Dünya sağlık örgütü - who

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ-WHO

1945 yılında ABD’nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu
dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel
önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya’lı delegelerin bir ‘’Uluslararası Sağlık Örgütü’’
kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.


19-22 Temmuz 1946 tarihleri arasında New York’ta toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı’nda, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 61 ülkenin temsilcileri tarafından WHO Anayasası imzalanarak en az 26 üye ülkenin resmi kabulu ile yürürlüğe girmesi için işlem başlatılmıştır.

Türkiye 2 Ocak 1948 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne üye olmuştur.26 üye ülkenin resmi
kabul işlemi 7 Nisan 1948 tarihinde netleşmiş ve 7 Nisan günü tüm Dünya’da “Dünya Sağlık
Günü” olarak kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti,9 Haziran 1949 tarih ve 5062 sayılı Kanun’la Dünya Sağlık Örgütü
Anayasası’nı onaylayarak WHO’ya resmen üye olmuştur.

İlk Genel Kurul’da bölgesel örgütlenme tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma
sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır. Bölge Ofis’lerinin başlıca amaçlarından biri
de WHO ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.
WHO’ya, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.

WHO’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:
Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam
sıfatıyla hareket etmek.
BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer
örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.
Devletlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, devletlerin istekleri ya da kabulleri ile
gereken yardımı yapmak.
BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık
hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım
etmek.
Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve
teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
Epidemik (bölgesel) ve pandemik (dünya çapında) hastalıkların ortadan kaldırılması
yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları
önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, ekonomik
ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini
kolaylaştırmak.
Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini
kolaylaştırmak.
Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek,
tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı WHO’ya düşebilecek ve amacına uygun
görevleri yerine getirmek.
Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir
değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini
arttırmak.
Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her
türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini
kolaylaştırmak.
Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane
hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil, koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari
ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası
nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar
geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.
Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.
 
Üst