Bilgi : Ocaktan Taş Çıkarılması, Konkasör Şantiyesine Taşınması Ve Kırılıp Elenmesi İşlerinde Risk A.

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
OCAKTAN TAŞ ÇIKARILMASI, KONKASÖR ŞANTİYESİNE TAŞINMASI VE KIRILIP ELENMESİ İŞLERİNDE RİSK ANALİZLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ:

A- Patlayıcı maddelerin hatalı kullanımından dolayı iş kazalarına zemin hazırlanabilir.
1- Açık işletmelerde taşın elde edilebilmesi için kademeli çalışma yöntemi uygulanacaktır.
2- Açık işletme yâda galeri çalışmalarında patlayıcı kullanımı için birbirinden en az 30 cm uzaklıkta ve paralel lağımlar açılacak ve patlatma yapılacaktır.
3- Lağımların açılması, doldurulması, sıkılanması ve patlatılması işleri; görevinin uzmanı olan ve ateşçi belgesi bulunan kimselere yaptırılacaktır.
4- Sipersiz bölgelerde lağımlar patlatılmadan önce bütün işçiler ,çevre insan ve hayvanları ve araç ,gereç ve iş makineleri en az 500 mt uzaklaştırılacaktır.
5- Açık işletmelerde fitil uzunlukları; patlatma sırasında lağımların sayılmasına olanak tanıyacak şekilde farklı uzunluklarda olacaktır.
6- Patlatılamadığı anlaşılan lağımlar; derinliği az ise tekniğine uygun olarak boşaltılacak ,derin ise herkes tarafından görülüp anlaşılacağı özellikte işaretlenecektir.
7- Patlamayan lağımlara; kesinlikle tabanca mili yada metal çubuk sokulmayacaktır.
8- Ocaklarda patlayıcı maddeler açıkta tutulmayacak, gölgede çivisiz ahşap mukavva yada plastik kutularda saklanacak ve bunlara ateşçiden başka hiçbir kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyecektir.
B- Açık işletmelerde kademe platformlarından ve konkasördeki düzlemlerden işçiler düşebilir.
1- Kademeli çalışma platformlarının boşluğa açık kenar ve uç noktalarında görevli olanlara ve kavlak yoklaması yapan işçilere kesinlikle uygun birer emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Bu kemerlerin halatları, gerektiğinde tekniğine uygun olarak uzatılabilecektir.
2- Konkasörlerde çalışma platformlarının boşluğa açık kısımlarına en az 90 cm yüksekliğinde ve yatay en az 100 kg’ lık yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yaptırılacaktır.
C- İşçilerin başlarına sert bir cisim düşebilir yada çarpabilir.
1-Çalıştırılan bütün işçilere uygun birer koruma başlığı (baret )verilecek ve kullandırılacaktır.
2-Taş ocağında çalışan hiçbir işçi, ocak aynasının ve kademe yüzeylerinin altlarındaki kısımlarda gölgelenmek amacıyla ya da başka bir nedenle oturmayacak, dinlenmeyecek ve uzanmayacaktır.
D- Manevra sırasında işçiler kamyon ve iş makinelerinin altında kalabilir aralarında sıkışıp ezilebilir yada herhangi bir aksam ve aparat işçilere çarpabilir.
1-Kalabalık ve yoğun ortamlarda iş makinelerinin operatörleri ve kamyonların sürücüleri ;eğitimli bir işaretçiden verilecek komutlara göre hareket edecek ve başka kimselerin verdikleri komutları yerine getirmeyecektir. 2-Lastik tekerlekli iş makineleri ve kamyonların geri vitese alınması durumunda devreye giren sesli uyarma sistemi sürekli olarak çalışır durumda bulunacaktır.
3-Yağcı,düz işçi ve varsa bölge insanı manevra alanlarının dışında ve güvenli bir kesimde bulundurulacaktır.
4-Hop-hopçu olarak tanımlanan işçiler;iki araç arasında durmayacak ve yükler boşaltılırken damperlerin kaldırılması aşamasında arka kapaktan güvenli bir uzaklıkta bulunacaktır.
5-Kamyon ve iş makinelerinin altında ve gölgesinde oturulmayacak ve dinlenilmeyecektir.
E- Kamyon ve iş makineleri savrulabilir, devrilebilir ve yuvarlanabilir.
1-Damperli kamyonlar ile iş makineleri kaygan olmayan yatay ve oturup çökmeyen Zeminler üzerinde hareket edecektir.
2-Kamyonlar el freni çekilmeden ve takozlanmadan kesinlikle sürücüleri tarafından terk edilmeyecektir.
3-Sökme ve yükleme yapan iş makineleri operatörlerinden başka yağcısı yada diğer işçiler tarafından çalıştırılmayacaktır.
4- E Sınıfı sürücü belgesi olmayanlara kamyon ve operatör (G Sınıfı) belgesiz kimselere de iş makinesi teslim edilmeyecektir.
5-Operatörler kumanda ettikleri iş makinelerini sürekli olarak gözetim altında tutacak ve sağlıklı bir biçimde çalıştırılabilmesi adına gereken bütün önlemleri alacaktır.
6-Motorlu araç sürücüleri şantiye içi ve ara yollarda 20 km/h devlet ve otoyollarda 70 km/h hız sınırını aşmayacaktır.
7-Herhangi bir arızanın ortaya çıkması durumunda işe ara verilecek ,gerekirse başka bir iş makinesi getirilecek ve basit olsa bile sakıncalar giderilmeden kesinlikle çalışılmayacaktır.
F- Damperli kamyonlar ve iş makineleri elektrik nakil hatlarına (AG-OG-YG) dokunabiliryada çarpabilir.Damperli kamyon sürücüleri ; elektrik hatlarına yakın bölgelerde gereken dikkati gösterecek trafo ve iletkenlere dokunup çarpmayacak ve ortalama 1000 volt için 1 cm enerji atlamasını göz önünde tutarak damper kaldırıp boşaltma yapabilecektir.
G- İş makineleri ile damperli kamyonların bakım ve onarımı sırasında iş kazaları yaşanabilir.
1-Kamyonlarda damper altındaki kısımlar ile iş makinelerinin bom,kova ve diğer hareketli kısımlarının bakım ve onarımı için bu aparatların kaldırılması gerektiğinde bunlar yükü dengede tutabilecek en az iki adet dikme ile takozlanacaktır.2-Dikmelerle takozlanamayan aparatlar başka bir iş makinesinden yararlanılarak sağlam çelik halatlarla askıya alınacaktır.
3-Bakım ve onarım sırasında ;çevredeki işçiler uzaklaştırılacak gerekli önlemler alınacak ve aparatlar indirilebilecektir.
H- Operatör , sürücü , yağcı ve diğer işçiler kamyon ve iş makinelerinin üzerinden düşebilirler.
1-Kamyon sürücüleri kupa ve damper arasındaki merdivenden çıkarken kayıp düşmemek için gereken dikkati gösterecektir.2-Operatörler iş makinelerinin kumanda kabinine inip çıkarken dikkatli davranacak ve düşme rizikolarına karşı kendilerini koruyacaktır.
3-Kamyonlarda , sürücü dışında ve kupa içerisinde olmak koşuluyla en çok iki işci taşınabilecektir.Damper ve yük üzerinde kesinlikle insan taşınmayacaktır.
4-İşçiler hareket durumundaki kamyon ve iş makinelerine arkadan tırmanarak binmeye çalışmayacaktır.
I- Patlayıcı madde depolarında beklenmeyen olumsuzluklar yaşanabilir.
1-Patlayıcı madde depoları can ve mal kaybına yol açmayacak şekilde yol çalışma alanı ve yerleşim birimlerinden en az 500 mt.Uzaklıkta kurulacaktır.
2-Depolarda lokum,teknik amonyum nitrat ,fitil ve kapsüller ayrı bölümlerde bulundurulacaktır.
3-Depoların döşemelerine çivisiz olarak ahşap ızgaralar yaptırılacak ve dışarıdan kolay görünür yerlere ateşle yaklaşılmamasını belirten uyarıcı levhalardan astırılacaktır.
4-Depolar havalandırmaya elverişli olacak ,en yüksek noktasına paratoner taktırılacak ve dıştan dikenli tel çitlerle koruma altına alınacaktır.
J- İşçiler bulaşıcı hastalıklardan ve haşarat sokmalarından zarar görebilirler.ayrıca zehirlenmeler yaşanabilir.
1-Mutfak ve yemek yeme bölümlerinde görevlendirilen aşçı ,çaycı ,bulaşıkçı ve yemek dağıtıcısının en az altı ayda bir kez portör sağlık kontrolleri yaptırılarak tüberküloz ve benzeri bulaşıcı hastalığının olup olmadığı araştırılacaktır.Böyle bir rahatsızlığın saptanması durumunda ilgili işçi en yakın sene toryuma gönderilerek tedavi ettirilecektir.
2-İşçilerin yemek, dinlenme ,duş,soyunma ve barınma yerleri temiz tutulacak ve zararlı hayvan ve haşeratlardan korunma bakımından uygun aralıklarla dezenfekte ettirilecektir.
3-Akrep ve yılan sokması durumunda işçi hemen ilk yardım odasına alınacak ve zaman geçirilmeden hazır bulundurulan panzehir ilaç uygulanacaktır.Ayrıca durum en seri bir şekilde işyeri hekimine bildirilecektir.
4-Konkasör şantiyesinde görevlendirilen işçilere toz maskesi ile kulak tıkacı verilecek ve kullandırılacaktır.
5-Her altı ayda bir kez işçilerin akciğer radyoğrafileri çektirilecek ve solunum ile dolaşım sistemlerinde herhangi bir rahatsızlık olup olmadığı araştırılacaktır.
K-Eğitimsizlik beklenmeyen olumsuzluklara neden olabilir.
1-Çalıştırılan bütün işçiler;yaptıkları işler ve bu işlerin tehlike ve risk unsurlarını öğretmek ve gerekli emniyet tedbirlerini alarak çalışmaya müsaade edilecektir.
2-Bu eğitimlere ilişkin belgeler, işçilerin özlük dosyalarında saklanacaktır.
3-İşçilerde; Bütün iş sağlığı ve güvenliği yöntem ve kurallarına uymaları esastır.
4-Yapılan bütün çalışmalar sürekli olarak izlenecek,denetlenecek ve olası hataların yenilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
L-Dağınık ve düzensiz çalışılması beklenmeyen iş kazalarına neden olabilir.
1-Çalışma alanında keskin kenarlı ve sivri uç-köşeli araç ile gereçler dağınık olarak bulundurulmayacaktır.Bunlar çalışmaları engellemeyecek şekilde belli alanlarda istif edilecektir.
2-Bütün çalışma alanlarında;zararlı olabilecek atıklar, gelişi güzel bulundurulmayacak ve çevre kirliliğine yol açılmayacaktır. Ayrıca tabi bitki örtüsünün korunmasına özen gösterilecektir.

AhmetYILDIZ
İş Güvenliği Uzmanı

Kaynak : http://www.yildizteknikisguvenligi.com/
 
Üst