Bilgi : İnşaat Demiri Hazırlanması Ve Döşenmesi İşlerinde Risk Analizleri Ve Korunma Yöntemleri

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İNŞAAT DEMİRİ HAZIRLANMASI VE DÖŞENMESİ İŞLERİNDE RİSK ANALİZLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

A-İnşaat demirleri yüklenirken ve boşaltılırken işçiler yük altında kalabilir. Ayrıca işçilerin özellikle ayaklarının üzerine ağır yükler düşebilir.
1-Filkete ya da kangal durumundaki inşaat demirlerinin taşıma araçlarından indirilmesi sırasında; işçiler kesinlikle yük altında durmayacak ve yükün altından geçmeyecektir.
2-Vinç operatörlerinin (G sınıfı operatörlük belgesi) olacak ve yalınızca eğitimli bir işaretçinin komutuna göre yükleri indirecek yada yükleyecektir.
3-Operatörler her gün işe başlamadan önce kullandıkları vinci kontrol ederek; fren sistemlerinde, halatlarında, sapanlarında, kancalarında, tanburlarında, makaralarında, yük aktarma (hidrolik-mekanik ) aygıtlarında ve diğer donanımlarında(ses-elektrik) her hangi bir arıza olup olmadığı araştırılacaktır. Söz konusu her hangi bir arıza belirlenmesi durumunda; yetkililerin bilgisi altında sakıncalar giderilmeden işe başlanılmayacaktır.
4-İşçilere kesinlikle çelik burunlu ayakkabı verilecek ve bu kişisel koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır.

B-İşlenen demirlerin montaj yerine taşınmasında işçiler trafik kazasına uğrayabilirler.Hazırlanan inşaat demirlerinin; kamyon, tır yada traktörle monte edileceği yere taşıması sırasında işçiler kesinlikle yük üzerinde gönderilmeyecektir. İşçi taşımalarında uygun binek araçlar kullanılacaktır.

C-Donatıların montajı sırasında işçiler yüksekten düşebilir. Ayrıca alt kısımlarda çalışan işçilerin başına ağır parçalar düşebilir.
1-Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışması gereken işçilere emniyet kemeri kullandırılacaktır.
2-İşçilerin bir eli ile asılıp, diğer eli ile çalışmasına izin verilmeyecektir. Güvenli bir iskele platformunun üzerinde görevlerini yapmaları sağlanacaktır.
3-Alt kısımlarda çalışan işçilere baret verilecek ve kullandırılacaktır.
4-İşçiler; monte edilmiş donatının üzerinde dikkatli yürüyerek, ayaklarının demirlerin arasına girmemesine özen gösterecektir.
5-Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kısımlarına, en az 90 cm. yüksekliğinde ve 100 kg.lık yatay yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yaptırılacaktır.
6-İşçiler çalışırken gereken dikkati göstererek donatı çubuklarının bedenlerine çarpma ve delme benzeri zarar vermesini engelleyecek ve bağ tellerinin(spiral) sıçrama ve sallınım lardan gözlerini koruyacaktır.

D-İşçiler elektrik enerjisine kapılabilir.
Diğer firmalarla aynı alanlarda ve birbirini tamamlayan çalışmalarda kullanılabilecek olan; elektrikli kaynak makinesi, spiral taşlama, matkap, seyyar lamba, projektör ve benzeri araçları besleyen iletkenlerin yalıtımı sağlanacak ve işçilerin gerilim altında çıplak iletkenlere dokunmaları engellenecektir.

E-İşçiler gaz tüplerinin parlaması ve patlaması sonucu iş kazaları ile karşı-karşıya kalabilirler.Ayrıca yangın can ve mal kayıplarına yol açabilir.
1-Kalın demirlerin oksijenli kesme aparatı ile kesilmesinde, duş yerlerinde su ısıtılmasında ve mutfakta yemek pişirilmesinde kullanılan gaz tüplerinin; gölgede ve serin tutulması, zincir destekli el arabaları ile taşınarak devrilmemesi, yeni ve özürsüz hortumların kullanılması ve şalemo ile tüpün klemenslerle hortuma gaz kaçırmayacak şekilde bağlanması sağlanacaktır.
2-Gaz tüplerinin iç basınç değerlerini gösteren manometreler sağlam ve çalışır durumda olacaktır.
3-Şalem olar yağlı ellerle tutulmayacak ve aygıtların yağlanmamasına özen gösterilecektir.
4-İşçilerin yatma ve barınma yerlerinde açık alev çıkaran gazlı, kömürlü ve elektrikli ısıtma ve pişirme araçlarının kullanılmasına izin verilmeyecektir.

F- İşçiler haşerat sokmalarından ve bulaşıcı hastalıklara zarar gerebilirler. Ayrıca zehirlenmeler olabilir.
1-Mutfak ve yemek yeme yerlerinde görevlendirilen; aşçı, çaycı, bulaşıkçı ve yemek dağıtıcısının en az 6 ayda bir portör sağlık kontrolleri yaptırılarak; tüberküloz ve benzeri bulaşıcı hastalığın olup olmadığı araştırılacaktır. Böyle bir rahatsızlık saptanması durumunda, ilgili işçi en yakın sağlık merkezine gönderilerek tedavi ettirilecektir.
2-İşçilerin yemek, dinlenme, duş, soyunma ve barınma yerleri temiz tutulacak ve zararlı hayvan ve haşeratlardan korunma bakımından uygun aralıklarla arınık ettirilecektir.
3-Akrep ve yılan sokmaları durumunda, işçi hemen ilkyardım odasına alınacak ve zaman geçirilmeden hazır bulundurulan panzehir ilaç uygulanacaktır. Ayrıca seri bir şekilde işyeri hekimine haber verilecektir.

G-Yıldırım düşmeleri ve yangınlar, ağır can ve mal kayıplarına yol açabilir.
1-Kalıcı birimler olan;ofis,garaj,atölye ve sosyal bölümleri kapsayacak özellik ve güçte paratoner konuşlandırılacak yıldırım düşmelerine karşın güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır.Bu donanım;en az yılda bir kez kontrol ettirilecek ve ölçümlemeleri yaptırılacaktır.
2-Çıkması olası yangınların nitelikleri ile bunların büyümeden söndürülmesi işçilere öğretilecek ve yangınlara karşın savunma yöntemleri konusunda işçiler bilinçlendirilecektir.

H- Eğitimsizlik beklenmeyen olumsuzluklara neden olabilir.
1-Çalıştırılan bütün işçiler; yaptıkları işler ve bu işlerin tehlike ve risk unsurlarını öğretmek ve gerekli emniyet tedbirlerini alarak çalışmaya müsaade edilecektir.
2-Bu eğitimlere ilişkin belgeler, işçilerin özlük dosyalarında saklanacaktır.
3-İşçilerde; Bütün iş sağlığı ve güvenliği yöntem ve kurallarına uymaları esastır.
4-Yapılan bütün çalışmalar sürekli olarak izlenecek, denetlenecek ve olası hataların yenilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

I-Dağınık ve düzensiz çalışılması beklenmeyen iş kazalarına neden olabilir.
1-Çalışma alanında keskin kenarlı ve sivri uç-köşeli araç ile gereçler dağınık olarak bulundurulmayacaktır.Bunlar çalışmaları engellemeyecek şekilde belli alanlarda istif edilecektir.
2-Bütün çalışma alanlarında;zararlı olabilecek atıklar, gelişi güzel bulundurulmayacak ve çevre kirliliğine yol açılmayacaktır. Ayrıca bitki örtüsünün korunmasına özen gösterilecektir.

Ahmet YILDIZ
İş Güvenliği Uzmanı

Kaynak : http://www.yildizteknikisguvenligi.com/
 
Üst