Bilgi : Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, Istiflenme Ve Depo. Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
BEŞİNCİ KISIM ONBİRİNCİ BÖLÜM
Malzemenin Kaldırılma, Taşınma, İstiflenme ve Depolanmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

- AĞIR PARÇALARIN KALDIRILMASI:
Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.
Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:486)
- YUVARLAK KAPLARIN TAŞINMASINDA GÜVENLİK:
Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar,eğik düzlemlerden indirilirken takozlar, kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:487)
- YUVARLAK ÇUBUK ÜZERİNDE TAŞIMADE GÜVENLİK:
Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:488)
- İSTİFLEME:
İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:489)
- TORBALARIN İSTİFLENMESİ:
Ağır çuval ve torbalar,dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:490)
- KERESTELERİN İSTİFLENMESİ:
Kızışmayı önlemek ve dengeyi sağlamak için, kesilmiş keresteler, yerden yüksekte yapılan raflar üzerine yatay olarak veya az eğik sıralar halinde istiflenecek ve her sıra arasına, uçları geçitleri kapamayan latalar atılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:491)
- ÇUBUK VE BORULARIN İSTİFLENMESİ:
Çubuk ve borular,uygun raf veya sehpalar üzerine veya bunların sağlanamadığı hallerde, kalaslardan yapılacak bir taban üzerine istiflenecek ve istifin her iki tarafı, dayanıklı kazıklarla desteklenecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:492)
- SİLOYA IZGARA:
Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu ve alttaki boşaltma ağzından, bu maddelerin mekanik vasıtalar veya el ile alındığı üstü açık siloların üst ağızları, uygun ızgaralarla kapatılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:493)
- SİLODA ÇALIŞANA EMNİYET KEMERİ:
Kuru maddelerin döküm halinde bulunduğu silolara işçilerin girmesi gerektiğinde,her işçiye,ucu sağlam bir yere bağlanmış uygun emniyet kemeri verilecek ve silo ağzında sürekli olarak görevli bir işçi bulundurulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:494)
- SİLOYA SABİT MERDİVEN:
Döküm halinde kuru maddelerin depolandığı siloların sahanlık ve sabit dik veya yatık merdivenleri bulunacak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:495)
- SİLOYA HAVALANDIRMA:
Yanabilen kuru maddelerin döküm halinde depolandığı silolar, ateşe dayanıklı maddelerden yapılmış olacak ve bunlarda uygun havalandırma tertibatı bulunacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:496)
- YIĞIN DİPLERİNDE BOŞLUK:
Kuru maddelerin yığın halinde depolandığı ve bunların el aletleri ile alındığı hallerde, yığınların dip tarafında, bunların dengesini bozabilecek nitelikte boşluklar meydana getirilmeyecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:497)
- PARLAYICI - ZEHİRLEYİCİ MADDELER:
Depoların kuru maddeler, patlayıcı veya zehirleyici karışımlar meydana getirebilecek nitelikte olduğu hallerde, yükleme,boşaltma ve depolama işlerinde ayrıca gerekli özel tedbirler alınacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:498)
 
Üst