Bilgilendirme Işyeri Hekimi Ile Sözleşme Yapacak Işyerlerinin Yerine Getirmesi Gereken Prosedürler

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
İşyeri ile işyeri hekimi veya OSGB arasında yapılan sözleşme
(İSG hizmetleri Yönetmeliği Ek 3 veya Ek 5)
Tıp diploması fotokopisi
İşyeri hekimliği sertifikası fotokopisi
· Emekli ise emekli belgesinin sureti,
Mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan işyeri hekimliği yapacak hekimlerin döner sermaye ek ödemesi almadıklarına dair resmi yazı
Başka bir işyerinde işyeri hekimliği yapıyorsa;
a) Bu işyerinin tehlike sınıfı (AZ TEHLİKELİ/TEHLİKELİ/ÇOK TEHLİKELİ)
b) İşyerindeki toplam çalışan sayısı
c) İşyeri hekiminin bu işyerinde çalıştığı aylık süre (saat/ay )

NOT:
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 12-C maddesine göre Kurumlarından döner sermaye ek ödemesi alan hekimler işyeri hekimliği yapamazlar.

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=duyuru16
 
Üst