Genel Hükümler

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
ETKİLEŞİMLİ
----------------------------------------------------------------------​
İŞÇİ SAĞLIĞI
VE
İŞ GÜVENLİĞİ
TÜZÜĞÜ
----------------------------------------------------------------------
HAZIRLAYAN
ADNAN İYİBOZKURT
KASIM-2000

Kaynak :
http://www.isguv.com/isigt/tuzuk_isig.htm

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler


- KAPSAM:
1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların,işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:1)
- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için,bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.
İşçiler de,bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:2)
- İŞÇİLERE EĞİTİM:
İşveren,işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:3)
- TEKNİK YENİLİKLERİ İZLEME:
İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:4)
 
Üst