Talimat Yangın Önleme Ve Söndürme Talimatı

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
[h=1]YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATI[/h]

1. GENEL ESASLAR A. AMAÇ: Bursa ili/ …………..İlçesi ...........................İlköğretim Okulu’nun yangınlara karşı korunması, çıkabilecek muhtemel yangınların önlenmesi ve yangının genişlemesine meydan verilmemesi ile yangın sırasında meydana gelebilecek can ve mal kaybının azami derecede azaltılması konusunda alınması gereken tedbirler ile bu tedbirlerin nasıl uygulanacağını gösterir. B. KANUNİ DAYANAK: Bu Yönerge Bakanlar Kurulunun 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin 136 ve 137. maddeleri gereğince hazırlanmıştır. C. KAPSAM: Bu Yönerge, .......................................... adresinde bulunan İlköğretim Okulu binasını kapsar. D. SORUMLULUK: Müdürlüğümüzde çıkabilecek yangınlara karşı bina içinde her türlü koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin aldırılmasında ve görevlilerin saptanmasında, yangın sırasında bu yönergede kurulan ekiplerin sevk edilmesinden müdür yardımcısı..................................sorumludur. Bu yönergede kurulan ekiplerde görevlendirilen personel yangın sırasında görevlerini eksiksiz olarak yapmakla sorumludur. Kurum personeli çıkabilecek muhtemel yangınlara sebebiyet vermemek için azami tedbirli olmaya ve bu yönergede belirtilen hususlara aynen uymaya mecburdurlar. 2. ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER
 1. Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisatı Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren ELEKTRİK TESİSAT PLANI camlı bir çerçeve içinde elektrik sigorta tablasının yanında asılı bulundurulacaktır.
 1. Elektrik tesisatı ilgili teknisyenler tarafından her 6 ayda bir kontrol edilecek ve fenni muayenesini gösterir rapor tanzim edilecektir.
 1. Binada elektrik ocağı, LPG tüpü, elektrikli ısıtıcılar kullanılmayacaktır.
 1. Kat ve koridorlarda yeteri kadar yangın söndürme cihazı bulundurulacak ve kontrolleri zamanında yapılacaktır.
 1. Yangında ilk önce kurtarılması gereken kıymetli evrakı muhafaza eden dolapların üzerine “YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR” ibaresi bulunan etiketler yapıştırılacaktır.
 1. Kurum sınırları dâhilinde kesinlikle sigara içilmeyecektir.
 1. Mesai bitiminden sonra binanın içi kontrol edilerek mevzuata aykırı bir hal görüldüğü takdirde derhal giderilecektir.
 1. Her gün mesai bitiminde çöp sepetlerinde biriken kâğıtlar hizmetliler tarafından uygun bir yerde kontrollü bir şekilde imha edilecektir.
 1. Yangın haberi alınır alınmaz kalorifer yanıyor ise kalorifer görevlisi tarafından ateşi derhal söndürülecek ve ana vanalar kapatılacaktır
-1- 3. EKİPLERİN KURULUŞU 2007/12937 Karar Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 127. Maddesi gereğince memur, hizmetli ve öğretmenlerden yangınla mücadele için aşağıdaki ekipler kurulmuştur. a. Söndürme ekibi, b. Kurtarma Ekibi, c. İlkyardım Ekibi, d. Koruma Ekibi Bu ekipler itfaiye gelinceye kadar müdür yardımcısı .........................nin, itfaiye geldikten sonra İtfaiye Amirinin emrinde çalışırlar. 4. EKİPLERİN BAŞLICA GÖREVLERİ SÖNDÜRME EKİBİ: Binada çıkacak yangına müdahale ederek söndürmeye çalışmak.KURTARMA EKİBİ: Yangın sırasında can ve mal kurtarmak.İLKYARDIM EKİBİ: Yangın sırasında yaralanan ve hastalananlara ilkyardım yapmak.KORUMA EKİBİ: Kurtarılan eşyaları korumak, yangından dolayı meydana gelebilecek panik ve kargaşalıkları önlemek. 5. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA
 1. HABER VERME: Yangını ilk gören kimse, “YANGIN VAR” diye bağırarak santralden itfaiyenin 110 nolu telefonuna haber verecektir.
B. GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI: Yangın haberini duyan, yangına karşı koyma ekipleri derhal harekete geçer, kendilerine ait araç ve gereci de alarak; (1) Yangının çıktığı yerde, alt ve üst katında gerekli tertibatı alarak yandaki odalara sıçramamasını sağlamak, yangını söndürmeye ve genişlememesine çalışmak.(2) Varsa önce canlılar, yoksa yangında ilk önce kurtarılacak evrak, dosya ve daha sonra diğer büro memurlarının yardımları ile mümkünse çuvallarla ve yanma tehlikesi olmayan yerlere taşırlar. Yangın çıktığında binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin ve müdür yardımcısının emri ile başlanır. Boşaltılan eşya ve evrak, zabıtanın veya müdür yardımcısının göstereceği yerlerde koruma ekibi ve kolluk kuvvetleri tarafından muhafaza altına alınır. Yangının söndürülmesinden sonra ilgililere gere teslim edilir. 6. YANGIN ÇALIŞMA SAATLERİ DIŞINDA OLURSA
 1. HABER VERME: Yangını ilk gören kimse mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirerek önce itfaiyeye telefon eder. Ayrıca müdür yardımcısı ve personeline telefonla veya sair vasıtalar ile haber verir.
 1. GÖREVLİLERİN HAREKET TARZI: Yangından haberdar olan müdür yardımcısı ile yangınla mücadele ekipleri personeli, en seri şekilde görevleri başına gelerek söndürme ve kurtarma işlerine başlarlar. Yangın yerinde bulunması gereken memurların haberdar edilmesi müdür yardımcısı tarafından isim ve adresleri gösterir listeye göre en yakın polis ve jandarma karakollarına bildirmek sureti ile yapılır.
-2-7. YANGINLA MÜCADELE EKİPLERİMÜDÜR YARDIMCISI: ……………………………………………. A . SÖNDÜRME EKİBİ B. KURTARMA EKİBİ ADI SOYADI ADI SOYADI1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.C. İLKYARDIM EKİBİ D. KORUMA EKİBİADI SOYADI ADI SOYADI1. 1.2. 2.3. 3.4. 4.YÖNERGENİ N ONAY TARİHİ : ........./........./.........OKUL / KURUM MÜDÜRÜONAYMÜHÜR -3 [h=1]İSTANBUL ...................................................... PERSONELİNİN ADRES VE TELEFONLARI[/h]
ADI SOYADI
ÜNVANI
İŞ TELEF.
EV TELEF.
FAX
CEP TEL.
ADRESNOT : Müdürlüğünüzde bulunan bütün personelin yazılması (İdareci, Müdür, Öğretmen,Memur,Hizmetli v.s.)ARAÇ LİSTESİDİR
SIRA NO
CİNSİ
MODELİ
PLAKASI
ŞÖFORUN ADI SOYADI
Not. : Müdürlüğünüzde kullanılan araç varsa yazılacak.
 

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Bu okullar için olan bir talimat, biraz çeki düzen vererek kendinize uygun bir şekilde uyarlayabilirsiniz.
 

sümeyra

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Haz 2012
Mesajlar
6
Tepki puanı
7
Kaan Bey,
aynısını şirketlerde kullabiliriz değil mi? Gerçekten güzel bir çalışma:)
 
Üst