KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER IŞIĞINDA SORUNLARINIZ VE ÇÖZÜMLERİ

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında ISG-isg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi  Arkadaşlar sohbet sayfası yerine burayı kullanırsak daha verimli olacağını düşünüyorum. iyi çalışmalar


   
  MUSTAFA TAHA bu yazıya teşekkür etti.
 2. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  1-İSG kurulu ile ilgili Madde 22 ye göre sanayiden sayılma durumu kaldırılmış.o zaman İSG Kurulu ile ilgili yönetmelikte yeniden düzenlenmesi gerekecek.Kurulun kimlerden oluşacağı hakkında da değişiklik de yapılabilir.Mesela bu kurul en az 7 kişiden oluşurken belki tehlike sınıfına göre veya kamu kurumuna göre temsilci artıırılabilir veya azaltılabilirde.
  2-Madde 8 (3)-İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ihmallerinden dolayı işverene karşı sorumludur.Buradan nasıl bir anlam çıkar?Hemen sonrasında (4) numarada ihmal varsa belge askıya alınır ifadesinde uzman hekim işverene karşı sorumlu değil miydi?İşverene karşı sorumluysak belgemizi askıya alan kim?Askıya alınma süresi ne kadar?
  3-Madde 23(2) biraz açılması gerekir.
  4-İdari para cezaları kamu kurumunada uygulanıyor.O zaman o kurumdaki Müdür sorumlu olacak.Böyle bir ceza uygulanırsa Müdür e ekstradan kurumu zarara uğrattın diye kamu davasıda açılabilir.

   
 3. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  arkadaşlar konularla alakalı yardımcı olalım

     

   
  MUSTAFA TAHA bu yazıya teşekkür etti.
 4. MUSTAFA TAHA

  MUSTAFA TAHA TÜİSAG Üyesi

  Taner Bey eğitim konusunda nasıl bir yol izleyelim ne yapalım??

   
 5. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  bunu ayrıntılı bir şekilde konuşalım Mustafa Bey

     

   
 6. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  boş bir sayfa açın eğitimlerle alakalı ordan paylaşalım arkadaşlarla da

   
 7. aylntrsk

  aylntrsk TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar bu yazdığım kaçıncı sayfa bilmiyorum bana isg kurulları kurulurken ne yapmam gerektiği konusunda bilgi vermeniz mümkün mü ?
   
 8. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  http://www.isgfrm.com/forums/İş-güvenliği-kurulları.211/ bu linke bakarmısınız. yardımcı olacaktır   
 9. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ile ilgili örnek güvenlik raporu olan varsa paylaşabilir mi ? (yeni kanuna göre bunu hazırlamayanlar hakkında 80 bin tl cezası var sanırım)

     

   
 10. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  bilmiyorum ne kadar işinize yarar ama bulabildiğim en iyi anlatımdı....   

  Ekli Dosyalar:

  aonal, Ersin ve Kaan SAKA bu yazıya teşekkür etti.
 11. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  1- Madde 22 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar seri şekilde yeni yönetmelikler çıkartılacak.Çıkartılana kadar eski yönetmelik geçerlidir.Kuruldaki sayının değişmesi elbette mümkün en az 7 kişi ama şahsen ben işe göre değişiklik göstersede 12-13 aşağı yapmamaya özen gösteriyordum.Özel bir anlamı yok ama
  2-İşverene karşı sorumluluk aslında vardı.Ama bu konuda çeşitli içtihat kararları vardı.Bu durum burada net olmuş.Olayın özü şudur işveren 200000 TL tazminat ödedi .Bunu kusuru nispetinde rücu ettirecek yani bu rakamın bir kısmını İSG müh. ödeyecek . İşte o yüzden bizde sigorta yaptırıyoruz.Ama sigortada %30 gibi bir muafiyet var. yani ödenecek rakamın %30 sigortalının (meslek sigortası kastım) ödeyeceği meblağ , aynı şekilde cezalarda da benzer söz konusu olabilir.
  Bakanlık alıyor , kusur varsa işini doğru dürüst yapmıyorsun demek oluyor.Bunun süresi net değil.Ama "hak mahrumiyetlerinde" bu duruma mahkeme karar veriyordu.Bir düzenleme veya gene mahkmeyle karar verilir.
  3-Avm tarzı yerlerden bahsediyor.Burada bir yönetim avmyi idare eder (imzada mak.müh yazıyor ve genelde avmlerin müdürü mak.müh. olur) sonuçta bakanlıkça avm yönetim işveren/işveren vekili konumunda onların kontrolünde bir koordinasyondan bahsediyor.
  4- Bunun tam ayrıntısını bilmiyorum.Ama devlet kendi kurumlarına teftişlerde hep göz yumucudur.Ceza kesmeme konusunda telkinle gelirler zaten   
 12. degiray

  degiray TÜİSAG Üyesi

  Bu maddeninde yürürlüğe girişi 30.12.2012 yani 6 ayınız var.Ona göre planlama yaparsınız.Bu işi ücreti karşılığı yapan yerler var.

   
 13. mhatıp

  mhatıp TÜİSAG Üyesi

  BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ
  HAKKINDA YÖNETMELİK

  resmi gazete : 18.08.2010/27676 www.bilgit.com
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, tehlikeli maddeler bulunduran kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul ve esasları belirler.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; mevcut, öngörülen veya endüstriyel bir kimyasal prosesin kontrol kaybı esnasında oluşacağı beklenen tehlikeli maddeleri, Ek I’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda bulunduran alt ve üst seviyeli kuruluşlara uygulanır 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler sadece üst seviyeli kuruluşlara uygulanır.
  İstisnalar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
  a) Askerî kuruluş, tesis ve depolara,
  b) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
  c) Ek I Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilen miktarda ve cinste tehlikeli madde bulundursalar dahi;
  1) Rıhtımlar ve iskelelerde yapılan yükleme ve boşaltma ile buralardan başka nakliye vasıtalarına veya başka nakliye vasıtalarından buralara yapılan taşıma dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin; karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınması ve bunların taşınması sırasında bu Yönetmelikle kapsanan kuruluşların dışında ara geçici depolanmasına,
  2) Tehlikeli maddelerin tesis sınırları dışında, pompalama istasyonları da dahil bir boru hattıyla taşınmasına,
  ç) Ek I’de belirtilen tehlikeli maddeler içeren kimyasal ve ısıl işleme işlemlerine ve bu işlemlere ilişkin depolama hariç olmak üzere, maden çıkartma endüstrilerinin madenlerdeki ve taş ocaklarındaki veya sondaj kuyuları vasıtasıyla minerallerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,
  d) Denizdeki maden çıkarma endüstrilerinin; hidrokarbon içeren minerallerin aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlere,
  e) Özellikle minerallerin kimyasal ve ısıl işlemleri esnasında kullanılan, Ek I’de tanımlanan tehlikeli maddeleri içeren atık havuzları ve barajları da dahil olmak üzere faaliyetteki atık tasfiye tesisleri hariç, düzenli depolama sahalarına
  uygulanmaz.
  Ek I

  Bu Yönetmeliğin uygulandığı Tehlikeli Maddeler  Giriş  1.Ek I, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, herhangi bir kuruluşta tehlikeli maddelerin bulunduğu durumda uygulanır ve Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasını belirler.  2.Karışımlar ve müstahzarlar, yüzde oranı veya bir açıklamanın özellikle verilmemiş olması halinde, Bölüm 2, Not 1'de verilmiş olan Yönetmelikte yer alan özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon sınırları içerisinde kalmaları şartıyla, saf maddelerle aynı koşullara tabi olurlar.  3.Bölüm 1 ve Bölüm 2’de belirtilmiş olan niteleyici miktarlar, her bir kuruluş için geçerlidir.  4.Yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasında göz önüne alınan miktarlar herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek miktarlardır. Bir kuruluşta, yalnızca ilgili niteleyici miktarın % 2’sine eşit veya daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazaya neden olma ihtimali olmayan herhangi bir yerde bulunması hâlinde, mevcut toplam miktarın hesaplanmasında ihmal edilir.  5.Tehlikeli maddelerin veya tehlikeli madde kategorilerinin eklenmesi ile ilgili olarak Bölüm 2, Not 4'te verilen kurallar, uygun olduğu durumda geçerli olur.  6.Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir gaz, 20 °C’lik bir sıcaklığa ve 101,3 kPa’a eşit veya bundan büyük mutlak buhar basıncına sahip olan herhangi bir maddedir.  7.Bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda bir sıvı, 20 °C’lik bir sıcaklıkta ve 101,3 kPa standart basınçta bir gaz olarak tanımlanmayan ve katı halde bulunmayan herhangi bir maddedir.

  Bölüm 1: Adlandırılmış Maddeler  Bu bölümde yer alan bir maddenin veya madde grubunun, aynı zamanda Bölüm 2'de yer alması halinde, bu bölümde verilmiş olan niteleyici miktarlar kullanılmalıdır.  Adlandırılmış Maddeler Listesi

  Kolon 1
  Kolon 2
  Kolon3
  Tehlikeli Maddeler
  Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili niteleyici miktar (ton)
  Madde 7 ve 8
  Madde 9
  Amonyum nitrat (bakınız not 1)
  5000
  10000
  Amonyum nitrat (bakınız not 2)
  1250
  5000
  Amonyum nitrat (bakınız not 3)
  350
  2500
  Amonyum nitrat (bakınız not 4)
  10
  50
  Potasyum nitrat (bakınız not 5)
  5000
  10000
  Potasyum nitrat (bakınız not 6)
  1250
  5000
  Arsenik pentaoksit, arsenik (V) asit ve/veya tuzları
  1
  2
  Arsenik trioksit, arsenik (III) asit ve/veya tuzları
  -
  0,1
  Brom
  20
  100
  Klor
  10
  25
  Solunabilir toz halindeki Nikel bileşikleri (nikelmonoksit, nikeldioksit, nikel sülfat, trinikeldisülfat, dinikeltrioksit
  -
  1
  Etilenimin
  10
  20
  Flor
  10
  20
  Formaldehit (konsantrasyon ≥ % 90)
  5
  50
  Hidrojen
  5
  50
  Hidrojen klorür (sıvılaştırılmış gaz)
  25
  250
  Kurşun alkilleri
  5
  50
  Sıvılaştırılmış çok kolay alevlenir gazlar (LPG dahil) ve doğalgaz
  50
  200
  Asetilen
  5
  50
  Etilen oksit
  5
  50
  Propilen oksit
  5
  50
  Metanol
  500
  5000
  4,4-metilenbis (2- kloranilin) ve/veya tuzları, toz halinde
  -
  0,01
  Metilizosiyanat
  -
  0,15
  Oksijen
  200
  2000
  Toluendiizosiyanat
  10
  100
  Karbonildiklorür (fosgen)
  0,3
  0,75
  Arseniktrihidrür (arsin)
  0,2
  1
  Fosfortrihidrür (fosfin)
  0,2
  1
  Sülfür(Kükürt)diklorür
  1
  1
  Sülfür(Kükürt)trioksit
  15
  75
  TCDD eşdeğeri cinsinden hesaplanan Poliklorodibenzofuranlar ve poliklorodibenzodioksinler (TCDD dahil)
  -
  0,001
  Ağırlık olarak % 5’in üstündeki konsantrasyonlarda aşağıdaki KANSEROJENLER:
  4-Aminobifenil ve/veya tuzları, benzotriklorür,benzidin ve/veya tuzları, bis(klorometil)eter, klorometilmetileter, 1,2-dibromoetan, dietilsülfat, dimetilsülfat, dimetilkarbamol klorür, 1,2-dibrom-3-klorpropan, 1,2-dimetilhidrazin, dimetilnitrozamin, hekzametilfosforiktriamit, hidrazin, 2-naftilamin ve/veya tuzları, 4-nitrodifenil, ve 1,3-propansulton
  0,5
  2
  Petrol ürünleri:
  (a) benzin ve naftalar,
  (b) kerosenler (jet yakıtları dahil),
  (c) gaz yağları (dizel yakıtlar, ev ısıtma yağları ve gaz yağ karışımları dahil)
  2500
  25000
  Notlar

  1.Amonyum nitrat (5000/10000): kendiliğinden bozunma özelliğine sahip olan gübreler

  Aşağıdaki durumlar için geçerlidir:

  Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı bileşik/kompozit gübrelerde (Fosfat ve/veya potasyum ile amonyum nitrat içeren bileşik/kompozit gübrelerde):

  -Ağırlıkça %15,75(1) ve %24,50(2) arasında olan ve toplam yanıcı/organik maddelerin %0,4’ünden fazla olmayan veya 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testindeki gereksinimleri sağlayan,

  -Ağırlıkça %15,75(3) veya daha az olan ve sınırlandırılmamış yanıcı maddeler

  - “Birleşmiş Milletler Trough Testi”ne göre kendiliğinden bozunma özelliğine sahip maddeler (Bakınız: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına Dair Tavsiyeler, Testler ve Kriterler El Kitabı, Bölüm III, Alt Kısım 38.2).

  2.Amonyum nitrat (1 250/5 000): gübre kalitesinde

  Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat bazlı gübrelere ve amonyum nitrat bazlı bileşik/kompozit gübrelere uygulanır:

  -Amonyum nitratın dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karışımları hariç, ağırlıkça %24,5’ten fazla olan,

  -Amonyum nitrat ve amonyum sülfat karışımları için ağırlıkça % 15,75’ten fazla olan,

  -Amonyum nitratın dolomit, kireçtaşı ve/veya kalsiyum karbonat ile en az %90’lık bir saflık oranı ile karışımları için, ağırlıkça %28’den(4) fazla olan.

  3.Amonyum nitrat (350/2500): teknik kalitede

  Aşağıdaki durumlarda uygulanır:

  -Amonyum nitrattan kaynaklanan azot içeriği, aşağıdaki gibi olan amonyum nitrat ve amonyum nitrat müstahzarları,

  -Ağırlıkça %24,5 ve %28 arasında olan ve %0,4’ten fazla yanıcı madde içermeyen,

  -Ağırlıkça %28’den fazla olan ve %0,2’den fazla yanıcı madde içermeyen,

  -İçeriğinde amonyum nitrat konsantrasyonu ağırlıkça %80’den fazla olan sulu amonyum nitrat çözeltileri.

  4.Amonyum nitrat (10/50): Standart dışı ve patlama testine uymayan materyal ve gübreler

  Aşağıdaki durumlarda uygulanır:

  -Üretim sürecinde atılan maddelere ve Not 2 ve 3’de belirtilen şartlarla, artık uyum içinde olmadıklarından dolayı yeniden çalışılması, geri kazanımı ya da güvenli kullanım için arıtım amacıyla, son kullanıcıdan bir imalatçıya, geçici depolama ya da yeniden işleme tesisine geri gönderilmekte olan ya da gönderilmiş olan ve Not 2 ve 3’te bahsi geçen amonyum nitrat, amonyum nitrat preparatları, saf amonyum nitrat bazlı gübreler ve amonyum nitrat bazlı bileşik/kompozit gübreler,

  -18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te yer alan yüksek oranda azot ihtiva eden amonyum nitrat gübreleri için patlama dayanım testinin gereklilikleri yerine getirmeyen ve Not 1, Paragraf 1’de ve Not 2’de bahsi geçen gübreler.

  5.Potasyum nitrat (5 000/10 000):

  Filizli /tanecikli halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır.

  6.Potasyum nitrat (1 250/5 000):

  Kristal halde potasyum nitrat içeren kompozit potasyum-nitrat bazlı gübrelere uygulanır.

  7.Poliklorodibenzofuranlar ve Poliklorodibenzodioksinler

  Poliklorodibenzofuranların ve Poliklorodibenzodioksinlerin miktarları, aşağıdaki faktörler kullanılarak hesaplanır:  Söz Konusu Türler İçin Uluslararası Toksik Eşdeğer Faktörleri (UTEF) (NATO/CCMS)

  Söz Konusu Türler İçin Uluslararası Toksik Eşdeğer Faktörler (UTEF) (NATO/CCMS)
  2,3,7,8-TCDD
  1
  2,3,7,8-TCDF
  0,1
  1,2,3,7,8-PeCDD
  0,5
  2,3,4,7,8-PeCDF
  0,5
  .
  .
  1,2,3,7,8-PeCDF
  0,05
  .
  .
  .
  .
  1,2,3,4,7,8-HxCDD
  0,1
  .
  .
  1,2,3,6,7,8-HxCDD
  0,1
  1,2,3,4,7,8-HxCDF
  0,1
  1,2,3,7,8,9-HxCDD
  0,1
  1,2,3,7,8,9-HxCDF
  0,1
  .
  .
  1,2,3,6,7,8-HxCDF
  0,1
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
  0,01
  2,3,4,6,7,8-HxCDF
  0,1
  .
  .
  .
  .
  OCDD
  0,001
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
  0,01
  .
  .
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
  0,01
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  OCDF
  0,001
  (T = tetra, Pe = penta, Hx = hekza, Hp = hepta, O = okta)  __________________

  (1)Ağırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder.

  (2)Ağırlıkça % 24,50’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 70’lik amonyum nitrata tekabül eder.

  (3)Ağırlıkça % 15,75’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 45’lik amonyum nitrata tekabül eder.

  (4) Ağırlıkça % 28’lik azot ihtiva eden amonyum nitrat, % 80’lik amonyum nitrata tekabül eder.

  Bölüm 2: Bölüm 1’de Adlandırılmamış Madde ve Müstahzar Kategorileri

  Kolon 1
  Kolon 2
  Kolon 3
  Tehlikeli Madde Kategorileri

  Aşağıdaki Yönetmelik maddelerinin uygulanması ile ilgili olarak Madde 5'te tanımlanan tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton)
  Madde 7 ve 8
  Madde 9
  1. ÇOK TOKSİK
  5
  20
  2. TOKSİK
  50
  200
  3. OKSİTLEYİCİ
  50
  200
  4. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız)
  (Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR Bölüm 1.4 kategorisine girdiği durumlarda)
  50
  200
  5. PATLAYICI (Not 2’ye bakınız)
  Maddenin, müstahzarın veya ürünün, UN/ADR’nin 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 veya 1.6 bölümlerinden ya da risk tanımlarından R2 veya R3’ten herhangi birisine girdiği durumlarda
  10
  50
  6. ALEVLENİR (Not 3 (a)'da verilmiş olan tanıma uyan)
  5000
  50000
  7a.KOLAY ALEVLENİR (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (I)'de verilmiş olan tanıma uyan)
  50
  200
  7b.KOLAY ALEVLENİR sıvılar (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (b) (2)'de verilmiş olan tanıma uyan)
  5000
  50000
  8. ÇOK KOLAY ALEVLENİR (maddenin veya müstahzarın, Not 3 (c)'de verilmiş olan tanıma uyan)
  10
  50
  9. ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ risk tanımları
  i) R50: “Sudaki organizmalar için çok toksiktir”
  (R50/53 dahil)
  100
  200
  ii) R51/53: “Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir”
  200
  500
  10. Yukarıda verilen risk tanımlarının dışında kalan DİGER SINIFLANDIRMALAR:
  (i) R14: "Su ile şiddetli reaksiyon verir" (R14/15 dahil)
  100
  500
  (ii) R29: "Su ile temasında toksik gaz çıkarır"
  50
  200  Notlar

  1.Maddeler ve müstahzarlar, aşağıdaki yönetmeliğe göre sınıflandırılmıştır:

  - 26 Aralık 2008 tarihli ve 27092 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamış, ancak yine de bir kuruluştaki mevcut olan veya mevcut olabilecek ve kuruluştaki mevcut koşullar altında büyük kaza potansiyeli açısından eşdeğer özelliklere sahip olan veya olabilecek maddeler veya müstahzarların olması durumunda, aynı yönetmeliğin ilgili maddesiyle uyumlu olarak geçici sınıflandırma prosedürleri uygulanır.

  Birden fazla sınıflandırmaya tabi tutulacak özellikte olan maddelerin veya müstahzarların olması durumunda, Yönetmeliğin amacı bakımından en düşük niteleyici miktarlar uygulanır. Ancak, Not 4’teki kuralın uygulanması için, kullanılan niteleyici miktar her zaman ilgili sınıflandırmaya tekabül eden miktardır.

  2."Patlayıcı madde";

  - Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuşturma kaynakları ile patlama riski olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R2),

  - Çarpma, sürtünme, açık alev veya diğer tutuşturma kaynakları ile patlama riski yüksek olan bir madde veya müstahzar (risk tanımı R3), ya da

  - Ülkemizin de 06.12.2005 tarihinde 26015 sayılı resmi gazetede yayınladığı kanun ile taraf olduğu 30 Eylül 1957 tarihli “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Sözleşmesi”ndeki (UN/ADR) Sınıf 1’de yer alan madde, müstahzar veya eşyadır.

  Patlayıcı tanımına, Yönetmeliğin amacı bakımından, kendiliğinden gerçekleşebilen ekzotermik kimyasal reaksiyonlar yoluyla, ısı, ışık, ses, gaz veya duman ya da bu etkilerin bir bileşimini ürettiği belirtilen maddeler (ya da madde karışımları) olarak tanımlanan piroteknikler de dahildir. Bir madde veya müstahzarın hem UN/ADR’ye göre hem de R2 veya R3 olarak sınıflandırıldığı durumlarda, UN/ADR sınıflandırmasına öncelik verilir.

  UN/ADR Sınıf 1’deki madde veya eşyalar, UN/ADR sınıflandırma sistemiyle uyumlu bir şekilde 1.1’den 1.6’ya kadar olan kısımların herhangi birinde sınıflandırılmıştır. İlgili kısımlar aşağıda verilmiştir:

  Kısım 1.1: “Kütlesel patlama tehlikesi olan maddeler veya eşyalar (kütlesel patlama, bir anda kütlenin hemen hemen tamamının etkilendiği patlamadır.)”

  Kısım 1.2: “Kütlesel patlama tehlikesi içermeyen, ancak şarapnel tesiri olan maddeler veya eşyalar.”

  Kısım 1.3: “Bir yangın tehlikesi ve ufak çaplı patlama tehlikesi veya ufak çaplı şarapnel tesirinden birisini ya da her ikisini içeren, ancak kütlesel patlama tehlikesi arz etmeyen maddeler veya eşyalar:

  (a) önemli miktarda radyant ısı yayan yanma,

  (b) ufak çaplı patlamaya veya şarapnel tesirine ya da her ikisine de yol açarak birbirini izleyen yanmalar.”

  Kısım 1.4: “Taşıma sırasında ateşleyicilerle veya tutuşturucularla temas halindeyken, düşük risk arz eden maddeler veya eşyalar. Etkiler büyük ölçüde ambalaj ile sınırlı olup, büyük boyuttaki ve aralıktaki parçaların saçılması beklenmemektedir. Harici bir yangın, ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin anında patlamasına sebep olmayacaktır.”

  Kısım 1.5: “Normal taşıma koşulları altında, tutuşma veya yanmadan patlamaya geçme ve kütlesel patlama tehlikesi ihtimali çok düşük olan çok duyarsız maddeler. Bu maddeler, asgarî gereklilik olarak, harici yangın testinde patlamayacaktır.”

  Kısım 1.6: “Kütlesel patlama tehlikesi olmayan aşırı duyarsız eşyalar. Bu eşyalar, sadece aşırı duyarsız patlayıcı maddeler içermekte ve ihmal edilebilecek derecede kaza ile tutuşma veya yayılma olasılığı göstermektedir. Risk, tek bir eşyanın patlaması ile sınırlıdır.”

  Bu tanıma, ayrıca eşyalarda bulunan patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar da dahil edilmiştir. Eşyaların patlayıcı veya piroteknik maddeler veya müstahzarlar içermesi durumunda, bu madde veya müstahzarın miktarı biliniyorsa, bu miktar, bu Yönetmeliğin amacı bakımından göz önünde tutulacaktır. Miktar bilinmiyorsa, bu Yönetmeliğin amacı bakımından, eşyanın tamamı patlayıcı olarak değerlendirilecektir.

  3.6, 7, ve 8 inci sınıflarda yer alan "alevlenir", ‘’kolay alevlenir", “çok kolay alevlenir” ifadeleri aşağıdaki anlamları taşır:

  (a)Alevlenir sıvılar:

  Parlama noktası 21 °C (21 °C dahil) – 55 °C (55 °C dahil) arasında olan, yanmayı destekleyen maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R10);

  (b)Kolay alevlenir sıvılar:

  1.Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar (risk tanımı R17),

  -Parlama noktası 55 °C'nin altında olan ve yüksek basınç veya yüksek sıcaklık gibi özel işlem koşullarında büyük kaza tehlikeleri oluşturabilecek, basınç altında sıvı halde kalan maddeler ve müstahzarlar,

  2. Parlama noktası 21 °C'nin altında olan ve çok kolay alevlenir olmayan maddeler ve müstahzarlar (risk tanımı R11);

  (c)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar:

  1. 0 oC'nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35 oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar (risk tanımı R12)

  2. Ortam sıcaklığı ve basıncında havayla temas halinde alevlenebilir gaz veya süper kritik halde bulunan gazlar (risk tanımı R12)

  3. Kaynama noktalarının üzerindeki bir sıcaklıkta bulundurulan, alevlenir veya kolay alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar.

  4. Kuruluşta bulunan madde veya müstahzarlardan hiçbirinin, ilgili niteleyici miktara eşit veya bunun üzerinde olmadığı durumda, kuruluşun bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğinin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki kural uygulanacaktır:

  q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... ≥ 1

  qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı.

  QUX : Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Kolon 3’teki ilgili niteleyici miktar.

  Yukarıdaki toplamın 1’e eşit veya 1’den büyük olması durumunda, kuruluş bu Yönetmeliğe tabi olacaktır.

  Yönetmeliğin 9, 11 ve 15 inci maddeleri hariç, aşağıdaki toplamın 1’e eşit ya da 1’den büyük olması durumunda, bu Yönetmelik uygulanacaktır:

  q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... ≥ 1

  qx: Bölüm 1 veya 2’de yer alan tehlikeli maddelerin veya madde kategorilerinin miktarı.

  QLX : Madde veya madde kategorisi için Bölüm 1 veya 2’de Kolon 2’teki ilgili niteleyici miktar.

  Bu kural, toksisite, alevlenirlik ve eko-toksisite ile ilgili tehlikelerin tamamının değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Dolayısıyla aşağıdaki durumlar için üç defa uygulanacaktır:

  (a)Bölüm 1’de adlandırılan ve toksik veya çok toksik olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlarla birlikte, Bölüm 2’deki 1 inci ve 2 nci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi,

  (b)Bölüm 1’de adlandırılan ve oksitleyici, patlayıcı, alevlenir, kolay alevlenir veya çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılan madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2’deki 3, 4, 5, 6, 7a, 7b veya 8’inci kategorilere giren madde ve müstahzarların eklenmesi,

  (c)Bölüm 1’de adlandırılan ve çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılan (R50 (R50/53 dahil) veya R51/53) madde ve müstahzarlar ile birlikte, Bölüm 2’deki 9(i) veya 9(ii) kategorilerine giren madde ve müstahzarların eklenmesi.

  (a), (b) veya (c) ile elde edilen toplamlardan herhangi birisinin 1’e eşit veya 1’den büyük olması durumunda, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanacaktır.  Ek II

  Güvenlik Raporu’nDa Bulunması gereken asgarî bilgiler  1. Güvenlik Raporlarının Amaçları

  1.1 Büyük kaza önleme politika belgesinin ve bunun uygulanması için güvenlik yönetim sisteminin Ek III'te verilmiş olan bilgilere göre yürürlüğe konduğunun gösterilmesi,

  1.2 Büyük kaza tehlikelerinin tanımlandığının ve bu tür kazaların önlenmesi, insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alındığının gösterilmesi,

  1.3 Kuruluş içerisindeki büyük kaza tehlikeleri ile ilişkili olan tesisin tümünün ve depolama tesisinin, bunların işletimi ile ilgili iş ekipmanının ve altyapının tasarımına, inşaatına, işletilmesine ve bakımına ilişkin yeterli güvenliğin ve güvenilirliğin sağlandığının gösterilmesi,

  1.4 Büyük bir kaza durumunda gerekli önlemlerin alınması için dahili acil durum planlarının hazırlandığının ve harici planın hazırlanması için yetkililere gerekli bilginin sağlandığının gösterilmesi,

  1.5 Mevcut kuruluşların etrafında yeni faaliyetlere ya da mevcut tesislerin genişlemelerinin konumlandırılmasına dair kararların verilmesi için yetkililere gerekli bilginin sağlanması.

  2.Büyük kazaların önlenmesi ile ilgili olarak kuruluşun yönetim sistemi ve organizasyonu hakkında bilgi:

  Bu bilgi Ek III'te belirtilen unsurları kapsayacaktır.

  3.Kuruluşun çevresi hakkında bilgi:

  3.1 Kuruluşun yerleştiği alan ve çevresinin coğrafi konumu, meteorolojik, jeolojik, hidrografik koşulları ve gerektiğinde geçmişi de dahil olmak üzere kuruluşun tanıtılması,

  3.2 Kuruluşun büyük bir kaza tehdidi ortaya koyabilecek olan tesislerinin ve diğer faaliyetlerinin tanımlanması,

  3.3 Büyük bir kazanın meydana gelebileceği alanların açıklanması.

  4.Tesisin tanıtımı:

  4.1 Önerilen önleyici tedbirlerle birlikte kuruluşun, güvenlik, büyük kaza risk kaynakları ve büyük bir kazanın meydana gelmesine yol açabilecek koşullar bakımından önemli olan kısımlarının ana faaliyetlerine ve ürünlerine ilişkin açıklama,

  4.2 Proseslerin, özellikle işletim yöntemlerinin açıklanması,

  4.3 Tehlikeli maddelerin tanımlanması,

  4.3.1 Tehlikeli maddelerin envanteri;

  a) Tehlikeli maddelerin kimyasal ismine, CAS numarasına ve IUPAC adlandırma sistemine göre tanımlanması,

  b) Tehlikeli maddelerin bulunan veya bulunması muhtemel en yüksek miktarı.

  4.3.2 Tehlikeli maddelerin fiziki, kimyasal, toksikolojik özellikleri ve insan ve çevre üzerinde hem anında hem de daha sonra ortaya çıkabilecek etkileri,

  4.3.3 Tehlikeli maddelerin normal kullanım şartlarında veya öngörülebilen kaza koşulları altında fiziksel ve kimyasal davranışı.

  5.Kaza risklerinin analizi ve önleme yöntemlerinin tanımlanması:

  5.1 Muhtemel büyük kaza senaryolarının ve bunların olabilirliğinin veya bunların meydana gelebileceği koşulların, bu senaryolardan her birini tetikleyebilecek olayların, tesis içinde veya dışındaki nedenlerinin bir özeti ile birlikte, detaylı biçimde açıklanması,

  5.2 Yönetmeliğin 15 ve 19 uncu maddeleri göz önünde bulundurularak, kuruluştan kaynaklanabilecek büyük kazalardan etkilenmesi muhtemel alanları gösteren haritalar, görüntüler veya uygun olduğu durumda benzer tanımlamaları içeren, tanımlanmış büyük kazaların sonuçlarının, boyutunun ve şiddetinin değerlendirilmesi, 5.3Tesislerin güvenliği için kullanılan ekipmana ve teknik parametrelere ilişkin açıklama.

  6.Bir kazanın sonuçlarının sınırlandırılması için uygulanacak koruma ve müdahale önlemleri:

  6.1 Büyük kazaların sonuçlarının sınırlandırılması için, tesis içerisinde kurulan ekipmana ilişkin açıklama,

  6.2 Uyarı ve müdahale organizasyonu,

  6.3 Hareket ettirilebilir dahili veya harici her türlü kaynağa ilişkin açıklama,

  6.4 Bu maddenin a, b ve c bentlerinde açıklanan hususların, dahili acil durum planının hazırlanması için gerekli olan özeti.

  Ek ııı

  YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETMELİĞİN 8 VE 9’UNCU MADDELERİNDE BELİRTİLEN PRENSİPLER VE BİLGİLER İLE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞLETMENİN ORGANİZASYONU  İşletme sahibince hazırlanan büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin uygulanması amacıyla, aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

  Büyük kaza önleme politikası belgesinde belirtilen gereksinimler, işletme tarafından sunulan büyük kaza tehlikeleri ile orantılı olmalıdır.

  1. Büyük kaza önleme politikası yazılı olarak hazırlanacak ve işletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini içerecektir.

  2. Güvenlik yönetim sistemi, büyük kaza önleme politikasının belirlenmesi ve uygulanması için gerekli olan organizasyon yapısını, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, süreçleri ve kaynakları da içine alan genel yönetim sisteminin bir parçasını içerecektir.

  3. Aşağıdaki konular, güvenlik yönetim sistemi tarafından belirlenecektir:

  3.1 Organizasyon ve personel: Organizasyonun bütün kademelerinde büyük tehlikelerin önlenmesinde yer alan personelin görev ve sorumlulukları. Kuruluşta çalışanların tümü için gerekli olan eğitimin sağlanması.

  3.2 Büyük kazaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Normal ve normal olmayan işlemlerden kaynaklanan büyük tehlikelerin, sistematik bir şekilde belirlenmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması ve bu tehlikelerin olasılığı ve şiddetinin değerlendirilmesi.

  3.3 İşletim kontrolü: Tesisin bakımı, süreçler, ekipman ve geçici kesintileri de içine alan, güvenli işletme için prosedür ve talimatların benimsenmesi ve uygulanması.

  3.4 Değişimin yönetimi: Yapılacak değişikliklerin planlanması ya da yeni tesislerin, süreçlerin ya da depolama faaliyetlerinin tasarımı için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması.

  3.5 Acil durumlar için planlama: Sistematik analiz ile önceden tespit edilebilecek acil durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, bu tür acil durumlara cevap verilebilmesi ve ilgili personel için özel eğitim sağlanması amacıyla, prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması. Bu tür eğitimler, kuruluşta çalışan bütün personele verilecektir.

  3.6 Performansın izlenmesi: Hazırlanan büyük kaza önleme politikası ve güvenlik yönetim sistemi ile belirlenen hedeflerle uyum sağlanmasının değerlendirmesi için prosedürlerin benimsenmesi ve uygulanması, uyum sağlanmaması durumunda, düzeltici faaliyetlerin araştırılması ve bu önlemlerin alınması için mekanizmalar oluşturulması. Prosedürler, tam anlamıyla gerçekleşmemiş büyük kazaların raporlanması için gereken işletme sistemini ve özellikle de önleyici önlemlerin başarısızlığa uğraması ve bunlardan çıkarılan dersler ışığında araştırılıp izlenmesini de kapsayacaktır.

  3.7 Denetleme ve inceleme: Büyük kaza önleme politikasının ve güvenlik yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun, periyodik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi için prosedürler benimsenecek ve uygulanacak politika ve güvenlik yönetim sisteminin performansı, dokümante edilerek incelenecek ve üst yönetimce gözden geçirilerek güncellenecektir.

  Ek IV

  ACİL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR  Kısım 1: Acil durum planlarının amaçları

  1.Kaza sonrası etkileri en aza indirmek, insanlara, çevreye ve mala gelecek zararı sınırlandırmak için, olayları ve gelişmeleri kontrol etmek.

  2.İnsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için, gereken önlemleri belirlemek ve uygulamak.

  3.Kamuya, acil servis hizmetlerine veya bölgedeki ilgili mercilere, gerekli bilgiyi zamanında iletmek.

  4.Önemli bir kaza sonrasında, çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlamak.

  5.Harici acil durum planlarına göre önemli acil durumlarda, sivil savunmayla işbirliğini geliştirme ihtiyacını dikkate almak.

  6.İşletmecilerce, acil durum araç ve gereçleri ve insan gücü sınırlı olan sanayi yörelerinde; büyük kaza durumunda, komşu kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşmanın sağlanması için girişimlerde bulunmak.

  Kısım 2: Dahili acil durum planında yer alacak bilgiler

  1.Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile tesisteki acil durumların etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kişilerin isim ya da unvanları.

  2.Harici acil durum planından sorumlu yetkililer ile irtibat kurulmasından sorumlu kişinin isim ya da unvanı.

  3.Büyük bir kazaya yol açabilecek derecede öneme haiz, öngörülebilen koşullar veya olaylar için, koşulları veya durumları kontrol etmek ve bunların sonuçlarını en aza indirmek amacıyla, yürütülecek faaliyetlerin güvenlik ekipmanı ve mevcut kaynakları da içeren tanımı.

  4.Acil durum uyarılarının nasıl verileceğini ve bir uyarı durumunda, tesisteki kişilerin yapması gerekenleri de kapsayan ve bu kişilerin maruz kalabileceği risklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler.

  5.Harici acil durum planını hazırlamaktan sorumlu yetkililere, kaza ile ilgili erken uyarı ve bu uyarıda verilmesi gerekli bilginin içeriği ve gelişmelere bağlı olarak elde edilen daha detaylı bilginin iletilmesi için yapılacak gerekli düzenlemeler.

  6.Tesisteki personelin, acil durumlarda yapması gereken görevleri konusunda eğitimleri ve bu eğitimlerin gerektiğinde acil servis hizmetleriyle koordine edilmesi için gerekli düzenlemeler.

  7.Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için sağlanacak yardımlara ilişkin düzenlemeler.

  Kısım 3: Harici acil durum planında yer alacak bilgiler

  1.Acil durum prosedürlerini belirlemeye yetkili kişiler ile tesis dışındaki faaliyetlerden sorumlu olan ve koordine eden kişilerin isim ya da unvanları.

  2.Acil durum uyarılarının alınmasına, alarmların ve bunların uygulanmasına ilişkin prosedürlerin hazırlanmasına yönelik düzenlemeler.

  3.Harici acil durum planının uygulanması için, gerekli kaynakların koordine edilmesine ilişkin düzenlemeler.

  4.Acil durumların tesis içi etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için, sağlanacak yardımlara ilişkin düzenlemeler.

  5.Acil durumların tesis dışı etkilerini azaltıcı/düzeltici faaliyetler için düzenlemeler.

  6.Kaza ile ilgili halka gerekli bilginin sağlanması ve halkın bu durumda yapması gerekenlere ilişkin düzenlemeler.


  Ek V

  MADDE 15 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİNİN İÇERİĞİ

  1.İşletmecinin adı ve kuruluşun adresi.

  2.Bilgiyi veren kişinin adı ve görev unvanı.

  3.Kuruluşun, bu Yönetmeliğe tabi olduğunun ve 7’nci maddede değinilen bildirim veya 9 uncu maddede değinilen güvenlik raporunun yetkililere teslim edildiğinin doğrulanması.

  4.Kuruluşta yürütülen faaliyetlerin kolay anlaşılabilir şekilde açıklaması.

  5.Kuruluşta bulunan ve büyük bir kazaya yol açabilecek maddelerin ve müstahzarların, bilinen adlarının veya Ek I, Bölüm 2’de yer almaları durumunda, grup isimleri veya genel tehlike sınıflandırmasının, tehlike özelliklerini gösteren işaretleri ile birlikte verilmesi.

  6.İnsan ve çevre üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere, büyük endüstriyel kazaların doğası ile ilgili genel bilgi.

  7.Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin nasıl uyarılacağı ve bilgilendirilmesinin nasıl sürdürüleceğine dair yeterli bilgi.

  8.Büyük bir kaza anında, etkilenmesi muhtemel kişilerin yapması gereken davranışlar ve uyması gerekli hususlar ile ilgili yeterli bilgi.

  9.İşletmecinin, büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil servis hizmetleriyle irtibata geçmek de dahil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmakla yükümlü olduğunun doğrulanması.

  10.Büyük endüstriyel kazanın, tesis dışındaki etkileriyle başa çıkmak için hazırlanan harici acil durum planına yapılan atıf. Bu atıf, bir kaza durumunda, acil servis hizmetlerinden gelen talimat ve isteklere yönelik işbirliği yapılması tavsiyelerini içerecektir.
  Ulusal mevzuatta belirlenmiş olan gizlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak, ilave bilginin nereden elde edilebileceğine dair detaylar.
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica