmak ister. Çünkü aynı şantiye içinde mesela yüksekte çalışma limiti 80 cm'den başlayıp, alt işverenin planında bunun 2 m. olması mantıklı değildir.

  Günümüzde bazı akıllı firmalar standart aldığı İş Güvenliği Prosedürü alt işverenlere gönderip, onların İş Güvenliği Planı (HSE Plan) hazırlamasını istemekte ve bunu onlara yaptırmaktadır. Bu prosedür içinde Limit değerler, KKD kullanımı, Eğitim standartları ve birçok konu yer alabilir. Kısacası "al kardeşim benim İş Güvenliği prosedürlerim bunlar, bunlara göre bana İş Güvenliği Planı yap" diyorlar. Sonuçta alt işveren olduğundan da onlar istedi diye siz de polimik yapmadan paşa paşa hazırlarsınız. Firmanın bu standart prosedürlerini alt işverenlere İş Güvenliği Planı olarak hazırlatması biraz tembelliklerinden, biraz da alt işverenlere bu planı daha iyi benimsetme hedefinden diyebiliriz.
  Syg.

     

   
 6. ikarateke

  ikarateke TÜİSAG Üyesi

  sağlık güvenlik planı sadece inşaatlar içinmi zorunludur.?

   
  ersanince bu yazıya teşekkür etti.
 7. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre yapı işlerinde zorunludur. Yapı işleri aşağıdaki listededir. Diğer yönetmeliklerde de geçiyor mu anımsamıyorum.
  1- Kazı
  2- Hafriyat
  3- İnşa
  4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü
  5- Değiştirme veya donatma
  6- Tadilatlar
  7- Yenileme
  8- Tamir
  9- Sökme
  10- Yıkım
  11- Restorasyon
  12- Bakım, boyama ve temizleme
  13- Drenaj
  Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.

  Yalnız farklı projelerde Sağlık Güvenlik Planı yerine SEÇ Planı başlığı ile bir plan oluşturmayı veya prosedürleri yayınlamayı ben doküman anlamında öncelik veriyorum. Faydası vardır, zararı olmaz. Ancak mevzuata göre ise anımsadığım yapı işleri mevzuatında geçtiğidir. Eğer başka bir mevzuatta geçiyorsa arkadaşlarımız ekleyebilirler.
   
  6666, Roadtrippin ve ikarateke bu yazıya teşekkür etti.
 8. Memet Arslan

  Memet Arslan TÜİSAG Üyesi

  merhabalar,
  sağlık güvenlik planı sadece inşaat yapım işlerinde mi yapılacaktır?   
 9. nurgul topcu

  nurgul topcu TÜİSAG Üyesi

  merhaba, öncelikle teşekkür ederim emeğinize. Benim bir sorum olacak bu sağlık güvenlik planının bir standardı yok mu? örneğin risk analizinde tehlikeyi riski ne zaman giderileceği kimin sorumlu olduğu gibi seyleri belirtiyoruz ya bu sağlık güvenlik planında da koymamız gereken kriter var mı? Vaziyet planı, inşaatta çalışacak kaldırma araçları, iş makineleri bunları kullanacakların operatör belgeleri ve benzeri gibi şeyler. Yada bu sağlık güvenlik planı hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabiliriz?

     

   
 10. cemile

  cemile TÜİSAG Üyesi

  sağlık ve güvenlik planını kim hazırlar? yani inşaatın şu an için uzmanlık hizmeti alma zorunluluğu yoksa, o işe bakan inşaat mühendisi mi hazırlar yoksa risk analizini yapan uzman mı hazırlar   
 11. ahmetbenli38

  ahmetbenli38 TÜİSAG Üyesi

   
  zafer62 bu yazıya teşekkür etti.
 12. ahmetbenli38

  ahmetbenli38 TÜİSAG Üyesi

  EMEĞİNİZE SAĞLIK GÜZEL ÇALIŞMA OLMUŞ

   
 13. tturan27

  tturan27 TÜİSAG Üyesi

  QP Kaza raporlama sistemi hakkında bilgi verebilir misiniz?
   
 14. mustafa malbora

  mustafa malbora TÜİSAG Üyesi   
 15. mustafa malbora

  mustafa malbora TÜİSAG Üyesi

  Çalışmanız için teşekkürler..ancak çalışmanın en son cümlesinde atık yağın tüketim örneği çevre mevzuatı kapsamında uygun bir durum olmayıp hatta idari yaptırım nedeni bile olabilir.   
 16. Egemen_01

  Egemen_01 TÜİSAG Üyesi

  Uzman olarak henüz sözleşmeniz yok ise işyeri ile, uzman olarak ekstra ücrete tabi olmak kaydı ile siizn hazırlamanız daha doğru olacaktır.

   
 17. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  5 Ekim 2013 CUMARTESİ


  Resmî Gazete


  Sayı : 28786

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ  Tanımlar

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  f) Proje sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

  g) Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişileri,

  ğ) Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı,


  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin görevlendirilmesi, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim

  MADDE 8 – (1) Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir.

  (2) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar.

  (3) Yapı işinde dördüncü fıkrada belirtilen bildirim gerektiren işler haricinde ve Ek-2’deki listede belirtilen riskleri içeren çalışmaların bulunmaması halinde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmeyebilir.

  (4) İşveren veya proje sorumlusu;

  1) Yapı işinin 30 işgününden fazla süreceği ve devamlı olarak 20’den fazla çalışan istihdam edileceği,

  2) İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektireceği,

  durumlarda yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi, Bakanlığın ilgili çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

  (5) Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Gerektiğinde bu bilgiler güncellenir.

   

  Ekli Dosyalar:

  6666, Esin Aydoğdu ve ahmetbenli38 bu yazıya teşekkür etti.
 18. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri

  MADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;

  a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder.

  b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.

  c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri

  MADDE 11 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, proje uygulama aşamasında;

  a) Aşağıdaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin uygulanmasını koordine eder;

  1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında,

  2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında.

  b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder.

  c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı fıkranın (c) bendine göre hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.

  ç) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmaları koordine eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.

  d) Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine eder.

  e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

   
  Esin Aydoğdu bu yazıya teşekkür etti.
 19. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Örnekler ...

   

  Ekli Dosyalar:

  6666, vahdet, Bilgehan Ergün ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 20. Onur17

  Onur17 TÜİSAG Üyesi

  çok güzel paylaşım teşekkürler ,yönetmeliğe göre sadece yapı işlerinde yapılması zorunlu

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. sağlık güvenlik planını kim hazırlar

Yandex.Metrica