Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak risk durum. Ve güv. Tav.

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLERİNDE KULLANILACAK RİSK DURUMLARI VE GÜVENLİK TAVSİYELERİ

RİSK DURUMLARI VE KOMBİNASYONLARITehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk durumları ve kombinasyonları açık
ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir.


RİSK DURUMLARI
Risk Risk İbaresinin Açık İfadesi İbaresi


R 1 - Kuru halde patlayıcıdır.
R 2 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama
riski.
R 3 - Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi
patlama riski.
R 4 - Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.
R 5 - Isıtma patlamaya neden olabilir.
R 6 - Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.
R 7 - Yangına neden olabilir.
R 8 - Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.
R 9 - Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.
R 10 - Alevlenebilir.
R 11 - Kolay alevlenebilir.
R 12 - Çok kolay alevlenebilir.
R 13 - Çok kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz
R 14 - Su ile şiddetli reaksiyon verir.
R 15 - Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır.
R 16 - Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.
R 17 - Havada kendiliğinden alevlenir
R 18 - Kullanımda alevlenen / patlayan hava - buhar karışımı oluşturabilir.
R 19 - Patlayıcı peroksitler oluşabilir.
R 20 - Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R 21 - Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 22 - Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R 23 - Solunması halinde toksiktir.
R 24 - Cilt ile temasında toksiktir.
R 25 - Yutulması halinde toksiktir.
R 26 - Solunması halinde çok toksiktir.
R 27 - Cilt ile temasında çok toksiktir.
R 28 - Yutulması halinde çok toksiktir.
R 29 - Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
R 30 - Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir.
R 31 - Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
R 32 - Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
R 33 - Toplam etkilerin tehlikesi.
R 34 - Yanıklara neden olur.
R 35 - Ciddi yanıklara neden olur.
R 36 - Gözleri tahriş eder.
R 37 - Solunum sistemini tahriş eder.
R 38 - Cildi tahriş eder.
R 39 - Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi.
R 40 - Kanserojen etki şüphesi – yetersiz veri
R 41 - Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R 42 - Solunması halinde alerji yapabilir.
R 43 - Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 44 - Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.
R 45 - Kanser yapabilir.
R 46 - Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir.
R 47 - Doğuştan sakatlıklara neden olabilir.
R 48 - Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 49 - Solunması halinde kansere neden olabilir.
R 50 - Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
R 51 - Sudaki organizmalar için toksiktir.
R 52 - Sudaki organizmalar için zararlıdır.
R 53 - Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 54 - Flora için toksiktir.
R 55 - Fauna için toksiktir.
R 56 - Topraktaki organizmalar için toksiktir.
R 57 - Arılar için toksiktir.
R 58 - Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 59 - Ozon tabakası için tehlikelidir.
R 60 - Üremeyi olumsuz etkileyebilir.
R 61 - Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
R 62 - Üremeyi bozucu risk olasılığı.
R 63 - Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı.
R 64 - Emzirilen bebeklere zarar verebilir.
R 65 - Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R 66 - Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R 67 - Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R 68 - Tedavisi mümkün olmayan etki riski


RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU
Risk Risk İbaresinin Açık İfadesi İbaresi


R 14 /15 - Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.
R 15/29 - Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır.
R 20/21 - Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 20/22 - Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 20/21/22 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 21/22 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 23/24 - Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir.
R 23/25 - Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.
R 23/24/25 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R 24/25 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.
R 26/27 - Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.
R 26/28 - Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir.
R 26/27/28 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
R 27/28 - Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.
R 36/37 - Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.
R 36/38 - Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R 36/37/38 - Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 37/38 - Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 39/23 - Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/24 - Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/25 - Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/23/24 - Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/23/25 - Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/24/25 - Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/23/24/25 - Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/26 - Çok toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/27 - Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/28 - Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/26/27 - Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/26/28 - Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/27/28 - Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 39/26/27/28 - Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.
R 42/43 - Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.
R 48/20 - Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/21 - Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/20/21 - Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi
hasar tehlikesi.
R 48/20/22 - Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/21/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/20/21/22 - Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/23 - Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/24 - Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/25 - Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/23/24 - Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/23/25 - Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/24/25 - Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 48/23/24/25 - Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R 50/53 - Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 51/53 - Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 52/53 - Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
R 68/20 - Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/21 - Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/22 - Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/20/21 - Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/20/22 - Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/21/22 - Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski.
R 68/20/21/22 - Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda ve yutulduğunda Tedavisi mümkün olmayan etki riski.


GÜVENLİK TAVSİYELERİ VE KOMBİNASYONLARI
Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak güvenlik tavsiyeleri ve kombinasyonları açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir.


GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Güvenlik Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi İbaresi


S 1 - Kilit altında muhafaza edin.
S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S 3 - Serin yerde muhafaza edin.
S 4 - Yerleşim alanlarından uzak tutun.
S 5 - ....... içinde muhafaza edin. ( Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir. )
S 6 - ....... içinde muhafaza edin. (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir.)
S 7 - Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.
S 8 - Kabı kuru halde muhafaza edin.
S 9 - Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S10 - Nemli ortamda muhafaza ediniz.
S11 - Hava ile temastan sakınınız.
S 12 - Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin.
S 13 - Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S 14 - ......... 'den uzak tutun ( Temasından sakınılması gerekenler üretici tarafından belirlenir ).
S 15 - Sıcaktan koruyun.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun - sigara içmeyin.
S 17 - Yanıcı maddelerden uzak tutun.
S 18 - Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.
S 20 - Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.
S 21 - Kullanım sırasında sigara içmeyin.
S 22 - Tozlarını solumayın.
S 23 - Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifadeler üretici tarafından belirlenir.)
S 24 - Cilt ile temasından sakının.
S 25 - Göz ile temasından sakının.
S 26 - Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 27 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.
S 28 - Cilt ile temasında derhal bol ...... ile iyice yıkayın. ( Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir. )
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
S 30 - Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.
S 31 - Patlayan maddelerden koruyunuz.
S 33 - Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.
S 34 - Darbe ve sürtünmeden sakınınız.
S 35 - Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 36 - Uygun koruyucu giysi giyin.
S 37 - Uygun koruyucu eldiven takın.
S 38 - Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.
S 39 - Koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 40 - Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ...... ile temizleyin. ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )
S 41 - Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.
S 42 - Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı ( Uygun cihaz üretici tarafından belirlenir ) takın.
S 43 - Alevlenmesi durumunda söndürmek için ....... kullanın. ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa kesinlikle su kullanmayın. )
S 44 - Kendinizi iyi hissetmediğinizde doktora başvurunuz.(Mümkünse bu etiketi gösterin)
S 45 - Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. ( Mümkünse bu etiketi gösterin.)
S 46 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 47 - ...... °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir. )
S 48 - ....... ile nemlendirin ( Uygun madde üretici tarafından belirlenir. )
S 49 - Sadece orjinal kabında muhafaza edin.
S 50 - ....... ile karıştırmayın ( Üretici tarafından belirlenir.)
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
S 52 - Kapalı yerlerde geniş yüzeylere uygulamayın.
S 53 - Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun.
S 54 - Atıksu arıtım tesisine deşarjdan önce kirlilik kontrol otoritelerinin görüşünü alınız.
S 55 - Su ortamına/kanalizasyona deşarjından önce kabul görmüş en iyi teknolojileri kullanarak ön işleme tabi tutunuz.
S 56 - Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.
S 57 - Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın.
S 58 - Tehlikeli atık olarak bertaraf ediniz.
S 59 - Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye / ithalatçıya / dağıtıcıya başvurun.
S 60 - Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S 61 - Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.
S 62 - Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 63 - Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.
S 64 - Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).


GÜVENLİK TAVSİYELERİNİN KOMBİNASYONLARI
Güvenlik Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi İbaresi


S 1/2 - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 3/7 - Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.
S 3/9/14 - Serin, iyi havalandırılan bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin. ( Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)
S 3/9/14/49 - Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)
S 3/9/49 - Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin.
S 3/14 Serin bir yerde ........ 'den uzak tutarak muhafaza edin.
(Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir.)
S 7/8 Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.
S 7/9 Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S 7/47 Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C'yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir.)
S 20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.
S 24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S 27/28 Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve ........ miktarda .… ile hemen yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir.)
S 29/35 Kanalizasyona boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin.
S 29/56 Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S 36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S 36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 36/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 47/49 Sadece orjinal kabında ve ........ °C'yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. ( Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir. )
 
Üst