Bilgilendirme Tebliğler

Konu, 'Çevre ve Atık Yönetimi' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  Atık Yönetimi
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği [​IMG]
  Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (Ekler) [​IMG]
  Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolanması, Arındırılması, Sökümü ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği
  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
  Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
  Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat (Değişiklik İçin)
  Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (Yürütmesi Durdurulan )
  Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği(29/01/2009 tarih ve 27125 Sayılı)
  Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ (Yürürlükten Kaldırıldı)
  Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkındaki Tebliğ (Değişiklik İçin)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/29)

  Su ve Toprak
  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği
  SKKY, Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği(30/06/2009 tarih ve 27274 sayılı)
  Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas Ve Az Hassas Su Alanları Tebliği(27/06/2009 tarih ve 27271 Sayılı)
  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) (Değişiklik İçin)
  Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği(10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) (Değişiklik İçin)
  Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldığına İlişkin Tebliğ
  Sulak Alanlar Tebliği (Tebliğ No: 4)

  Deniz ve Kıyı Yönetimi
  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine İlişkin Tebliğ (Değişiklik İçin)
  Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009/3)
  Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Değişiklik İçin)
  Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari Ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)
  Risk Değerlendirmesi Ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ (2007/3)
  Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ (13.06.2009 Tarih 27257 R.G.)

  Kimyasal Yönetimi
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği [​IMG]
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ( YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

  İzin ve Denetim
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) [​IMG] (Değişiklik İçin)
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1)
  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

  Enerji Yönetimi
  Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10'uncu Maddesinde ve 53 26 Sayılı Kabahatler Kanununun 3. ve 17/7. Maddeleri
  Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ekler) (Değişiklik İçin)

  İklim Değişikliği
  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ [​IMG]
  Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği (Ekler..)(Değişiklik İçin)

  Hava Yönetimi
  Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği (12.10.2011 RG.)

  Diğer
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği [​IMG]
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği [​IMG]
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/7)
  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/11)
  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
  Yeterlik Belgesi Tebliği (DEĞİŞTİ)
  Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Görevlilerine, Çevre Danışmanlık Kurum ve Kuruluşlarına Yeterlik Verilmesi Hakkında Tebliğ ( YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR)

  Kaynak: http://www.haliccevre.com


   
  dedeemre35 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica