Serbest Olarak Risk Analizi Yapmak Için Ne Gereklidir?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında SAYGINEROĞLU tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi  "Serbest Olarak Risk Analizi Yapmak Için Ne Gereklidir?" konu başlığına, genel yaklaşımın aksine farklı bir cevap vereyim. Bu cevabı, aynı konuda soru sorabilecek diğer arkadaşlara gösterebilmek adına buraya yazmak istedim.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  resmi gazete Tarihi:29.12.2012 resmi gazete Sayısı: 28512

  Risk değerlendirmesi ekibi
  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c)...
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nasıl bir Risk Değerlendirmesi yaparsanız yapın, bu yönetmeliğe uygun olmak zorundadır.
  -Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir.
  Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  (b)-İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  Bir işyerinde risk değerlendirmesi yapan iş güvenliği uzmanı, yönetmelikte o işyerinin sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten uzman olarak gösterilmiştir. Yani, o işyeri ile bu hizmet için sözleşme yapmış olmalıdır. İkincisi; Risk Değerlendirmesi ekibinizde işyeri hekimi bulunmalıdır. Bu işyeri hekimi, yine işyeri ile hizmet sözleşmesi yapan işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten kişidir. Bünyesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işveren bu hizmeti OSGB'ler aracılığıyla alabilir.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madde uyarınca oluşturulacak risk değerlendirmesi ekibinde, mezkûr maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılanların bulundurulma zorunluluğu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen sürelere uygun olarak aranır.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Geçici maddeye göre ise; (b) bendinde yazan ekipte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu aranırken, 6331 sayılı yasanın 38. maddesi adres gösterilmiştir. Bu maddenin Torba Yasa ile değiştirilen son hali dikkate alınmalıdır! Buna göre; yasada belirtilen tarihe kadar 38. madde'ye istinaden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde Risk Değerlendirmesi için kurulacak ekipte, İşyeri hekimi ve İş güvenliği uzmanı bulunma zorunluluğu olmayacaktır.

  Bu şartları sağlamadan yapılmış(Diğer şartlar ilgili yönetmelikte yazılıdır.) Risk Değerlendirmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası 10. ve 30. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 'ne aykırı olacaktır.

  Yukarıda tarif edilen koşullara uymadan, bireysel olarak İş Güvenliği Uzmanı bir işyeri için Risk Değerlendirmesi yapamaz.


   
 2. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi  Merhabalar,
  Bazı sebeplerden dolayı aslına bakarsanız yazmaya artık sıcak bakmıyorum. Ancak belirttiğiniz konular da mühim.
  Geçtiğimiz gün bir arkadaşımız bazı sorular sormuştu. Ona özelden göndermiştim. Hemen hemen aynı sorular, aynı şekilde kopyalayıp biraz ekleyip sizlere ileteyim.

  1. Risk analizinin yanında, acil durum eylem planı ve eğitimde mi vermem gerekiyor?
  Sizin bileceğiniz şeydir, ayrı teklif yapabilirsiniz. Gereklilik 6331'den dolayıdır. 6331'de geçmiş Ocak ayından itibaren zorunluluklar var. Nedir onlar, eğitim, sağlık gözetimi, risk değerlendirmesi, acil durum eylem planları vs. Yaptırmak zorunlu mu? Evet, ama bunu kim yapmak zorunda? Siz değil, işveren. İşverene bu konu hakkında muhakkak bilgi verin, hatta teklif de geçin. Bunu unutmayın. Siz işverene yasal iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri anlatın.Teklifleri saklayınız. Risk değerlendirmesi danışmanlığı olarak da makbuzu keserken de kendisine verin. Risk değerlendirmesini ekipte olanlar yapar. Bazıları OSGB'ler İSG Katip'e sözleşme bildirmeden direkt risk değerlendirmesi yapabilir falan diye sallıyor, yok öyle bir dünya, öyle bir mevzuat. Ekipte olabilenler yapabilir, risk değerlendirmesi raporuna imza atabilir. Risk değerlendirmesi raporu yönetmelikte belirtilen o işyerinin çalışanı olan ekip çalışmasıyla beraber ve sizin desteğinizle hazırlanabilir.


