İş kazalarıyla meslek hastalıkları halinde SGK tarafından sağlanan yardımlar neler ?

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Sağlık yardımı:
Sigortalının,
-Hekime muayene ettirilmesi,
-Teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenelerinin yaptırılması,
-Gerekirse bir sağlık tesisine de yatırılarak, tedavisinin sağlanması,
-Tedavi süresince gerekli ilaç ve her türlü iyileştirme vasıtalarının temin edilmesi,
Sağlık yardımı, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalının belirli bir süreye bağlı olmaksızın, sağlık durumunun gerektirdiği sürece devam eder ve iyileşen sigortalıların arıza veya hastalıklarının nüksetmesi halinde, tedavileri yeniden sağlanır.
Geçici işgöremezlik ödeneği:
Geçici işgöremezlik süresince sigortalıya çalışma günü ve prim ödeme süresi ne kadar olursa olsun, istirahatlı bırakıldığı her gün için günlük ödenek verilir.
–Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir bağlanması,
–Protez, araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
Sigortalıya, arızasına göre gerekli görülecek her türlü protez araç ve gereçleri Kurumca sağlanır, onarılır ve yenilenir.
–Sağlık yardımlarının yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi için, gerektiğinde sigortalının yurt içinde başka yere gönderilmesi,
Sigortalı, gerekirse muayene ve tedavisinin yapılması veya protez araç ve gereçlerinin sağlanması için yurt içinde başka bir yere gönderilir. Gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ile sigortalının sağlık durumu nedeniyle bir başkasının refakat etmesi gerektiği hekim raporu ile belgelenirse, refakatçinin de gidiş-dönüş yol paraları ile zaruri masraf karşılıkları ödenir.
İşkazasına uğrayan ve meslek hastalığına tutulan sigortalının tedavi için yabancı ülkeye gönderilmesi,
Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan, ancak yabancı bir ülkede kısmen veya tamamen tedavisi mümkün olan ve mesleğinde uğradığı işgöremezlik derecesinin azalabileceği, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen yurtdışında tedavi amacıyla sağlık kurulu raporu vermeye yetki sağlık kurumları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen sigortalının ve bu raporda belirtilmişse, refakatçisinin gidiş-dönüş yol paraları ve zaruri masrafları ile o yerdeki kalış ve tedavi masrafları ödenir.
–İşkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması,
İş kazaları ile meslek hastalıkları halinde SSK tarafından sigortalı işçiye sağlanan yardımlardır.
Sorunuzun cevabı için burayada bakabilirsiniz.

Kaynak : iskazasi.com
 
Üst