TSE Belgesi Alımı

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası Kullanma Hakkı)Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.

(TSE Markası Kullanma Hakkı)
Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi, Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE-Kalite Uygunluk Belgesi (TSE, TSEK ve TSE-exMarkası Kullanma Hakkı) Müracaat Formu Açıklamaları
* Yurt içinde üretilen ürünlerle ilgili Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE ex Markası Kullanma Hakkı)taleplerinde firmalar her bir konu için ekli müracaat formlarını doldurur, Enstitümüzün Banka hesap numaralarından birine veya Enstitü veznesine her bir konu için inceleme, muayene ve deney giderlerine karşılık olarak belirlenen avansı (deney ücret listesine göre hesaplanacak) yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini Enstitümüze ulaştırır.
* Enstitümüzce müracaat degerlendirilir, uygun görülürse üretim yerinde inceleme yapmak üzere heyet görevlendirilir. İnceleme heyeti, üretim yerinde; tesis, ekipman, personel ve kalite sistemi yönünden inceleme yapar. İnceleme neticesi firmanın yeterli bulunması halinde, numune alınır, ilgili standardına göre numuneler muayene ve deneylere tabi tutulur.

* Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitümüz Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.

* TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Enstitümüz arasında TSE Markası Kullanma Sözleşmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunlugunu ifade eden Türk Standardlarına, Uygunluk Belgesi verilir.

* Firmaya yapılan incelemeyle ilgili olarak İnceleme,Maktu Belge ve Muayene ve Deney Ücretleri tahakkuk ettirilir ve alınan avanstan mahsup edilir.

* Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yıla ait TSE Markalı olarak sattığı ürünün brüt satış tutarını Enstitümüze bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre (her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye öder. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi, Kalite Uygunluk Belgesi ve TSE-ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE, TSEK ve TSE-ex Markası Kullanma Hakkı) Müracaat Formu Açıklamaları
*Yurt dışında üretilen ürünlerle ilgili Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası kullanma hakkı), Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) ve TSE ex Kalite Uygunluk Belgesi (TSE x Markası Kullanma Hakkı) taleplerinde firmalar her bir konu için Müracaat Formlarını ve eklerini doldurup, ulaşım iaşe ve ibade masrafları kendileri tarafından karşılanacaksa 20.000 EURO, aksi halde 30.000 EURO, belirtilen Enstitümüzün Banka hesap numaralarından birine avans yatırır, avans dekontu ile birlikte müracaat formlarını ve eklerini (ürün tanıtıcı dokümanlar ile varsa firmanın imza sirküleri, bağlı bulunduğu oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi ve Marka Tescil belgesi) Enstitümüze ulastırır. Her bir konu için 1.000.000.000.-TL teminat (nakit veya kat-i ve süresiz banka teminat mektubu olabilir) alınır.

* Enstitümüzce müracaat degerlendirilir, uygun görülürse inceleme heyeti görevlendirilir, Enstitü ile firma koordine içinde inceleme tarihini tespit eder, görev programını, ulaşım ve otel rezervasyonlarını yapar.

* İnceleme heyeti üretim yerinde tesis, ekipman, personel, kalite sistemi yönünden teknolojik inceleme yapar, yeterli görürse numune alır, numuneler ilgili standardına göre firma laboratuvarlarında veya Enstitü laboratuvarlarında muayene ve deneylere tabi tutulur.

* Üretim Yeri İnceleme Raporu ile Muayene ve Deney Raporları Enstitümüz Belgelendirme Komisyonunda görüşülüp karara bağlanır.

* TSE Markasını kullanma hakkı verilmesine karar alınmışsa, firma ile Enstitümüz arasında TSE Markası Kullanma Sözlesmesi imzalanır. Ürünlerinin Türk Standardına uygunluğunu ifade eden Türk Standardlarına, Uygunluk Belgesi verilir.

* Firmaya herbir inceleme görevlisi için görevli oldugu gün başına 1050 USD inceleme ve hizmet ücreti, firmaca karşılanmamış ise ulaşım, iaşe ve ibate masrafları, muayene ve deney ile belge ücreti fatura edilir ve alınan avanstan mahsup edilir. Eğer alınan avans yeterli olmazsa aradaki fark firmadan döviz karşılığı olarak talep edilir. Avansın fazla gelmesi halinde aradaki fark firmaya dövizkarşılığı olarak iade edilir.

* Firma, her yıl Ocak ayında, bir önceki yılda belge kapsamında Türkiye’ye ithal ettiği ürünün brüt satış tutarını Enstitümüze bildirir. Bu tutar üzerinden TSE Marka Kullanma Ücret Çizelgesine göre ( her yıl yeniden belirlenir) tahakkuk edecek faturayı Enstitü’ye öder.

* Aynı yıl içerisinde yapılan sözleşmelerde ücretlerin tahakkuku, sözleşmenin imza tarihinden o yılın sonuna kadar olan süre içerisindeki brüt satış tutarı esas alınarak yapılır.

Kaynak : [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]http://isguvenligisagl
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]igi.com[/FONT][/FONT]
 
Üst