Bilgi : Kullanılan Ham Maddelerden Veya Işyerinin Özel. Ortaya Çıkabilecek Bulaşıcı Hastal...

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ÜÇÜNCÜ KISIM ALTINCI BÖLÜM
Kullanılan Ham Maddelerden veya İşyerinin Özelliğinden Ortaya Çıkabilecek Bulaşıcı Meslek Hastalıklarına Karşı Alınacak Özel Tedbirler:

- BULAŞICI MESLEK HASTALIKLARI:
Kullanılan hammaddelerden veya işyerinin özelliğinden ortaya çıkabilecek bulaşıcı meslek hastalıklarına sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte alınacak özel koruyucu tedbirler, bu bölümde gösterilmiştir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:84)
- ŞARBON HASTALIĞINA KARŞI ÖNLEM:
Şarbon hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
1) Şarbon hastalığını bulaştırabilecek olan deri, yün, kıl ve benzeri hayvansal maddeler ile paçavralar, uygun yöntemlerle temizlenip sterilize edilecek, yıkanıp kurutulacaktır. Bu maddeler dağınık bir halde bulundurulmayarak depolarda saklanacak, denklerin açılması ve ilk ayırma ve seçme işlemi, buralarda yapılacaktır.
2) Bu gibi işyerlerinde, toz ve atıklar, aşağıdan çekmeli bir aspirasyon sistemi ile toplanarak yok edilecek veya antiseptik maddelerle ıslatıldıktan sonra yakılacaktır. Depolar sık sık yıkanacak, dezenfekte ve badana edilecektir.
3) İşçilerin el, ağız ve beden temizliğine dikkat edilecek, kendilerine gereğine göre iş elbisesi, başlık, lastik eldiven ve maskeler gibi uygun kişisel korunma araçları verilecektir.
4) Egzamalı, furomküllü, bronşitli kimseler, bu gibi işlerde çalıştırılmayacaklardır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:85)
- TETANOS AŞISI:
Tetanos hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
Tetanos tehlikesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, antitetanik aşı yapılacak, parçalanmış ezik ve toprakla bulaşmış yaralanmalarda, serum antitetanik tatbik olunacak, işçi daha önce aşılanmış ise, rapel olarak, anatoksin yapılacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:86)
- LEPTOSPİROZ HASTALIĞI:
Leptospiroz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1) Leptospiroz (İktero hemorajik) hastalığının yayılmasını önlemek için, farelerle savaşılacaktır.
2) Bulaşma ihtimali olan yerlerde, çıplak ayakla dolaşmak yasaklanacak, mümkün olan hallerde, toprak asitleştirilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:87)
- BRÜSELLOZ AŞISI:
Brüselloz hastalığına karşı brüselloz bulaşması ihtimali olan işlerde çalışan işçiler aşılanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:88)
- ANKİLOSTOMYAZ HASTALIĞI:
Ankilostomyaz hastalığına karşı aşağıdaki tedbirler alınacaktır.
1) Ankilostomyaz hastalığına karşı, madencilik, taşçılık, tuğla ve kiremitçilik ve tünel kazması gibi işlerde, taban kuru bulundurulacak, gerekirse terlere tuz serpilecek, galerilerde yeterli vantilasyon ile havanın serince olması sağlanacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:89/1)
- TUZLU SU KAPLARI:
2) Bu gibi işlerde çalışanların, vücut temizliğine ve yemeklerden önce ellerini iyice yıkayıp, tırnaklarının fırçalanmalarına önem verilecektir. İşyerlerinde işçilerin çalışırken ve işin bitiminde ellerini yıkamaları için yeteri kadar %5’lik tuzlu su kapları bulundurulacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:89/2)
- PARAZİTLER:
3) Helalar ve diğer enfeksiyon kaynağı yerler kireç kaymağı ile dezenfekte edilecek, işçilerin dışkıları zaman zaman muayene edilerek parazit yumurtaları aranacak ve hastalığın çıkması halinde, diğer işçiler de taranacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:89/3)
- AKCİĞER TÜBERKÜLOZU:
Akciğer tüberkülozunun bulaşması ihtimali olan işyerlerinde, hastalığın yayılmasını önleyecek hijyenik, tıbbi ve teknik koruyucu tedbirler alınacaktır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:90)
 
Üst