Tartışma Kamuda Çalışan İş Güvenliği Uzmanları

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında bemiray tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ANIL ÇİNPOLAT

  ANIL ÇİNPOLAT TÜİSAG Üyesi  Ama para hesaplamasına memurları da dahil etmişler. Nasıl olmuş bu?


   
 2. conquerror66

  conquerror66 TÜİSAG Üyesi

  merhaba, peki kamuda İSG kurulu kurma 01.01.2013 tarihinde başladı. Kurul üyeleri;
  a) İşveren veya işveren vekili,
  b) İş güvenliği uzmanı,
  c) İşyeri hekimi,
  ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
  d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
  e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
  f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
  Hekimsiz de kurul oluşturulamaz, uygulayan arkadaşlar nasıl kurdular? Sözleşme mi imzaladılar işyeri hekimiyle?

   
 3. şimşek

  şimşek TÜİSAG Üyesi

  70 işçi çalıştırılan iş yeriniz için 4857 sayılı Kanunun Mülga 81. maddesine göre; İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırmak zorundasınız . Diğer personel için ise 01.07.2016 tarihinden itibaren yükümlüsünüz. 70 kişi için İSG Katipten 14 saat İş Güvenliği Uzmanı ile, 10 saatte İş yeri hekimi ile sözleşme yapmanız yeterlidir.

     

   
 4. yilmazgok62

  yilmazgok62 TÜİSAG Üyesi

  Bence bu yaklaşım doğru değil. Yani yasada İSG hizmetlerini alırken memur-İşçi ayırımı yok "Çalışan" kavramı var. yani eğer iş yeriniz 4857 sayılı kanunun 81.maddesi kapsamında ise(50 ve üzeri İşçi çalışama vb.) 6331 sayılı yasa kapsamında 01.01.2013 tarihinden itibaren İSG Hizmetlerini tüm çalışanlar için almak zorundasın.. Memur işçi ayırmı yok . ben böyle düşünüyorum

   
 5. bimo

  bimo TÜİSAG Üyesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında yönetmeliğe göre kurul kurulacak fakat kurulda hekim ve uzman bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bulunmuyor.

  "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak kurulda, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır."

     

   
  conquerror66 bu yazıya teşekkür etti.
 6. Tarik Uzman

  Tarik Uzman TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar biliyorum yazılmıştır ama okudukça aklım karıştı. Ben kamuda mühendisim. C sınıfı uzmanlığı yeni kazandım. Kurumum dışarıdan hizmet alımı yapmıştı geçen yıl. Şu an ben ne yapabilirim ve çalışırsam ücret ne olur kurumumda 60 kişi çalışıyor

   
 7. tuncayozturk

  tuncayozturk TÜİSAG Üyesi

  arkadaşalar 4857 ye 81 elli ve üzeri işçi çalıştıran diyor yani bir kamu kurumunda çalışan işçi sayısı ellinin altında ise iş güvenliği uzmanına gerek yok üstünde ise gerek var yanlış mı anlıyorum?
   
 8. EFE38

  EFE38 TÜİSAG Üyesi

  mecliste bekleyen bir torba yasa var. eğer kamuoyu yaratırsak bu torba yasada çıkabilir. zaten bu yasada kamuda çalışan işyeri hekimleri için ayda 30 saat özelde çalışma izni çıkacak aynı maddenin altına işgüvenliği uzmanlarınıda eklerlerse bu iş olur.   
  Esra Nurcan KAYMAK bu yazıya teşekkür etti.
 9. Musa Durmuş

  Musa Durmuş TÜİSAG Üyesi

  bu konuda çok sıkıntı var. ancak benim anladığım kadarıyla 4857 nin mülga olan 81 nci maddesinde 50 ve üzeri işçi çalıştıran kamu kurumlarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülüğünden bahsediyor.

  yani madde şunu diyordu ;


  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (*)
  Madde 81 - (Değişik madde: 15/05/2008 - 5763 S.K./4. md.)(*)
  İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
  a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
  b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
  c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,
  yükümlüdürler.
  İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.
  (Ek fıkra: 23/07/2010 - 6009 S.K./49. md.) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin nitelikleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınmasına ilişkin hususlar, bu birimlerde bulunması gereken araç, gereç ve teçhizat ile görevlendirilecek işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile eğitim kurumlarının yetkilendirilmeleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim programlarının ve bu programlarda görev alacak eğiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri ile eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlar ilgili tarafların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  (Ek fıkra: 23/07/2010 - 6009 S.K./49. md.) İşyeri hekimlerinin, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmeleri ve hizmet verilen işyerlerinde çalışan işçilerle sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmeleri hususunda diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz.
  (Mülga fıkra: 23/07/2010 - 6009 S.K./49. md.)(**)
  Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan hekimlere, üçüncü fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve asli görevleri kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak çalıştırdıkları işçilerin işyeri hekimliği hizmetleri gördürülür. Bu kurum ve kuruluşların diğer personel için oluşturulmuş olan sağlık birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir.  bu madde de 50 nin altı için bir husus belirtilmiyordu. 6495 sayılı torba yasanın 56. maddesinde 6331 in 38. maddesi tekrar düzenlendi

  orada der ki;


  MADDE 56- 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “a) 6 ve 7 nci maddeleri;

  1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,

  2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,

  3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,”  buradan şu anlaşılıyor.

  81 Madde Mülga olmadan önce işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıran kamu idareleri HARİÇ (daha önce iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıran Kamu kurumları hariç olacak ve onlar çalışmalarına devam edecekler) olarak 50 nin altı yada 50 nin üstü diye bir ayırım yapılmadan çalışan sayısı ne olursa olsun iş yeri hekimi ile iş güvenliği çalıştırma zorunluluğu 2016 ya ertelendi.

     

   
 10. Musa Durmuş

  Musa Durmuş TÜİSAG Üyesi

  bu yasa çıktı TBMM de beklemiyor artık
  18.01.2013 tarih ve 6514 sayılı torba yasa TBMM den geçti ve resmi gazetede yayınlandı.   
  Last edited by a moderator: 27 Şubat 2014
  cvl-tt bu yazıya teşekkür etti.
 11. Tarik Uzman

  Tarik Uzman TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar biliyorum yazılmıştır ama okudukça aklım karıştı. Ben kamuda mühendisim. C sınıfı uzmanlığı yeni kazandım. Kurumum dışarıdan hizmet alımı yapmıştı geçen yıl. Şu an ben ne yapabilirim ve çalışırsam ücret ne olur kurumumda 60 kişi çalışıyor   
 12. bilgesena

  bilgesena TÜİSAG Üyesi

  Kamuda fiyat standart diye biliyorum maaşınızın yanında isg için 1200 civarı

   
 13. dnz_1981

  dnz_1981 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar su an isg uzmanı çalıştırma zorunluğu olan yani 4857 sayılı kanunun mülga 81 maddesi kapsamında çalışanı olanlar çalışan sayısında memurlarda kapsam içine giriyor. ama isg katip ve iş kazası bildirimi gibi portallarda sadece işçi sayısı gözüküyor. SGK bildirip sayıları güncelletiyorsunz
   
 14. msbugdayci

  msbugdayci TÜİSAG Üyesi

  Konuya son noktayı koyuyorum bugun bakanlığa gittim ve heryeri ayaga kaldırdım fakat sonuc su kamu kurumunuzla isg katip üzerinden sözleşme yapmanızda bir sıkıntı yok risk analizi ve diğer çalışmalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz (ben zaten sözleşme yapmıştım isg katipden) ama 2016 yılına kadar 5 kurus para alamazsınız bunun karsılığında cunku maliye butce olusturmayacak 2016 ya kadar yani 2 yıl boyunca gonullu calıcaksınız dediler o zaman iptal edeyim sözlesmemi para yoksa hizmette yok dedim sorun değil kurumunuz gider hizmet alımı yapar dediler ama kurum kanunda belirttiği gibi oncelikli olarak kendi personelini calıstırmak istiyor kurumum dedim o zaman gonullu calısacaksın dediler boyle sacma sapan bir uydulamada anca bizim ulkemide olur soğudum bu işden valla allah nasıl biliyorsa oyle yapsın bunları...

   
 15. snakedoc

  snakedoc TÜİSAG Üyesi

  Maksimum 80 saat için yaklaşık 1200 tl, fiks değil.(80 saatten fazlası için ücret ödenmez diyor).orantı yapmak lazım heralde..   
 16. dnz_1981

  dnz_1981 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben 800 ssk lı çalışanın olduğu bir yerde isg uzm görevi yapıyorum. isg katip üzerinden sözleşmem var. ama bana para ödemesi yapmıyorlar. istekte bulunduğumda asıl işin yanında isg uzm yapsan alırdın senin asıl işin isg uzm cevabını aldım. para alamazsın dediler. bu nasıl iş anlamadım. millet 100 kişinin çalıştığı riski az yerlerde alacak ek ücret benim gibi olanlar hem daha fazla risk alıp para almıyacaklar. bence bakanlık bir yönetmelikle bu işi açıklığa kavuşturmalı. saat hesaplamasında da kişi başı dk en az diyor. anladım kadarı ile kurumlar en az süreden hesap yapıyor buda yanlış. bu iş yerinin tehlike sınıfının yanı sıra büyüklüğüne göre değişir.

   
 17. msbugdayci

  msbugdayci TÜİSAG Üyesi

  isg katipden kac saatlik sözleşme yaptılar seninle

  isg katipden tam zamanlı bir isg uzmanıyla maksimum 217 saat sözleşme yapılır buna karşılık 200x217x0.076998 : 3341.71 TL sana bu kadar maas ödüyorlarsa tam zamanlı calısıyorsun demektir

   
  Last edited by a moderator: 27 Şubat 2014
 18. huseyinokelek

  huseyinokelek TÜİSAG Üyesi

  50 nin üzerinde iişçi çalıştıran kamu kurumlarda uzman var ve para alması gerekli şimdilik tki ve şeker fabrişkaları bu ğparayı ödüyor diye biliyorum...

   
 19. EFE38

  EFE38 TÜİSAG Üyesi

  1-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri başlıklı 6. Maddesinin a bendinde “işveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasından belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olunması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.” denilmektedir.
  2-29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlıklı 5. Maddesinde; “(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.” denilmektedir.

  3-Yukarıdaki mevzuata göre sertifikanız çalıştığınız kurumun tehlike sınıfına uygun ise kurumunuz öncelikle izinle çalışmak zorunda kurumda böyle bir personel yok ise dışarıdan hizmet alabilir, kurum sizinle de çalışıyor ise 6331'e göre ücretini ödemek durumunda size ücret ödemez dışarıdan bir firma vb . kişi ile anlaşır ise bu kez de kamu zararı oluşabilir; zira dışarıdan bir OSGB mutlaka 6331 e göre size ödenecek rakamdan daha yüksek olacağı için aradaki fark kurumu zarara uğratmaya girer bu da kamu zararıdır...

   
 20. tuncayozturk

  tuncayozturk TÜİSAG Üyesi

  teşekkür ederim musa bey ben şu an için kurumda 2016 ya ertelendi diye bir işlem yapmıyorum.37 işçi 50 memur var.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica