Soru Işyeri Hekimi Reçete Yazabilecekmi?

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Sorularınız' kısmında ebrukk tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ebrukk

  ebrukk TÜİSAG Üyesi  yeni yönetmeliklere göre 2013 yılında sözleşme yapan işyeri hekimlerine reçete yazma yetkisi veriliyormu?
  yoksa artık reçete yazma yetkisi kalktımı


   
 2. Cem BAYDAR

  Cem BAYDAR TÜİSAG Üyesi

  İşyeri hekimlerinin hiçbir zaman reçete yazma yetkisi olmadı ki zaten. Reçete yazmayı boş verin enjeksiyon yapma ya da çalışana ağrı kesici verme yetkisi dahi yoktu.

   
  Ali KÖKSAL bu yazıya teşekkür etti.
 3. Ferat TEKTAŞ

  Ferat TEKTAŞ TÜİSAG Üyesi

  Çalıştığım firmanın işyeri hekimi reçete yazabiliyor

     

   
 4. güldeniz23

  güldeniz23 TÜİSAG Üyesi

  OSGB olarak iş yeri hekimlerimiz reçete yazabiliyor ve eczaneden de sorun yaşamadan ilacını alabiliyor.

   
 5. crocodile16

  crocodile16 TÜİSAG Üyesi

  Aynen katılıyorum.Bizim iş yeri hekimimiz de yazabiliyor hatta ben hastalandığımda yazdı ve ilacımı eczaneden sorunsuzca aldım.

     

   
 6. drayhanuza

  drayhanuza TÜİSAG Üyesi

  İşyeri hekiminin reçete yazma yetkisinin hiç olmadığı,enjeksiyon bile yapamayacağı gibi fikirlere nerden sahip oldunuz anlayamadım. İşyeri hekimleri sizlerin görevleriniz hakkında hiç yorum yapmamalarına rağmen siz onların görevleri hakkında hemde bilmeden çok fazla yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda reçete yazma yetkisi var ve SGK ödüyor bunu. Aslında recete yazma yetkisi kavramı da yanlış hekim her yer ve koşulda reçete yazma yetkisine sahiptir sadece SGK nın ödeyip ödememesi olayıdır. SGK yıllardır işyeri hekimlerine bedava muayene yaptırdı şimdi para ödeme sorun olacağı için vazgeçiyor ödemekten.

   
  esin kaban, mekabe, DR. DADAŞ ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. mehmet oral kılınç

  mehmet oral kılınç TÜİSAG Üyesi

   
 8. mehmet oral kılınç

  mehmet oral kılınç TÜİSAG Üyesi

  zaten işyerihekimi reçete yazdığında eczanede doktor parası çıkıyor ve işcide bunu ödüyor.SGK bugüne kadar hangi işyeri hekimine doktor ücreti ödediki şimdi ödeme problemi çıksın   
 9. mehmet oral kılınç

  mehmet oral kılınç TÜİSAG Üyesi     

   
 10. mehmet oral kılınç

  mehmet oral kılınç TÜİSAG Üyesi

  yok böyle birşey   
 11. drayhanuza

  drayhanuza TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşım yasal olarak işyeri hekimine SGK muayene parası ödemeli.Çünkü işyeri hekiminin görevi değil hasta muayene etmek.Onun içinde SGK işyeri hekimi sözleşmesi haricinde ayrıca reçete yazma yetkisi verir hekime kendi adına ama bunun parasını yıllardır ödemez.Şimdi mahkeme korkusundan kaldırmaya çalışıyorlar.Biz 20 yıldır bu işle uğraşıyoruz tabipler odasını devre dışı bırakma çabaları hep bu konulardan.İşyeri hekimliği konusunda 20 yıldır verilen bir mücadele var ama bunu anlamıyorsunuz siz.   
  mehmettt bu yazıya teşekkür etti.
 12. drayhanuza

  drayhanuza TÜİSAG Üyesi

  SGK nın aldığı işcinin ödediği ama hekime verilmeyen paradır o eczanede alınan para yani SGK üste birde para kazanır işyeri hekimi muayenesinden.

   
  Muammer Yücel, DR. DADAŞ ve Naksu bu yazıya teşekkür etti.
 13. dr50

  dr50 TÜİSAG Üyesi

  Doktorların reçete yazma yetkisini hiç bir şekilde kısıtlayamazlar.Doktorluk yaptığı sürece.
   
  esin kaban ve DR. DADAŞ bu yazıya teşekkür etti.
 14. DRHK

  DRHK TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar bir şeyi karıştırmayalım. Hekim elbetteki kendisine bağlı kurum çalışanlarına reçete yazar. Ama böyle bir görev talimatı yok. İşveren talep ederse ve hekim kabul ederse reçete yazar, SGK da bunu öder. Ama işyeri hekimi görevleri arasında poliklinik yapmak yok. İş sağlığı konuları asıl görevidir.

   
  Muammer Yücel, Esin Kaban, mekabe ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
 15. İbrahim

  İbrahim TÜİSAG Üyesi

  yanlış hatırlamıyorsam işyeri hekimlerinin görevleri hakkında yönetmelik taslağında "işyeri hekimi poliklinik hizmeti veremez" yazıyordu. ama değişen birşeyler olur mu bilmiyorum.   
 16. İbrahim

  İbrahim TÜİSAG Üyesi

  İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk
  Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

  İşyerlerinde poliklinik hizmeti
  MADDE 13 - İşyeri hekimleri işyerindeki çalışanlara poliklinik hizmeti veremezler, reçete
  yazamazlar.

   
  Blast bu yazıya teşekkür etti.
 17. DRHK

  DRHK TÜİSAG Üyesi

  Bu konuyla ilgili yönetmelikte bu ibare kaldırıldı.

   
 18. İbrahim

  İbrahim TÜİSAG Üyesi

  benim yazdığım taslak hali. kaldırıldığı ile ilgili bir bilgim yok.

   
 19. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Böyle bir madde taslak yönetmelikte dahi yok nereden buldunız bunu?

   
 20. İbrahim

  İbrahim TÜİSAG Üyesi

  İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk
  Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri
  hekiminin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve
  sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 30/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
  a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 8 ve 30 uncu,
  b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
  Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere
  Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire/sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikerleri, acil tıp
  teknisyeni, çevre sağlık teknisyenini ve işyeri hemşiresini,
  c) Eğiticilerin eğitimi belgesi: En az 5 tam günlük eğitim sonunda kamu kurum ve kuruluşları,
  üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre
  yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen belgeyi,
  ç) Eğitim kurumu: İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere
  Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre
  faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,
  d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  e) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere
  işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,
  f) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile
  Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği
  hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça
  yetkilendirilen birimi,
  g) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapmak üzere Bakanlıkça
  belgelendirilmiş hekimi,
  h) Onaylı defter: İşyeri hekimi tarafından; görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin
  tespit ve tavsiyeleri
  ile bu yönetmelikte belirtilen hususların yazıldığı Bakanlık yetkili birimlerince onaylanmış defteri,
  ı) Sorumlu müdür: İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan ve tam
  süreli istihdam edilen, eğitim kurumlarının iş ve işlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kişiyi,
  i) Yıllık çalışma planı: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından ortaklaşa hazırlanan ve
  işyerinde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili olarak yapılan
  değerlendirme sonucunda tehlikeli olayın tekrarlanmaması için yapılan inceleme ve araştırmaların ve
  gerekli önleyici faaliyetlerin yer aldığı, bir sonraki yılda yapılması planlanan çalışmaları içeren planı,
  j) Yıllık değerlendirme raporu: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından ortaklaşa
  hazırlanan ve işyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile çalışma ortamı gözetim
  sonuçlarının kaydedildiği yıllık olarak hazırlanan raporu,
  k) Eğitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve pratik eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek
  eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden
  oluşan bütünlüğü,
  ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM
  İşverenin yükümlülükleri

  İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
  MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da
  kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
  a) Çalışanları arasından, uygun nitelikleri taşıyor ise işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
  görevlendirir.
  b) Çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak tam süreli işyeri hekimi ve diğer sağlık
  personeli çalıştırma zorunluluğu olmayan işyerlerinde işveren gerekli niteliklere sahip olan bir işyeri
  hekimi ve diğer sağlık personeli ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilir.
  c) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin
  tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
  d) İşveren gerekli belgelere sahip olması ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmesi
  halinde
  kendi işyerinde işyeri hekimliği veya diğer sağlık personeli görevini yerine getirebilir. İşverenin kendi
  işyerinde işyeri hekimliği görevini yerine getirmesi halinde, işyerinde yıl içinde ölüm veya maluliyete
  sebep olan bir veya birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi durumunda işveren
  bu hizmeti kendisi üstlenemez. Bu durumda işyeri hekimi görevlendirmesi zorunludur.
  (2) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri
  amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.
  (3) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.
  (4) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile
  ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
  (5) Yerine getirilmeyen hususlar var ise gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir
  ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
  (6) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında;
  görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere
  kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
  (7) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş
  sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan
  alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.
  (8) İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uygun personeli görevlendirmesi veya hizmet satın
  alması işverenin sorumluluklarını etkilemez.
  (9) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü
  Madde 6 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
  durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık
  çalışma süresi dikkate alınır.
  (2) İşveren ayrıca tam süreli işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü olmasa dahi; işyerinde görev
  yapacak olan işyeri hekimine çalışabileceği “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde
  belirlenen kriterlere uygun bir yer göstermek zorundadır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları
  İşyeri hekiminin nitelikleri
  MADDE 7 – İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek hekimler, bu Yönetmelikte belirtilen işyeri
  hekimliği belgesine sahip olmak zorundadır.
  İşyeri hekimliği belgesi
  MADDE 8 – (1) İşyeri hekimliği belgesi;
  a) İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak
  veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
  b) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş
  sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıl
  fiilen çalışmış hekimlerden istekleri halinde
  EK-2’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  İşyeri hekiminin görevleri
  MADDE 9 – İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri
  yapmakla yükümlüdür.
  1) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk
  değerlendirme çalışmalarına katılmak,
  2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışma ortamının gözetimi ve çalışanların sağlık
  gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak,
  3) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili gece postaları da
  dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun
  olarak çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayene
  sonuçlarını belirtilen aralıklarla ve EK-5’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde
  muhafaza etmek,
  4) Sağlık sorunları nedeniyle işe 3 haftadan fazla süren devamsızlık durumlarında işe dönüş
  muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir
  işte çalıştırılmasını tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,
  5) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar,
  madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe
  yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek
  hastalığı şüphesi veya kesin tanısı almış çalışanın olması durumunda da çalışanın çalıştığı ortamdaki
  tüm çalışanların koruyucu sağlık muayenelerini tekrarlamak,
  6) Gerekli testler, laboratuar tetkikleri ve radyolojik tetkikler, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü
  sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak,
  7) Gebe veya emziren kadınları, on sekiz yaşından küçükleri, iki yaşından küçük çocuğu olan
  anneleri, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanları, kronik hastalığı olanları, yaşlıları, malul ve
  özürlüleri, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanları, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi
  özelliği olan işçileri; yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirilmelerine özel önem vermek,
  yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak,
  8) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının
  gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
  9) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı gözetimi ve
  çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,
  10) İş sağlığı, hijyen, genel olarak sağlığı geliştirme ve sağlıklı yaşam tarzları ile toplu koruma
  yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyede bulunmak,
  11) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri
  arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler
  yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden
  değerlendirmesini yapmak, 12) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde
  ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak
  iş ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için
  araştırmalar yapmak,
  13) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda
  işverene tavsiyelerde bulunmak,
  14) Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık riskleri ve
  yapılan sağlık muayeneleri konusunda çalışanları yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,
  15) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin
  sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
  16) İşyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek tavsiyelerde
  bulunmak, çalışanların sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte
  yemek verilmesi ve uygun içme suyu imkanının sağlanması konusunda tavsiyelerde bulunmak,
  17) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği
  yapmak,
  18) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik
  programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi
  mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
  19) İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği
  yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın
  tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve
  bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak, işverenin onayına sunmak ve
  uygulamaların takibini yapmak ve EK-2’de belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu
  elektronik ortamda Bakanlığa göndermek,
  20) Meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan
  veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda da ilgili birimlerle işbirliği
  yapmak,
  21) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel
  sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel
  koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, sürekliliğini sağlamak,
  bu bilgi ve eğitimlerin verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.

  İşyeri hekiminin yetkileri
  MADDE 10 – (1) İşyeri hekiminin yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
  a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar
  açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde onaylı deftere yazmak suretiyle
  işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor
  etmek,
  b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale gerektirmesi
  halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak durdurmak,
  c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve
  araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
  ç) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya kuruluşlar ile
  iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmaktır.
  (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki
  gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına
  sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı
  çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti
  yapılamaz.


  İşyeri hekiminin yükümlülükleri
  MADDE 11 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal
  akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda
  bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile
  çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
  (2) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına
  neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri
  hekiminin yetki belgesi 3 ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı
  kararı esas alınır.
  (3) İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile işyeri
  hekiminin görevleri başlıklı 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iş güvenliği uzmanı
  ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.
  a) Onaylı defter bir asıl ve 2 suret olacak şekilde düzenlenir. Onaylı defter işyerinin bağlı
  bulunduğu çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerince veya Genel Müdürlükçe her sayfası mühürlenmek
  suretiyle onaylanır.
  b) Asıl suret işveren tarafından muhafaza edilir. Onaylı defterin suretlerden birini iş güvenliği
  uzmanı, diğerini işyeri hekimi saklar. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı
  defteri göstermek zorundadır.
  c) Onaylı defter; işyeri hekimi ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde iş güvenliği uzmanı
  ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren
  vekili sorumludur.

  İşyeri hekiminin çalışma süreleri
  MADDE 12 – (1) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için
  aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.
  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek
  üzere çalışan başına ayda en az 9 dakika,
  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere
  çalışan başına ayda en az 12 dakika,
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek
  üzere çalışan başına ayda en az 18 dakika,
  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için
  tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam
  katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci
  fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam
  gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından
  fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada
  belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için
  tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından
  fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada
  belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi eklenir.
  (5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet
  sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda
  geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.
  (6) Kısmi süreli hekim görevlendirilen işyerlerinde çalışmalar tek hekim tarafından yürütülür.
  (7) Bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları
  esas alınır.


  İşyerlerinde poliklinik hizmeti
  MADDE 13 - İşyeri hekimleri işyerindeki çalışanlara poliklinik hizmeti veremezler, reçete
  yazamazlar.

  Özelliği olan sektörler
  MADDE 14 - (1) İl sınırları içerisinde bir merkez ve farklı adreslerde şubeleri olan veya şubeler
  şeklinde örgütlenmiş, aynı SGK sicil numarası ile işlem gören işyerlerinde işyeri hekimi
  görevlendirmede il sınırındaki işyerine ait merkez ve şubelerin toplamı tek bir işyeri olarak kabul edilir
  ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü buna göre belirlenir. Çalışma süreleri ve görev yapılacak
  merkez ve şube adları ve adresleri sözleşmede belirtilir.
  (2) Bölge şeklinde örgütlenmiş merkez dışında farklı birkaç ilde görevli çalışanı bulunan
  işyerlerinin bu maddenin 1 nci fıkrası hükmünden yararlanması Bakanlığın onayına bağlıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Diğer Sağlık Personelinin Nitelik ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

  Diğer sağlık personeli belgesi
  MADDE 15 – Diğer sağlık personeli belgesi; diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan
  ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan diğer sağlık personeli
  tanımında yer alan meslek gruplarındaki kişilere EK-13’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

  Diğer sağlık personelinin görevleri
  MADDE 16 – Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
  1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
  yönlendirilmesinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli
  kayıtları tutmak,
  2) işyeri hekimi tarafından işyeri hekimliği hizmeti için yapılan fizik muayene sırasında işyeri
  hekimine yardımcı olmak,
  3) İşyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemede işyeri hekimine
  yardımcı olmak,
  4) Hassas grupları takip etmek ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
  5) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  6) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
  7) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla
  işbirliğinde işyeri hekimine yardımcı olmak,
  8) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, çalışanlara ve temsilcilerine genel
  sağlık konularında verilecek eğitimde görev almak,
  9) İşyerinde, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusundaki eğitimde görev
  almak,
  10) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu
  konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliğinde
  işyeri hekimine yardımcı olmak,
  11) İhtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
  12) İşyerindeki ilkyardım eğitimi almış görevli çalışanlarla işbirliği halinde çalışmak,
  13) İşyeri hekiminin vereceği diğer işleri yapmak.

  Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri
  MADDE 17 – Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için
  aşağıda belirtilen sürelerde görev yapar.
  (1) Diğer Sağlık Personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek üzere;
  a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere
  çalışan başına ayda en az 18 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere
  çalışan başına ayda en az 24 dakika,
  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek
  üzere çalışan başına ayda en az 36 dakika görevlendirilir.
  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 500 çalışan için tam gün
  çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.
  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 300 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 300 çalışan için tam gün
  çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.
  (4) Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 200 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 200 çalışan için tam
  gün çalışacak bir diğer sağlık personeli görevlendirilir.
  (5) Diğer sağlık personellerinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde
  hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında
  yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Sağlık gözetimi

  Madde 18 – (1) İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini
  dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. İşveren, çalışanların
  yapılacak muayenesinden sonra mevcut sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten
  EK-5’de verilen örneğe uygun sağlık raporu almak zorundadır.
  (2) İşveren, bu sağlık gözetiminde yapılacak işin niteliğine göre çalışma ortamındaki tehlike ve
  riskler dikkate alınarak gerekli tetkik, analiz ve ölçümleri yapar. Bulgular, muayene sonuçları ile
  birlikte değerlendirilir.

  Madde 19 - İşveren, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık gözetimini;
  a) İşe girişlerinde,
  b) Periyodik olarak,
  c) İş değişikliğinde,
  ç) İş kazası veya meslek hastalığından sonra işe başlamalarda,
  d) Sağlık nedeniyle en az üç hafta işten uzaklaşmalardan sonra işe dönüşlerinde,
  e) Meslek hastalığı tanısı konulan çalışanla birlikte aynı ortamı paylaşan diğer çalışanlarda
  periyodik sağlık gözetim süresi beklenmeden yapılmasını sağlamak zorundadır.

  Madde 20 - İşveren, çalışanların sağlık gözetiminin periyodik olarak en fazla aşağıdaki sürelerde
  yapılmasını sağlamak zorundadır.
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için en az üç yılda bir yapılacaktır.
  2) Çalışma ortamı risk değerlendirmesine göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
  işyerlerinde en az yılda bir yapılacaktır.
  3) Kimyasal maddelere, gazlara veya buharlara maruz kalan çalışanlara maruz kaldığı kimyasal
  maddeye yönelik ve kimyasal maddenin sağlık etkilerine göre gerekli sağlık gözetimi en az altı ayda
  bir yapılacaktır.
  4) Çalışma ortamı risk değerlendirilmesi sonuçlarına ve çalışanın sağlık durumuna göre işyeri
  hekimi tarafından sağlık gözetim süresi beklenilmeden gerektiği kadar periyodik sağlık gözetimi sıklığı
  artırılacaktır.
  5) Hamileler, genç çalışanlar, göçmenler, engelliler, yaşlılar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı
  olanlar gibi hassas risk gruplarının uygun işe yerleştirilmeleri ve uygun işte çalıştırılmaları amacıyla
  işyeri hekiminin gerekli gördüğü aralıklarla sağlık gözetimi yapılacaktır.


  Madde 21 - İşveren, sağlık gözetiminde işin tehlike ve risklerine göre en fazla aşağıdaki sürelerde
  göğüs grafisi çektirmek zorundadır.
  1) Çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlara en fazla iki yılda bir 35x35 cm
  veya daha büyük boyutta ILO sınıflandırması kriterlerine uygun birinci ve ikinci kalitede göğüs
  radyografisi veya ILO sınıflandırması kriterlerine uygun birinci ve ikinci kalitede dijital göğüs
  radyografisi çektirecektir.
  2) Tozlu işlerde çalışanlara yılda bir kez ILO standartlarına göre göğüs radyografisi veya dijital
  göğüs radyografisi çektirecektir.

  Madde 22 - İşveren, sağlık gözetiminde işin tehlike ve risklerine göre kimyasallara maruz kalan
  çalışanlarda maruziyet etkenlerine özgü altı ayda bir laboratuvar tetkiki yaptıracaktır.

  Madde 23 - İşveren, sağlık gözetiminde işin tehlike ve risklerine göre gaz ve toz, irritan ve allerjik
  kimyasal maddelere, maruz kalan çalışanlara yılda bir solunum fonksiyon testi yaptıracaktır.

  Madde 24 - İşveren, sağlık gözetiminde işin tehlike ve risklerine göre gürültülü ortamlarda
  çalışanlarda en fazla iki yılda bir gerektiğinde daha erken işitme testi (odyogram) yaptıracaktır.

  Madde 25 - İşveren, sağlık gözetiminde işin tehlike ve risklerine göre ekranlı araçlar ve göz
  sağlığını etkileyecek işlerde çalışanlara en fazla iki yılda bir göz muayenesi yaptıracaktır.

  Madde 26 – (1) Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda bulaşıcı hastalıklar
  yönünden portör taraması yapılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır;
  a) En az yılda bir gaita kültürü, (salmonella ve shigella yönünden)
  b) En az altı ayda bir dışkının mikroskobik incelenmesi (entamoeba, histolytica kistleri, giardia
  lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden)
  c) En az yılda bir boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden)
  ç) En az yılda bir akciğer grafisi (tüberküloz yönünden) tetkikleri yapılacaktır
  (2) Bu tetkikler, işe giriş muayenesi ile birlikte, periyodik olarak yapılması ve sonuçlarına göre
  kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.
  (3) Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici
  olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

  Madde 27 - Sağlık gözetimi, çalışma ortamı risk değerlendirmesine göre işyeri hekimi tarafından
  daha kısa sürelerde uygulanabilir. Çalışanlarla ilgili yapılacak sağlık gözetimindeki ayrıntılı usul ve
  esaslar Sağlık Bakanlığı ile birlikte oluşturulan ortak komisyon tarafından belirlenir.

  Madde 28 - Çalışanların sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan
  ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık
  Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerce yapılır, verilen kararlar kesindir.

  Madde 29 - İşyeri hekimi mesleki bağımsızlık ve etik kurallara uymak zorundadır. Sağlık
  muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur
  ve sağlık gözetim kayıtları kilitli dolapta saklanır.

  Madde 30 - Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet
  işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
  Kayıt ve istatistik
  Madde 31 – (1) İşveren, çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait aşağıdaki
  konulardaki verileri kayıt altına almakla ve muhafaza etmekle yükümlüdür.
  a)Çalışanların genel sağlık kayıtları
  b)İncelenen tespit edilen ve ölçülen mesleki maruziyetler ile yapılan risk değerlendirme verileri
  c)Meslek hastalıkları ve iş kazaları ile ilgili istatistikler
  d)Sağlık gözetimi ile ilgili veriler
  e)Önleyici ve kontrol tedbirleri ile ilgili önerilerin belgeler
  (2) Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu
  maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır.
  (3) İşveren, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren on beş yıl
  boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan
  işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar.
  (4) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren
  çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini
  gönderir.

  ALTINCI BÖLÜM
  İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumu

  İşyeri hekimliği eğitim kurumlarının başvuru işlemleri
  Madde 32 – (1) Eğitim kurumu olarak faaliyet göstermek isteyenler, Bakanlığa dilekçe ve
  aşağıda belirtilen ekleri ile başvururlar:
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
  b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
  c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;
  1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı,
  2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli ve kabul şerhli görevlendirme
  yazısı,
  3) Şirket ortağı olanlar için tam gün görev yapacağına dair ayrıca sorumlu müdür olarak da
  görev yapacaklar ise sorumlu müdür olarak görev yapacağına dair taahhütname.
  ç) Tam süreli olarak görevlendirilen eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri,
  d) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi,
  e) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,
  f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit
  belgesi,
  g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu yönetmelikte belirtilen bölümler ile ölçülerinin yer
  aldığı 1/50 ölçekli plan,
  h) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim
  kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,
  ı) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve
  bu yerde eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (c) bendinin 2 numaralı alt bendi, (ç),
  (g) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait
  değilse (a) bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
  (3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
  (4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde,
  Bakanlıkça tasdiki yapılır.  Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar
  Madde 33 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar,
  elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.
  (2) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
  a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik binaların birbirine bağlantılı
  aynı katlarında,
  b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil
  binalarda olması gerekir.
  (3) Bakanlıktan izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik
  yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
  (4) Eğitim Kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma EK-12’de örneği yer alan ve kurum
  unvanına göre hazırlanan tabela asılır. Aynı binada, aynı işverene ait Bakanlıkça yetkilendirilen birden
  fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Bakanlık onayının alınması şartıyla; tüm
  unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce
  yetkilendirilmiş eğitim kurumları, bu fıkrada yer alan şartları, Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay
  içinde yerine getirir.

  İdari bölümlerde aranacak şartlar
  Madde 34 – (1) Eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler aşağıdaki gibidir:
  a) Sorumlu müdür odası, en az 10 metrekare,
  b) Eğitici odası tek derslik için en az 25 metrekare, birden fazla derslik olması durumunda
  eğitici odaları en az 30 metrekare,
  c) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası en az 15 metrekare; ayrı ayrı olmaları hâlinde toplamı
  en az 20 metrekare,
  ç) Her derslik için erkek ve kadın ayrı olmak üzere en az birer tuvalet ve lavabo,
  d) Dinlenme yeri, kurum içinde bağımsız bir bölüm hâlinde veya ayrı ayrı bölümlerden
  meydana gelebilir ve tek derslik için en az 30 metrekare, ilave her derslik başına en az 10 metrekare
  olmalıdır. Alan hesabında yönetim ve eğitime ayrılan diğer bölümler ile koridorlar dikkate alınmaz.
  (2) Bölümlerin, alan (metrekare) veya hacim (metreküp) ölçümü sonucu çıkan küsuratlı
  rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha büyük çıkan küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya
  yükseltilir.

  Derslik ve diğer bölümlerde aranacak şartlar
  Madde 35 – (1) Derslikler en fazla yirmi beş kişilik olur ve dersliklerde Bakanlıkça belirlenen
  kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.
  (2) Dersliklerde kursiyer başına en az 10 metreküp hava hacmi olması ve derslikler ile diğer
  bölümlerin tavan yüksekliklerinin en düşük olduğu noktada 2,40 metreden az, dört metreden fazla
  olmaması esastır. Dört metre üzerinde olan yükseklikler ve eğitim amaçlı kullanılan ekranın
  görülmesinin mümkün olmadığı kısımlar hacim hesabında dikkate alınmaz.
  (3) Derslik ve diğer bölümlerde bulunan pencerelerde; doğal havalandırmaya müsaade
  edecek şekilde binanın dış cephesinde olması, pencere alanının bulunduğu bölümün taban alanının
  %10’undan az olmaması ve yerden yüksekliğinin 90 santimetreden fazla olmaması, şartları aranır.
  Binanın dış cephesinin tamamen veya kısmen camla kaplı olması durumunda uygun havalandırma
  sistemi şartı aranır.
  (4) Derslik kapılarının genişliği kapı kasasının içten içe ölçülmesiyle belirlenir ve 80
  santimetreden az olamaz. Derslik kapıları dışa doğru açılmalı ancak çift taraflı derslik bulunan
  koridorlarda karşılıklı açılmamalıdır.

  Aydınlatma, gürültü ve termal konfor şartları
  Madde 36 – Eğitim kurumlarının bölümlerinde yeterli aydınlatma ve termal konfor şartları
  sağlanır, gürültüye karşı gerekli önlemler alınır. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde,
  durumun tespitine yönelik ölçümler yaptırılması istenebilir.
  Eğitim kurumlarının yetkilendirilmesi
  Madde 37 – (1) Eğitim kurumları tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir,
  posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal
  bildirilir. Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme
  işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere
  en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve bir yıl
  içinde tekrar başvuru yapılamaz. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların,
  bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana
  münhasıran, en geç on gün içinde Bakanlıkça EK-4’deki örneğine uygun eğitim kurumu yetki belgesi
  düzenlenir. Başka bir adreste şube açılmak istendiği takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu
  bölümde belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
  (2) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarına yetki belgesi
  düzenlenemez.
  (3) Yetki belgelerinin, eğitim kurumu tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
  (4) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği eğitim kurumu yetki belgesini almadıkça eğitim için
  katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.
  (5) Eğitim kurumları, eğitim hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını başka bir kişi veya
  kuruma devredemezler.
  (6) İşyeri hekimliği eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.
  a) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela, basılı evrak, broşür, afiş ve internet ile
  diğer medya ortamlarında herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece
  yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır. İsim ve unvanların uygunluğunun belirlenmesinde
  Türk Dil Kurumunca yayınlanan Büyük Türkçe Sözlük esas alınır. Kurumun unvanında birden fazla
  kelime bulunması durumunda, bu kelimelerin anlamlı bir bütünlük oluşturması şartı aranır.
  b) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak
  kullanılamaz.
  (7) Eğitim kurumlarında eğitici olarak, sadece işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici
  belgesine sahip olanlar görev alabilirler.
  (8) Yetki alan Eğitim kurumları, yetki aldıkları yerde Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri
  konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.
  (9) Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla
  kendi görev ve yetki alanına giren konularda, eğitim kurumlarını, eğiticileri ve sorumlu müdürleri
  yetki alınan mekânda, elektronik sistem veya evrak üzerinde kontrol eder ve denetler.
  Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları
  Madde 38 - (1) Eğitim kurumu sorumlu müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda
  belirlenmiştir.
  a) Bakanlığa elektronik ortam, e-posta, yazı veya faks gibi araçlar vasıtasıyla gönderilen her
  türlü bilgi ve belgeyi hazırlamak, göndermek ve imzalamak,
  b) Eğitim programlarının onaylanmış şekliyle uygulanmasını sağlamak,
  c) İkamet adresi ile tüm sabit ve mobil telefon numaralarını ve kendisine ulaşılamaması durumunda
  iletişime geçilecek en az bir kişinin iletişim bilgilerini Genel Müdürlüğe bildirmek,
  (2) Sorumlu müdürün kurumda bulunmadığı durumlarda, tam süreli iş sözleşmesiyle
  görevlendirilen eğiticilerden birisinin sorumlu müdüre vekâlet amacıyla aynı süreler boyunca
  kurumda bulunması sağlanır. Vekâlet eden eğitici, sorumlu müdür tarafından yapılması gereken her
  türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlar ve görevi süresince Bakanlıkça sorumlu müdür olarak kabul
  edilir.
  (3) Sorumlu müdür veya vekilinin mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından ve görev ve
  sorumluluklarını yerine getirmesinden eğitim kurumu tüzel kişiliği sorumludur.


  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri
  Madde 39 – İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;
  a) Eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az sekiz yıllık mesleki
  tecrübeye sahip; işyeri hekimleri ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında
  çalışmış hekimlere, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya iş güvenliği lisansüstü eğitimine sahip
  hekimlere,
  b) Üniversitelerde, Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört
  yarıyıl ders veren hekimlere,
  başvurmaları halinde, EK-3’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.

  Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu
  Madde 40 – (1) Eğitim kurumları, işyeri hekimliği eğitim programı için işyeri hekimliği ve iş
  güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip; olanlardan en az iki hekim ile tam süreli, müfredatta
  belirtilen konulara uygun işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip diğer
  eğiticiler ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapar.
  (2) Eğitim kurumlarında tam veya kısmi süreli iş sözleşmesiyle görevlendirilen eğiticilerle ilgili
  sosyal güvenlik mevzuatından doğan bildirim ve prim ödeme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  eğitim kurumlarınca sağlanır. Eğitim kurumlarında görev alan eğiticilerin listesi Genel Müdürlükçe
  Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.
  (3) Eğitim kurumlarında, bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince ve İş Kanunu’nun 63 üncü
  maddesine göre tam süreli iş sözleşmesiyle görev alan eğiticiler, tâbi oldukları özel kanunlardan
  doğan hakları saklı kalmak üzere, 5510 sayılı Kanuna göre başka bir yerde sigortalı olarak görev
  alamazlar.
  (4) Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan eğiticilerden biri, aynı zamanda sorumlu müdürlük
  görevini de yürütebilir.
  (5) Eğitim kurumlarında tam süreli olarak görevlendirme zorunluluğu bulunan personelin
  işten ayrılması halinde üç işgünü içinde durum Genel Müdürlüğe yazı ile bildirilir. Otuz gün içerisinde
  bu kişilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi
  zorunludur. Bu işlemler Genel Müdürlükçe kullanılan elektronik sisteme eğitim kurumlarınca ayrıca
  işlenir.
  (6) Eğitim kurumlarınca, görevlendirilen her bir eğitici için bir dosya oluşturulur. Bu dosyada,
  yapılan iş sözleşmesinin aslı ile sorumlu müdür tarafından onaylanmış eğitici belgesi örneği
  bulundurulur. Bu belgelerin doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.
  (7) Genel Müdürlüğe bildirilen eğitici sözleşmeleri sözleşme hükümlerine aykırı olmayacak
  şekilde, eğitim kurumlarınca veya eğiticilerce noter kanalıyla tek taraflı feshedilene kadar, sözleşme
  süresince geçerlidir. Süresi dolan sözleşmelerin elektronik sistem üzerinden yenilenmesi durumu
  yazılı bildirim olarak kabul edilir.
  (8) Eğiticiler, görev aldıkları kurumlarca düzenlenen eğitim programlarında, söz konusu kurumla
  imzalayarak Genel Müdürlüğe gönderilmiş olan sözleşmede belirtilen toplam görev süresinden fazla
  görev alamazlar. Bu hükmün uygulanması eğiticiler tarafından, takibi ise kurumun sorumlu müdürü
  tarafından yürütülür.
  (9) Eğiticiler, eğitim programı katılımcılarının, Bakanlıkça belirlenen müfredatta her ders için yer
  alan konunun genel amacı ve öğrenme hedeflerine ulaşmasını sağlar ve bu amaçla aynı dokümanda
  yer alan alt başlıklardan faydalanır.
  (10) Bakanlıkça belirlenen müfredatta yer alan ve eğiticilerce uygulanması gereken hükümler,
  eğiticiler tarafından yerine getirilir.

  Eğitim programlarına başvuru
  Madde 41 – (1) İşyeri hekimliği eğitim programına katılmak isteyen adaylar eğitim
  kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
  a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın işyeri hekimliği programına
  katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren adayın ıslak imzasının
  bulunduğu başvuru yazısı,
  b) Adayın hekim olduğunu gösteren lisans diploması veya mezuniyet belgesi,
  c) İşyeri hekimliği yenileme eğitim programlarına katılacaklar için mevcut geçerli işyeri
  hekimliği belgesi.
  (2) Diğer sağlık personeli eğitim programına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına
  aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
  a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın Diğer sağlık personeli
  programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren adayın ıslak
  imzasının bulunduğu başvuru yazısı,
  b) Adayın diğer sağlık personeli tanımında ki mesleklere uygun diploma veya mezuniyet
  belgesi,
  c) Diğer sağlık personeli yenileme eğitim programlarına katılacaklar için mevcut geçerli diğer
  sağlık personeli belgesi.
  (3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları
  tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit
  edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav belgeleri
  geçersiz sayılır.
  (4) Eğitim kurumlarınca her bir katılımcı için oluşturulacak aday dosyalarında, katılımcı
  tarafından imzalanan ve T.C. kimlik numarası yazılı olan başvuru dilekçesi ve adayın katılacağı eğitim
  programına uygun bölümlerden mezun olduğunu gösteren diploma örneği bulundurulur. Eğitim
  kurumları bu aday dosyalarını beş yıl süreyle her bir aday için saklamak zorundadır. Bu belgelerin
  doğruluğundan eğitim kurumları sorumludur.
  (5) Bu Yönetmelik kapsamında talep edilen çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik
  Kurumu kayıtları, diploma veya mezuniyet belgelerinin doğruluğunun tespitinde Yükseköğretim
  Kurulu kayıtları esas alınır.

  Eğitim programları
  Madde 42 – (1) Eğitim kurumları eğitime başlayabilmek için; Bakanlıkça belirlenen müfredat
  esas alınarak hazırlanan ve eğitim verilecek konulara uygun eğiticiler ile birden az üçten fazla
  olmamak üzere eğiticilerin yedeklerinin de yer aldığı teorik eğitim programını ve eğitime
  katılacakların listesini Genel Müdürlükçe belirlenen süre öncesinde Bakanlığa yazılı ve elektronik
  ortamda bildirirler.
  (2) Eğitim kurumları, pratik eğitimin yapılacağı işyerlerinin listesi ve eğitim tarihlerini
  Bakanlığa yazılı ve elektronik ortamda bildirir.
  (3) Bakanlıkça onaylanmamış programlarla eğitime başlanamaz.
  (4) Teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır. Adayların, teorik
  eğitimin %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur. Eğitim kurumlarınca, adayların
  derslere devam durumunu gösteren çizelge EK-11’dekine uygun olarak düzenlenir.
  (5) Eğitimlerde kullanılacak araç ve gereçler günün teknolojisine uygun olacaktır.
  (6) İşyeri hekimliği eğitim programı Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanır.
  (7) Eğitim programı; uzaktan, yüz yüze ve pratik eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek
  eğiticileri, aday dosyaları, katılım listeleri, katılım devam çizelgeleri ve eğitim mekânları ile birlikte bir
  bütündür. Bu bütünlüğün hiçbir unsuru değiştirilemez, iptal edilemez. Ancak, mücbir bir nedenin
  varlığı ve bu nedenin geçerli bir belgeye dayandırılarak Bakanlığın onayının alınması şartıyla
  programda görevli eğiticilerde değişiklik yapılabilir.
  (8) Eğitim programları, eğitim kurumu içerisinde katılımcılar tarafından kolaylıkla görülebilecek bir
  şekilde ilan edilir. (9) Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze eğitim tamamlanmadan pratik
  eğitim başlatılamaz. Pratik eğitimler, yüz yüze eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay
  içerisinde tamamlanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Eğitim ve Sınavlar

  İşyeri hekiminin eğitimleri
  Madde 43 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere
  iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda
  220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı
  eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.
  (2) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları
  tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30
  saatten az olamaz.

  Diğer sağlık personelinin eğitimleri
  Madde 44 – (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları yüz yüze eğitim şeklinde
  uygulanacaktır. Eğitim programlarının süresi 60 saatten az olamaz.
  (2) Diğer sağlık personelleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim
  kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi
  18 saatten az olamaz.

  Eğitim katılım belgesi
  Madde 45 – Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-7’deki örneğine
  uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içerisinde
  Bakanlığa gönderilir.

  Sınavlar
  Madde 46 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya
  yaptırılır.
  (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir.
  Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
  (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı
  düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

  Belgelendirme
  Madde 47 – (1) İşyeri hekimliği veya diğer sağlık personeli belgesi almak isteyen ve sınavda
  başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak
  dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına
  katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen
  niteliklere haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz
  edilmesi gerekmektedir.
  (2) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyenlerin
  belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz
  edilmesi gerekmektedir.
  a) Geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar için; eğiticilerin eğitimi belgesi ile iş sağlığı
  ve güvenliği alanında en az sekiz yıl tecrübeye sahip olduklarını gösteren belge,
  b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş
  olanlar için; hekim olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim
  programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektör onaylı resmi
  yazıların asılları. (3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları
  tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit
  edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri
  geçersiz sayılır.

  Belge alma ve vize işlemleri
  Madde 48 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kurumların;
  a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluk sağlamaları,
  b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri
  gereklidir.
  (2) Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün kala
  vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri
  vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde
  müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki
  belgeleri iptal edilerek durum on gün içinde yazı ile bildirilir.
  (3) Yetki belgesi sahipleri, herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde otuz gün
  içerisinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Mesleki Bağımsızlık, İhtar ve İptal

  Mesleki bağımsızlık ve etik ilkeler
  Madde 49 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenler;
  a) Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde
  yürütür. Bu kişilerin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Mesleki
  bilgilerini uygularken işveren ve çalışanlardan mesleki anlamda bağımsız olarak çalışır ve işverenden
  talimat almazlar,
  b) Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve çalışanlara önerilerde bulunurken
  hiçbir etki altında kalmamalıdırlar,
  c) Hizmet sundukları kişilerle güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurar ve ayrım
  gözetmeksizin tüm çalışanları eşit olarak değerlendirirler,
  ç) Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve çalışanlarla
  iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.
  (2) Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde
  görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz ve yapılan sözleşmelere mesleki anlamda bağımsız
  çalışmayı kısıtlayabilecek şartlar konulamaz.


  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Mevcut sertifika ve belgeler
  Geçici Madde 1 – 6331 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce iş sağlığı ve güvenliği alanında
  görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerden, mevcut
  belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek diğer
  sağlık personeli belgesi ile değiştirmeleri şartıyla bu Yönetmelikte diğer sağlık personeline verilen
  bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

  Geçici Madde 2 – 6331 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce iş sağlığı ve güvenliği alanında
  görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş mevcut geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar
  bu Yönetmelikte işyeri hekimine verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Hak sahipliğinin
  tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.
  Mevcut eğitim kurumlarının durumları
  Geçici Madde 3 – Bu Yönetmeliğin yayımından önce işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı
  eğitim kurumu yetki belgesi almış olan kurumlar, bu Yönetmelikte belirlenen yer ve donanımla ilgili
  şartları bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay, diğer şartları ise otuz gün içinde
  yerine getirir. Belirlenen süreler içinde şartları yerine getirmeyen eğitim kurumlarının yetki belgeleri
  iptal edilir.

  Yürürlük
  Madde 52 – Bu Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, yürürlüğü
  düzenleyen 38 inci maddesinde belirtilen süreler esas alınarak yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 53 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


  İlk çıkan taslak halinde var sanırım. Sn. hüseyin kurt' un dediği gibi taslaktan çıkarılmış galiba.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica