Anket Kurallara Uymayan Personelin Uyarılması

Konu, 'Kişisel Koruyucu Ekipmanlar' kısmında Esat ÜN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

Kurallara Uymayan Personelin Uyarılması

 1. sorumlusuna söylerim ki personelini uyarsın

  oy sayısı 23
  17,7%
 2. müdürüne söylerim ki personelini uyarsın

  oy sayısı 2
  1,5%
 3. işçiyi kenara çekip öğüt veririm

  oy sayısı 29
  22,3%
 4. işçiyi kenara çekip bağırırım

  oy sayısı 0
  0,0%
 5. tutanak düzenler ceza keserim

  oy sayısı 31
  23,8%
 6. görmezden gelirim

  oy sayısı 1
  0,8%
 7. Resmini çeker amirine mail atarım işçisini uyarsın

  oy sayısı 44
  33,8%
 1. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi  ÖNERİM ŞÖYLE:
  Önce şu bilgileri iyice gözden geçirmiş olalım:

  İşverenin genel yükümlülüğü

  MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun

  yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale

  getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

  b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların

  giderilmesini sağlar.

  c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

  ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

  d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi

  için gerekli tedbirleri alır.

  (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan

  kaldırmaz.

  (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

  (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.


  İş güvenliği uzmanlarının yetkileri

  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken

  tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul

  bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı

  bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

  b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil

  müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve

  araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla

  işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile

  ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara

  katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam

  beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının

  ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
  Çalışanların yükümlülükleri

  MADDE 19–(1)Çalışanlar, işsağlığıve güvenliği ile ilgili aldıklarıeğitim ve işverenin bu konudaki talimatlarıdoğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıklarıişten etkilenen diğerçalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

  (2)Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülüklerişunlardır:

  a)İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşımaekipmanıve diğerüretim araçlarınıkurallara uygunşekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarınıdoğru olarak kullanmak, keyfi olarakçıkarmamak ve değiştirmemek.

  b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımıdoğru kullanmak ve korumak.

  c)İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veyaçalışan temsilcisine derhal haber vermek.

  ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren veçalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

  d) Kendi görev alanında, işsağlığıve güvenliğinin sağlanmasıiçin işveren veçalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.
  Gelelim form tanzimine:

  Önce ;En üste TAAHHÜTTÜR,veya daha hukuki bir ifade olabilir,(işveren karar verirse daha etkili olur.) ifadesini kocaman yazarız.Daha sonra ,En başa,6331 İSG kanunu'na göre....deriz... ;İşverenin yükümlülüklerini,kendimizin yetkilerini,çalışanların yükümlülüklerini güncel mevzuattan yazarız,
  en alta da ,
  1-)işveren/işveren vekilinin/birim amirinin/-------2-)çalışanın------3-)Kendimizin
  kimlik,görev ve imzamızı da uygun bir şekilde yerleştirip,4 suret yapıp,herkese birer tane verip,sonuncuyu da onaylı defterimize tarih-bölüm-gibi işyeri bilgileri ile işleyip,yanında ayrı bir ek dosyada muhafaza edersek Not:sözleşmenin....maddesinezai maddeleri işverenin uygulayacağını,olumsuzluğun ikinci tekrarında aynı zamanda durumun,çalışma ve işkur il müdürlüğüne aktarlacağını da eklersek
  ...olabilecek gibi...
  İyi çalışmalar...


   
 2. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi

  Yazdığım öneri/cevabıma ,fotoğraf desteğini de ekleyelim derim,ama İŞYERİ/ŞANTİYE PAPARAZZİSİ durumuna da düşmemeye dikkat edelim.
  İyi çalışmalar.

   
 3. Ahmet B. DÖNMEZ

  Ahmet B. DÖNMEZ TÜİSAG Üyesi

  İşin aslı "Para cezası" ile ilgili kanun maddesi var ama kimsenin uyabileceği bir kanun değil. Sebep de şu (eğer yanlış hatırlamıyorsam), işveren çalışanın yarattığı hasarı tespit eder, ihmalini ispatlar, kesilecek cezayı belirler, bunu çalışanın ücretinden keser, kesilen parayı devletin bununla ilgili sosyal havuzuna aktarır, devlet bunu sosyal bir hizmette kullanır. Ama kimse bu mevzunun böyle olacağına ihtimal vermez :)

  Ben genel uygulamadan bahsedeyim. Ne yazık ki mesai ücretleri hemen hemen her yerde bordroya yansımaz, elden ödenir. Bordroya yansımasını ne çalışan ister ne de işveren çünkü vergi kesintisine uğrar edinilen extra mesai ücreti. Ve daha önce de söylediğim gibi çalışanı ancak ve ancak para korkutur, bunun bilincindeki işverende yapacağı kesintiyi mesai ücreti üzerinden yapar.
  Evet haklısınız nizami bir işleyiş değil ve evet yine haklısınız biraz adaba mugayir bir durum fakat benim en hatasız işlediğini gördüğüm para cezası sistemi budur. Hatta yine maalesef işverenlere önerdiğim yol da budur. Ama görüyorum ki hiç yanıltmadı.

  Konu kazasız çalışmaysa gerisi teferruattır :)

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica