Src5, Adr Tanker Deneme Sınavları 2

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
 1. Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
  a-) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır.
  b-) ADR/RID işaretinden
  c-) UN sembolünden
  d-) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA: 2. Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları ne anlama gelmektedir?
  a-) Paketleme grubu III-II-I
  b-) Paketleme grubu II-I-III
  c-) Paketleme grubu I-II-III
  d-) Paketleme grubu III-IV-V
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA: 3. Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar?
  a-) Sınıf 2
  b-) Sınıf 4.1
  c-) Sınıf 5.1
  d-) Sınıf 9
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA: 4. Hangi tehlikeli maddedin ADR’ye göre esas tehlikesi yakıcı (oksidik)'tir ?
  a-) Sınıf 2
  b-) Sınıf 5.1
  c-) Sınıf 6.1
  d-) Sınıf 8
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA: 5. Araç sürücüsü aşağıda belirtilen maddelerden hangisinde tutuşma riskini göz önünde bulundurmalıdır?
  a-) UN 1897 Tetrakloretilen 6.1, III
  b-) UN 1824 Soyumhidroksit 8, III
  c-) UN 2717 Kamfor 4.1 III
  d-) UN 2590 Asbest 9, II
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:

  Bu soru daha önceki sınavlarda da sorulmuştur. Bu sınavda ise şıklarının yerleri değiştirilerek sorulmuştur.


 6. Çevre ısısı 15 °C olan bir ortamda 3. sınıfa ait yanıcı bir sıvı naklediliyor. Aşağıda sıralanan sıvılardan hangisi yanıcı buharlar oluşturur?
  a-) Kaynama noktası 150 °C olan sıvı
  b-) Kaynama noktası 55 °C olan sıvı
  c-) Alevlenme noktası 21 °C olan sıvı
  d-) Alevlenme noktası -6 °C olan sıvı
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA: 7. Tehlikeli maddeler içeren bir paketin üzerine UN – Numarası dışında başka hangi işaretlenmenin yapılması gerekmektedir?
  a-) Göndericinin adı ve adresi
  b-) Alıcının adı adresi
  c-) Tehlike etiketi
  d-) Satış fiyatı
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA: 8. Bir tehlikeli maddenin tehlike seviyesi nasıl anlaşılır?
  a-) X, Y ve Z harflerinden anlaşılır.
  b-) Paketleme Grubu’ndan anlaşılır.
  c-) Tehlikeli, çok tehlikeli vb. şekilde taşıma evrakına yazılır.
  d-) Tehlikeli maddenin tehlike ikaz etiketinden anlaşılır.
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA: 9. C/D Tünel kısıtlama kodu olan bir tehlikeli madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a-) Tanker ile taşınıyorsa C tünel kodlu bir tünelden geçebilir
  b-) Kamyon ile taşınıyorsa D tünel kodlu bir tünelden geçebilir
  c-) Tanker ile taşınıyorsa B tünel kodlu bir tünelden geçebilir
  d-) Kamyon ile taşınıyorsa E tünel kodlu bir tünelden geçebilir
  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  AÇIKLAMA: 10. İşaretleme yükümlülüğü bulunan, tehlikeli madde içeren paket taşıyan bir araç için tünel kodu B/D olarak bildirilmiştir. Bu koda göre aracın hangi tünellerden geçemeyeceği aşağıdakilerden hagisinde doğru olarak verilmiştir ?
  a-) D ve E kodlu tünellerden geçemez.
  b-) B ve C kodlu tünellerden geçemez.
  c-) C ve D kodlu tünellerden geçemez.
  d-) B,C ve D kodlu tünellerden geçemez.
  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  AÇIKLAMA:

  Paket taşıyan araç olduğu için tünel kodunun sağ tarafındaki D kodu baz alınır. Buna göre bu araç; A,B,C tünellerinden geçebilir. D ve E tünellerinden geçemez. Diğer şıkların hiçbirinde tam doğru cevap verilmemiştir.

 11. Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisi ambalaj grubuna ayrılmaz?
  a-) 3, 6.1 ve 8.sınıflar
  b-) 5.1 sınıfı
  c-) 4.1'den 4.3' e kadar olan sınıflar
  d-) 1., 2., 5.2 ve 7.sınıflar
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA: 12. ADR'de yer alan Sınıf.1 deki maddelerin taşınması için ADR'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur?
  a-) İçişleri Bakanlığı
  b-) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
  c-) Çevre ve Orman Bakanlığı
  d-) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (TAEK)
  Konusu:
  Genel Gereklilikler
  AÇIKLAMA: 13. ADR Sınırlı Miktar Kuralına göre, farklı taşıma gruplarından tehlikeli maddelerin aynı taşıma biriminde taşındığı durumlarda, taşınan ürünün miktarı ile taşıma kategorisine göre faktörünün çarpımı sonucu elde edilen toplamların genel toplamının kaçı geçmemesi gerekir ?
  a-) 20 kg/lt
  b-) 50 kg/lt
  c-) 333 kg/lt
  d-) 1000 kg/lt
  Konusu:
  ADR Kurallarından Muafiyetler
  AÇIKLAMA: 14. Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
  a-) Bir adet (önde)
  b-) İki adet (yanlarda)
  c-) İki adet (ön ve arkada)
  d-) Dört adet (ön,arka ve yanlarda)
  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  AÇIKLAMA:


 15. İşaretleme yükümlülüğü olan tehlikeli atıkların taşınması sırasında, hangi durumda turuncu renkli levhanın takılmasından vazgeçilebilir?
  a-) Üzeri kapalı araçlarla yapılan taşımalarda.
  b-) Araç 5 metreden daha uzun olduğunda.
  c-) Üzeri örtülü araçlarla yapılan taşımalarda.
  d-) Hiçbir durumda.
  Konusu:
  Atıklar
  AÇIKLAMA:


 16. Tehlikeli madde taşımacılığında yazılı talimatlar nerede bulundurulmalıdır?
  a-) Araçta arkada ve önde.
  b-) Sürücü kabininde, kolay bulunacak bir yerde.
  c-) Ambalajlarda.
  d-) Yükleme yerinde.
  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  AÇIKLAMA:


 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?
  a-) Aşındırıcı etki
  b-) Zehirlilik
  c-) Yanıcılık
  d-) Kendiliğinden yanma
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
  a-) Parlama noktası yüksek olan maddeler daha tehlikelidir.
  b-) Parlama noktası düşük olan maddeler sadece yazın tehlikelidir.
  c-) Parlama noktası düşük olan maddeler tehlikelidir.
  d-) Parlama noktası önemli değildir. Önemli olan yakacak maddenin ne kadar tehlikeli olduğudur.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 19. Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, "60" numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?
  a-) Çevre için tehlike oluşturan madde
  b-) Zehirli ya da hafif zehirli madde
  c-) Tutuşabilir katı madde
  d-) Tutuşabilir sıvı madde
  Konusu:
  Araçların İşaretlendirilmesi
  AÇIKLAMA:


 20. Organik peroksitler ile ilgili "Kontrol Isısı" ne demektir
  a-) Maddenin kendi kendine reaksiyona girme ısısıdır.
  b-) Acil müdahale birimlerine haber verilecek ısıdır.
  c-) Tehlikeli maddenin güvenle taşınabileceği azami sıcaklıktır.
  d-) Kontrol ısısı maddenin kontrol edilmesi gereken hava sıcaklığıdır.
  Konusu:
  Tanker Taşımacılığı
  AÇIKLAMA:

  Bu soru tanker taşımacılığı ile ilgilidir ve Temel Eğitim Sınavında sorulmamalıdır.


 21. ADR'ye göre Sınıf . 9'a ait bir madde için "Paketleme Grubu II" ne anlama gelir?
  a-) Tehlikesiz madde
  b-) Tehlikesi az olan madde
  c-) Tehlikesi orta derecede olan madde
  d-) Tehlikesi yüksek olan madde
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA:


 22. Hangi tehlikeli madde sınıflarında birlikte yükleme yasağı vardır?
  a-) Sınıf 6.1 ile Sınıf 8.
  b-) Sınıf 1, 4.1 ile Sınıf 5.2.
  c-) Sınıf 5.1 ile Sınıf 3.
  d-) Sınıf 4.3 ile Sınıf 2.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  AÇIKLAMA:

 23. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
  a-) 30 km. 50 km. 80 km.
  b-) 40 km. 60 km. 70 km.
  c-) 20 km. 40 km. 50 km.
  d-) 30 km. 50 km. 60 km.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  AÇIKLAMA:
 
Üst