Risk Analizi Hazırlarken?

Konu, 'Risk Analizleri, Değerlendirmeleri ve Örnekler' kısmında Ayşe Bekoğlu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar selamlar,
  risk analizi hazırlarken bir türlü içinden çıkamadığım bir konu var yardımcı olabilirseniz çok memnun olacağım. Mesela bir iş yeri havalandırma yetersiz ki içeriye girdiğinizde bunu zaten anlamamanız mümkün değil. Şimdi risk analizi yaparken "çalışma ortamı yeterince havalandırılmalı" gibi bir tabir kullanmak bana yetersiz geliyor, işin içeriğine göre örn; kişi başı 50 metreküp hava hacmi sağlanacak şekilde havalandırma yapılmalı" gibi net tabirler kullanmamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sorun şu ki bu çeşit değerleri ne nasıl hesaplayacağımıza dair elimde kaynak var ne de hesaplanmış halleriyle ilgili. Elinde kaynak olan kimse var mı acaba ya da bana yol gösterebilecek olan kimse?


   
 2. ENES SAKARYA

  ENES SAKARYA TÜİSAG Üyesi

  DEĞİŞİK ÇALIŞMA YERLERİNDE HAVA DEĞİŞİMİ İHTİYACI


  İşyeri Hava değişimi/Saat

  Akümülatör İmalatı 5-10 defa
  Boyahaneler 5-15 “
  Bürolar 3-6 “
  Püskürtme boya işleri 20-50 “
  Garajlar 4-6 “
  Elbise bırakılan yerler 4-6 “
  Lokanta ve kantinler 4-8 “
  Fabrika mutfakları büyük mutfaklar 6-8 “
  Küçük mutfaklar 15-20 “
  Laboratuarlar 5-10 “
  Tuvalet Banyo ve Duşlar 4-8 “
  Çamaşırhaneler 5-15 “
  Kasa odaları 3-6 “


  Havalandırma ile ilgili mevzuat hükümleri:

  Doğal havalandırma iç ve dış ısı farkı artması, rüzgar basıncının artması ile doğru orantılı olarak artar. Normal şartlarda binaların yapımında, tabii havalandırma ve tabii aydınlatma yeterli olacak şekilde planlama yapılır. (İSİGT 16-19, 20-21)

  İSİGT Madde-8) İşyerindeki hava hacmi işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.

  İSİGT Madde-48) Koğuşlarda hava hacmi en az 12metreküp/kişi olacaktır.

  İSİGT Madde- 20)Kapalı işyerlerinde sıcaklık ve nem derecesinin, yapılan işin niteliğine uygun olmakla beraber ılımlı olması şarttır. İşçilerin yazın aşırı sıcaktan, kışın soğuktan korunması için tedbirler alınacaktır. Çok buğu husule gelen işyerlerinde sıcaklık derecesi15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır.

  İşin gereği olarak çok soğuk veya çok sıcak çalışılması zorunlu olan (Bu sıcaklıkların değiştirilmesinin mümkün olmadığı ) işlerde, işçilere uygun koruyucu iş elbiseleri vesaire malzemeler verilecektir.

  İSİGT Madde- 21) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmayacak şekilde havalandırılacaktır. Ayrıca işin özelliğine göre çalışma süresinde havanın zararlı bir hal almaması için havanın sık sık değiştirilmesi gerekmektedir.

  Toz, buğu, duman ve fena koku çıkaran işlerin yapıldığı yerlerde, bunları çekecek yeterlikte BACALAR VE MENFEZLER yapılacak, işin niteliğine göre gerekli teknik tedbirler alınacaktır.

  Boğucu, zehirli ve tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacak ve işçilere ayrıca işin özelliğine göre maske ve diğer koruyucu araç ve gereç verilecektir.

  Madde 191)İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makine ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve konu çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılacaktır.

  Madde 192- Birbirine karıştıklarında, parlama veya patlama tehlikesi bulunan çeşitli toz, duman, buhar ve gazlar, aynı emme tesisatı ile dışarı atılmayacak, her biri için ayrı ayrı mevzii tesisleri yapılacak ve birbirlerinden uzak yerlerden dışarıya atılacaktır.

  Madde 193- Havadan ağır olan gaz, duman, buhar, toz veya benzerleri tabana yakın yerlerden emilerek dışarı atılacaktır.

  Madde 194- Mevzii çekme tesisatında kullanılacak davlumbazlar, zararlı kaynağa yakın olacak ve davlumbazın çekme niteliğini bozacak hava akımlarına engel olunacaktır.

  Madde 195- Paslandırıcı, aşındırıcı, kemirici, zararlı ve zehirli gazlar,dumanlar veya sisler çıkaran daldırma, elektroliz, elöksal veya diğer kaplama işlerinin yapıldığı tekneler, kaplar, havuzlar veya tanlar üzerinde yapılacak çekme ağızları; kabın veya teknenin iç ve üst tarafına yakın, ve yatay, boydan boya yarık olacak, bir uzun kenar boyunca, eni 50 santimetreden 120 santimetreye kadar olan teknelerde, her iki kenar boyunca ve daha büyük teknelerde ise, dört kenar boyunca devan edecek şekilde yapılacaktır.

  Davlumbaz ağızları ise, işe engel olmayacak şekilde tekneye veya kaba yakın ve bunları kaplayacak büyüklükte olacaktır.

  Madde 196-Aspirasyon tesisatında kullanılan kanal veya borular, yanmaz malzemeden uygun kesitte yapılacak ve seyyar emme ağızlarında spiralli veya eğilebilen hortumlar kullanılacaktır.

  Boru ve kanallar, tekniğe uygun olarak yapılmış, eklenmiş ve menfezlere sağlam bir şekilde bağlanmış olacaktır.

  Yanıcı ve parlayıcı gazlar, sisler, buharlar, dumanlar ve patlayıcı atıkların emildiği kanallar yuvarlak borudan ve uygun malzemeden yapılmış olacaktır.

  Madde 197- Emilen hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu hallerde, aspiratör pervanesinin kanalı, göbeği ve gövdesi demir ve çelik malzemeden yapılmayacak, pervane yatakları, kanal dışında, iyi yağlanmış ve toz geçirmez bir şekilde yapılacak, çıkış menfezlerine, sağlam madeni tel kafesler konacaktır.

  Aspiratörlerin elektrik motorları, çalışacağı ortama uygun olacak, emilen hava içinde, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulunduğu hallerde, motor, yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı, uygun şekilde monte edilmiş veya bu maddelere dayanıklı tipte yapılmış olacaktır.

  Madde 198- Hava filtreleri, kapasite ve nitelik bakımından kullanılacağı işin özelliğine uygun ve en az bir günlük çalışmaya yeterli olacak ve bunlar, kolay temizlenebilecek ve temizlik sırasında, tehlikeli ve zararlı bir ortam yaratılmayacak şekilde yapılmış olacaktır.

  Filtrelerin çıkış borularının ağzı, işyeri çatısından en az 180 santimetre yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 metre uzakta olacaktır.

  Madde 199- İşyerinden emilen hava, tekrar işyerine verilmeyecektir. Ancak, içinde kurşun tozu veya kurşun buharı veya silis tozu ve benzerleri bulunmayan pis hava, uygun süzgeçlerden geçirilip tamamen temizlendikten sonra işyerlerine verilebilecektir.

  Madde 200- Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılacak ve onarımlardan sonra, tesisatın kuruluş karakteristiği bozulmayacaktır.

  Madde 201- Emilen tozlar, bir siklonda toplandığı hallerde, siklon, açıkta, sağlam, rüzgara dayanıklı ve uygun malzemeden yapılacaktır.

  Siklonlarda parlayıcı ve patlayıcı atıkların ve tozların toplandığı hallerde, siklonlar işyerinin uzağına konacak ve bunlarda patlamaya dayanacak sağlamlıkta menfezler bulunacaktır.


  TEMİZ HAVA, insanların sağlığının korunması, morallerinin yüksek tutulması, çalışma gücünün yüksek bir düzeyde sürdürülmesi için gerekli şartların başında gelir.

  Temiz hava nedir: Normal şartlarda (Büro ortamında), Karbondioksit miktarının binde birin üstüne çıkmayan havaya temiz hava denir.

  Ortamda zararlı gaz, toz ve koku bulunan ortamlarda, söz konusu gaz, toz ve kokunun kabul edilebilir sınırların altında olması gereklidir.

  Kabul edilebilir sınırlar:

  Müsaade edilebilen azami konsantrasyon (MAK) değerinin altındaki değerler, (Maksimum Allowable Concentrations=MAC) (Bu değerler cm3/m3 veya mg/m3 şeklinde ifade edilir)

  Eşik sınır değerler (TLV) (Threshold Limit Values)

  Kısa Süreli Karşılaşma Sınır Değerleri (STEL) (Short Term Exposure Limits)

  HAVA İHTİYACI:

  Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.

  Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir.

  Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 metreküp olmalıdır.

