Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  22 sinde öğleden sonra başvurdum elden.bugün düzelmiş.yani ellerine geçtikten 1.5 gün sonra işlem tamam...valla içim rahatladı..şimdi kafam rahat çalışabilirim.1-2 gün işlerim var.sonra sadece sınav..darısı sizin başınıza ..


   
 2. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  amin inş. teşekkürler
  konsantre olamıyorum bir türlü yanlışlık düzeltildiğinde çalışmaya başlayabilirim herhalde.
  Bu arada 139. sorunun cevabı B olmalı önceki sayfalarda bir arkadaş açıklamıştı.

  işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir;

  a) Aralıklı titreşim veya tekrarlanan şoklara maruziyet de dahil maruziyetin türü, düzeyi ve süresine,
  b) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine,
  c) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine,
  ç) Mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin, çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine,
  d) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere,
  e) Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına,
  f) Bütün vücut titreşimine maruziyetin, işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine,
  g) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
  ğ) Sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere

   
  Zeynep EFE70 ve Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 3. murcelikel

  murcelikel TÜİSAG Üyesi

  düzelttim :) yeni soreularınızı bekliyorum hocam ...emeğinize sağlık

     

   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  785)
  (MAYIS 2013 A SINIFI)“........, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.”Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade hangisidir?


  A) Fazladan çalışma B) Fazla mesai C) Ek çalışma D) Fazla çalışma

  Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?
  786)MAYIS 2013 A SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bir üyesi değildir?


  A)Çalışma Genel Müdürü
  B)Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
  C)İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
  D)Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı


  CEVAP B  4857 deye göre

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu,

  ** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
  **İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
  ***Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
  ****Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
  ****Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli
  ****bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, *******bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

  787)
  (MAYIS 2013 A SINIFI) Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A)Geçici iş ilişkisi on iki ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır, gerektiğinde en fazla iki defa yenilenebilir.
  B)Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden,işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden işveren ile birlikte sorumludur.
  C)İşçi, işyerine ve işe ilişkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı sorumludur.
  D)İşçiyi geçici olarak devralan işveren grev ve lokavt aşamasına gelen bir toplu iş uyuşmazlığının tarafı ise, işçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıştırılamaz

  CEVAP A


  788) (MAYIS 2013 A SINIFI)

  I- İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
  II- İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklıişlem yapamaz.
  III- İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılar.
  IV- Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.


  4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “eşit davranma ilkesi”ne göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  A) Yalnız I B) I, II ve IV C) I ve II D) I, II, III ve IV


  789)(MAYIS 2013 B SINIFI) Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne denir?


  A) Tam süreli iş B) Belirli süreli iş C) Sürekli iş D) Belirsiz süreli iş

  CEVAP C


  790)
  (MAYIS 2013 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi kapsamında başvuracağı fesihlerde geçerli bir sebep oluşturur?

  A) İşyeri sendika temsilciliği yapmak
  B) Çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılmak
  C) İş sözleşmesinden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari makamlara başvurmak
  D) Yapılan objektif değerlendirmede işçinin yeter izliğinin tespit edilmesi


  CEVAP D

  791)
  (EKİM 2012 B SINIFI) İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere verilen ara dinlenme sürelerinden birisi değildir?


  A)Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beşdakika
  B) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar(yedi buçuk saat dâhil) süreli işlerde yarımsaat
  C)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde kırk beş dakika
  D)Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat

  CEVAP C

  792)(MAYIS 2012 A SINIFI) İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi feshedilen iş güvencesi kapsamındaki işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren en geç ne kadar süre içinde iş mahkemesinde dava açabilir?


  B) On beş günA) Bir hafta C) Bir ay D) Doksan gün

  CEVAP C

  793)
  Bir işçi 20 günlük yıllık izin hakkını kaçıncı senesinde kullanabilir?(Murat arkadaşımıza soru için teşekkürler)


  A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

  CEVAP D

  bu uzun ve detaylı konuda bitmiştir.diğer çıkmış sorularada bakmayı ihmal etmeyiniz.


   
 5. murcelikel

  murcelikel TÜİSAG Üyesi

  erdoğan bey bu 139 hakkında ki yorumunuzu merak ediyorum ,güler hanımın yazdıkları ile ilgili

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?


  A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
  B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilere
  C) Başta özel politika gerektiren gruplar(çocuk ve genç işçiler) ile sadece gebe kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
  D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine


  Cevap C

  yada

  139) işveren mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken hangisine özel önem vermez?


  A) Düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarına,
  B) İş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında, ilgili mevzuat uyarınca kullanıcılardan sağlanan bilgilere
  C) Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine
  D) Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerlerine

  CEVAP B

  İKİ ŞEKİLDE DE OLABİLİR

   
 7. murcelikel

  murcelikel TÜİSAG Üyesi

  anladım teşekkürler birde 785 ve 788 sorularının cevabı nedir? zannedersem unutmuşsunuz
   
 8. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan Bey neden cevabın C olduğunu anlayamadım   
 9. basri tezgeldi

  basri tezgeldi TÜİSAG Üyesi

  erdoğan bey,
  emeğinize ,yüreğinize sağlık ,hep birlikte başarırız inşallah.

     

   
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  785 CEVAP D) Fazla çalışma
  788 CEVAP B) I, II ve IV   
  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 11. Güler Yıldırım

  Güler Yıldırım TÜİSAG Üyesi

  78
  785. sorunun cevabı D, 788. sorunun cevabı B   
 12. burla

  burla TÜİSAG Üyesi

  erdogan bey siz elden mi göturdunuz evrağı ben ptt ile gönderdim hala düzelme olmadı. 170 dışında oradan kimlerle görüşebiriz

   
 13. SOLMAZZ

  SOLMAZZ TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan Bey merhaba öncelikle emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma olmuş hatalı özensiz bir sürü bilgi dolaşırken
  sizin çalışmanız gerçekten çok detaylı ve özenli olmuş teşekkürler.İzninizle bir şey sormak istiyorum.

  S17- ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?

  Yönetmeliği okudum ama yukarıdaki ifadeye rastlayamadım.Ben mi göremedim bu bilginin kaynağı nedir ? cevaplarsanız sevinirim.
   
 14. SOLMAZZ

  SOLMAZZ TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan Bey merhaba öncelikle emeğinize sağlık çok güzel bir çalışma olmuş hatalı özensiz bir sürü bilgi dolaşırken
  sizin çalışmanız gerçekten çok detaylı ve özenli olmuş teşekkürler.İzninizle bir şey sormak istiyorum.

  S17- ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?

  Yönetmeliği okudum ama yukarıdaki ifadeye rastlayamadım.Ben mi göremedim bu bilginin kaynağı nedir ? cevaplarsanız sevinirim.

   
 15. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi


  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIKSİGORTASI KANUNU

  BAŞKA YERDE YOK

  Kanun Numarası : 5510


  794) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir. Tanımı hangi kanuna göredir?


  A)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  B)4857 sayılı İş Kanunu
  C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  D)161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi


  CEVAP A


  795) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre aşağıdkailerden hangisi sigortalı sayılır?


  A) Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller
  B) Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli olarak çalışanlar çalışanlar
  C) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,
  D) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup,esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten s onra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler  CEVAP B

  **Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)


  796) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre hangisi iş kazası sayılmaz?


  A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
  B) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
  C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
  D)Çalışanın hususi aracıyla mesaiye geliş gidişleri


  CEVAP D


  Diğer 3 şıkka ilaveten iş kazası sayılan haller


  **emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
  **Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,


  797)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre işveren tarafından iş kazası, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?


  A)3 B)5 C)10 D)30


  CEVAP A 3 işgünü.


  Ek bilgi:
  Çalışanın kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde iş kazasını bildirmesi gerekir  798)
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan hangisi yanlış verilmiştir?  A) geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
  B) sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
  C) Gelir bağlanmış olan erkek çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
  D) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.


  CEVAP C

  İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

  a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.
  b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.
  c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.
  d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.
  e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.


  799)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az .....................oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı,sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.


  A) % 10 B) % 40 C) % 50 D) % 60


  CEVAP A. % 10   
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  yönetmelik sayfa 11 (ekler)

  %5 ve daha az SiO2içeren solunabilirtoz.....................2.4 mg/ m³
  %5’ten fazla SiO2içeren solunabilir toz................................10mg/m³% SiO2+2


   
  Zeynep EFE70, murcelikel, SOLMAZZ ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 17. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  ''Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar 1 yıl süreyle gece postasında çalıştırılamazlar.''. Burada doğum mu baz alınır süre mi. 3. ayda raporlarsa zaten 6 ay sonra doğum yapacak. :k_karışık:

   
 18. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Biraz pratiği gözünüzde canlandırırsanız problem kalmayacağı kanısındayım. Şimdi vatandaş ayşe hanım şubat ayında hamile kalmış ancak bu durumu martta öğrenmiş, biraz daha abartalım doktordan rapor alıp işverene vermemiş. Olmuş ağustos rahatsızlığı vb olunca gece çalışmayayım diye düşünmüş ve işverene başvurmuş. İşverenin ona diyeceği "tabi ayşe hanım, raporu insan kaynaklarına verin artık gece çalışmayın" olacaktır. bundan sonrada ayşe hanım gidip rapor alıp insan kaynaklarına bıraktığında süreç başlamış olacaktır. Ve tabiki 6 ay geçtiği için 3 ay gece çalıştırılmayacaktır. Doğum sonrası mevzuattan doğan haklar saklı kalmak kaydıyla.

   
 19. memocan

  memocan TÜİSAG Üyesi

  Daha önce kavradığım tanımlar şimdi allak bullak oldu. Burdaki farkı ben mi göremiyorum yoksa başka bir şey mi?

  Emziren çalışanın doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.
  Emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere 12 ay süre ile gece
  postalarında çalıştırılamazlar.

   
 20. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Burada da durum aynı süreler işverene bildirim ile başlar. Çocuk doğar, kişi iyileşince işe gider veya izni varsa (4+4 hafta) kullanır ve işe dönünce raporu verir. Süre başlar. Ancak burada herzaman süre doğum veya hamilelik başlangıcı ile başlar ve diğer şartta işvereni bilgilendirmenizdir. Yoksa kişi doğum sonrası 8 hafta doğum izni kullansın, akabinde patron ile anlaşarak 10 ayda ücretsiz izin kullansın ve 12 ay sonra gelip ben doğum yaptım bir yıl gece çalıştırılamam diyemez.
  Bunu ücret alacağı olarak düşünün 5 yıllık zaman aşımı süresi vardır. bunun yanında sizin de dilekçe, mahkeme bir şekilde bunu talep etmeniz gerekir. Doğum ve hamilelikte de 1 yıllık zaman aşımı süresi var ancak bu haktan yararlanmak için her türlü işverene hekim raporunu vermeniz gerekir.

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica