Kitap İş Yargılamaları Usulü - Dr. Mustafa Kılıçoğlu

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,508
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
11.jpg


İş yargılaması normatif olarak 5521 sayılı İş Muhakemeleri Kanunu ekseninde yapılmaktadır.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 5521 sayılı İşMK. m. 15 gereğince iş yargılamasındaki eksiklikleri/boşlukları tamamlamakta idi.
1086 sayılı HUMK 1.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Anılan Kanun'un yerine getirilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 12.1.2011 tarihinde kabul edilmiş, 4.2.2011 tarih 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.6100 sayılı HMK 1086 sayılı HUMK'nun normatif hükümlerini yaklaşık %40 oranında değiştirdiği gibi dil tamamen sadeleştirilmiştir.
En önemli değişiklikten biri iş yargılamasının "Basit Yargılama Usulüne" bağlı kılınmasıdır. Bir anlamda 5521 sayılı İşMK önemli değişikliğe uğramış; buna bağlı olarak 1086 sayılı HUMK'daki seri ve şifahi yargılama usulü iş yargılamasına özgü olarak basit yargılama usulünde toplanmıştır.
Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AHİM) yargılama usulüne ilişkin kararları Anayasa mad. 90 gereğince yüksek mahkeme kararlarını da uygulama açısından önceliklik getirmiştir.
Bu kitap iş yargılamasına ilişkin Yargıtay uygulamasını esas olarak almıştır. 1086 sayılı HUMK ilgili hükümlerine kısaca değinilmiş; 6100 sayılı HMK ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yabancı doktrine ve usul hukukuna yön veren yazaralarımıza kısaca yer verilmiştir. (Sunuş'tan)

Konu Başlıkları
İş Mahkemeleri Kanunu'nun Amacı
Görev
Yetki
Yargılama Usulü
Yargı Yolu
Taraf Ehliyeti
Dava Ehliyeti (Yetisi)
Dava Takip Yetkisi
Sıfat–Husumet
Tarafta Değişme
Taraf Temsili
Dava Şartları
İlk İtirazlar
İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Degiştirilmesi Yasağı
Islah (Düzeltme)Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Kısmi Dava
Karşı Dava
Tasarruf İlkesi
Taraflarca Getirilmesi İlkesi
Yargıcın Kendiliğinden Harekete Geçme İlkesi
Yargıcın Aydınlatma Ödevi
Gerçeklik
Taraflarca Getirilme İlkesi
Yargıcın Hukuk Kurallarını Kendiliğinden Uygulama Yükümlülüğü
Usul Ekonomisi İlkesi
İlk Görünüş İspatı
İspat Yükü
İkrar
Kesin Deliller
Kesin Hüküm
Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi
Ceza Mahkemesi Kararlarının Bekletici Sorun Olması
Ceza Mahkemesindeki Bilirkişi Raporunun Hukuk Mahkemesine Etkisi
İcra Tetkik Mercii Kararların Kesin Hüküm Yönünden Değerlendirilmesi
Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması
Hükümlerin Tavzihi
Hükmün Tashihi (Maddi Hata)
Mahkeme İçi Feragat
Mahkeme Dışı Davadan Feragat
Haktan Feragat
Davayı Kabul
Mahkeme Dışı Davayı Kabul
Mahkeme İçi Sulh
Mahkeme Dışı Sulh
Hüküm
Usulü Kazanılmış Hak (Usuli Müktesep Hak)
Temyiz
Yargılama Giderleri
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.