Tartışma - İşverenlere Uyarı | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Tartışma İşverenlere Uyarı

Konu, 'DSP Hakkında Güncel Tartışmalar' kısmında ismail keklik tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU


  Kanun Numarası : 6331

  Kabul Tarihi : 20/6/2012

  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri


  MADDE 6 –(1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

  a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. (1)

  b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

  c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

  ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

  d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

  (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

  (3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

  (4) (Ek: 10/9/2014-6552/16 md.) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

  MADDE 7 –(1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

  a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

  b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

  ––––––––––––––––

  (1)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi eklenmiştir.

  11651


  c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

  ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

  d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunlarıçözmeye Bakanlık yetkilidir.

  (2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:

  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.

  b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.

  c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.

  ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.

  (3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir


   
 2. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  kendi bünyende İş güvenliği uzmanı İşyeri hekimi Diğer sağlık personeli çalıştırmak daha avantajlı Neden?

   
 3. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  1- OSGB çalışmak demek isg konularında bütün sorumluluğu atmak demek değil işverenler bu konuda yanlış bilgilendiriliyor. Kaynak 6331 isg kanunu

     

   
  FUNDA3426 bu yazıya teşekkür etti.
 4. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  2-bireysel anlaşma yaptığın çalışanın sosyal hakkı bir sorun teşkil etmez çünkü hem bireysel çalışan personel işinden olmak istemez (başka işlerinde görev almak için) hemde saatlik yapılan sözleşmelerin tazminatı tabiri caiz ise çerez parası bile olmaz zaten günlük sigorta yapıldığı için tazminat çıkmaz

   
 5. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  3-işveren OSGB hizmet alsa bile OSGB çalıştırdığı personelin yetkinlik belgelerinden S O R U M L U D U R!!!!!!!!!!

     

   
 6. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  4-isg hizmetleri kendi çalışanları olursa işine sahip çıkar emanetçiyim gözüyle bakmaz

   
 7. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  5-OSGB ler fiyat konusunda fatura kesip işverene gider gösterme avantajı sunar belki ama asıl avantaj bireysel çalışanda dır. Neden: hak edeceği ücrette yüksek kar marjı yoktur. sadece kendi hakkettiği ücreti alır!
   
 8. ismail keklik

  ismail keklik TÜİSAG Üyesi

  evet şikayet yazanları isg çalışanlarının sömürüldüğünü yazan arkadaşlar alın size konu patronlara gerçekleri anlatmanın asıl avantajın aracı kurumla değil bireysel kurumla çalışmanın olduğunu anlatmaya destek verecek tüm isg çalışanlarını davet ediyorum. elbet sesimizi duyacak patronlar vardır.   
  STK bu yazıya teşekkür etti.
 9. BÜLENT PERK

  BÜLENT PERK TÜİSAG Üyesi

  BÜYÜK BİR KURULUŞUN ÖZEL HASTANESİNDE LABORATUVARDA KİMYAGER OLARAK ÇALIŞIYORUM.AYRICA İŞ GÜVENLİK UZMANI A SINIFIYIM.TÜM UĞRAŞLARIMA RAĞMEN BENİ İŞ GÜVENLİK UZMANI OLARAK ATAMA YAPMAYARAK OSGB İHALESİ YAPTILAR.GEREKÇELERİ İSE HASTANEYE KESİLECEK OLAN CEZAYI OSGB YE RÜCU EDEBİLİRİZ DEMELERİ BENİ UZMAN OLARAK GÖREVE GETİRİR VE CEZA YERLERSE BANA RÜCU EDEMEZLERMİŞ.BU ÖZEL HASTANEDE 11 YILDIR ÇALIŞIYORUM VE AVUCUMUN İÇİ GİBİ BİLİRİM.MAALESEF OSGB HÜKÜMDARLIĞI HERZAMAN DEVAM EDECEK.İNANIN BU KURUMDA ÇALIŞMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM.KEŞKE HİÇ İŞ GÜVENLİK UZMANI OLMASAYDIM.DENETİMSİZLİK VE OSGB HÜKÜMDARLIĞI HEP SÜRECEK.

     

   
 10. leventsert

  leventsert TÜİSAG Üyesi

  TEK KELİME İLE SAÇMALAMIŞLAR.İŞİ BİLMEYEN YÖNETİCİ DAVRANIŞI BUNLAR.   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica