İşverenlerin İşçi İstk. İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildrm.i Hakkında Tüzük- 06.08.1973

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEKLERİNİ İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİRMELERİ HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29.6.1973

No: 7/6787

Dayandığı Kanunun Tarihi

:

25.8.1971

No: 1475

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

:

6.8.1973

No: 14617

       
Kapsam:

Madde 1 - İşverenlerin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmelerine ilişkin usül ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.

Kamu kesiminde işçi isteği bildirme zorunluluğu:

Madde 2 - Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köy idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bunlara bağlı olan işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş, cinsiyet ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.

Kamu kesiminde işçi ihtiyaçlarının karşılanması:

Madde 3 - 2 nci maddede sayılan kamu kesimi işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını Kurum aracılığı ile karşılarlar. Ancak; o yerde Kurum örgütünün bulunmaması veya örgütü olup da işverenin Kurumla haberleşme güçlükleri, işçilerin işyerlerine gönderilmek ve gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyacın karşılanmasında Kurumun etkili olamaması veya işverence verilen süre içinde Kurumca ihtiyacın karşılanamaması hallerinde, işverenler işçi ihtiyaçlarını kendileri doğrudan doğruya karşılayabilirler.

Özel kesimde işçi isteğini bildirme zorunluluğu:

Madde 4 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız bütün işçi isteklerini; iş kolu, meslek, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş ve cinsiyet gibi ayrıntılarla bölgelerindeki İş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zorundadırlar.

Özel kesimde işçi ihtiyaçlarının karşılanması:

Madde 5 - Özel kesim işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını, Kurum aracılığıyla veya kendileri doğrudan doğruya karşılayabilirler.

Denetleme:

Madde 6 - 2 nci maddede sayılan işyerlerinin işçi isteklerini bildirmelerine ve bu ihtiyaçlarının karşılanmalarına ilişkin çalışmalar ve bunlara ait kayıtlar yetkili denetim organları tarafından denetlenir.

Bilgi verme zorunluluğu:

Madde 7 - Kurum tarafından, kamu ve özel kesim işyerlerinin işverenlerinden, iş ve işgücü konularında etüd amacı ile ayrıntılı bilgi istenildiğinde, belirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur.

Bu bilgiler başka bir amaç için açıklanamaz ve kullanılamaz.

Verilen bilgilerden sorumluluk:

Madde 8 - Kuruma verilen bilgilerin yanlışlığından işveren veya işveren vekili sorumludur.

Yürürlük:

Madde 9 - 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 86 ncı maddesine dayanılarak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.