Src5, Adr Tanker Deneme Sınavları 1

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
 1. Aşağıdaki refakat evraklarının hangisinde taşınan tehlikeli maddelerin tanımı sınıflandırmaları okunabilir?
  a-) ADR Belgesi
  b-) Nakliye Evrakı
  c-) ADR izin Belgesi
  d-) Tank kontrol raporu
  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  AÇIKLAMA:


 2. ADR kapsamında olan ancak yanıcı ve zehirli olmayan gazların tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir ?
  a-) Sınıf 2.1
  b-) Sınıf 2.2
  c-) Sınıf 2.3
  d-) Sınıf 4.3
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 3. Atık taşırken bulundurulması gereken taşıma evrağı ADR'ye göre de taşıma evrağı olarak geçerli midir?
  a-) Sadece atıklar konteynerde taşınıyorsa geçerlidir.
  b-) Eğer idari işler merkezi onaylarsa geçerlidir.
  c-) ADR'ye göre gerekli bilgiler yazılmışsa geçerlidir.
  d-) Hiçbiri
  Konusu:
  Atıklar
  AÇIKLAMA:


 4. Derin dondurulmuş yanıcı gazların dolumu esnasında ne tür bir ayakkabı giyilmesi gerekir?
  a-) Deri çizme
  b-) Kaymaz tabanlı açık yazlık ayakkabı
  c-) Sandal tipi emniyet ayakkabı
  d-) Antistatik tabanlı emniyet ayakkabısı
  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  AÇIKLAMA:


 5. Bir kazada nitrik asit döküldü. Sürücü bunun kanalizasyona gitmemesi için ne yapmalıdır ?
  a-) Nitrik asidi talaşla örter.
  b-) Bezle toplamaya çalışır
  c-) Kum ile sıvıyı örter
  d-) Bir şey yapılmaz. Nitrik asit tamamen buharlaşır
  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  AÇIKLAMA:


 6. Bilmeden Benzin sürücünün gözüne kaçtı. Ne yapmalıdır?
  a-) Benzini pamukla kurutmalı
  b-) Kafasını aşağıya eğmek suretiyle benzinin gözünden akıtmalı
  c-) Gözünü temiz bir bezle silmeli
  d-) Göz yıkama şişesi vasıtası ile gözlerini yıkamalı
  Konusu:
  Sevkiyat Evrakları- Evraklar-Teçhizatlar
  AÇIKLAMA:


 7. Tehlikeli maddeler toprağa karışırsa nasıl bir tehlike ortaya çıkar?
  a-) Sadece sınıf 6.1 e ait zehirli maddelerde kaynak suları için tehlike oluşturur
  b-) Her zaman tehlikeli buharların oluşması tehlikesi vardır.
  c-) Normalde sıvı maddeler yüzeyde kaldıklarından, tehlike rizikosu azdır.
  d-) Bitki ve kaynak sularının yanında, küçük hayvanlarında zarar görme tehlikesi vardır.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 8. Paketleme grubu II olan bir tehlikeli madde, aşağıda belirtilen hangi kodlu paket(ler) ile taşınabilir ?
  a-) Sadece X
  b-) Sadece Y
  c-) X ve Y
  d-) X, Y ve Z
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA:

  Paketleme kodu II olan bir madde "orta tehlikeli" bir maddedir. Y kodlu paket "orta dayanıklı" olduğu için Paketleme Grubu II olan madde Y kodlu paket ile taşınabilir. X kodlu paket "çok dayanaklı" olduğu için bu paketle de taşınabilir.


 9. ADR'ye göre aşağıda verilen tünel kodlarından hangisinde daha az kısıtlama bulunmaktadır ?
  a-) B
  b-) C
  c-) D
  d-) E
  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  AÇIKLAMA:


 10. Tünel kısıtlama kodu C5000D olan, içerisinde 4500 kg patlayıcı madde yüklü bir araç hangi tünellerden geçebilir ?
  a-) Sadece D
  b-) Sadece C
  c-) A, B ve C
  d-) Sadece A ve B
  Konusu:
  ADR Tünel Kısıtlama Kod ve Kategorileri
  AÇIKLAMA:


 11. Sürücünün yazılı talimatı okumasını ve anlamasını ve gerektiği gibi uygulayabilmesini sağlamak kimin görevidir?
  a-) Gönderici
  b-) Yükleyici
  c-) Taşımacı
  d-) Güvenlik Danışmanı
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  AÇIKLAMA:


 12. Aşağıdakilerden hangisi zehirli-oksitleyici-aşındırıcı tehlike özellikleri gösteren bir gazı tanımlar ?
  a-) TOC
  b-) TFC
  c-) TO
  d-) TC
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:

  ADR 2.2.2.1.3.


 13. Normal ya da ısıtılmış bir sıcaklıkta çevreye ısı veren ayrışmalara neden olan ve bu ayrışma sonucu zararlı veya yanıcı gaz veya buharların yayılmasıyla sonuçlanabilen tehlike madde sınıfı hangisidir?
  a-) Organik Peroksit
  b-) Aşındırıcı Madde
  c-) Su ile temas ettiğinde zehirli gaz çıkaran yanıcı katı madde
  d-) Bulaşıcı Madde
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 14. Hangisinde Yüksek Tehlikeli bir maddenin paketleme grubu ve paketleme kodu doğru olarak verilmiştir?
  a-) I,Z
  b-) III,X
  c-) II,Y
  d-) I,X
  Konusu:
  Tehlikeli Maddelerin Paketlenmesi-Paketlerin İşaretlendirilmesi ve Etiketlendirilmesi
  AÇIKLAMA:


 15. Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ile belirlenen tanımlar arasında yer almamaktadır?
  a-) Gönderen
  b-) Taşımacı
  c-) Çok bölmeli gaz konteyneri
  d-) Kontrol memuru
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tarafların Yükümlülükleri
  AÇIKLAMA:

  Bu ezber sorusudur ve tehlikeli madde taşıyacak sürücüye hiçbir katkı sağlamamaktadır. Bu tür tanım sorularının sınav soru bankasından çıkarılması yerinde olacaktır.


 16. Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakileıden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
  a-) 30 km. 50 km. 80 km.
  b-) 40 km. 60 km. 70 km.
  c-) 20 km. 40 km. 50 km.
  d-) 30 km. 50 km. 60 km.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  AÇIKLAMA:


 17. UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II ( D / E ) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?
  a-) Aşındırıcı etki
  b-) Zehirlilik
  c-) Yanıcılık
  d-) Kendiliğinden yanma
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 18. Hangi Maddeler ADR ‘nin 2. sınıfına aittir ?
  a-) Sıkıştırılmış, Sıvılaştırılmış, basınç altında çözülmüş Gazlar
  b-) Yanıcı Sıvı Maddeler.
  c-) Zehirli Maddeler.
  d-) Asidik Maddeler.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 19. Hangi Tehlikeli Maddeler 6.1 sınıfa aittir ?
  a-) Sıkıştırılmış, Sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş gazlar.
  b-) Yanıcı katı maddeler.
  c-) Zehirli maddeler.
  d-) Asidik maddeler.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 20. “Toksiklilik ” ne demektir ?
  a-) Bir maddenin yanma özelliği
  b-) Bir maddenin parlama özelliği
  c-) Bir saatte, kaç kilo solunabileceğini belirten
  d-) Bir maddenin zehirliliği
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 21. Parlama noktası yüksek olan mı yoksa düşük olan yanıcı sıvımı daha tehlikelidir ?
  a-) Parlama noktası düşük olan
  b-) Kışın bir fark yoktur.
  c-) Sadece yazın parlama noktası düşük olan daha tehlikelidir.
  d-) Parlama noktası yüksek olan
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 22. 5.1 Sınıfına ait maddeler, neden, yanabilen maddelerle ( yağlar, gres, tekstil, talaş, odun ) temas etmemelidir?
  a-) Çünkü bu maddeler kirlenebilir.
  b-) Çünkü zehirli buharlar oluşabilir.
  c-) Çünkü yanıcı maddelerin ıslanmaması gerekir.
  d-) Çünkü yanıcı maddeler yanmaya başlayabilir.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 23. Asidik tozlarla uğraşan insanların bazı vücut bölgeleri nemlenirse ( Eller, Gözler, Boyun ) neden çok tehlikelidir?
  a-) Zehirlenme olabilir.
  b-) Radyoaktif ışınlanma olur.
  c-) Eller duyumsuzlaşabilir.
  d-) Çünkü asidik tozlar ıslak bölgelerde tahrişlere yol açar.
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 24. Hayvanları etkileyen bulaşıcı mikroorganizmalar hangi tehlike sınıfındadır?
  a-) 6.1
  b-) 6.2
  c-) 5.1
  d-) 5.2
  Konusu:
  Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
  AÇIKLAMA:


 25. Bir araçta birlikte yükleme yasağı neye bağlıdır?
  a-) Ambalajın türüne
  b-) . Yüklemenin durumuna
  c-) Yazılı talimatlardaki bilgilere
  d-) Ambalajın üzerindeki tehlikeli madde etiketine

  Konusu:
  Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik ve Yükleme Güvenliği
  AÇIKLAMA:
 
Üst