  Ha bu arada eğitimleri de kafanıza göre veremezsiniz. Hepsini yönetmeliklere göre yaparsınız. Bakıyorum forumlarda "Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi" diye birşey ağızlarda sakız olmuş.. Bana bir tane bu başlıkta bir eğitim gösterin yönetmeliklerde.. Böyle bir şey yoktur. Ancak vereceğiniz sertifikada tanımlarsanız o zaman anlam kazanır. Nasıl tanımlanır? "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,15/05/2013 tarihindeyayınlanan ”ÇalışanlarınİşSağğıveGüvenliğiEğitimlerininUsulveEsaslarıHakkındaYönetmelik” hükümlerindeyer alan tüm konularıkapsayacakşekildedüzenlenmiştir."diye tanımlarsanız o zaman anlam kazanabilir. Yoksa Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi diye bir eğitim yoktur. Genelde yapılan bir hatadır. Denetimlerde de çok sorulmaz gerçi ama doğrusu budur. Bunu neden anlatıyorum, çünkü mevzuatı kullanırken veya mevzuat ile beraber çalışırken her cümlenin bir anlamı olmalıdır, ezbere kafanıza göre sertifika dahi veremezsiniz.
  Bir soru da benden olsun, bahsi geçen eğitim konularının hepsini bir İş Güvenliği Uzmanı verebilir mi?
  Veremez. İş Güvenliği uzmanı ve İş Yeri Hekimi de yeter mi? Yetmez.. Neden yetmez. Yönetmelikte diyor ki "Eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göreuzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir." Tahliye ve Kurtarma konusunda uzman mısınız diye sorarım İş Güvenliği Uzmanlarına.. Değilsiniz. İş Güvenliği Uzmanları Görev Yetki Sorumlulukları Yönetmeliğine bakarsanız der ki "acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek." Yani eğitim verir demiyor, eğitim ve tatbikatların yapılmasını izler, kontrol eder diyor. Kısacası bu eğitimleri ve tatbikatları planlarız, tanzim ederiz. Eğitim verecek ilgili bir sertifikası olan uzman kişi veya kurumdur, mesela İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü..  Dışarıdan bireysel bir uzman eğitim verebilir mi?
  Eğitim usul esasları yönetmeliğine (15.05.2013) göre veremezsiniz. Ama çok net söylüyorum, skandal bir yönetmeliktir bu. Eğitim verirsin veremezsin konusu için demiyorum. Yönetmeliği tamamen okursanız eğitim sürelerinden tutun da, eğitimin nasıl verileceğine kadar nereden tutsanız elde kalır. Mesela bir eğitim seansı en az 4 saat ve katı kadardır. 4 saat olması zaten Türkiye gerçeğiyle örtüşmemektedir, hangi fabrika üretimini durdurup en az 4 saat eğitim verecektir. Bir de mesela 5 saat eğitim de kabul edilmiyor, ya 4 saat olacak ya da 8 saat olacak, tövbeler tövbesi..
  İş müfettişlerine sorduğumda ise gülümsediler. Böyle olacak diyorlar. İş Sağlığı ve Güvenliğinde eğitimler şantiyelerde her gün olmalıdır (toolbox deriz). Fabrika veya diğer işletmelerde ise aylık veya haftalık planlamalarla düzenlenmelidir. Böyle yönetmelik varsa ben tanımıyorum, unutmayın yönetmelikler asgari kuralları belirler, bunların üzerine (pozitif) çıkmak uzmanların bence zorunluluğudur. Yüksekte çalışma yapı işleri yönetmeliğinde 3 metre diye sizler 3 metrede emniyet kemeri takmak zorunludur dersek naneyi yedik demektir.

  Eğitim verebilir misiniz konusuna gelirsem de, bir kere bu yönetmelik, kanun falan değil, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. İki tür eşitlik vardır, biri Nispi Eşitlik, diğeri de Mutlak Eşitlik. Mutlak eşitlik din, dil, ırk, cinsiyet, renk, düşünce vs.. konularında eşitliği belirtir. Nispi eşitlik ise, aynı durumda bulunan kişilerin aynı işleme tabi tutulmasıdır. Bir kere yönetmelikte geçen sadece OSGB'lerdeki İş Güvenliği Uzmanların eğitim verebilmesi nispi olarak Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." Çok nettir. OSGB'de olan bir İş Güvenliği Uzmanı Clark Kent gibi birşey değildir ki, telefon kulübesine girince Süpermene, OSGB'ye girince süper uzmana falan dönüşsün.. Bildiğin uzmandır işte. Gelin görün ki, yönetmelik böyle yazmış.. Bireysel olarak eğitim verirseniz ne olur, yarın bir gün bir iş müfettişi gelir denetim yapar, OSGB veya bir eğitim kurumu kaşesini göremez, işverenin başını ağrıtır. İşveren de sizin. Gereği yok, eğitim konusunuOSGB'lere paslayın.

  2.Danışman konumunda olduğumuz için imza atmamız gerekli değil deniliyor sanırım?
  Evet. Çünkü o iş yerinin iş güvenliği uzmanı değilsiniz, İSG Katipte sözleşmeniz de yok. Ama RD Ekip danışmanı olarak imza atabilirsiniz.

  3.Bakanlığın yayınladığı kontrol listesini bir risk analizi olarak görmüyor ve birkaç çalışanı olan küçük bir bakkal da olsa ayrıntılı bir risk analizi(örneğin matris yöntemiyle) yapılmalıdır diyorsunuz sanırım?
  Onlar RD değil, rehberdir.

  4.İmza atmayınca makbuz kesmek gibi bir sorunumuz da olmuyor sanırım?
  İmza atmak önemli değil, Siz para alıyorsanız makbuz kesmelisiniz. Vergilendirmelisiniz. Bir muhasebeciniz olmalı. Serbest Meslek Makbuzu kesmeniz gerekmektedir. Faturasız iş yapsak olur mu diye soruyorlar.. Arkadaşım sizler İş Güvenliği Uzmanısınız, pazarcı değilsiniz, kaynağınız mevzuattır, anayasadır, kanunlardır, yönetmeliklerdir. Yasalara, kanunlara riayet etmemek bir kenara vergi kaçırmayı aklınızdan geçirmek yaptığınız işin niteliğini bilmemektir. Laf olsun diye değil, burda etik ahkamlığı da yapmıyorum. Sordunuz ben söylüyorum.

  5.Bir de isg-katipe üyeyseniz ve onun sizi uzman olarak atamadığı bir işyerine imza atıp risk analizi yapamazsınız diye bir yorum okudum bu konuda bir bilginiz var mı?
  RD'ye İş Güvenliği Uzmanı olarak imza atamazsınız ve danışman iseniz RD ekibinden değil, RD Ekibine danışmansınızdır. Sizler hayatınızda bir defa 2 saat gördüğünüz bir işletmeye, bir fabrikaya risk değerlendirmesi yapamazsınız, ancak şöyle olur, sahayı gezerseniz, görebildiklerinizi yazar ekibe toplantıda örnek olarak sunarsınız ve ekibe RD nin güncel kalması için uyarırsınız, işveren destek personeli çalışan temsilcisi vs. RD'den ve aksiyonlarından sorumludur, Yönetmeliği de bir kenara koyun, siz 2 saatlik saha turunuzla nasıl sorumlu olabilirsiniz ki, siz nasıl yapılacağını örnek RD ile anlatırsınız yani ekibe destek verirsiniz, RD yönetmeliği 6. madde 2. bent. Eğer o iş yerinin sözleşmeli personeli iseniz zaten ekiptensinizdir. Sizin bireysel olarak işverene asıl sattığınız şey risk değerlendirmesi raporu değil risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağını anlatan risk değerlendirmesi prosedürüdür. Dolayısıyla risk değerlendirmesiprosedürünü iyi hazırlamanız gerekmektedir. Bu prosedür için en iyi kaynak bugüne kadar en iyi hazırlanan yönetmeliklerden biri olan Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'dir. Yönteminizi de şekillerle, 'screenshot'larla bu prosedürde sanki bir gerizekalıya anlatırmış gibi detaylarıyla anlatmanızda fayda vardır. Bazı arkadaşlar kompleks yapıp ne yani bizim hiç bir sorumluluğumuz olmayacak mı diyor. Ben sorumluluktan bahsetmiyorum, yönetmelik ne yazmışsa onu anlatıyorum. Yönetmelik 29 Aralık'ta yayınlanmış. 10 Ay geçmiş bir açıp okuyup kafa yormak yerine risk değerlendirmesiyapar geçerim paramı alırım derdinde olmaları yönetmelikte yazılanları değiştirmemektedir. Bu arada bir not, kanuna ve yönetmeliklere baktığınızda Risk Analizi diye birşey artık yoktur, risk değerlendirmesidir, çok önemli mi? önemini boş verin, aklınızda olsun da..

  Selamlar.   
  serdarpala ve sdn bu yazıya teşekkür etti.
 3. Ankara Mühendis

  Ankara Mühendis TÜİSAG Üyesi

  kafama takılan bir şeyi sormak istiyorum örneğin bir apartmana risk değerlendirmesi yapıcaz yada kırtasiye için sorum şu 1- iş yeri hekimi ve uzmanın sigortalı olma zorunluluğu gibi konular ne şekilde işlemektedir.
  2-Aparatmana risk değerlendirmesi yaparken uzman olarak birde hekimmi bulcaz yada sigorta olayı ne şekilde olacak birde son olarak
  3-apartman için için acil durum eylem planı ve ilkyardımla ilgili değerlendirmede hekim imzası gerekiyormu sadece uzman imzasıyla risk değerlendirmesi acil durum planı ve ilkyardım gibi konular yapılabiliyormu
  şimdiden teşekkür ederim...

     

   
 4. sdn

  sdn TÜİSAG Üyesi

  Berkay bey makbuz kesme konusunda sizin gibi düşünüyorum ancak işveren ayda 1 gün bizi ssk lı gösterirken,
  hem çalışanı olmak hemde makbuz kesmek nasıl olacak,dün muhasebeciye sordum bu konuyu ''bir araştırayım''dedi :)
  aydınlatıcı yazınız için ayrıca teşekkürler...

   
  H. Berkay Yalçın bu yazıya teşekkür etti.
 5. eren-ahmet

  eren-ahmet TÜİSAG Üyesi

  Berkay bey,

  yukarıdaki yazınız gerçekten açıklayıcı bir çok bilgiyle dolu yeni uzman arkadaşların detaylı bir şekilde okuması faydalı olur
  eğitim konusuna gelince bazı eklemeler yapmak istiyorum

  temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi denilen eğitimi yönetmelikteki tüm konu başlıkları ile doldurmak mümkün olmadığı gibi gerek zamana gerekse de her konuda uzman olamayacağımız gerçeğine dayanarak zaten yanlış bir uygulama
  bu arada bazı eğitim sunumları gördüm ki tahminen 100 sayfaya yakın ve her şey bu sunumda anlatılamaya çalışılmış ki maalesef komik oluyor

  temel eğitimde bizden asıl istenen konular özetle bu işin başlangıç amacına da uygun olan yada olması gereken bilinçlendirme eğitimidir bu eğitimde genel olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artık ülkenmizde de önemsendiği bu doğrultuda başlı başına kanun ve yönetmelikler çıkarıldığı 6331 sayılı kanunun basitçe özeti,bu kanuna atıf yaparak işverenin ve çalışanların sorumlulukları rakamlar ve istatistikler ile Türkiyenin vahim tablosu gibi temel girişten sonra sahada karşılaşılabilecek ana hatları ile fiziksel,kimyasal,psikolojik risk etmenleri ve beraberinde en önemlisi eğitimden sonra başlayacak olduğunuz risk değerlendirmesi genel bilgilendirmesi başlangıcı devamı ve sonuçları (ki zaten risk değerlendirme yönetmeliğinin istediği bir durumdur) ve karşılıklı soru cevap ve sohbet şeklinde çalışanların bu konuda soracakları ve merak ettikleri sorulara cevaplar şeklinde bitirilmelidir( çok ilginç sorular ile karşılaştığım için bu zamanı özellikle ayırıyorum

  bu arada benim eğitim sonundaki değerlendirme sınavından sonra yaptığım bir çalışma var ki çalışanları herzaman bir arada bulmak zor oluyor bilindiği gibi risk değerlendirme yönetmeliği sadece atanan ekibi değil tüm çalışanları bu işe dahil etmeye vurgu yapar hazırlamış olduğum bazı soruları içeren anket formları var doldurarak imzalamalarını istiyorum tabiki eğitimin içerisinde bunların ne olduğunu ve niye yapıldığını ve önemini anlatıyorum bunun sonucunda da doldururlarken ciddiye alındığını izliyorum

  genel başlıklar halinde daha önce yaşadıkları veya gördükleri yada duydukları iş kazaları sizce alınması gereken önlemler,ne olduğunu bir örnekle anlattığım ramak kala olayları,işletme içerisinde yapılmasını istedikleri çalışmalar,kendi aralarında kurabilecekleri sistemler gibi soruları içermektedir

     

   
  H. Berkay Yalçın bu yazıya teşekkür etti.
 6. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  1-)Mesajımda hiç sigortalı çalışma zorunluluğunu dile getirmedim. İşin SGK boyutunu hiç araştırmadım. Zira; 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin alındığının göstergesi İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmedir. Bir iş güvenliği uzmanı işyeri ile İSG-KATİP aracılığıyla sözleşme yapmadığı sürece o işyeri için hizmet verdiği kabul edilmez. Bildiğim kadarıyla bunun için sigorta priminin iş güvenliği uzmanı adı ile yatırılması gerek şart değildir. (Mühendis ünvanı ile sigortam ödenirken, iş güvenliği uzmanı sözleşmesi yaparak aynı işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirim.)

  2-)Apartmanlar için Bakanlık tarafından yayımlanan Rehber'den aşağıda Amaç ve Yükümlülük kısmından bazı alıntılar yaptım. Bir önceki mesajımda yazdığım yönetmeliğe uygunluğa vurgu burada da özellikle yapılmaktadır. Yani, yazdığım aynı kurallar her yerde geçerlidir.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bu kontrol listesi, apartman/bina/sitelerde 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi sürecinde yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

  İşyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen ekip tarafından yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzeredışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet alınabilir. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerlerinde ise oluşturulacak ekipte bu profesyoneller bulunmaksızın işveren(ler) ve çalışan(lar) birlikte risk değerlendirmesini gerçekleştirebileceklerdir.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Apartmanlar az tehlikeli sınıfta değerlendirildiğine göre Torba Yasa 56. madde ile yapılan değişiklikle 01/07/2016 tarihine kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Önceki mesajımda işaret ettiğim yönetmeliğin geçici maddesine göre; kurulacak Risk Değerlendirmesi ekibinde bu kişilerin bulunma zorunluluğu olmayacaktır.

  Apartmanlarda yapılacak Risk Değerlendirmelerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine yasada belirtilen tarihe kadar ihtiyaç yoktur.

  3-)İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK' e göre Acil Durum Planının Hazırlanması işverenin sorumluluğundadır. Bu belgeyi hazırlayacak kişiler hakkında bir sınırlama yoktur. Bu belgeyi hazırlamak, iş güvenliği uzmanının asli bir görevi değildir. (İlgili yönetmelikte şu ifade geçer: acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak) Elbette görev alabilir, çünkü Acil Durum Planı hazırlanırken ilk değerlendirilecek veri Risk Değerlendirmesi sonuçlarıdır. Risk Değerlendirmesi konusunda uzmanın bilgi sahibi olması beklenir.

  Hazırlanacak planın yönetmelikte anlatılan kapsamına bakılarak, o konularda uzman kişilerden destek alınması gerektiği sonucuna ulaşılabilir.
   
  Ankara Mühendis bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica