yeni başlayanlar için gerekli dökümanlar

ceyyy

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ara 2011
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
yeni işe başlayacak biri olarak nereden başlamalıyız hangi dökümanları veya formları oluşturmalıyız? tutmamızın zorunlu olduğu belgeler dökümanlar formlar neler ellerinde örnekleri olan varsa paylaşabilir mi?
 

Mesut KARTAL

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
28 Ocak 2012
Mesajlar
10
Tepki puanı
39
yeni işe başlayacak biri olarak nereden başlamalıyız hangi dökümanları veya formları oluşturmalıyız? tutmamızın zorunlu olduğu belgeler dökümanlar formlar neler ellerinde örnekleri olan varsa paylaşabilir mi?
Öyle bir sormuşsunuz ki sabaha kadar yazsam herhalde tamamlayamam. Ancak soru-cevap şeklinde faydalı olunabilir. Hangi sorunlarla karşılaştıysanız ya da hangi bilgiye ihtiyacınız var ise onu sorarsanız daha isabetli yardım edebilir.
 

isg

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Şub 2012
Mesajlar
3
Tepki puanı
0
Patlamadan korunma dokumnaı örneği var mı? Paylaşırsanız sevinirim.]
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
1. İşyerimizle ilgili Patlama Risk Değerlendirilmesi aşağıdadır;
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirmeyi yapan Tarih No:
Yapılan iş /İşyeri Mevcut Kontrol önlemleri Olasılık
O Şiddet
Ş Risk
R Alınacak önlemler Önlemden sonra risk
O Ş R Sorumlu Süre Kalan risk en az mı?

2. “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Koruması Hakkında Yönetmelik” gereği tüm yükümlülükler yerine getirilmiştir. Bunlar işyerimiz için aşağıdaki gibidir,

3. EK I ‘e göre işyerimizde yapılan sınıflama neticesi aşağıdaki gibidir;
Bölge 0
Bölge 1
Bölge 2

4. EK II ‘ye göre alınan önlemler aşağıdaki gibidir;
4.1.Organizasyon önlemleri
4.1.1.Çalışanların eğitimi
İşçilerimiz ekte sunulan eğitimi almışlardır.
Eğitim Konuları Eğitim Alanlar
4.1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izni
Çalışma izni Şirketimiz aşağıda ismi yazılı yetkili ve sorumlusu tarafından çalışma başlamadan ve yazılı olarak verilmektedir.
İsim İmza Tarih
4.2. Patlamadan korunma önlemleri
4.2.1. Çıkması muhtemel gazlar güvenli yere yönlendirilmektedir.
4.2.2. Birden fazla patlayıcı/parlayıcı veya yanıcı gaz olması ihtimali olan aşağıdaki yerlerde yerlerde önlemler en yüksek riske göre alınmaktadır.

İşin Yapıldığı Yer Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, gaz,buhar veya sis risk derecesi En yüksek risk En yüksek riske göre alınan önlem
İşyeri 1.
İşyeri 2.
İşyeri 3.

4.2.3. Statik elektrik tehlikesi bulunan işyerlerinde aşağıda isimleri bulunan personelimize antistatik kişisel koruyucu malzeme ve giysi zimmet edilmiştir. Nasıl kullanılacağı ekteki eğitim belgesinden den de anlaşılacağı gibi öğretilmiştir. Zemin antistatik boya/malzeme ile kaplı ve tesise girişlerde nötralizatör bulunmaktadır.
4.2.4. Tesis, ekipman, koruyucu sistem, cihazlar ve tüm bağlantı elemanları 27. 10 . 2002 tarihli ve 24919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu sistemler le ilgili Yönetmelik” te belirtilmemiş bile olsa yerleştirileceği yerde tutuşturma tehlikesi oluşturmayacağından emin olunacak şekilde gerekli önlem alınmıştır.

Bağlantı elemanları Alınan önlemler:

Önlem alan Yetkilinin Adı soyadı :
İmza
Tarih
--
4.2.5 Patlamayı kontrol altına almak,yayılmasını en aza indirebilmek için işyeri iş ekipmanları, bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı inşası montajı ve yerleştirilmesi bakım onarım ve işletilmesinde tüm önlemler ve olası patlamanın fiziksel tesirini en aza indirerek çalışanların etkilenmemesi için uygun önlemler --- --- tarafından alınmıştır.
4.2.6. Patlama oluşmadan önce görsel ve sesli uyarıların buluması gereken yerler aşağıdadır. Burada çalışan personel bu uyarıyı aldığında ortamı terk etmesi gerektiği konusunda eğitilmiştir. Ekte eğitim belgesi sunulmuştur.
4.2.7. Tahliye sistemimiz aşağıdaki gibidir ve her an işler durumda tutulması sorumluluğu aşağıda ismi ve imzası buluna şahsa aittir.

İsim İmza Tarih
4.2.8. İşyerimiz faaliyete başlamadan önce aşağıda isimleri yazılı bu konuda eğitim almış ve deneyimli uzman kişilerce patlama yönünden güvenli olduğu kanıtlanmıştır.,
İşyerimiz /Ünitemiz patlama yönünden güvenliği sağlanmıştır:
İsim Aldığı Eğitim İmza Tarih
4.2.9 Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda;
a) Güç kesilmesi durumunda tehlike oluşturabilecek
ekipmanları için tesisin diğer kısımlarında bağımsız olarak çalışmasını sağlayacak sistem kurulmuştur.
b) Otomatik proseslerde çalışma koşullarından bir sapma meydana geldiğinde el müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu müdahaleyi aşağıda isim ve imzası buluna yetkili eleman yapacaktır.
İsim İmza Tarih
c) Sistemin acil durdurulması halinde biriken enerji mümkün olduğunca çabuk ve güvenilir şekilde boşaltılabilmekte ve tehlike oluşmayacak şekilde izole edilebilmektedir.
5. Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanı kontrol ve bakımı güvenlik kurallarına göre yapılmaktadır.
6. İş yerindeki tüm iş ekipmanlarımız “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” hükümlerine uygundur.
7. Bu doküman işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli bir değişiklik yapıldığında genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilmektedir.
Güncelleştirme sorumlusu Adı soyadı
Eski kopyaların imhası sorumlusu Adı soyadı
Kontrol Eden Kontrol Tarihi Onaylayan Onay Tarihi

 
Üst