Bilgilendirme Yeni Kanunda Getirilen Cezalar Uygulanmaya Başlanmıştır

Konu, 'Güncel Duyurular' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda İşverenler için ciddi yaptırımlar getirmiştir.

  Örneğin adı geçen kanunda” Belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası,
  aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar (beşbin Türk Lirası) idari para cezası verilir.”denmektedir.

  Yani çalışma bakanlığı müfettişlerince yapılacak herhangi bir denetimde İş güvenliği uzmanı ve doktor ile anlaşma yapmayan herhangi bir işyerinde Eğer 10ay gibi bir süre geçmişse 5,000+5,000=10,000 tl 10 ay ile çarpılırsa 10x10,000=100,000 Tl gibi bir rakam ederki bu rakam gerçekten gereğini yapmayan işverenleri ciddi sıkıntıya sokacaktır.

  Yine kanunda;
  çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,
  tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,
  az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır denmektedir.

  İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

  Tüm inşaat işlerinde(Yani çok tehlikeli işler sınıfında)(A) sınıfı uzmanla çalışma zorunluluğu vardır.

  Yeni kanunda ;“Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

  Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
  a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
  b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
  c) Ev hizmetleri.
  ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
  d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.” Şeklinde olup yukarıda izah edilen işyerleri hariç Resmi kurumlar dahil tüm işyerlerinde zorunludur.

  Yine “işyerlerinde Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene üçbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için dörtbin beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.”
  Örneğin bir yıl sürecek bir işte eğer risk analizi yapılmamışsa 3,000+12x4,500=3,000+54,000=57,000 tl gibi bir rakam etmektedir.
  Bu miktar sadece risk analzi yaptırmamanın cezasıdır.

  Çalışanların eğitimi ile ilgili bölümde ise
  “ Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için bin Türk Lirası idari para cezası verilir. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.” denmektedir
  Yaklaşık 200 kişini çalıştığı bir işyerinde çalışanların eğitim almamasının cezası işe 200x1,000=200,000 tl gibi bir rakama tekabül etmektedir

  Yukarıda izah edilenler kanunda belirtilen zorunlulukların sadece birkaç tanesidir.
  Her aykırılığı cezası ayrı ayrıdır.

  Kanunun 26. Maddesinde cezalar detaylı olarak açıklanmıştır.

  2012 yılı Temmuz ayında vanda TOKİ İnşaatlarında çalışma bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde tam 11 adet firmaya 80,000tl ile 100,000 tl arasında cezalar verilmiştir.
  İşyerinizde bir İş güvenliğ uzmanı ile çalışmanız sizleri büyük sıkıntılardan kurtaracaktır
  Bilgilerinize..


   

  Ekli Dosyalar:

  İsmail TÜRKER, çiğdem kanat ve Seylan Aygün bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica