Bilgi : Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi Dilekçesi

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,012
Tepki puanı
3,477
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemi Dilekçesi

....../......./.......

…........................... HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : Kendi adına asaleten küçük …........ 'e velayeten.

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : …-TL destekten yoksun kalma tazminatı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkillerimin murisi geride davacıları mirasçı olarak bırakmış olup bu husus ...... 6. Sulh Hukuk.Mahkemesi …/… E veraset ilamı ile sabittir.

2-) Davalı … aleyhine … Ceza Mahkemesi. ../… E kamu davası açılmış ve …/…/… tarihli karar ile sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir.

3-) Müvekkillerimin murisi …… müvekkillerimin hayattaki tek dayanakları idi. Müvekkillerimin hayatta başka bir gelir kaynakları yoktur. Şu anda yakınlarının yardımları ile hayatlarını devam ettirmektedirler.

4-)Müvekkillerimin murisi vefat ettiği zaman aylık …TL kazanmaktaydı. Bu geliri ile müvekkillerimin bütün ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Müvekkillerimin murisi davalıların kusuru neticesinde vefat etmeseydi müvekkillerime hayatı boyunca destek olmaya devam edecekti.

5-) Müvekkillerimin duyduğu manevi acı ve ızdıraptan kaynaklanan manevi tazminat hakkımızı saklı tutarak murislerinin desteğinden yoksun kalmalarından kaynaklanan maddi tazminat olarak fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … -TL talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK, MK. ve sair yasal deliller.

HUKUKİ DELİLLER :Anılan veraset ilamı,sanıkların cezasına ilişkin ilam,tanıklar,nüfus kaydı,her türlü yasal kanıt

CEVAP SÜRESİ :10 gün

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…


Davacı Vekili
Av.
 
Üst