  Koğuşlarda “ “ “ “ “ 12 “ “

  (Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası hesaba katılmaz)

  Normal şartlarda işyerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır.

  Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır.

  İşyerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 metrekare olmalıdır.

  Tabii havalandırma ile işyeri havasının saatte 2-3 kere değişmekte olduğu kabul edilmektedir. Yukarıda belirtilen ölçüler bu kabulden hareketle belirlenmiş kriterlerdir. Ancak zamanımızda yapı malzemelerinin çok geliştiği, çift pencerelerin, PVC pencerelerin, hava geçirmeyen plastik ve yağlı boyaların yoğun bir şekilde kullanıldığı, hava giriş ve çıkışını önleyecek türden izolasyonların yapıldığı ortamlarda, tabii havalandırmalar ile ortam havasının saatte 2-3 kere değişmesi zordur. Tabii havalandır ile ortam havasının saatte 2-3 kere değişmesinin zorlaştığı ortamlarda, kişi başına düşen hava hacmi miktarının artırılması veya kapı ve pencereler açılarak veya cebri çekişli ortam havasının yeterli miktarda değişmesinin sağlanması gerekmektedir.

  A)TABİİ HAVALANDIRMA
  B)CEBRİ HAVALANDIRMA
  C)KAPALI ÇALIŞMA METOTLARI

  CEBRİ HAVALANDIRMA:

  İşyerlerinin havalandırmasını, tabii havalandırma ile yeterli şekilde yapılamadığı durumlarda cebri havalandırmaya baş vurulur.

  1. GENEL HAVALANDIRMA

  1. Dışarıdan hava basarak havalandırma
  2. İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma
  3. Alttan havalandır
  4. Üstten havalandır
  5. Hava üst taraftan verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma,

  1. LOKAL HAVALANDIRMA
  Sabit davlumbazlar
  Hareketli emme ağızları
  Seyyar emici cihazlar
  Havayı filtre edip temizleyen cihazlar

  Hava akım hızı :
  Ortam sıcaklığı ve makinalardan yayılan ısı normal sınırlar içinde iken hava akımı 150 mm/saniye civarında olmalıdır. Hava hareketi 510 mm/saniye’yi aşarsa çalışma ortamı esintili kabul edilir. 100 mm/saniye altında hava değişimi olan yerlerde ise hava hareketinin rahatlığı kalmaz, bu ölçüse hava akımı olan işyerleri havasız ortam etkisi yapar.
  Hava hareketlerinin fark edilmesinde, hareket halindeki havanın deride meydana getirdiği ısı değişiklikleri rol oynar. Hareketli havanın sıcaklığı düşük olduğunda şikayetler artar.

  Rahat bir hava akım sağlamak kadar işyerlerinde aşırı hava hareketlerini kontrol etmek de oldukça güçtür. Pencere sayısı ve büyüklüğü, tavan yüksekliği, kişi başına düşen çalışma alanı, ve hava miktarı, işyerindeki makine ve tezgahların yerleşimi ve çıkardıkları gaz miktarları ve lokal havalandırma olup olmadığı gibi faktörler çalışanların rahatlıklarını etkiler.


   
  sevgay, Fatih ÖZTÜRK, Şahin Hamarat ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. ENES SAKARYA

  ENES SAKARYA TÜİSAG Üyesi

  Birde Ayşe Hanım ekli dosyada ki gibi bir hesaplama var elimde işinize yarayabilir belki,

  İlk iletimde yazdıklarım muhakkak hepimizin bildiği şeyler ama bir arada gördüğümüzde size fikir verebilir kanısındayım şahsen ben analizlerimde bu teknik ile çalışıyorum

  Saygılarımla;
  Enes SAKARYA

     

   

  Ekli Dosyalar:

  cantc, erkanersoy, bulentim77 ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  Enes bey yolladığınız bilgiler gerçekten çok işime yaradı, sağ olun. Tüzüğü hala kaynak olarak kullanıyorum bende ama malum yürürlükten kalktığı için yerine kullanabilecek bir kaynak da bulamadığım için kararsız kalmıştım. Ama gördüğüm kadarıyla siz de tüzükten faydalanmaya devam edenlerdensiniz :)

   
 5. ENES SAKARYA

  ENES SAKARYA TÜİSAG Üyesi

  Ayşe Hanım nederler ''Koyunun olmadığı yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler'' bu mantık'a istinaden daha geçerli bir kaynak bulana kadar Tüzük'e hamdolsun diyeceğiz:)

  Saygılarımla;
  Enes SAKARYA

     

   
  ayşe bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 6. birisi tüzüğün yürürlükten kalktığını mı söyledi?

   
 7. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  ben söyledim ama yanlış mı söyledim ki? tüzüğün yanında bu kapsamda bir açıklama vardı :S
   
 8. yok öyle birşey, Tüzük hala yürürlükte, ancak esas konu ile ilgili yönetmeliklere bakmak daha faydalı olabilir. Tüzüğümüzün 1973 doğumlu nerede benimle yaşıt olduğunu düşünecek olursak :)   
  chemistanbul bu yazıya teşekkür etti.
 9. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  ortam havalandırması, aydınlatma, gürültü gibi durumlar için bahsettiğiniz durum gerçekten çetrefilli bir konu.bunu işletme açısından düşünürseniz nasıl hesaplayacaklar kaç metreküp hava var diye.?içeriden alınan hava var, içeriye basılması gereken pozitif basınçlı hava var.var da var.anlayacağınız.ben bu tip durumlarda iç ortam hava kalite ölçümlerini istiyorum.yoksa yaptırsınlar ve sağlıklı bir ortam sağlamak için gerekli havalandırmayı yapsınlar.yoksa düşünün ki orta ölçekli bir işletmeyi saatte x metreküp hava basacaksınız derseniz işverene yaptığınız analizi adam tozlanması için direkt rafa koyar.ben böyle düşünüyorum.yani biraz uygulanabilir olmalı çalışmalarımız.emine beder gibi 0,285 gram tuz koyuyoruz derseniz o yemeği kimse yapmaz.bence.

     

   
  ayşe bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 10. Enes bey, Ayşe hanım, chemistanbul sayenizde "forum" havası hissetmeye başladım. Hepinizi tebrik ediyorum. Umarım bu tarz paylaşımlar ve yorumlar aynen devam eder.   
  ENES SAKARYA, chemistanbul ve ayşe bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 11. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  neticede olan oldu bence, biz işimize bakmalıyız değil mi ama?   
 12. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  ben anlamadım ama şimdi :düşünceli:

   
 13. sitede son zamanlarda İş güvenliği dışında çok ciddi çatışmalar var. Biz işimize bakmalıyızı o yüzden söyledi. Konuların ne olduğunu burada yazarak ta bu başlığı bozmak istemiyorum. Güzel güzel fikir paylaşımları yapalım biz.
   
  ayşe bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 14. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  chemistanbul ben bu çeşit ortam ölçümlerini daha önce hiç yaptırtmadım, yanlış bilmiyorsam İSGÜM yapıyor ölçümleri, sanırım özel olarak yapan firmalar da var. Raporlama kısmında ayrıntılı bilgi içeriği var mı acaba? Yani mesela; ortam hava hacmi x mküp olmalıdır falan gibi?

   
 15. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  alıntı yaptığınız kısmı "kullanıcı" sağolsun izah etti.o kısım konu ile alakalı değildi yani.
  neyse.
  ölçümler özelde de yaptırılabiliyor.işletmenin risk faktörlerine göre ölçümler yapılıyor.benim dediğim "iç ortam hava kalite ölçümü" mesela kimya fabrikasında çalışıyorsanız orada bulunan risk etmenleri nelerdir; ör:etanol, benzol, amonyak.... bunlara yönelik ölçüm yapılıyor.ölçüm yapılan bu parametrelerin işletme bünyesinde tespit edilen değerleri ve sınır değerler raporda yer alıyor.
  diğer kısım yani ilk mesajlarınızda sizin bahsettiğiniz hava miktarını basit şekilde, ENES beyin paylaştığı verilere göre karşılaştırabilirsiniz.mesela; 5*4*4 metre lik bir alandaki ortalama hava hacmi=80 metreküptür.

  İSİGT Madde-8) İşyerindeki hava hacmi işçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabında, tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.


  göre burada en fazla 8 kişi çalışabilir.buna göre bir çalışma ve planlama yapabilirsiniz.ama basit bir ofis için saatte şu kadar metreküp hava basılması gerekir dersek çok uygulanabilir olmuyor maalesef.burada da;

  İSİGT Madde- 21) Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmayacak şekilde havalandırılacaktır. Ayrıca işin özelliğine göre çalışma süresinde havanın zararlı bir hal almaması için havanın sık sık değiştirilmesi gerekmektedir.


  yardımımıza yetişiyor.:D

  açıklayıcı oldumu acaba.   
  ayşe bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 16. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  gayet açıklayıcı oldu eksik olmayın :)

   
  chemistanbul bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica