C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanlığı Ile Ilgili

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında çağatayözcan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Mehmet ŞAKİR

  Mehmet ŞAKİR TÜİSAG Üyesi

 2. Oktay Acar

  Oktay Acar TÜİSAG Üyesi


  Mehmet bey,
  Sorunuza yardımcı olacaktır.

  http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6331&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 ​


  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Geçici Hükümler
  İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A)
  sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
  ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş
  sayılır.


  6331 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri: 3, GEÇİCİ MADDE 4, 38
  Yürürlüğe Giriş Tarihi: 2/8/2013

   
  Mehmet ŞAKİR ve yaşar can bu yazıya teşekkür etti.
 3. Esra Sarıökmen

  Esra Sarıökmen TÜİSAG Üyesi

  merhaba,
  az tehlikeli yerlere risk analizi yapıp fatura kesmediğimizde bu alınan ücretin vergisini vermediğimiz için sıkıntı olmazmı fatura kesmeden yapılabiliyormu

     

   
 4. Mehmet ŞAKİR

  Mehmet ŞAKİR TÜİSAG Üyesi

  İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelikte yapılan yeni bir düzenlemeyle eklenen geçici madde ile (Geçici m.2),
  · Sektörel bazda yapılan düzenlemelere göre, meslekte üç yıl tecrübesi olan ve kendi mesleği ile ilgili alanda faaliyet göstermek koşuluyla, ( C ) ve (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanları, yedi yıl boyunca tehlike sınıfına bakılmaksızın her işyerinde görev alabileceklerdir (Değ.Yön.m

  Yukarıdaki meten yorumunuz?

   
 5. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Yukarda yazılı olan yönetmelik maddesi iptal edilmiştir ...

  31 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28545

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
  EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde geçen “belgesi” ifadesi “belgesinin geçerliliği askıya alınan veya” ifadesi şeklinde değiştirilmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “Belirli süre hizmeti olanların çalışma yetkisi
  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.
  (2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
  (3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.”
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Yıllık Değerlendirme Raporundaki “işçi sayısı” ifadesi “çalışan sayısı” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda yer alan İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları için İhtar Tablosunda 12 nci sırada yer alan “15 gün” ifadesi “30 gün” olarak değiştirilmiştir.
  MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin ikinci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  29.12.2012


  Mevcut Yönetmelik ...

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: RG-31/1/2013-28545)(1) (Başlığıyla birlikte değişik: RG-11/10/2013-28792)

  (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  girmeye hak kazanırlar.

  (2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;

  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,

  girmeye hak kazanırlar.

  (3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki defaya mahsus girme hakkı kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilir.

  (4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları takdirde sahip oldukları belge ile çalışmaya devam ederler.


  28512

     

   

  Ekli Dosyalar:

 6. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi


  GEÇİCİ MADDE4 - Değişiklik öncesi

  30 Haziran 2012 CUMARTESİ
  Resmî Gazete
  Sayı : 28339
  KANUN
  Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU
  Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
  (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

  GEÇİCİ MADDE4 - Değişiklik sonrası

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A)
  sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
  ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş
  sayılır.
  (2) (Ek: 12/7/2013-6495/55 md.) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine
  sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate
  alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
  kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

  upload_2014-4-23_18-15-45.png

   
 7. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  2 Ağustos 2013 CUMA


  Resmî Gazete


  Sayı : 28726

  KANUN

  BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

  MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
   

  Ekli Dosyalar:

 8. akcin

  akcin TÜİSAG Üyesi

  Mrb şu anda kurs eğitimi aldıktan kaç gün sonra sınava girme hakkımız var? 75 gündü ama 62 güne çekildi gibi söylentiler var bilen biri ya da resmi bir kaynak varsa sevinirim.   
 9. özden demirtuğ

  özden demirtuğ TÜİSAG Üyesi

  Yeni dönemde yapılan yükseltme sınavları ile C sınıfı uzmanların B sınıflarına bakabilmesi durumunun önümüzdeki aylarda bir yönetmelikle kesilebileceğini düşünüyorum.

  Bu konu ile ilgili bir duyum alan veya bakanlıkla irtibata geçen arkadaşımız var mı ?

     

   
 10. semra

  semra TÜİSAG Üyesi

  Malesef bununla ilgili yönetmelik taslağı çıktı..Artık herkes kendi sınıfına bakabilecek...   
 11. Mehmet ŞAKİR

  Mehmet ŞAKİR TÜİSAG Üyesi

 12. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

  nasıl yani taslak cıktı derken? bunu da mı yaptılar

   
 13. Mesut DİNÇ

  Mesut DİNÇ TÜİSAG Üyesi

  nerede taslak
   
 14. semra

  semra TÜİSAG Üyesi

  Ekte ki dosyada görebilirsiniz arkadaşlar...11/03/201 te yayımlandı

   

  Ekli Dosyalar:

  Mesut DİNÇ bu yazıya teşekkür etti.
 15. özden demirtuğ

  özden demirtuğ TÜİSAG Üyesi

 16. semra

  semra TÜİSAG Üyesi

  Yönetmelik ne kadar zamanda çıkar onu bilemiyorum ama,bilgisi olan varmı ne kadar sürede uygulamaya geçer

   
 17. Sercan SELÇUK

  Sercan SELÇUK TÜİSAG Üyesi

 18. muratts

  muratts TÜİSAG Üyesi

  öyle bir taslak yok..o yönetmelikte var olan bir madde ama başka maddelerle düzeltilmiş..c sınıfı 2015 yılı temmuzuna kadar b grubuna bakabiliyor..b de a'ya..

   
 19. Altar VATANSEVER

  Altar VATANSEVER TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar merhaba,

  Bahsettiğiniz yönetmelik taslağındaki bahsettiğiniz madde 5'in içeriği zaten mevcut güncel İş Güvenliği Uzmanları ..... Çalışma Usul ve Esasları adlı Yönetmelik'te yer alıyor (madde 7 - 2). C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıftaki işyerlerine bakabilme durumu bu yönetmelik ile değil 6331 sayılı KANUN ile sabittir. Geçici madde 4 - 1 "Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. " Kanunun geçici maddesinin kaldırılması ile bu ortadan kaldırılacaktır. Ancak şuanda 30.06.2015 tarihine kadar tehlikeli sınıflarda çalışabilecekler.

   
  ATURAN ve semra bu yazıya teşekkür etti.
 20. semra

  semra TÜİSAG Üyesi

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
  İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri
  MADDE 5 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.
  (2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
  11/03/2014 te çıkmış malesef....Keşke dediğiniz gibi olsaydı...

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica