İptal Çok Tehlikeli Işlerde Görevlendirilebilecek ( C ) Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

Konu, 'Taslaklar, İptaller ve Diğerleri' kısmında Mustafa Yıldırım tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Mustafa Yıldırım

  Mustafa Yıldırım TÜİSAG Üyesi  4 Haziran 2013 CUMA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28677
  TEBLİĞ
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ
  GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
  Amaç
  MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerleri ile iş güvenliği uzmanlarınıkapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6331 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,
  c) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  ç) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programını,
  ifade eder.
  (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri
  MADDE 5 (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği işyerlerinin tespitinde, NACE Rev.2 AltılıEkonomik Faaliyet Sınıflamasına göre altılı faaliyet kodu dikkate alınır.
  (2) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların görevlendirilebilecekleri işler Ek-1de yer alan tabloda belirtilmiştir.
  (3) Ek-1de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük primödenmiş olması durumunda ve İSG-KATİP üzerinden başvurulması halinde, başvurusu Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, onaylanır.
  (4) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin başvurular yalnızca İSG-KATİP üzerinden Bakanlığa bildirilir ve işlemler bu program üzerinden sonlandırılır.
  (5) İSG-KATİP üzerinden yürütülecek iş ve işlemlerde takip edilecek yola ilişkin hususlar Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir.
  (6) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak görevlendirmelere ilişkin her türlü iş ve işlem ile incelemede Bakanlık kayıtlarıesas alınır.
  Yürürlük
  MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.   
  Murat KOÇAK bu yazıya teşekkür etti.
 2. Mustafa Yıldırım

  Mustafa Yıldırım TÜİSAG Üyesi

 3. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  peki arkadaşlar,

  ben 6 yıl ilaç firmasında çalıştım. ama uzman olarak değil. şimdi örneğin hastanede C belgesiyle uzmanlık yapabilir miyim?
  hastane çok tehlikeli sınıfta ve ilşaç firması da çok tehlikeli

     

   
 4. Ali GÜLEN

  Ali GÜLEN TÜİSAG Üyesi

  Merhaba,

  Murat KOÇAK resmı gazete sayfasını acın ve CTRL+F ye tıklatın aynı anda. Acılacak pencereye kimyager kriterini aratın. Toplam 207 sonuc cıkacak karışınıza.


  (3) Ek-1de belirtilen meslek unvanlarını haiz olan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanının, unvanı ile eşleştirilmiş olan kodlarda, mezuniyetinden itibaren en az üç yıl görev yapmış olması ve bu üç yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük primödenmiş olması durumunda
  işte kimyager yazan her satırdaki sektorde A sınıfı gibi çalışabileceksınız.

  işte bu satırlardaki iş yerlerinde mezuniyetınızden itibaren 750 gun prim ödenmişse A sınıfı olarak calışabileceksınız o satırdaki iş kollarında.

  Benim de sorum şu olacak.

  7 yıl süreyle gecici olmayacakmıydı bu? Yoksa yazılmasına gerek yok mu tebliye bunu...

   
 5. süleymanyılmaz

  süleymanyılmaz TÜİSAG Üyesi

  İşin doğrusu şu siz 3 sene nerede çalıştınız diyelimki

  tıp merkezinde ve şimdi de hastanedesiniz ikisininnde NACE KODU 86.10.... sınıfında o zaman hastanede görev yapabilirsiniz


  ancak daha önce görev yaptığınız sektör kimya sektörü ve nace kodu 74.10.00 ise o zaman siz 74.10... sınıfında olan kurumlarda görev yapabilirsiniz

     

   
  Murat KOÇAK ve erdemezin bu yazıya teşekkür etti.
 6. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşların dikkatine!...

  Yeni yayımlanan "Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ" e göre
  " Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların:

  Mesleki unvanları ile eşleştirilmiş olan kodlarda görev alabilmeleri için "Mezuniyetlerinden itibaren en az üç yıl görev yapmaları ve bu süre içinde de en az 750 günlük prim ödenmiş olması gerekmekte olup bu durumdaki C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının İSG-KATİP üzerinden yapacakları başvuruları Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, onaylanır" denilmektedir.

  Yukarıdaki koşulların sağlanabilmesi adına C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının gözden kaçırmamaları gerekecek hususun;
  SGK'dan alacakları hizmet döküm belgelerinde yer alan işyeri sicil numaralarındaki iş kolu kodu ile söz konusu tebliğ Ek-1’de yer alan tablodaki "NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasındaki altılı faaliyet kodu " nun eşleşmesi gerektiğini önemle anımsatırım.

  Aksi durumda C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının sözleşmelerinin onaylanmama riski olduğunu önemle anımsatırım.

  Sağlıcakla kalınız.

   
  Emrah ERKEK, baransely, Hakan TÜRKER ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. fehmi

  fehmi TÜİSAG Üyesi

  isg katip güncel değil çok tehlikeli işyerleri hala a ve b sınıfı seçebiliyor C seçemiyor bunu biran önce düzeltseler bari
   
  unicorn21 ve .l. bu yazıya teşekkür etti.
 8. .l.

  .l. TÜİSAG Üyesi

  Bugün sözleşme için İSG-KATİP'e başvurdum ama cevap yok. Tamam tebliği yayınladınız ama bari zahmet edipte tebliğin hükümlerini de uygulayın, neyi bekliyorlar anlayamıyorum..   
 9. Murat KOÇAK

  Murat KOÇAK TÜİSAG Üyesi

  çay demlensin diye beklyor olabilirler

     

   
  kullanıcı ve Şahin Hamarat bu yazıya teşekkür etti.
 10. senerji

  senerji TÜİSAG Üyesi

  400 gün sondaj (petrol ve doğalgaz) mühendisi olarak 350 günde lpg sorumlu müdür olarak mesleğimi icra ettim akaryakıt istasyonuna bakabilir miyim   
 11. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Ünvanı ile eşletirilmiş Kod denmektedir. Dolayısıyla ünvanı yeterli olsa bile, o kodda 3 yıl çalışmamış ise tebliğ o kişi için geçerli değildir.


  Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)
  Endüstri Mühendisi, İmalat Mühendisi, İşletme Mühendisi, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Talaşlı İmalat Öğretmeni, Malzeme Bilimi Mühendisi, Metalurjive Malzeme Mühendisi, Seramik Mühendisi, Seramik Öğretmeni, Tesviye Öğretmeni, Metalurji Öğretmeni


  Aramızda mermer fabrikalarında tecrübesi olan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum, ancak bu fabrikalarda Jeoloji mühendislerinin mermer teknolojisi sektöründe ağırlıklı olarak yer aldığını ve hatta mühendislik müfredatında mermer dersinin olduğu, mermer teknolojisi meslek yüksek okulunda ağırlıklı olarak jeoloji mühendisi hocaların görev yaptığı aşikar iken yukarıdaki gibi ŞAHANE bir tebliğ yayınlanmasını tebrik ediyorum. Ayrıca çevre mühendisleri için yapılan yanlış tebliğler de ayrı tebrik konusu.

  Bu tebliğ bakanın, "B sınıfları işverenlerden çok para alıyor" deyip, "Pazartesi'ye yönetmeliği çıkartıyorum" deyip 15 pazartesi sonra yayınlanan bir tebliğ olduğunu anımsamakta fayda var..

  Bakarsınız, iki üç gün sonra, bu Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan 50 kişinin altındaki tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin alınmasını gene "işverencağızlarımıza yük olcak" deyip, "hop, bir tebliğ ile" bu Temmuz değil, seneye 2014'e öteler. Lakin İş Yeri Hekimleri ve diğer sağlık personelleri için olan yönetmeliğin hala yayınlanmadığını hatırlatırım.

  Selametle.   
  orhanyigit, kullanıcı ve Abdulkadir SARIALTIN bu yazıya teşekkür etti.
 12. Abdulkadir SARIALTIN

  Abdulkadir SARIALTIN TÜİSAG Üyesi

  Bu ülkede zaten jeolojiyi üvey evlat sayıyorlar... Mermer konusunda çalışan sayısına bakarsan maden müh. sonra jeoloji müh. gelir... Hidroelektrik santrallerinde inşaat, jeoloji gelir onda da atlamışlar... Cevher hazırlama ünitelerinde maden, kimya mühh - kimya, jeoloji gelir... Malesef orada da yok jeoloji... Yazık yazık...Tebliği Hazırlayan arkadaşlar keşke ilgili kurumlara sorsalardı... Hidroelektrik konusunu D.S.İ sorsalar hangi müh. çalışır bilirlerdi? Maden konusunda MİGEM me sorabilirlerdi? Yazık... Sormayı bile bilemeyenler var...

   
  karbon ve hdagdeviren bu yazıya teşekkür etti.
 13. hdagdeviren

  hdagdeviren TÜİSAG Üyesi


  Aynen katılıyorum bu arada odamızda sağ olsun bizim mesleğimize sahip çıkma dışında her işle ilgili biraz da bunlarla ilgilenseler, neredeyse kendi mesleğimizi icra ettiğimiz işlere koymucaklar, ana meslek sahibi jeoloji olan her işin yanına maden ıvır zıvır koymuşlar, tam tersi durumda jeolojiden eser yok
   
  Abdulkadir SARIALTIN bu yazıya teşekkür etti.
 14. hdagdeviren

  hdagdeviren TÜİSAG Üyesi


  Gün itibariyle yapılabildiğini iddaa ediyor genel müdürlük ama henüz denemedim

   
 15. rsk

  rsk TÜİSAG Üyesi

  750 günlük sigorta primini bakanlığa göndermemeize gerek varmı yoksa onlar isg katip üzerinden sistemden görebiliyor mu?   
 16. ersin_0041

  ersin_0041 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar ,

  İsg-katipten sözleşme onaylatan varmı ? Az önce denedim sadece a ve b sınıfı görünüyor.

   
 17. slhsmsk

  slhsmsk TÜİSAG Üyesi


  Bu sabah İSGGM ile görüştüm sistem haftaya açılacak....ikinci noktada sisteme giriş yapılacak ancak onaylanmayacak hemen...kontrol edilecek kod aynı ise oradan onaylayacaklar ve bu da bir hafta sürmez dedi...

   
  .l. bu yazıya teşekkür etti.
 18. slhsmsk

  slhsmsk TÜİSAG Üyesi

  Bu sabah İSGGM ile görüştüm sistem haftaya açılacak....ikinci noktada sisteme giriş yapılacak ancak onaylanmayacak hemen...kontrol edilecek kod aynı ise oradan onaylayacaklar ve bu da bir hafta sürmez dedi.

   
 19. slhsmsk

  slhsmsk TÜİSAG Üyesi

  Bu sabah İSGGM ile görüştüm sistem haftaya açılacak....ikinci noktada sisteme giriş yapılacak ancak onaylanmayacak hemen...kontrol edilecek kod aynı ise oradan onaylayacaklar ve bu da bir hafta sürmez dedi.

   
 20. Altar

  Altar TÜİSAG Üyesi

  İşlem İSG Katip ten nasıl onaylattırılacak???

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica