Kitap Sözleşmeli Personel - Dr. Bayram Keskin

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
40.jpg


Osmanlı döneminde kamu hizmetinde görev almak, hayatını Devletin kendisine sağladığı imkanlarla idame ettirmek teb anın önceliği olmuştur. Bu gelenek Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam etmiş, kamu hizmetlerinde istihdam edilen personel, kendilerine sağlanan mali ve sosyal haklar yönünden toplum içinde saygın bir yere sahip olmuştur.

Bu tablo günümüzde de değişmemiş; aksine, yaşanan ekonomik krizler Devleti en büyük işveren haline getirmiştir. Devlet memurluğunun işsizliğe çare olarak görülmesi ise, kamu personelinin sayısının gittikçe artması sonucunu doğurmuştur.

Özellikle II. Dünya savaşından sonra yaşanan krizler Devleti sadece düzenleme/denetleme yapan değil, aktif olarak ekonominin içinde yer almasını gerektiren bir pozisyona itmiştir. Bunun sonucu olarak da Devlet, ekonomik kuruluşlar oluşturmak ve bunları bizzat işletmek durumunda kalmıştır.

İşte KİT leri doğuran bu gerekçe aynı zamanda kamudaki istihdam patlamasının da nedeni olmuştur.

Kamu hizmetlerinin çeşitliliği ve değişkenliği ise Devletin, kamu hizmetlerinin görülmesinde değişik statülere tabi personel rejiminin oluşmasına sebep olmuştur. Kamu hizmet ve faaliyetlerinde görev alanların yürüttükleri işler, nitelik itibariyle birbirinden farklı olduğu için, idare ile istihdam edilen personel arasındaki ilişkiler de ayrı özellikler göstermektedir. Bu ayrı özellikler kamu personelinin, hizmete alınması ve istihdam edilmesinde değişik statülerin doğmasına yol açmıştır.

Bu durum ise benzer işi yapan kamu görevlilerinin farklı statülerde olması tablosunu ortaya çıkarmıştır.

Son dönemlerde Devletin kamu hizmetini yürüten değil, düzenleyen/denetleyen konuma gelmesi kamu hizmetlerinin görülmesinde devamlı bir istihdamdan ziyade, ihtisas gerektiren ve süreklilik arzetmeyen işlerde sözleşme ile personel istihdam etmesi uygulamasına başlamıştır.

Dört bölümden oluşan çalışmanın konusu sözleşmeli personel istihdamıdır.

Çalışmanın birinci bölümünde sözleşmeli personelin tanımı ve uygulamanın tarihi gelişimi anlatılmaya çalışılarak çerçeve düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde –kamu hizmeti–, –idarenin sözleşmeleri–, –kamu görevlisi– kavramları üzerine açıklamalar yapılmaya çalışılmış;

Üçüncü bölümde konunun hukuk devleti açısından ve Anayasa açısından değerlendirmesi yapılarak uyuşmazlıklarda görevli yargı yeri üzerinde durulmuş, konuyla ilgili yargı kararlarına yer verilmiştir.

Dördüncü bölümde, sözleşmeli personelin işe alınması, mali ve sosyal hakları, çalışma saatleri, izinleri ve değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.


Konu Başlıkları
Sözleşmeli Personel Kavramı
Kamu Hizmeti, İdarenin Sözleşmeleri, Kamu Görevlisi Kavramları ve Sözleşmeli Personel
Diğer Kamu Görevlisi Kavramı ve Sözleşmeli Perosnel
Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü
Sözleşmeli Personelin İşe Alınması, Özlük Hakları ve Sözleşmenin Sona Ermesi
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.