Kitap İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Tavsiye Edilen Kitaplar

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,507
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞ HUKUKU UYGULAMALARI

İşletmelerin hem personelle ilişkilerinde hem de kurumlarla olan ilişkilerinde ve yazışmalarında önemli ölçüde kılavuzluk edecek olan bu kitap insan kaynakları yönetiminde hukuk uygulamalarını üç ana başlık altında ele almaktadır. İş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin uygulanması ve iş sözleşmesinin sona ermesi. Bu üç alanda da işletmelerin çalıştırdığı personelle ilişkileri ve kurumlarla ilişkileri ayrı ayrı ana hatları ile ortaya konulmuştur.

Kitapta ayrıca, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin uygulanması ve iş sözleşmesinin sona ermesi aşamalarında kullanılmasında fayda mülahaza edilen ve bir kısmı ilgili mevzuat ekinde de bulunan çok sayıda örnek belgeye yer verilmiştir.

Kitapta yer alan örnek belgeler olduğu gibi kullanılacağı gibi kullanan işyerinin/işverenin yapısı ve örgütlenmesine uyarlanarak da kullanılabilir.

Yine çalışmada, özel vurgu yapılmasında yarar görülen bazı konular özel dosyalar bölümü içinde ele alınmıştır. Bunlar; iş hukukunda kullanılan bazı kavramlar, olağanüstü /kriz dönemlerinde çalışma ilişkileri, özürlü ve eski hükümlü, iş sözleşmesi fesih biçimleri ve çalıştırma yasaklarından oluşmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu metninin tamamı ile mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğü devam eden 14. maddesi de çalışmada yer almaktadır. Kitapta ayrıca iş mevzuatının, yasalar, tüzükler ve yönetmeliklerden oluşan tasnifli listesi de bulunmaktadır.


21.YÜZYILDA JAPONYA'DA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nda Baş İş Müfettişi olarak görev yapan Dr. Necati KAYHAN'ın hazırlamış olduğu bu kitap geniş bir kaynak taraması ve saha araştırmasının ürünüdür. Eser üç bölümden oluşuyor. İlk Bölüm: Yönetim Kavramına Teorik Yaklaşım , İkinci Bölümde Japonya'yı Başarıya Taşıyan Yönetim Sistemi tanıtılmakta , Üçüncü Bölümde ise Japonya'nın Çalışma Hayatı ile ilgili bilgiler verilmekte..Orta Boy 176 sayfalık bu kitap ile ilgili bilgiye 0532 360 96 96 dan erişebilirsiniz.


İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı'nda İş Müfettişi olarak görev yapan Özlem ÖZKILIÇ'ın hazırlamış olduğu bu kitap işyerlerinde iş güvenliği alanında görev yapmakta olan mühendis ve hekim arkadaşlara faydalı olacak bilgilerle dolu. Büyük Boy 510 sayfalık bu kitap MESS tarafından yayınlanmıştır. Kitabın ne derece kapsamlı bir kitap olduğunu içindekiler'e bir göz atınca sizler de kabul edeceksiniz...


İŞ HUKUKU MEVZUATINDA USUL VE ESASLAR

SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi olarak görev yapan Resul KURT'un hazırlamış olduğu bu kitap Serbest Muhasebesilere, Serbest Muhasebeci MAli Müşavirlere, Yeminli Mali Müşavirlere, İnsan Kaynakları Müdürlerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, İşyeri Yönetimi veya Şantiye Şefliği gibi görevlerde bulunan Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, Şirket Sahiplerine, 4857 Sayılı Yasaya tabi personel çalıştıran Kamu Kuruluşları ile özel sektörde görev yapan Müfettiş, Kontrolör, Uzman ve Denetçi gibi denetim elemanlarına faydalı olabilecek bu kitap kısaca herkes için faydalı olabilecek bir kitaptır.


GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA AÇIKLAMALI YENİ İŞ KANUNU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Edirne Bölge Müdürü olarak görev yapan Lütfi İNCİROĞLU'nun hazırlamış olduğu bu kitap soru ve cevaplarla 4857 sayılı yasanın açıklamalarının yapıldığı uygulamalı örneklerin verildiği güzel bir çalışma.. Güncel Yargıtay Kararlarının da kitap içerisinde yer alması önemli özelliklerinden bir tanesi. Kitap Legal Yayıncılık tarafından basılmış olup 735 sahifedir.


4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE DÜZENLENECEK BELGELER

İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı'nda İş Müfettişi olarak görev yapan Mürsel ÇUKUR ile İş Teftiş Malatya Grup Başkanlığı'nda görev yapmakta olan Dr. Muzaffer KOÇ tarafından birlikte yazılmış olan bu kitap konusunda büyük bir boşluğu doldurmakta...Avrupa Normlarında bir İş Kanununda 1475 sayılı Kanuna göre çok şey değişti... Kitap Yaklaşım Yayınları arasında çıktı.. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kitabı temin etmek için tıklayın....


İŞ GÜVENCESİ

Tüm yönleri ile İş Güvencesi kitabın yazarı Dr. Muzaffer KOÇ İş Teftiş Malatya Grup Başkanlığı'nda iş müfettişi olarak görev yapmaktadır. Türkiye'de İş Güvencesine yönelik düzenlemeler ile Uygulama örnekleri ve Yargı Kararlarına da yer verilen kitap Yaklaşım Yayınları arasında çıktı. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kitabı temin etmek için tıklayın...


SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN EKONOMİ BÜYÜKLÜKLERLE İLİŞKİSİ ve SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Malatya 2005 318 Sayfa Malatya 2005 381 sayfa
Yine Dr. Muzaffer KOÇ tarafından yazılmış bu kitaplarda Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında detay bilgiler bulunmakta Kitapları sipariş etmek için (İnönü Mah. Yeşiltepe Kavşağı No:41 (Eski Tofaş Servisi) MALATYA) adresini ve 422-3366065 telefon numarasını kullanabilirsiniz...


OYNAYACAK VAKİT YOK

İstanbul Grup Başkanlığı'nda Baş İş Müfettişi olarak görev yapan Makine Y. Mühendisi Dr. Ahmet Kemerli tarafından hazırlanmış olan bu kitapta çocuk işçilerin durumu analiz edilmekte...
Çocuk işçiliğinin dünyadaki en son durumu ülke bazında iş dallarına göre incelenmiştir. ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI tarafından yayınlanan kitap 160 sayfadan oluşmakta...Kitap edinmek isteyenler isteklerini bilgi@akvakfi.org adresine bildirebilirler..


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

4857 sayılı yasa ve bu yasaya bağlı olarak çıkan tüm yönetmeliklerde ana husus olarak bulunan Risk Değerlendirmeleri ile ilgili olarak çalışma yapacaklara kaynak bir eser görünümünde olan bu kitap konusunda tek yayın... Yazarı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı'nda İş Müfettişi olarak görev yapan ÖZLEM ÖZKILIÇ Kimya Yüksek Mühendisi. Kitap TİSK tarafından yayınlanmıştır.Bedelsiz olarak dağıtılan kitaba erişim için TİSK'e başvurmanız yeterlidir.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı'nda Baş İş Müfettişi olarak görev yapmakta olan Namık Kemal ÖZDEMİR tarafından hazırlanan bu eser İstanbul Barosu Yayınları arasında çıktı... 95 sayfa olan kitap yeni çıkan 4857 sayılı İş Yasası ile ilgili tartışmalara uzman gözü ile bakış açısı getirmekte...Kitabın 4. Bölümü İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile ilgili bu bölümü mutlaka okumalısınız...


AKARYAKIT VE SPG SATIŞ-SERVİS İSTASYONLARINDA TEKNİK EMNİYET VE GÜVENLİK

Akaryakıt ve LPG satış istasyonlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından neler yapılmalı, ne gibi önlemler alınmalı, hangi raporlar tanzim edilmeli, gibi akla gelebilecek tüm sorulara cevap alınabilecek, Akaryakıt Satış-Servis istasyonlarının el kitabı niteliğinde hazırlanmıştır. Kitapta akaryakıtların özellikleri, servis-satış istasyonlarının güvenli işletilme kuralları, Resmi Kuruluşlar ile olan ilişkiler ve Hukuki Durumlar detaylı olarak işlenmiştir. Baş İş Müfettişi Kİmya Müh. Sadettin BAYSAL ve Baş İş Müfettişi Kimya Y. Müf. Turgay BODUROĞLU tarafından hazırlanmış olan bu kitap büyük boy 1.hamur 184 sayfadır. Kitap için 0312-431 29 59 telefon ile 0312-431 03 57 no'lu fakslardan AHMET AYDINLI ile irtibat kurulabilir.


BASINDA İŞ KAZALARI

Akaryakıt Yangınları, Katı Madde Patlamaları, Kimyasal Madde Patlamaları, Grizu Patlamaları, LPG Patlamaları, Doğal Gaz Kazaları, Sınai Gaz Patlamaları... vb. konularda yaşanmış iş kazası olaylarının basındaki görünümlerinin oluşturduğu bir kitap. Açıklayıcı konu bilgileri ile birlikte bol resimli olarak büyük emek sarf edilerek hazırlanmış, Okurken insanın içinin burkulduğu güzel bir kitap. Önlem alınması halinde bahsi geçen kazaların hiçbirinin olmayacağı gerçeğini de konu metinlerinde görmek mümkün.

Baş İş Müfettişi - İktisatçı Sadettin BAYSAL tarafından hazırlanmış ( büyük boy 1.hamur kuşe kâğıt- 108 sayfa ) bu kitap YODCEM (Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü) tarafından bastırılmıştır.


Radyasyon Hakkında Bilmek İstediklerimiz

Dr. İsmet Seçilmiş tarafından hazırlanmış olan bu kitapta radyasyon hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler verilmiştir. Baş İş Müfettişi olarak görev yapmakta olan İsmet Seçilmiş'in bu kitabı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası tarafından bastırılmıştır. Eğitim yayınları arasında çıkan bu kitap yoğun bir araştırma sonunda ortaya çıkmış konu ile ilgili olarak kafalarda bulunan bir çok sorulara cevap verebilmektedir.

Kitap küçük boy 1.Hamur, 132 sayfadır.- Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Yayın No:29


Çalışma Hayatında Yaşanmış Kazalar

İş(Güvenliği) Müfettişi tecrübesi ile İş Kazalarının İrdelenmesi, Kazalardaki Hukuki durumların açıklanması yapılmış olan bu kitaplar işçi çalıştıran ve çalışanların okumaları gereken kitaplar arasında mutlaka yerini alacaktır. Hatta İş Hukuku ile ilgili Kararların alınmasında görevli olanların (Hakim-Savcı-Avukat vs.) da faydalanacakları bu iki kitap İnşaat Mühendisi - Baş İş Müfettişi Kadir Töreli ve Makine Y. Mühendisi - İş Müfettişi Lütfi Alpsoy tarafından oluşturulmuştur.

Kitaplar 1.Hamur Kuşe Kâğıt baskılı olup 300 er sayfadan oluşmaktadır.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.