Yetmezlik Olasılıkları ve Sonuçlarının İrdelenmesi (YOSİ) (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA

Konu, 'Risk Değerlendirme ve Analizi Metotları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  Yetmezlik Olasılıkları ve Sonuçlarının İrdelenmesi (YOSİ) (Failure Mode and Effects Analysis) FMEA
  Yetmezlik, bir sistemin veya sistemin bir elemanının, öngörülen işlevini veya işlevlerini, öngörülmüş olan biçimde yerine getirememesi durumudur.
  ( Alp Esin, MMO/ 2004/363
  Yetmezliğin (Tehlikenin) Ortaya Çıkma Olasılığı (OO)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Ortaya Çıkma Olasılığı
  1
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı yoktur. Benzer tasarım ve proseslerde problemlere rastlandığı görülmemiştir.
  2
  3
  4
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Daha önceki benzer tasarım ve proseslerde çok az problem yaşanmıştır.
  5
  6
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı vardır. Ancak bu olasılık yüksek değildir. Genellikle ara sıra fakat düzenli olarak ortaya çıkan bu yetmezlik durumu geçmişteki tasarım veya proseslerle ilişkilidir.
  7
  8
  9
  Yetmezlik durumunun ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Daha önceki benzer tasarım ve prosesler mutlaka problemlere neden olmuşlardır.
  10
  Yetmezlik durumu kesine yakın bir olasılıkla ortaya çıkacaktır. Benzer tasarım ve prosesler geçmişte aynı probleme neden olmuşlardır.
  Ortaya Çıkması Muhtemel Yetmezliğin Etkisi’nin (YE)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Yetmezliğin Etkisinin Ağırlığı
  1
  Bu yetmezlik durumunun insan, diğer canlılar ve çevre üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
  2
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin anlık etkilenmesine neden olabilecektir.
  3
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin anlık etkilenmesine neden olabilecektir.
  4
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin hafif yaralanmasına neden olabilecektir.
  5
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin hafif yaralanmasına neden olabilecektir
  6
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin ciddi yaralanmasına neden olabilecektir..
  7
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin ciddi yaralanmasına neden olabilecektir
  8
  Bu yetmezlik durumu bir kişinin ölümüne neden olabilecektir.
  9
  Bu yetmezlik durumu birden fazla kişinin ölümüne neden olabilecektir.
  10
  Yetmezlik durumunun sonuçlarının etkisi tahmin edilemeyecek kadar büyük olabilecektir.
  Ortaya Çıkması Muhtemel Yetmezliğin Belirlenebilmesi Olasılığı (YO)’nın
  Derecelendirilmesi

  Derece
  Yetmezliğin Belirlenebilmesi Olasılığı
  1
  Yetmezlik durumu ortaya çıkmadan önce kesinlikle belirlenebilir. Otomatik kontrol sistemleri bunu mutlaka sağlamaktadır.
  2
  3
  4
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı yüksektir.
  5
  6
  7
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi mümkündür.
  8
  9
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı düşüktür.
  10
  Yetmezlik durumunun önceden fark edilmesi olasılığı kesinlikle yoktur.
  Risk Öncelik Sayısı (RÖS) :
  Yetmezliğin ortaya çıkma olasılığı x Yetmezliğin etkisi x Yetmezliğin önceden belirlenebilmesi olasılığı, şeklinde olacaktır.
  Olasılık artıkça, (OO) - 10, sonuç ağırlaştıkça (YE) -10, belirlenebilme zorlaştıkça (YO) -10
  olur.
  Risk Öncelik Sayısının büyüklüğü, alınacak önlemlerin de bir ölçüsü niteliğindedir.
  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  1.1
  Ezilme tehlikesi
  Bir kişinin elinin ezilmesi
  4 6 4 96
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi
  Bir kişinin elinin kesilmesi
  4 6 4 96
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi
  Bir kişinin elinin delinmesi
  8 6 4 196
  1.4
  Takılma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  4 8 4 128
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  6 8 5 240
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  5 8 4 160
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  4 5 4 80
  1.10
  Makinaya veya işlenen malzeme/iş parçasına ait parçaların fırlaması
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  5 8 6 240
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  Elektrik Tehlikeleri (Aşağıdakilerden kaynaklanan)


  Kişilerin elektrik taşıyan parçalara teması (doğrudan temas)
  Bir kişinin elektrik şoku sonucu hayatını kaybetmesi
  5 9 4 180
  Arıza durumunda elektrik yüklü hale gelen parçalarla kişilerin teması (dolaylı temas)
  Bir kişinin elektrik şoku sonucu hayatını kaybetmesi
  5 9 4 180
  Isıl Tehlikeler (Aşağıdakilerden kaynaklanan)


  Kişilerin aşırı sıçak veya soğuk malzemeler ile muhtemel teması, parlama veya patlamalar ve ısı kaynaklarından yayılan ışıma neticesinde ortaya çıkan yanık, haşlanma ve diğer yaralanmalar
  Bir kişinin hafif yaralanması
  5 4 4 80

  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  4
  Gürültünün meydana getirdiği tehlikeler ( aşağıdakilerle sonuçlanan)


  4.1
  İşitme kaybı (sağırlık), diğer psikolojik düzensizlikler (denge kaybı, dalgınlık vb.)
  Bir veya birkaç kişide işitme kaybı
  4 7 3 84
  6
  Radyasyonun sebep olduğu tehlikler


  6.1
  Düşük frekans, radyo frekansı radyasyonu, mikro dalga
  Bir veya birkaç kişinin ağır yaralanması
  3 8 6 144
  7
  Makinalar tarafından kullanılan veya işlenen malzeme ve maddelerden (bunların içerdiği elementler de dahil) kaynaklanan tehlikeler


  7.1
  Zararlı sıvı, gaz, duman, buhar ve tozun nefesle içe çekilmesi veya bunlarla temastan kaynaklanan tehlikeler
  Bir veya birkaç kişinin cildinde rahatsızlık
  4 7 4 112
  7.3
  Biyolojik veya mikrobiyolojik (viral ya da bakteriyel) tehlikeler
  Bir veya birkaç kişinin cildinde rahatsızlık
  4 7 4 112
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  Makinanın tasarımında ergonomik prensip vb.’nin ihmal edilmesinden kaynaklanan tehlikeler


  Sağlıksız vücut duruşu veya aşırı efor
  Birveya birkaç kişinin bel vb. incinmesi
  5 7 4 140
  El-kol veya ayak-bacak anatomisinin yeterince göz önüne alınmaması
  Bir veya birkaç kişinin Sırt ve bel incinmesi
  5 7 4 140
  Kişisel koruyucu ekipman kullanılmasının ihmal edilmesi
  Bir kişinin yaralanması
  6 6 4 144
  Aşağıdakilerden kaynaklanan, beklenmeyen start alma, hızlanma (veya benzer arıza) :


  Kumanda sisteminin arızalanması, düzensiz çalışma
  Bir kişinin yaralanması
  3 7 3 63
  Enerji beslemesinin kesilip tekrar gelmesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması veya ölüm
  3 9 6 160

  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  12
  Takımın dönüş hızlarındaki değişmeler
  Bir kişinin yaralanması
  3 6 5 90
  14
  Kumanda devresindeki arızalar
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  3 7 5 105
  15
  Bağlama hataları
  Bir kişinin yaralanması
  3 6 4 72
  16
  Çalışma esnasındaki parçalanmalar
  Bir veya daha fazla kişinin ciddi yaralanması
  4 7 5 140
  17
  Cisimlerin veya akışkanların fırlaması,fışkırması
  Bir veya daha fazla kişinin yaralanması
  4 5 5 100
  19
  Kişilerin tökezlemesi kayması, düşmesi (makine ile alakalı)
  Bir veya daha fazla kişinin yaralanması
  5 8 4 160

  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  1.1
  Ezilme tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  KKD, Uyarı
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  KKD, Uyarı
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu


  1.4
  Takılma tehlikesi


  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  Uyarı
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi


  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  Uyarı
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi

  Ayarlanabilir koruyucu
  El Kitap’ına bilgi
  Eğitim
  KKD, Uyarı
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Yüksek basınca dayanıklı hortum seçimi
  Hareketli koruyucu

  KKD
  2.1
  Kişilerin elektrik taşıyan parçalara teması (doğrudan temas)
  Tasarım
  TS EN 60204-1’e göre uygun yapılacak

  Bakım talimatı hazırlanacak
  KKD
  2.2
  Arıza durumunda elektrik yüklü hale gelen parçalarla kişilerin teması (dolaylı temas)
  Tasarım
  TS EN 60204-1’e göre uygun yapılacak

  Bakım talimatı hazırlanacak
  KKD

  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  3.1
  Kişilerin aşırı sıçak veya soğuk malzemeler ile muhtemel teması, parlama veya patlamalar ve ısı kaynaklarından yayılan ışıma neticesinde ortaya çıkan yanık, haşlanma ve diğer yaralanmalar
  Talaş toplama sistemi


  KKD, Uyarı, Acil durdurma
  4.1
  İşitme kaybı (sağırlık), diğer psikolojik düzensizlikler (denge kaybı, dalgınlık vb.)


  El Kitap’ına gürültü seviyesi yazılacak
  KKD,Uyarı
  6.1
  Düşük frekans, radyo frekansı radyasyonu, mikro dalga
  TS EN 60204-1’ e uygun tasarım  7.1
  Zararlı sıvı, gaz, duman, buhar ve tozun nefesle içe çekilmesi veya bunlarla temastan kaynaklanan tehlikeler


  El Kitap’ına bilgi
  ( Al ve Mg) işlenmesi durumunda
  KKD,Uyarı
  7.3
  Biyolojik veya mikrobiyolojik (viral ya da bakteriyel) tehlikeler

  Hareketli koruyucu

  KKD,Uyarı
  8.1
  Sağlıksız vücut duruşu veya aşırı efor


  El Kitap’ına vücut anatomisine göre ayar ölçüleri yazılacak

  8.2
  El-kol veya ayak-bacak anatomisinin yeterince göz önüne alınmaması


  El Kitap’ına vücut anatomisine göre ayar ölçüleri yazılacak


  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tasarım
  Güvenlik koruma tedbirleri
  Bilgilendirme/ eğitim
  İlave tedbirler
  ( KKD, Uyarı)
  10.1
  Kumanda sisteminin arızalanması / düzensiz çalışma
  TS EN 954-1’e uygun tasarım

  El Kitap’ında bilgilendirme
  Acil durdurma
  10.2
  Enerji beslemesinin kesilip tekrar gelmesi
  TS EN 60204-1’e göre tedbir

  El Kitap’ında bilgilendirme
  Acil durdurma
  12
  Takımın dönüş hızlarındaki değişmeler
  TS EN 954-1’e uygun tasarım


  Acil durdurma
  14
  Kumanda devresindeki arızalar
  TS EN 60204-1’e göre tedbir


  Acil durdurma
  15
  Bağlama hataları
  Hata önleme tasarımı  16
  Çalışma esnasındaki parçalanmalar

  Ayarlanabilir koruyucu


  17
  Cisimlerin veya akışkanların fırlaması,fışkırması

  Ayarlanabilir/hareketli koruyucu


  19
  Kişilerin tökezlemesi kayması, düşmesi (makine ile alakalı)  KKD, Uyarı
  No
  Potansiyel Tehlikeler
  Tehlikenin Etkisi
  Risk Öncelik Sayısı
  OO TE TO RÖS
  1.1
  Ezilme tehlikesi
  Bir kişinin elinin ezilmesi
  1 6 2 12
  1.2
  Kesilme tehlikesi / Makaslama tehlikesi
  Bir kişinin elinin kesilmesi
  1 6 2 12
  1.3
  Kesme veya koparma tehlikesi
  Bir kişinin elinin delinmesi
  3 6 2 36
  1.4
  Takılma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  2 8 2 32
  1.5
  Kapma veya tuzak tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 32
  1.7
  Delme veya saplanma tehlikesi
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 32
  1.9
  Yüksek basınçlı sıvı enjeksiyonu veya fışkırma tehlikesi
  Bir kişinin yaralanması
  2 5 2 20
  1.10
  Makinaya veya işlenen malzeme/iş parçasına ait parçaların fırlaması
  Bir kişinin ciddi yaralanması
  2 8 2 20

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  İnternette denk gelidiğim risk analizleri ile ilgili konuları sizlerle paylaşıyorum.
  Dosya ektedir.   

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica