Soru Şubat 2014 ( Ya Da Mayıs ) Yükselme Sınavına Hazırlık

Konu, 'Soru Bankaları' kısmında Hakan ERDOĞAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Halit Çiçek

  Halit Çiçek TÜİSAG Üyesi

 2. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  586 sorunu world hali ektedir

   

  Ekli Dosyalar:

  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, İdil_e ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. Halit Çiçek

  Halit Çiçek TÜİSAG Üyesi

  Bir işyerinin iş güvencesi kapsamında yer alabilmesi için İş Kanunu’na göre o işyerinde en az kaç işçi çalışması gerekir?

     

   
 4. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  teşekkürler..isteyen sayenizde word olarak indirebilecek...isteyen nete bağlanıp herhangi bir yerde buradan okuyarak çalışacak.

  konuları neredeyse yarıladık sayılır.birazdan basınçlı kaplarla alakalı çıkmış sorularıda ekleyeceğim...açıkçası bazı yönetmelik ve konuları ayıklamak çok zor.biri de bu.diğeri elektrik...

  inanıyorum ki bu notlarla 70i geçemeyen olamaz..


   
  Zeynep EFE70, rs_6, Güler Yıldırım ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 5. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  verdiğininiz sorular için sağolun ama keşke ayrı bir başlık açıp verseydiniz.lütfen yanlış anlamayın ama bu başlık sadece benim hazırladığım sorular ve konularla alakalı çıkmış sorulardan ve bunlarla ilgili taleplerden oluşmaktadır.verdiğiniz dokümanlar bende var zaten.ama dikkat etmelisiniz dokümanda özelikle sayısal datalarda yanlışlıklar var..güncel değil...

     

   
 6. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR
  587)
  (ARALIK2013 B SINIFI) Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  A)Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene yapılması yeterlidir.
  B)Herkes tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrol yapabilir.
  C)Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerini makine mühendisleri yapabilir.
  D)Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü asgari otuz yılda bir yapılmalıdır.


  CEVAP C


  588)(AĞUSTOS 2013 A SINIFI) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği`ne göre basınçlı kaplarla ilgili “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak .......... yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının .......... ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.” ifadesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) basınç deneyi / kademeli olarak artırılması
  B) hidrostatik test / 1,5 katı
  C) hidrolik deney / 10 katı
  D) deney / 3 katı

  CEVAP B


  589) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) basınçlı hava tanklarının, standartlarda süre belirtilmemişse kontrol periyodu Azami olarak kaç yıldır?


  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


  CEVAP A


  590) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Basınçlı kaplarda emniyet supapları kapların en çok kullanma basıncında ne kadar bir artışmeydana geldiği zaman açılmalıdır?


  A) % 10 B) % 15 C) % 20 D) % 25


  CEVAP A


  KAZANLARDA ÖLÇÜ CİHAZLARI

  **Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak ve bunun en yüksek çalışma basıncını gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş bulunacaktır.

  **Manometrenin işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır.

  ** Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunacaktır.

  **Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi bulunacaktır.  BASINÇLI KAPLARDA KONTROL CİHAZLARI:


  **Basınçlı kaplar üzerinde, emniyet supabı, boşaltma vanası, manometre ve termometre gibi kontrol cihazları bulunacaktır.

  ** Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.

  ** Emniyet supapları basınçlı kapların en çok kullanma basıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.


  591) ( MAYIS 2013 A SINIFI)Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hâllerinde giriş borusu üzerinde olması gereken valfler ve/veya kontrol cihazları ile bunların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


  A)Önce emniyet supabı, sonra blöf vanası
  B)Önce termometre, sonra emniyet supabı
  C)Önce manometre, sonra boşaltma vanası
  D)Önce basınç düşürücü valf, sonra emniyet supabı


  CEVAP D

  Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki basınçtan düşük olması hallerin de, giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve emniyet supabı konacak ve bunlar gerekli şekilde korunacaktır.


  592) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdakihangi parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?


  A)Giriş vanaları B)Çıkış vanaları C)Emniyet supabları D)Boşaltma vanaları


  CEVAP C


  Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi konacaktır. Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, kör tapa ile kapatılacak ve vanaların üzerine uyarma levhaları konacaktır. Paralel çalışan basınçlı, kapların, giriş, çıkış, boşaltma ve blöf vanaları ayrı ayrı işaretlenmiş olacaktır.


  593) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda el deliklerinin boyutlarının olması gereken alt limitleri kaç mm’dir?


  A) 70x90 B) 75x80 C) 85x85 D) 65x75


  CEVAP A


  Girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı kaplarda, el delikleri yapılacak ve bu delikler emniyetli bir şekilde kapatılmış olacaktır.El deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmayacak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları en az 25 milimetre çapında olacaktır.


  594) ( MAYIS 2013 B SINIFI) Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının çaplarıen az kaç mm olmalıdır?


  A) 20 B) 25 C) 30 D) 35


  Üstte var.25 mm

  CEAVP B


  595)(EKİM 2012 A SINIFI) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?

  A) Bir buçuk B) İki C) İki buçuk D) Üç


  CEVAP A.1.5 katı


  596) )(EKİM 2012 A SINIFI) Buhar kazanları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


  A)Buhar kazanlarında en az üç adet emniyet supabı bulunacaktır.
  B)Kazanla emniyet supapları arasında bir valf bulunacaktır.
  C)Emniyet supapları doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.
  D)Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncının iki katına göre ayarlanacaktır.


  CEVAP C

  **Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları arasında bağlantı borusu üzerinde, hiç bir şekilde buharın geçmesini engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmayacaktır.

  **Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır

  **Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılacaktır.


  597) (MAYIS 2012 A SINIFI) üksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


  A)Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde sadece stop vanası bulunması yeterlidir.
  B)Yerden 2 m yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri sağlamlıkta koruyucu bir siper konacaktır.
  C)25 m2 veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları, ayrı sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenmelidir.
  D)Akaryakıt, kömür tozu veya gaz yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha fazla sayıda patlama kapakları bulunacaktır


  CEVAP A


  Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme klapesi (ek valf) bulunacak ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden geçmeyecektir.


  598) (MAYIS 2012 A SINIFI) Alçak basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç ve sıcaklık için belirtilen üst limit aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


  A)1,5 atü ve 110 ºC B)2 atü ve 95 ºC C)1 atü ve 100 ºC D)0,5 atü ve 110 ºC


  CEVAP D  599) (MAYIS 2012 B SINIFI) basınçlı kapların periyodik kontrolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)En az yılda bir yapılmalıdır.
  B)Değişiklik ve büyük onarımdan sonra yapılmalıdır.
  C)Monte edilip kullanılmaya başlamadan önce yapılmalıdır.
  D)Basınçlı kabın boşaltılıp tekrar doldurulması hâlinde yapılmalıdır.


  CEVAP D


  600) (2011 B SINIFI)Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için en yüksek çalışma sıcaklığı nedir?


  A) 80 °C B) 100 °C C) 150 °C D) 200 °C


  CEVAP B


  Ekstra bilgiler:


  **Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 santimetreyi geçtiği hallerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olacaktır.

  ** Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hallerde, soğutma tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik tertibatı bulunacaktır.

  **Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılacaktır.


  BU YÖNETMELİKTE BİTMİŞTİR.SORU KAÇIRMAYACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM.


   
 7. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ


  601)Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.
  B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
  C) asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
  D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler.


  CEVAP B

  Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.


  602)Hangisi asgari ücret belirleme komisyonunda yer almaz?


  A) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
  B) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
  C) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci
  D) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği on temsilci


  CEVAP D...5 temsilci olacak.

  Bunlara ilaveten;

  *Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı,
  * Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
  * Devlt Planlma Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli


  603) Hangisi asgari ücret belirleme komisyonu ile ilgili yanlıştır?


  A) Komisyon, en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir.
  B) Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir
  C) İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez
  D) Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan

  miktarda huzur hakkı ödenir.


  CEVAP A...en az on üyenin katılımıyla yapılır


  bu yönetmelikte bu kadar .zaten 4 syf bir şey.
   
  Zeynep EFE70, Erdem Öçal, bhr ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 8. Halit Çiçek

  Halit Çiçek TÜİSAG Üyesi

  asgari ücretle alakamız var mı?   
 9. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ilgili yönetmeliklerin içinde var.soru gelmez ama ne olur olmaz.mesela balıkçı teknelerinden şimdiyi kadar 1-2 soru gelmiş....

     

   
  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 10. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

  (YANGIN KONUSUDA BU BAŞLIKTA İNCELENECEKTİR.)  604)Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yüksek bina tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar
  B) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binalar
  C) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binaları
  D) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45.50 m’den fazla olan binaları


  CEVAP A


  605) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) Bir kat alanı 1000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.
  B) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında atriumlu bölüm hariç olmak üzere, 21.50 m’den daha yukarıda olan katlarında en çok 3 kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenir.
  C) Atrium alanının hiçbir noktada 90 m2’den küçük olmaması esastır. Alanı 90 m2’den küçük olan atrium boşluklarının çevresi her katta en az 45 cm yüksekliğinde duman perdesi ile çevrelenir
  D) Betonarme veya betonarme-çelik kompozit elemanların yangına karşı dayanıklı olabilmesi için, içindeki çelik profil veya donatının en dışta kalan kısımları olan pas payının, kolonlarda en az 4 cm ve döşemelerde en az 2.5 cm kalınlığında beton ile kaplanmış olması gerekir


  CEVAP ABir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.  606) Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde;işaretlenmesi gereken yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  A) kaçış yolları B) yangın merdivenleri

  C) jeneratörün yeri D)toplanma bölgesi


  CEVAP D.

  Diğer şıklara ilaveten

  ***varsa itfaiye asansörleri,
  ***yangın dolapları,
  *** itfaiye su verme ağızları,
  ***yangın pompaları  607) Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığa ne denir?  A) Alevlenme noktası B)Parlama noktası C)Yanma noktası D)patlama noktası


  CEVAP A

  608)Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir?

  A) katran B) benzol C) makine yağları D) plastik


  CEVAP D

  A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,
  B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,
  C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,
  D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını


  608)Elektrik yangınlarında hangisi kullanılır?


  A)Köpük B)su C) Karbondioksit D)sodyum klorür


  CEVAP C.

  *A B C D E Tipi Yangınlarda Kullanılan Söndürme Maddeleri:

  A Tipi Yangında: SU
  B Tipi Yangında: Örtme ve Boğmadan dolayı KARBONDİOKSİT (CO2) ve KÖPÜK uygulanır.
  C Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), KURU KİMYEVİ TOZ (KKT)
  D Tipi Yangında: SODYUM KLORÜR, MAGNEZYUMOKSİT karışımı.
  E Tipi Yangında: KARBONDİOKSİT (CO2), BİKARBONAT Tozlu


  DEVAM EDECEK   
 11. neslihan kaya

  neslihan kaya TÜİSAG Üyesi

  şimdiye kadar 33 yönetmelik oldu konuları yarıladık demişsiniz buda düz mantık 33 yönetmelik daha olduğunu gösteriyor abowww   
 12. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  telaşa gerek yok sadece bazı konular ağır.önümüzde 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu,isg kanunu,SGK kanunu,elektrik vb var.

  benim bildiğim zaten 50 civarı yönetmelik var,10ana yakın kanun,ve diğer konular 10 desek. toplamda 70 civarı ediyor...şubata bitireceğim.ezbere ve öğrenmeye 23 gün kalıyor .fazlasıyla yeter bu zaman.çalışan arkadaşlarım ise şimdiden başlamalı..

   
  Zeynep EFE70 bu yazıya teşekkür etti.
 13. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  609) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının Özelliklerinden değildir?

  A) Patlama limitleri % 9 ile % 15 arasındadır
  B) Solunması halinde zehirsizdir.
  C) Propan ve bütan gazlarının karışımıdır
  D) Buharları havadan daha ağırdır.


  CEVAP A

  LPG gazının yanması için oksijenle birleşme oran yani Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.


  LPG gazının özellikleri şunlardır;
  Doğal oiarak renksiz ve kokusuzdur,
  Propan ve bütan gazlarının karışımıdır.
  Buharları havadan daha ağırdır.
  Hava ile karışmadıkça yanmaz.
  Patlama limitleri % 2 ile % 9 arasındadır.
  Solunması halinde zehirsizdir.
  Aniden buharlaştığı için dokunduğu yeri dondurur.


  610) Doğalgazm alt ve üst patlama limitleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?


  A) %5 - %10 B) %5 - %15 C) %7- %15 D) % 2-% 8


  CEVAP B

  Alt Patlama Sınırı(LEL):%5
  Üst Patlama Sınırı(UEL):%15


  611) Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangileri ile olur?


  I. Kondüksiyon
  II. Konveksiyon
  III. Radyasyon
  IV.titreşim


  A)I ve II B)I,II ve III C)II ve III D)hepsi  ** Direkt temas yoluyla ısının yayılması (kondüksiyon)
  **Havayoluyla ısının yayılması (konveksiyon)
  **Işıma yoluyla ısının yayılması (radyasyon)


  612)Toplanma amaçlı binalar; tören, ibadet, eğlence,yeme, içme, ulaşım ve araç bekleme gibi sebeplerle, ...................veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binaları veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini ifade eder.


  A)50 B)30 C)10 D)5


  CEVAP A


  613)Bir işyerinde 100 çalışan varsa çıkış sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


  A)1 B)2 C)3 D)4


  **25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır.
  ** Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
  **Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. Bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.


  614) Akaryakıt yangınlarının söndürülmesinde en etkili söndürücü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Su B) Karbondioksit C)Kurukimyevitoz D) Köpük

  CEVAP D

  615) Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Köpük B)Kuru kimyevi toz C)Su D)Nitrogliserin


  CEVAP D

  616) Gaz yangınlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Boğma B)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
  C)Dağıtma D)Soğutma

  CEVAP B


  617) Bir kat inilerek veya çıkılarak doğrudan bina dışına ulaşılan ve eğimi .................’dan fazla olmayan araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilir.

  A) % 10 B) % 20 C) % 30 D) % 45


  CEVAP A... % 10’dan.


  618) Konutlarda, konut içindeki herhangi bir noktadan konut çıkış kapısına kadar olan uzaklığın ......... m’yi, yağmurlama sistemi olan konutlarda ........ m’yi geçmemesi gerekir.


  A)10-20 B)20-30 C)30-40 D)40-50


  CEVAP B.


  619) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?


  A) Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir
  B) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir
  C)Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 3 kaçış merdiveni yapılması şarttır.
  D) Hastanelerin ve bakımevlerinin 300 m2’den büyük olan yatılan katlarının her biri, en az yarısı büyüklüğünde iki veya daha fazla yangın kompartımanına ayrılır veya korunumlu yatay tahliye alanları teşkil edilir. Yatay tahliye alanlarının hesaplanmasında kullanıcı yükü 2.8 m²/kişi olarak dikkate alınır.


  CEVAP C. Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.


  620) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden ............. cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.


  A)100 cm B)150 cm C)200 cm D)300 cm


  150 cm yükseklikte olacak.CEVAP B


  Not: sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.
   
 14. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  621)
  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ


  A)Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir

  B) orta tehlike sınıfında her 250 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir

  C) yüksek sınıfında her 100 m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir

  D) Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.


  CEVAP C

  yüksek sınıfında her 250m2 de 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir


  622) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık ........................aşmayacak şekilde montaj yapılır.

  A)90 cm B)100 cm C)120 cm D)200 cm


  CEVAP A..90 cm

  623)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda hangi sıklıkla yapılır?


  A) altı ayda bir B)yılda bir C)iki yılda bir D)üç yılda bir


  Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.


  624) Yeraltı depolama tanklarının en üst yüzeyinin toprak seviyesinden en az ................aşağıda kalacak şekilde olması şarttır.


  A) 1000 mm B) 750 mm C) 500 mm D) 300 mm


  CEVAP D. 300 mm


  625) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?ÖNEMLİ


  A) Yerüstü tank ,boru ve dispenserlerin statik topraklama ölçümleri, yılda en az 1 defa yapılır
  B) Tankların hidrostatik testleri ise 5 yılda bir yapılır.
  C) Yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri, 5 yılda bir yapılır.
  D) yer üstü tankları en az 3 m ve yeraltı tankları en az 1 m uzaklıktan itibaren tel örgü veya çit ile çevrilir


  CEVAP B. Tankların hidrostatik testleri ise 10 yılda bir yapılır.

   
 15. isgilo

  isgilo TÜİSAG Üyesi

  Erdoğan. Bey. Sanırım devam edeceksiniz soru eklemeye tek dosya olarak da eklemeniz. Faydalı. Olacaktır.   
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
 16. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  626) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları bina tehlike sınıflandırmasına göre orta tehlike için kaç dakikadır?

  A)30 B)60 C)90 D)120


  CEVAP C
  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları:

  Düşük tehlike 30 dk
  Orta tehlike 60 dk
  Yüksek tehlike 90 dk


  627) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları Beher Tankın Su Hacmi 10 m3 ise Tankların Birbirinden Uzaklığı kaç metredir?


  A)1 B)1.5 C)2 D)5


  CEVAP A


  0.5’den az ise 0 metre
  0.5-50 m3 arası 1metre
  50.1-120 m3 arası 1.5metre
  50 ve üzeri.......... Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼’ü


  628) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmemektedir?


  A) hapishaneler
  B) Hastaneler, oteller, konutlar, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar
  C) Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları,
  D) Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri


  CEVAP A.


  Düşük Tehlike Kullanım Alanları


  Düşük yangın yüküne sahip, düşük yanabilirliği olan ve yangına karşı direnci en az 30 dakika olan 126 m2’den büyük bölümü olmayan mekânlar. Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ), bürolar (belirli alanları* ) , hapishaneler


  * Kullanım alanları, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamına girmeyen alanlar.


  Diğerleri orta tehlike


  629) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangileri bina tehlike sınıflandırmasında orta tehlike olarak geçmektedir?


  I. Çimento işleri
  II. Bilgisayar veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç)
  III. Büyük mağazalar,Alışveriş merkezleri
  IV. Sergi salonları
  V. Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler
  VI. Mezbahalar, mandıralar  A)hepsi B) I,II ve III C)I,II,III ve V D)I,II,III,V ve VI  CEVAP A  630) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği 300 m3 depo hacmi için kaç metredir?

  A)10 m B) 20 m C)30 m D)50 m


  CEVAP C

  10 -30 m³..................10 m
  30-100 m3.................20m
  100m3den büyük..........30m


  631) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre hangisi bina tehlike sınıflandırmasında yüksek tehlike olarak geçmemektedir?


  A) Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalalatı
  B)deri eşya fabrikaları
  C) selüloz nitrat fabrikaları
  D) havai fişek fabrikaları

  CEVAP B..Orta tehlike


  Diğer yüksek tehlkeliler:


  ** Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları
  ** boya renklendirici ve vernik imalatı
  **talaş,odun fabrikaları
  **aydınlatma fişeği fabrikaları
  **katran damıtma
  **otobüs ambarı,yüklü kamyonlar ve vagonlar

  birazdan çıkmış soruları ekleyeceğim..

   
 17. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  ÖRNEK ÇIKMIŞ SORULAR VE AÇIKLAMALARI

  632)
  (ARALIK 2013 A SINIFI)
  “Birbirleriyle karışmayan iki sıvıdan biri diğerinin üzerine dağılarak küçük damlalar meydana getirir. Bu damlalar bir süre için yanıcı sıvının üzerini, kaplar, yanmayı durdurup yayılmasını önler.” şeklinde tanımlanan yangın söndürmeyöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Emülsiyon
  B) Yanıcı maddeyi dağıtma
  C) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
  D) Ara boşluğu meydana getirme


  CEVAP A.

  Tanıma ilaveten

  Emülsiyon:Fuel-Oil üzerine ince damlalar halinde püskürtülecek su yanmayı durdurur ki bu olaya Emülsification (Emülsifikasyon) denir.
  Yangın söndürme prensiplerini şunlardır:
  **Soğutarak söndürme (ısıyı azaltma veya ortadan kaldırma)
  - Su ile soğutma - Yanıcı maddeyi dağıtma
  - Kuvvetli üfleme
  ** Havayı kesme (oksijeni yok etme veya oranını düşürme)
  - Örtme - Boğma - Oksijeni azaltma

  **Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma
  - Yanıcı maddeyi ısıdan ayırma
  - Ara boşluğu meydana getirme


  633) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük,kuru kimyevi toz kullanımı uygun değildir?


  A)Petro-kimya tesisleri
  B)Boya ve vernik işleriyle ilgili işletmeler
  C)Akaryakıt dolum ve depolama tesisleri
  D)Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerler


  CEVAP D.metal yangını


  634) (ARALIK 2013 A SINIFI) Aşağıda verilenlerden hangisi karbondioksit(CO2) söndürme cihazındakullanılan karbondioksitin dezavantajlarından değildir?


  A)-78oC’de çıkan CO2ye temas soğuk yangınlarına sebep olur.
  B)Kritik sıcaklığı (31oC) nedeniyle sıcak ortamlarda tüp basıncı artar.
  C)Elektrik cihazlarına zarar veren atık bırakır.
  D)Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucudur.

  CEVAP C


  KARBONDİOKSİTİN AVANTAJLARI

  **Yüksek konsantrasyondaki CO2 Kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi yaratır. Elektrik akımı yalıtkanıdır.
  **Diğer söndürme gazlarına göre ucuz olup kolaycadoldurulabilir.
  **Temiz söndürücüdür.Çok az tahriş ve pas etkisivardır.

  KARBONDİOKSİTİN DEZAVANTAJLARI


  **Yüksek yoğunluktaki CO2 boğucu etki gösterir.
  **Kritik sıcaklık nedeni ile sıcak ortamlarda tüpbasıncı artar. CO2 nin kritik sıcaklığı 31 ºC dır.Busıcaklığın üstünde gaz olarak bulunur.
  **Gazın-78 ºCde çıkması temas ile soğuk yanıklarına neden olur. Bu nedenle çıkan gazın % 25i kar haline dönüşür.
  **Kuru buz partikülleri statik elektrik taşırlar. Alçak basınçlı depolardan el hortumu ile kullanıldığında topraklama gerekir

  635) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi karbondioksit söndürme cihazında kullanılan karbondioksitin (CO2) özelliğideğildir?


  A)Elektrik akımını iletmez.
  B)Temiz söndürücüdür; çok az tahriş ve pas etkisi vardır.
  C)CO2 bütün yangın sınıflarında kullanım avantajına sahiptir.
  D)Yüksek konsantrasyondaki CO2’nin kapalı hacimlerde ani söndürme etkisi vardır


  CEVAP C


  636) (ARALIK 2013 B SINIFI) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre, çıkış kapılarının kapasitesi hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?


  A)Kişi sayısı
  B)Birim zaman
  C)Kapı genişliği
  D)Yangın söndürücü sayısı ve söndürme malzemesi


  CEVAP D


  637) (ARALIK 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi soğutma ve boğma yöntemi ile söndürülen sıvı madde yangınlarından değildir?


  A) Petrol türevleri B) LPG, havagazı
  C) Benzin, benzol D) Yağlı boya


  CEVAP B


  638) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Yangının çeşidine uygun söndürücü malzemeler kullanılması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)A Sınıfı Yangınlar: öncelikle çok maksatlı kurukimyevi tozlu veya sulu
  B)B Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli veya köpüklü
  C)D Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu,karbondioksitli
  D)C Sınıfı Yangınlar: öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli


  CEVAP C


  639) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI)Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda belirtilen yerlerden hangisi tam veya kısmi otomatik sprinkler sistemi ile korunmak zorunda değildir?


  A)Araç kapasitesi 20’den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklar
  B)Yapı yüksekliği 30.50 m’yi geçmeyen apartmanlar
  C)Toplam kullanım alanı 2000 m2nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlenceve toplanma yerleri
  D)Yatak sayısı 200’ü geçen otel, pansiyon ve misafirhaneler


  CEVAP B


  Sprinkler sistemi:

  **Büro ve konut haricindeki bütün yüksek binalar,
  **Yapı yüksekliği 30.50 m'den fazla olan büro binaları,
  ** Yapı yüksekliği 51.50 m'yi geçen apartmanlar,
  ** Araç kapasitesi 20 den fazla olan veya birden fazla bodrum katı kullanan kapalı otoparklarda,
  ** Yatak sayısı 200'ü geçen otel, pansiyon ve misafirhanelerde,
  ** Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan katlı mağazalar, alışveriş, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.
  **Çatının, depo ve arşiv olarak kullanılması için sprinkler sistemi ile korunması zorunludur.


  640) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Aşağıda belirtilen bina tehlike sınıflamalarından hangisi yanlıştır?


  A)Düşük tehlikeli yerler: Düşük yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu, en az 30 dakika yangına dayanıklı ve tek bir kompartıman alanı 126 m2den büyük olmayan yerlerdir.

  B)Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangın yüküne ve yanabilirliğe sahip yanıcı malzemelerin bulunduğu yerlerdir.

  C)Çok tehlikeli yerler: Çok tehlikeli yangın yüküne ve yangının çabucak yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu çok tehlikeli yerlerdir.

  D)Yüksek tehlikeli yerler: Yüksek yangın yüküneve yanabilirliğe sahip ve yangının çabucak
  yayılarak büyümesine sebep olacak malzemelerin bulunduğu yerlerdir


  CEVAP C.böyle bir tanım yok.düşük-orta-yüksek


  641) (AĞUSTOS 2013 A SINIFI) Soğutarak yangın söndürme yöntemlerinden birisi olan “kuvvetli üfleme yöntemi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A)Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.

  B)Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

  C)Bu tür söndürmeler büyümüş yangınlarda kullanılmaz.

  D)Bu tür söndürme ile yangının oksijenle teması kesilerek veya azaltılarak söndürme işlemi yapılır.


  CEVAP D


  Kuvvetli üfleme:

  Yanan madde üzerine kuvvetli olarak üflenen hava, alevin sönmesine ve yanan madde ısısının belirli oranda azalmasına neden olur. Bu tip söndürme uygulaması ile başlangıç noktasında bulunan A sınıfı yangınlarda başarı elde edilebilir. Büyümüş ve belirli boyutlara ulaşmış yangınlarda yeterli söndürmeyi sağlayacak üflemeyi her an pratikte uygulamak mümkün olmamaktadır.


  642) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) “Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır.”Aşağıda verilenlerden hangisi bu tanım kapsamında değildir?


  A)Zemin kata ulaştıran yangına dayanıklı asansör
  B)Her kattaki koridor ve benzeri geçitler
  C)Zemin kata ulaşan merdivenler
  D)Son çıkış  Kaçış Yolu:

  Binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamıdır. Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina çıkışına giden yollar bu kapsamdadır.

  CEVAP A


  643) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) Aşağıdakilerden hangisi köpükle yangın söndürmenin etkili olduğu alanlardan değildir?

  A)Katran depolarındaki yangın
  B)LPG dolum tesislerindeki yangın
  C)Boya ve vernik atölyelerindeki yangın
  D)Artık yağların döküldüğü alanlardaki yangın


  CEVAP B

  644) (AĞUSTOS 2013 B SINIFI) İnsanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları ile donatılır. Bu tanıma göre kaçış yolu sayısı ve genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A)Kaçış yolu koridoru yüksekliği 300 cm’den az olamaz.
  B)Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz.

  C)Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.

  D)Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür


  CEVAP A


  ilaveten

  ** toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan binalarda bir kaçış yolunun genişliği 100 cm.'den az olmayacaktır.

  ** Kaçış merdivenlerinin en çok genişliği 200 cm'yi geçmeyecektir  DEVAM EDECEK


   
 18. Hakan ERDOĞAN

  Hakan ERDOĞAN TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  herkese günaydın..iyi çalışalar ve herşey gönlünüzce olsun temennisiyle şunları belitmek istiyorum..

  ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

  1.lütfen benden hap,özet vb istemeyin.benim çalışma stilim bu.bu yöndeki taleplerden sıkıldım.kanaatimce haplarla %40-50 başarı sağlarsınız..sorunun özünü bilirseniz oradan gelebilecek herhangi bir soruyu,şıkkı kaçırmazsınız.

  2.gerek hem kendimin hazırladığım hemde çıkmış soruları açıklayarak sınava yönelik eksik nokta bırakmamak ve nihayetinde mutlak başarı sağlamak hedefim..bu manada birilerine de yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana.

  3. soru çıkarmak,çıkan soruların yönetmelikte açıklamasını bulmak oldukça vakit alıcı.bazı arkadaşlarımız sağolsunlar word,pdf yapıyor.bir arkadaşımızda powerpoint için uğraşıyor.amaç aynı hep beraber başarılı olmak.

  4. hedef 1 şubata bitirmek.sonra buradan 1-15 şubat arasında kendi hazırladığım denemeleri paylaşacağım (henüz hazırlamadım).soruları vereceğim.sonra cevapları.kaç aldığımızı göreceğiz.

  5. sonuçta hala iddaa ediyorum buradaki sorulardan çalışıpta 70i geçemeyen olamaz.

  anlayışınız için teşekkür ediyorum.

   
  Zeynep EFE70, fnsola, incisu ve 10 kişi daha buna teşekkür etti.
 19. Hakan ÖZTÜRK

  Hakan ÖZTÜRK TÜİSAG Üyesi

  bütün soruların world hali ektedir.

   

  Ekli Dosyalar:

 20. AllisWell

  AllisWell TÜİSAG Üyesi


  Kesinlikle katılıyorumsistem mükemmel tamda senelerdir çalışltığım yöntem tebrikler

   
  Last edited by a moderator: 20 Ocak 2014
  Hakan ERDOĞAN bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica