Genel Hükümler

Konu, 'Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  ETKİLEŞİMLİ
  ----------------------------------------------------------------------​
  İŞÇİ SAĞLIĞI
  VE
  İŞ GÜVENLİĞİ
  TÜZÜĞÜ
  ----------------------------------------------------------------------
  HAZIRLAYAN
  ADNAN İYİBOZKURT
  KASIM-2000

  Kaynak :
  http://www.isguv.com/isigt/tuzuk_isig.htm

  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler


  - KAPSAM:
  1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:1)
  - GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
  Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için,bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
  İşçiler de,bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:2)
  - İŞÇİLERE EĞİTİM:
  İşveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:3)
  - TEKNİK YENİLİKLERİ İZLEME:
  İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.
  (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:4)


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica