Prosedür Şantiye Acil Durum Prosedürü

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Şantiye Acil Durum Prosedürü

1 – AMAÇ
Bu prosedür ……………. faaliyet alanlarında yangın, afet, sabotaj, hırsızlık, iş kazası ve salgın hastalık gibi sivil savunmaya yönelik, işçilerin sağlığı ile işyerinin güvenliğini tehdit eden olaylar ve acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmalarının organizasyonu, nasıl yapılacağı ile bu çalışmalarda uyulacak kuralları tarif etmektedir.

2 – KAPSAM
Tüm .............. çalışma alanları.

3 – UYGULAMA
Acil Durumlar ve Hareket Tarzları
Tüm ofis, şantiye ilan panolarına acil durumlarda aranması gereken numaralar asılı halde bulundurulacaktır.
Yangın:
Yangını önlemek için alınan tedbirler, ekipman ve yangınla mücadelede görevlendirilmiş ekiplerin vazifeleri ve yangın anındaki hareket tarzları detaylı olarak Acil durum eylem planında belirtilir.
- Yangına karşı yangın söndürücüler mevcut olup, her şantiye ve merkez için plan üzerinde yerleri gösterilir.
- Yangın tüpleri anlaşmalı yangın taşeronu tarafından 6 ayda bir kontrol edilir. 2 senede bir Kuru Kimyasal Toz tüplerinin dolumları yapılır.
- Acil durum planında, toplanma alanları, acil çıkışlar, yangın söndürücü tüp-hidrant-dolap-makara vb.yerleri-kullanılacak yangın tiplerine göre kullanımı tanımlanır.
- Yangın görüldüğünde varsa yangın ihbar butonuna basılır, itfaiye aranır, telsizle güvenlik ve acil durum koordinatörü bilgilendirilir veya telefonla bildirim yapılır
- Yangın küçükse ve kişi kendini riske atmayacaksa müdahale eder. Büyükse yangın ekibinin müdahale etmesi beklenilir.
- Elektrik teknisyenleri tarafından yangın yaşanan alanın elektriği kesilir.
- Yakında yangının sıçramasına neden olabilecek malzemeler varsa alandan uzaklaştırılır
- Yangın ve boşaltma tatbikatları 6 ayda bir yapılır.
- Yangın ekiplerinin tatbikatlar , eğitimler ile mevcut bilgileri pekiştirilir.

Tehlikeli maddelerden doğacak problemler:
- Üretim alanında, Ambar bölgesi, Makine Parkı ile üretim sahasında birtakım tehlikeli kimyasal içeriğinde çevreye veya insana zarar verebilecek, hava veya su ile tepkimeye girdiğinde zarar verebilecek maddeler veya tehlikeli maddeler (Patlayıcı-Yanıcı vb.) bulunabilir. Bu tip malzemeler öncelikli olarak gerek üretim stok alanlarında gerekse saha içerisinde hareket görmeye başladığı andan itibaren ambar sorumluları tarafından kayıt ve kontrol altına alınır ve ilgili kişiler bu tip malzemeler için uyarılır.
- Bu tip ürünlere ait uluslararsı sembol ve tanımlar çalışanların görebileceği ve bu maddelerin bulunduğu alanlara asılarak tüm çalışanlar bilgilendirilmelidir.
- Kullanıldığı veya depolandığı yerlerde gereken çevre koşulları sağlanmalıdır.
- Yanıcı ve parlayıcı maddeler aşırı sıcak ve kapalı ortamlarda bulundurulmamalıdır. Ortam sürekli havalandırlımalı ve ısısı kontrol edilmelidir.
- Bu maddelerden doğacak herhangi bir acil durumda yapılması gereken hususlar malzemelerin güvenlik bilgi formlarında yer alan hususlara uygun olarak yapılmalıdır. Söndürme sistem veya ekipmanları malzemelerin cinslerine uygun olmalıdır.
- Tehlikeli gaz vb. sıvı malzeme taşıyan boru hatlarında yaklaşma mesafeleri uyarıcı levhalar tüm çalışanların göreceği yerlere ve duyuru panolarına asılmalıdır.
- Doğalgaz hatları açıktan giden yerler ile, yeraltından giden noktalarda gereken güzergah hakkında kazı, araç parkı vb. gibi hususlar için uyarı levhaları asılmalıdır. Buralarda yapılması gereken kazı veya faaliyetler olur ise bu konuda Altyapı Biriminin bilgisi ve onayı olmalıdır. Yapılacak çalışma faaliyeti esnasında da görevlendirilen bir yetkili çalışmaya refakat etmelidir.
- Doğalgaz hattı vb. hatlar yer üstünden gidiyor ise uyarılar ile bu hatların gecede farkedilmesi sağlanır.

Kamp Alanında Oluşabilecek kavga vb :
Kamp bölgesinde oluşabilecek herhangi bir kavga olayında güvenlik amiri tarafından gerekli müdahale yapılarak şantiye yönetimine de bilgi verilir. Şantiye yönetimi gerekli gördüğü taktirde durumu en yakın polis veya jandarma birimine bildirilir.
Deprem :
Deprem anında mümkün olduğunca personelin paniğe kapılmaması için gerekli önlemler alınır.
Elektrik hattı şalter veya panodan kapatılır.Mutfak gazı , doğalgaz vanası ,şofben gibi aletler kontrol edilerek emniyet altına alınır.
Bina ve ofis , koğuş vb. mekanlarda gece veya gündüz acil çıkış hareket yönlerini gösteren fosforlu oklar ile işaretler olacaktır. Elektrik sistemi şebekeden ve jeneratör otomatiğinden otomatik olarak kesilecek şekilde kurulacaktır. Yüksekte çalışanlar mutlaka emniyet kemeri takacaktır.
Deprem bittiğinde tüm personel toplanma alanlarında toplanır. Personel sayısı ve sağlık durumu kontrol edilir.
Su Baskını, kar yağışı :
Su baskını olabilecek alanlarda drenaj sistemi oluşturulur.
Herhangi bir su baskınında sahaya girmeden önce tüm elektrik enerjisi kesilecektir. Elektrik ekibi bu işten sorumludur. Mekanik ekibi derhal pompaları ve hortumları faaliyete geçirerek inşaat alanında biriken suyu boşaltacaktır. Sel baskınının gece olması durumunda aydınlatma yapılacak , çalışan personel yağmurluk ve çizme giyeceklerdir.
Kritik hava koşulları yaklaştığı dönemlerde alınacak tedbirler kriz masası tarafından gözden geçirilerek çalışanlara duyurulacaktır.
Kar ve benzeri aşırı soğuk ve don olabilecek günlerde öncesinden ısıtma, iaşe, su , yol ulaşımı ile ilgili tedbirler alınacak ve eksiklikler giderilecektir.
Yol açma ve diğer işlemler için iş makinası ve araçlar tanımlı olacaktır.
Don öncesi tüm ofis çıkışlarında ve saha içi yollarda gereken tuzlama işlemi geceden yapılacaktır.
Acil durum yaşandıktan sonra tespit ve raporlama ;
Tüm olay kaza vb. durumlarda kaza öncesi ve sonrası raporlama faaliyeti yapılır.Bu raporda gereken ve alınan tedbirler, eksiklikler, oluşan hasar ve geriye dönüş durumları rapor edilmelidir.

Dosya : santiye_acil_durum_proseduru.pdf
Link : www.isgfrm.com/depo/insaat/santiye_acil_durum_proseduru.pdf
Kaynak : www.insaattaisguvenligi.com
 
Üst