Dünya sağlık örgütü - who

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-WHO

  1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu
  dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel
  önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’
  kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.


  19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmi kabulu ile yürürlüğe girmesi için işlem başlatılmıştır.

  Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.26 üye ülkenin resmi
  kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da “Dünya Sağlık
  Günü” olarak kabul edilmiştir.

  Türkiye Cumhuriyeti,9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü
  Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.

  İlk Genel Kurul’da bölgesel örgütlenme tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma
  sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri
  de WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.
  WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.

  WHO’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:
  Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam
  sıfatıyla hareket etmek.
  BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer
  örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
  Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
  Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da kabulleri ile
  gereken yardımı yapmak.
  BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık
  hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım
  etmek.
  Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve
  teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
  Epidemik (bölgesel) ve pandemik (dünya çapında) hastalıkların ortadan kaldırılması
  yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
  Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları
  önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
  Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, ekonomik
  ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini
  kolaylaştırmak.
  Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini
  kolaylaştırmak.
  Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek,
  tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO’ya düşebilecek ve amacına uygun
  görevleri yerine getirmek.
  Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir
  değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini
  arttırmak.
  Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her
  türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
  Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
  Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini
  kolaylaştırmak.
  Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane
  hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil, koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari
  ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
  Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
  Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
  Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası
  nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
  Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
  Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar
  geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.
  Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. dunya saglik orgutu who

Yandex.Metrica