Bilgi : Proje İnşaat İşlerinde İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Planı

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
PROJE İNŞAAT İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI

İŞ Yerinin:
SSK Dosya No:

1-AMAÇ
Yapımına başlanan inşaat alanında, bitimine kadar iş kazası ve meslek hastalığına engel olmak amacı ile; ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve sağlık Önlemlerinin alınarak. Güvenli ve verimli bir iş yeri ortamı yaratmaktır.

2-KAPSAM
Güvenlik ve sağlık önlemlerinin alınmasında ve uygulanmasında yüklenici olarak şirketimizi ve alt yüklenicileri, alınan önlemlerin uygulanmasında şirketimizin ve alt yüklenicilerin tüm çalışanlarını kapsar.

3- İŞÇİ SAĞLIĞI
İşyerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması ve iş bitimine kadar devam ettirilmesi için
3-1. Yüklenici ve alt yüklenicilerin işçilerin sağlık durumlarının inşaat iş kolunda Çalışabileceklerine uygun olduğu hakkında ‘’Ağır ve Tehlikeli işler tüzüğünde belirtilen rapora’’ uygun rapor alınarak işçi çalıştırılacaktır.
3-2. Her yıl işçilerin periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılarak muayeneler sonucu ilgili rapora doktor tarafından işlenecek ve sonuca göre hareket edilecektir.
3-3. Bu raporlar dışında doktorun öngöreceği test ve muayeneler de yaptırılacaktır.
3-4. Gıda işleri ile uğraşan işçilerin her altı ayda bir portör muayeneleri yaptırılacaktır.
3-5. İnşaat iş kolunda çalışan işçilere yapılması gereken tetanos gibi aşıların doktorun ön göreceği zamanlarda yapılacaktır.
3-6. İşçilerin günlük yemeklerini yiyebilmesi için hijyenik koşullara uygun yemek yeme yeri temin edilecektir.
3-7. Doktorun öngöreceği ilaç ve tıbbi gereçlerin bulunduğu ilk yardım seti işyerinde bulundurulacaktır.
3-8. İşçilerin temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarını giderecek uygun lavabo ve wc’ler yapılacak temizlik malzemeleri eksiksiz bulunacaktır.
3-9. İşçilerin sağlıkla ilgili belgeleri işyerinde bulundurulacaktır.
3-10. Burada sayılmayan ama ilgili mevzuatta belirtilen diğer hususlarda uygulanacaktır.
4- İŞ GÜVENLİĞİ:
4-1. Tüm işçilere genel iş güvenliği ve sağlığı eğitimi verilecek ve tutanaklarla belgelenecektir.
4-2. İşin yürütümü esnasında; inşaat iş kolu ve iş yerinde yapılan işlerle ilgili eğitim programları düzenlenecek ve işçiler tekrar tekrar eğitimden geçirilecektir.
4-3. İş başında; çalışma esnasında da zaman zaman iş başı güvenliği eğitimleri yapılacaktır.
4-4. İnşaat sahası çevresi koruma altına alınacak ve ilgisiz kişilerin şantiye sahasına girmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca inşaat sınırının çevresine dışarıdan görülebilecek şekilde ‘’İNŞAAT SAHASINA GİRMEK TEHLİKELİ ve YASAKTIR’’ uyarı levhaları yeteri kadar asılacaktır.
4-5. İnşaat sahasında olası tehlikelere dikkat çekmek ve caydırıcı olması amacı ile yeteri kadar uyarı levhaları asılacaktır.
4-6. İnşaatın başlamasından bitimine kadar kullanılmak üzere işçilere baret, emniyet kemeri, gözlük gibi elzem kişisel koruyucular verilecek kullanılmaları sağlanacak, kullanmayanlar sözlü ve yazılı olarak uyarılacak ve dosyalarına işlenecektir.

4-7. BOŞLUKLAR:
İnşaat alanında oluşan ve süreç içinde oluşabilecek tüm boşluklar sağlam malzeme ile işin özelliğine göre ya üzerleri veya çevreleri çevrilecek şekilde kapatılarak asla boşluk bulundurulmayacaktır. Dış cephe, yangın merdivenleri, kat merdivenleri ve havalandırma boşluklarına çalışanların düşmemesi için uygun korkuluklar yapılacaktır.
4-8. Elektrik Tesisatı
Elektrik kabloları fiziksel etkiden etkilenmeyecek şekilde( çarpma, ezilme, kesilme ve benzeri) çekilecektir, elektrik çarpmalara neden olabilecek çarpmalar bulundurulmayacaktır. Kırık priz fiş ve diğer sistem kullanılmayacaktır. Elektrik ile çalışan makinelerin güvenlik( gövde) topraklamaları muhakkak yapılacaktır.Elektrik panoları standartlara uygun ve muhafazalı olarak elektrik işlerini yetkili elektrikçi yapacaktır. Panoların altına yalıtım malzemesi konulacaktır.Elektrikle ilgili burada belirtilmeyen ama uyulması zorunlu olan diğer önlemlere de uyulacaktır.
4-9. Kaldırma araçları
İş yerinde kullanılan tüm mobilya, elektrik veya sadece mronvel( motorsuz) vinç, gırgır vinç, elektrikli iskele gibi araçlar her üç ayda bir güvenlik testinden geçirilerek rapor sonucuna göre hareket edilecek raporlar işyerinde saklanacaktır. Katlara malzeme çıkarılmasında, kovayı kata çeken işçi kendisin emniyet kemerinin uzatma halatı ile uygun bir yere bağlayarak çalışacak ve çengeli demirle kovayı kendisine doğru çekerek kata alacaktır. Paletli veya lastik tekerlekli kaldırma araçlarının operatörleri kesinlikle ‘’G’’ sınıfı ehliyeti olmasına riayet edilecektir.Kaldırma araçlarının halat ve kovaları ile bağlantı elemanları her gün kontrol edilecek yıpranan teli kaçak halatlar derhal değiştirilecektir. Çalışma alanları emniyet şeritleri ile çevrilerek çalışma alanları emniyete alınacaktır.
4-10. İSKELELER
İnşaat alanını çevreleyen iskeleler uygun şekilde kurulacak, zemine gelen ayaklarda muhakkak pabuç olacak, devrilmelerine karşı emniyetli bir şekilde tespit edilecektir. İskelelerde yürüme ve çalışma platformları 60 cm genişliğinde 5*20 ebadında sağlam kereste veya metalden oluşacak devrilmelere ve kaymalara karşı platform parçaları önce birbirlerine sonra iskeleye sağlam bir şekilde tespit edilecektir. Eğik, çatlak, kırık iskele parçası kesinlikle kullanılmayacak çalışma esnasında zedelenen parçalar yenileri ile değiştirilecektir. Oluşabilecek şiddetli rüzgar ve fırtınalardan sonra iskeleler ve platformlar. Kontrol edilecek emniyetsiz bir durum var ise giderildikten sonra işçiler çalıştırılacaktır.
4-11. MERDİVENLER
İş yerinde kullanılan seyyar ahşap ve metal merdivenler her zaman sağlam ve bakımlı bir şekilde bulundurulacak. Parçaları ve gövdesi yer yer kırık çatlak çürük basamakları eğik ve eksik merdivenler kullanılmayacak. Merdivenlerin zemine gelen ayak kısımları açık ve kaymalara engel olacak şekilde yapılacaktır. Kayma tehlikesi olan yerlerde kullanılması zorunluluk arz eden hallerde bir işçi merdivende çalışırken diğer işçi merdiveni düşmemesi için tutacaktır. Merdivenler ile ilgili diğer hususlara uyulacaktır. Ahşap merdivenler ‘’ boyanmayacaktır’’.
4-12. BETON POMPALARI
Beton döküm işleri mobil pompa ile yapıldığında, pompa dengeli bir şekilde park ettirilecektir. Beton dökülen alanın etrafı düşmelere karşı korunacaktır.Mobil pompa operatörü ile döküm alanında bulunan yetkili kişilerin haberleşmesi telsiz ve benzeri cihazlarla yapılacaktır. İşçilere çizme verilecektir. Fil hortumunun işçilere çarpmaması için gerekli önlemler alınacak. Boru hattının tıkanması halinde fil hortumunun ucunda gerekli önlemler alınacak, temizlik ve açma işi bitimine kadar boruların ve hortumun işçilere çarpmaması için önlemler alınacak. Beton dökümü kesinlikle bir yetkili beraberinde yapılacaktır. Boru hattının temizliği esnasında gerekli önlemler alınacak temizleme topunun hiç kimseye çarpmaması sağlanacaktır. (Bu işler sorumlu mobil pompa operatörüdür). Mobil pompanın boru aksamının ilk kısımlarında tıkanmalarda fanla havayı tahliye ederek emniyet ventili boru aksamı alacaktır. Beton dökümün önce kalıplar yetkili bir kişi tarafından kontrol edilecek varsa eksiklikler giderilecek. Yetkili kişinin izni ile beton dökümü işi yapılacaktır.
4-13. KALIP VE KALIPÇILAR
Kalıplar yetkili kalıpçılar tarafından yapılacak kalıp yapım esnasında düşme tehlikesinde bulunan yerlerde çalışan işçiler kemerlerini kullanacaktır. Kalıbı ve yükü taşıyacak elemanlar çatlak, kırık eğik olmayacaktır. En üst döşeme betonu kalıpları ve dış kolon kalıplarının montajında, çalışanlar paraşüt tipi emniyet kemerlerinin uzatma halatlarını bağlayacak çelik halatların geçirildiği borular kullanılarak yüksekten düşmelere karşı önlem alınacaktır. Kalıp sökümünde alt katlarda çalışan bütün personel uyarılarak malzeme çarpmalarına karşı önlemler alınacaktır.
4-14. YÜK ASANSÖRLERİ
Yük asansörleri ile işçi taşınmayacaktır. Kapasiteleri belirtilecek, fazla yük taşınmayacaktır. Malzeme düşmesine karşı etrafı kapalı olacaktır. Çelik halatlar sık sık kontrol edilecektir.4-15.ÇALIŞMA ASANSÖRLERİ(İSKELE TİPİ)
İnşaatın dış cephesinde kullanılan iskele tipi aracın çevresinde korkuluklar olacak. Bağlamları çok sağlam olacak. Kullanılmadan önce bir yetkili kontrol edilecek onun izninden sonra kullanılacaktır. Çalışma platformunda çalışanlar emniyet kemeri takacak, baret kullanacak. Düşmeye karşı (iskelelerin) çok sağlam bir şekilde tespit edilecek. Taşıma kapasitesi belirtilecek kapasite dışında insan veya malzeme bulunmayacak. Fren sistemi sık sık kontrol edilecek. Her kullanma günü tüm ekipmanlar bir yetkili tarafından kontrol edilecek. Varsa eksikler giderilecek.
4-16. TEMEL KAZISI;
Kazıdan çıkan malzemeler ya anında taşınacak veya kazı derinliğine göre derinliğin iki misli ilerisine ( yani derinlik bir metre ise iki metre ilerisine atılacaktır.) Kazı alanında çalışan işçilerin üzerlerine malzeme ve diğer benzeri şeyler düşmemesi için kazı alanın etrafı, düşmelere karşı sağlam bir şekilde muhafaza altına alınacaktır.Kazı aynalarında ( duvar) kopma ve kayma tehlikesine karşı tahkimat yapılacak. Kazı duvarlarındaki kavlaklar temizlenecektir. Kazıda çalışan işçiler baret kullanacaktır.
4-17. İş Yerinin Muhtelif Yerlerine
İtfaiye, polis, Jandarma, İlkyardım, Zehir danışma gibi ünitelerin telefon numaraları asılacaktır.
4-18. Açık ateş ile hazırlanan mangal ve benzeri gibi araçlarla ısıtma yapılmayacak, işçilerin ve bekçilerin dinlenme mahallerinde açık ateşli ısıtma aracı kullanılmayacaktır.

5- SON HÜKÜM Bu planda belirtilmemiş olan planın dışında hususlarda ilgili mevzuatlar hükümler geçerli olupİş Güvenliği genel talimatlarına ve risk değerlendirme raporundaki aksiyon planına da duyulacaktır.

Kaynak : http://www.yildizteknikisguvenligi.com
 
Üst