Soru Işyeri Hekimi Reçete Yazabilecekmi?

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Sorularınız' kısmında ebrukk tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi


   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 2. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Benim bildiğim tek taslak çıkmıştır oda yukarıdaki. Çünki ÇSGB nın sitesinde sadece bu yayınlandı.

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 3. uzmknn

  uzmknn TÜİSAG Üyesi

  İş yeri Hekimliği sözleşmesi yapıldığından işyeri hekimliği saati kısmının altında poliklinik hizmeti diye bir yer var.
  Hekim isterse oraya bir saat belirler ve sözleşme toplamına bu saatte eklenir. ÇSGB sözleşme onayı yaparken bu ilaç ödeme işini de hallediyor.

     

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 4. aciz

  aciz TÜİSAG Üyesi

  4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca; işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre; bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle yükümlüdürler.
  Bu çerçevede, 16/12/2003 - 15/08/2009 tarihleri arasında yürürlükte kalan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca işyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilmiş işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekmekteydi. Daha sonra söz konusu Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 15/08/2009 tarihinde yürürlüğe giren İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca da işyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin, eğitim kurumları tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitim programlarına katılmaları ve eğitim sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yaptırılacak sınavda başarılı olmaları gerekiyordu.
  Öte yandan, sigortalıların tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılandığı gibi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 43, yeni 39 uncu maddesi beşinci fıkrası ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesi dördüncü fıkrası uyarınca, Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi sigortalılara bir kerede en fazla 2 gün olmak üzere istirahat verebiliyordu. Bu nedenle de görevlendirilecek işyeri hekiminin SGK adına reçete yazabilmesi için işverence Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunulması ve işyeri hekiminin SGK tarafından da yetkilendirilmesi gerekiyordu. Konuya ilişkin ayrıntılı düzenleme 02/01/2006 tarih - 3/255 sayılı Genelge ve 19/03/2007 tarih - 2007/21 Sayılı Genelge ile yapılmış, ancak Danıştay Onuncu Dairesi tarafından 3/255 sayılı Genelgenin bazı maddelerinin iptal edilmesi üzerine bu defa SGK tarafından konuyla ilgili 20/05/2009 tarih - 2009/71 sayılı Genelge çıkarılarak yeni düzenlemeler yapılmıştı.
  Ancak daha sonra 6009 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde değişiklikler yapılarak (01/08/2010 tarihi haber), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne işyeri hekimlerinin eğitilmesi ve yetkilendirilmesi konularında yeni yetki ve görevler verilmişti. Son olarak da 27/11/2010 tarih – 27768 sayılı resmi gazete’de İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı ve yeni yönetmelik ile de işyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimlerin, bu Yönetmelikte belirtilen işyeri hekimliği belgesine sahip olmaları zorunluluğu getirildi.
  Sosyal Güvenlik Kurumu da bu son değişiklikler çerçevesinde 04/11/2010 tarih - 2010/122 sayılı Genelgeyi yayımladı. Genelgede;
  23/07/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 4857 sayılı İş Kanunu ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda işyeri hekimliğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı ve düzenlemelerin 01/08/2010 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Kanun değişikliği ile işyeri hekimlerinin iş ve işlemlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir Yönetmelik ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütüleceği, Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine intikal edecek yetki taleplerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına gönderileceği, Kurumca bu Genelge tarihine kadar reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verme yetkisi verilmiş ve halen işyeri hekimliğini aktif olarak sürdürmekte olan işyeri hekimlerine ait bilgilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne devredilmesini teminen, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Genelge ekindeki forma uygun olarak yazıyla ve elektronik ortamda en geç 10/11/2010 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığına gönderilmesi gerektiği, ayrıca söz konusu mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 20/5/2009 tarihli ve 2009/71 sayılı Genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Bahse konu Yönetmelikte 27/11/2010 tarih – 27768 sayılı resmi gazete’de (İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik) yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi.
  Yeni mevzuat hükümleri doğrultusunda işyeri hekimi yetkilendirme ve diğer işlemler artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek, başvurular da bu Genel müdürlüğe yapılacak, dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyeri hekimi yetkilendirilmesi hususunda bundan sonra herhangi bir işlem yapılmayacak.

   
 5. aciz

  aciz TÜİSAG Üyesi

  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 6. erolakalin

  erolakalin TÜİSAG Üyesi

  sayın İbrahim bey, keşke reçete yazamazlar maddesini koyarken taslak olduğunu bildirseydiniz.Çalışma bakanlığı yetkilileri bile bunun çok saçma olacağını düşünüp ikinci taslakta çıkardılar bunu.Henüz iş yeri hekimliği yönetmeliği yayınlanmadı hepimiz onu bekliyoruz.Yeni yönetmelik yayınlanana kadar çalışma süreleri dahil eski yönetmeliğe bağlı çalışıyoruz.

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica